Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R i inne związane ... zobacz


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Dobry Nocleg w GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Projekty, Patenty, technologie, innowacje, wynalazki, B+R, TRL - transfer technologii, obrót prawami 

Transfer technologii KRAMARZ POLSKA - pionowy i poziomy pod programy rządowe, europejskie i dotacje UE

Witryna poza prezentacją własnego
dorobku ma na celu promocję krajowych technologii
tworzących wkład w dziedzinę i rozwoj polskich innowacji.

Pomoc praktyczną aplikującym w ramach PO na lata 2014-2020.
Badanie stanu techniki, analizy patentowe i opracowania nowych technologii.

Upowszechnienie oraz transfer technologii z praw własności przemysłowej do
podmiotów krajowych i zagranicznych zainteresowanych monopolem przemysłowym
wraz z udostępnieniem wyników prac badawczo-rozwojowych naszych rozwiązań pod
i konkretne działania w ramach ogłaszanych konkursów regionalnych i programu PO IRB+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ... więcej

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - prace badawczo-rozwojowe i inna wiedza specjalistyczna niejawna ujęta w znaku towarowym słownym w klasach 06, 11, 42 i 45 oraz projekty i systemy realizowane pod jego szyldem w zakresie praw autorskich, zarządzania i nadzoru nad nimi - prowadzone i udokumentowane Patentami tworzącymi polską myśl techniczną w obszarze, systemów uzbrojenia i konstrukcji zespolonych, paneli grzewczo-chłodzących, absorberów ciepła oraz akumulatorów do gromadzenia energii cieplnej a także wielu innych niejawnych ... więcej


Projekt X

Projekt X - koncepcyjny budowy czołgu nowej generacji z lat 2004-2007, który tworzy blisko 100, całkowicie nowych rozwiązań, kształtujących nową bryłę czołgu o zmiennych wymiarach, parametrach i możliwościach maskowania z obniżonym echem radarowym, trudną do trafień tak z ziemi jak i z powietrza przy jednoczesnym obniżeniu jego wagi i zwiększeniu możliwości trakcyjnych dla celów logistyki i przerzutów w dalekie rejony działań - został reaktywowany i wznowiony po uwzględnieniu obecnego stanu wiedzy i techniki w tym obszarze, nowymi wynalazkami ... więcej


Systemy łączenia paneli na click ... wiecej

Systemy łączenia paneli podłogowych i fasadowych na click (zaklik) powstałe w wyniku prac B+R - ustalone we wzorach przemysłowych oraz wynalazkach dotyczących sposobów łączenia paneli zarówno grzewczo-chłodzących jak i absorbująco-kumulujących tworzących rodzime i polskie systemy ogrzewania, absorpcji i kumulacji ciepła pod nadaną przez autora i ich twórcę nazwą anglojęzyczną oraz logiem i znakami towarowymi Vertical-click PANEL i Spoon-click PANEL oraz Duo-spoon PANEL do użytku wewnętrznego i zewnętrznego w systemach HCA ... więcej


Panel grzewczo-chłodzący-absorbujacy ALU Term ... wiecej

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term - Decyzja UPRP o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny w klasach towarowych 6, 11, 42 i 45 dotyczący sposobów i urządzeń w postaci wynalazków i wzorów przemysłowych oraz praw autorskich, będących rezultatem prac badawczo-rozwojowych zgłaszającego twórcy nad nowymi produktami i wyrobami oraz procesami technologicznymi w zakresie tego typu wyrobów oraz samej myśli technicznej i całości prac badawczo-rozwojowych w obszarze aluminiowych paneli termicznych ... więcej


Technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania budynków ... więcej

Technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania dla potrzeb użytkowych budynku i jego mieszkańców powstała jako owoc pierwszych i początkowanych prac badawczo-rozwojowych nad samymi sposobami oraz urządzeniami do przechowywania energii cieplnej, tzw. akumulatorami ciepła, już w 2009 roku - pierwszymi zgłoszeniami do UPRP wynalazków z dnia 15.05.2009r. pod nadanym numerem i tytułem roboczym: P.388048 "Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych" oraz innymi ... więcej


Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego ... więcej system kominowy HCA

WYNALAZEK - Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa - najnowszy wynalazek do zastosowań i budowy systemów kominowych z odzyskiem ciepła z wentylacji i spalin z tzw. recyklingiem zwrotnym ciepła o bardzo wysokim współczynniku odzysku ciepła traconego w wyniku wentylacji pomieszczeń i spalania. Kontynuacja naszych rozwiązań z Patentu PL 200318 i Patentu PL 195174 uwzględniająca know-how pozytywne i negatywne ... wiecej


Prawo z Rejestracji NR 24759 Wzoru Przemysłowego - Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

Świadectwo Rejestracji i Prawo z Rejestracji NR 24759 wzoru przemysłowego pt. Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - wystawione i wydane przez UPRP na rzecz Kramarz Józef Polska i sam przykład dokumentu ochronnego, opis i ilustracja wzoru przemysłowego, definicje wzoru przemysłowego i przykłady licencji na wzory przemysłowe oraz inne prawa ochronne w zakresie wzoru przemysłowego i samych wynalazków w których niniejszy wzór ma czy przewiduje zastosowanie przemysłowe w obszarze tego typu paneli ... więcej


Projekt Izery TOP ... więcej

Izery TOP - projekt organizacyjny nowych form promocji i ochrony środowiska naturalnego Gór Izerskich z zastosowaniem technologii HCA - niskoemisyjnego ogrzewania POLPANEL oraz recyklingu ciepła traconego w wyniku spalania oraz zrzutu ścieków a także odbioru ciepła słonecznego i jego kumulacji przez nasłonecznione części dachów i fasad budynków służących do wynajmu miejsc noclegowych - demonstracyjny, zastosowań technologii ochrony środowiska w drodze technicznej modernizacji obiektów infrastruktury noclegowej ... więcej


Kompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

Wzór przemysłowy (industrial design) - Kompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - Nowy kształt kompensatora cieplnego naprężęń poprzecznych paneli w polu pływającym podłóg i ogrzewania podłogowego oraz ścian i ogrzewania ściennego, znoszący technicznie kompensację poprzeczną spiętych paneli za pomocą nowych rodzajów sprzęgów jako rozwiązań i sposobów patentowanych do celów dedykowanych przez trzy systemy ogrzewania POLPANEL do systemów HCA (heating, cooling, absorbing, accumulation) ... więcej


Najnowsze systemy i rodzaje ogrzewania domów POLPANEL

Systemy i rodzaje ogrzewania POLPANEL - kasetowe, strefowe i sekwencyjne - Wszystkie systemy ogrzewania, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA w zaprojektowanych ... więcej


Opisy patentowe w PDF w tym PL 196379 w zakresie absorberów ciepła

OPISY PATENTOWE w PDF - wybrane z wielu opublikowanych patentów na wynalazki przy czym należy mieć świadomość, że na obecny czas nie możemy ujawnić wszystkich naszych rozwiązań w zakresie ogrzewania, odzysku, absorpcji i kumulacji ciepła, które wynikają z długoletnich prac badawczych i doświadczeń w tej materii - większość z kilkudziesięciu nieujawnianych wynalazków ma obecnie status uśpionych i czeka na odpowiednie zdarzenia i osiągnięcie niezbędnego poziomu technologicznego oraz wiedzy i świadomości, dając nam ... więcej


Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

Wzór przemysłowy - Industrial design - Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - Z definicji to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację - a w naszym wypadku nowy rodzaj sprzęgu i połączeń paneli ALU za pomocą nowego rodzaju pióra obcego. Duo-spoon - tzw. podwójnej łyżki o funkcji zawiasu do łączenia, demontażu czy też serwisowania paneli kasetowych ... więcej


Wynalazek P.427236 - Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad - najnowszy wynalazek z 2018 roku ... więcej

WYNALAZEK - Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad - z 2018r. jako jeden z kilku wynalazków stworzonych do systemu i samego "Sposobu odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz … ". Realizacja kompleksowa rozwiązań służących absorbcji płaszczyznowej ciepła z powierzchni dachów i fasad budynków, prowadząca do redukcji i obniżenia kosztów wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb użytkowych tych budynków oraz znaczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery ... więcej


Wynalazek P.425564 - Panel absorbujacy grzewczo-kumulujący

WYNALAZEK - Panel absorbujący grzewczo-kumulujący - z 2018r. do projektu i systemu HCA z grupy wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących jako panelowy i kumulacyjny absorber ciepła dedykowany wraz z innymi wynalazkami, wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi do polskiego systemu HCA tworzonego na potrzeby odbioru, kumulacji, odzysku i recyklingu ciepła z otoczenia i samego użytkowania budynków oraz obiektów przemysłowych jako jedno z urządzeń do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania ... więcej


Projekty realizowane ... wiecej

Projekty realizowane - Poprawa efektywności energetycznej budynków w zakresie hydro, energo, termo, elektro, techno i eko modernizacji za pomocą systemu HCA, ALU system cassette-composite PANEL, ALTERPANEL, POLPANEL czy innych realizowanych projektów, które w znacznym stopniu mogą się przyczynić do ograniczenia emisji ciepła i CO2 do atmosfery oraz ochrony środowiska naturalnego człowieka - zawarta w szeregu najnowszych wynalazków w postaci absorberów pochłaniających, kumulujących i odzyskujących ciepło zrzutowe ... więcej


TM - znaki towarowe słowne używane w przekroju prac B+R do oznaczania rezultatów i produktów naszych prac ... więcej

TM - znaki towarowe słowne - używane do oznaczania prac projektowych, badawczo-rozwojowych, rezultatów, produktów i wyrobów realizowanych przez Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich pod nazwą MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Świeradowie Zdroju - nowe produkty, wyroby i usługi, technologie i ich systemy, innowacje i wzornictwo (design), myśl techniczna, prawa autorskie i przemysłowe w postaci wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, know-how i inna wiedza specjalistyczna ... więcej


HCA to czyste powietrze - TM SG znak towarowy ... więcej

TRADEMARK - HCA to czyste powietrze - do oznaczenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wynalazków i wzorów dotyczących nowych rozwiązań, min. takich jak: ogrzewanie podłogowe, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, piece słoneczne, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, kolektory słoneczne do celów grzewczych, akumulatory ciepła, urządzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, instalacje grzewcze zamontowane w oknach i inne ... więcej


PROJEKTY przygotowane do komercjalizacji i składania Wniosków po dotacje UE ... PDF otwierny w nowym oknie

PROJEKTY gotowe - w zakresie szeregu innowacji i rozwiązań wpisujących się w Programy Rządowe i Unijne w tym zwłaszcza POLPANEL, ALTERPANEL, ART-RAM, ALU system cassette-composite PANEL, HCA system i czyste POWIETRZE z których większość posiada udokumentowane prace badawczo-rozwojowe, opinie o innowacyjności produktu czy też technologii a w części z nich uzyskane pozytywne i wysokie oceny oraz już przyznane dotacje w ramach POIG i POIR. Projekty obejmują wynalazki, wzory przemysłowe, znaki ... więcej


Projekt HCA system - znak towarowy ... wiecej

TRADEMARK - Projekt HCA system - znak towarowy słowno-graficzny składa się z nazwy Projekt HCA system osadzonej w grafice w kolorach białym, szarym i czarnym charakteryzującej i przedstawiającej zakratkowaną kartkę papieru wraz z napisem, zaś skrót HCA z pojęcia (heating-cooling-absorbing). Przeznaczony jest głównie do oznakowania nowych wyrobów i usług dotyczących systemów ogrzewania, chłodzenia i absorpcji, kumulacji, odzysku i recyklingu ciepła za pomocą paneli ALU, absorberów ciepła oraz akumulatorów ciepła, nowymi ... więcej


Licencje (piktogram) ... więcej

LICENCJE KRAMARZ POLSKA - Certyfikaty Licencji i przykładowe licencje wyłączne, pełne, niewyłączne, jednostkowe, ograniczone, obiektowe i inne wydawane każdorazowo do każdej zawieranej UMOWY LICENCYJNEJ na każde przeniesione prawo z osobna - Spis Licencji i kompletna lista firm i podmiotów posiadających nasze licencje w przedziale czasu od 2008r. (uzupełniana obecnie) obrazująca zakres i warunki licencji oraz rynku na który została udzielona wraz z omówieniem kolejnych pojęć definiujących rodzaj licencji i jej prawne aspekty ... więcej


Patenty (piktogram) ... więcej

PATENTY i pierwszeństwa na wynalazki powstałe w okresie od 1992 do chwili obecnej oraz Prawa Ochronne na wzory przemysłowe i znaki towarowe powstałe do nich w okresie od 1992 do chwili obecnej stworzone przez i na rzecz podmiotu praw w osobie ich twórcy oraz uprawnionego do/i/z nich KRAMARZ Józef POLSKA oraz Unia Europejska jako przykład polskiej myśli technicznej i wkładu w rozwój i postęp cywilizacyjny nie tylko kraju i Unii Europejskiej ale i stanu techniki światowej - wybrane przykłady z dokumentów, pierwszeństw i zgłoszeń ... więcej


Wynalazki (piktogram) ... więcej

WYNALAZKI - Tytułowe i opisowe oznakowanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie stworzonych wynalazków i wzorów przemysłowych na przestrzeni lat i w okresie od 1992 roku do chwili obecnej przez KRAMARZ Józef POLSKA jako ich twórcę na przełomie XX i XXI w. Najważniejsze wynalazki w historii naszej działalności i dorobku naukowego w tej dziedzinie oraz samego wkładu w postęp i rozwój nie tylko naszego kraju ale i stanu techniki światowej, wyszczególnionego w dziesiątkach naszych patentów - Lista będzie stale aktualizowana ... wiecej


HCA (piktogram PDF) ... więcej

HCA - Poprawa efektywności energetycznej budynków w zakresie hydro, energo, termo, elektro, techno i eko modernizacji za pomocą polskiego systemu kumulującego ciepło HCA (heating-cooling-absorbing system) złożonego z paneli wielofunkcyjnych, absorberów i akumulatorów ciepła dedykowanych do systemu HCA. System tworzy hybryda połączeń i zastosowań w celu przetwarzania, wytwarzania, pochłaniania i kumulacji ciepła na potrzeby ogrzewania i wytwrzania ciepłej wody w budynku - System HCA wpisuje się w Program Czyste Powietrze ... więcej


Projekt POLPANEL - znak towarowy słowno-graficzny ... więcej

TRADEMARK - Projekt POLPANEL - Znak towarowy słowno-graficzny przeznaczony jest głównie do oznakowania Projektu POLPANEL w zakresie wyrobów i usług dotyczących paneli aluminiowych i ich wykonania oraz stosowania w tym zwłaszcza nowymi technikami według opatentowanych sposobów i wzorów przemysłowych oraz samych projektów związanych z nimi - dotyczących tej branży produkcji i usług oraz systemów samego ogrzewania, chłodzenia i absorpcji płaszczyznowej w układach wewnętrznych i zewnętrznych - osadzony w grafice ... więcej


Wynalazek P.425645 (piktogram) ... więcej

WYNALAZEK - Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła - Przedmiotem wynalazku jest sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła przeznaczony do odbioru i kumulacji ciepła zrzutowego każdego ścieku z części sanitarnych budynku oraz wszelkich urządzeń wytwarzających i/lub zużywających ciepła wodę użytkową takich jak zlewy i zlewozmywaki, wanny, prysznice i bidety, pralki ... więcej


Wynalazek P.425476 (piktogram) ... więcej

WYNALAZEK - Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach - System odbioru ciepła z dachu (podpowierzchniowy z pod poszycia dachu) tworzy kilka wynalazków i wzorów przemysłowych, których generalnie zadaniem jest zastąpienie dotychczasowych naszych rozwiązań i doświadczeń zebranych w obszarze użytkowania testowego podpołaciowego kolektora powietrznego. Poziom gotowości technologicznej według TRL lub GEKON systemu i jego komponentów ... więcej


Trademark UE (piktogram) ... więcej

TRADEMARK - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - Słowny znak towarowy UE No 016455404 na rzecz Kramarz Józef Polska zarejestrowany od dnia 09.03.2017r. do dnia 09.03.2027r. na terytorium 28 krajów Unii Europejskiej w tym Polski w klasie 45 przez Urząd Unii Europejskiej ds.. Własności Intelektualnej EUIPO European Union Intellectual Property Office - Świadectwo Rejestracji - CERTYFIKATE OF REGISTRATION No 016455404 oraz z przykładu, kompletna dokumentacja wraz z opisem klas, wydana przez EUIPO ... więcej


Opracowanie z 2013r. TRL w PDF ... otwórz w nowym oknie

TRL (Technology Readiness Level) - Gotowość technologiczna i osiągnięty poziom gotowości technologicznej nowych technologii KRAMARZ POLSKA : produkcji wielofunkcyjnych paneli grzewczo - chłodzących, ogrzewania niskotemperaturowego panelem ściennym lub podłogowym, ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego panelem ściennym lub podłogowym oraz odbioru i absorpcji ciepła oraz energii słonecznej panelem grzewczo - chłodzącym. Sumaryczna w czterech obszarach badań i wdrożeń technologii POLPANEL i wyrobu PANEL ALU-therm ... więcej


Trademark ALU-Therm PANEL (piktogram) ... więcej

TRADEMARK - ALU-Therm PANEL ... znak towarowy słowno-graficzny przeznaczony jest do oznakowywania wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących systemu i projektu POLPANEL, ALTERPANEL i HCA nowego ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym. Rodowód tego znaku sięga 2008 roku gdzie został ujęty i określony w części nazw wspólnych PANEL w znaku towarowym i Prawie NR 223927 dla Projektu POLPANEL w klasach towarowych 06, 42 i 45 dla tych samych towarów i usług ... więcej


HCA system (piktogram) ... więcej

SYSTEM - System grzewczo-chłodzący-absorbujący HCA ... Nowej generacji system grzewczo-chłodzący-absorbujący HCA oparty na technologii produkcji wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących ALU system cassette-composite PANEL oraz poprzednich POLPANEL ALU system, stworzony dla wykorzystania naturalnej i wolnej energii słońca, wody, gruntu i powietrza inspirowany jest między innymi, pierwszymi wynalazkami w tym temacie z lat ubiegłych, jak np.. „Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach ... więcej


Wynalazek P.425646 (piktogram) ... wiecej

WYNALAZEK - Sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowo-sprzęgające - wynalazek P.425646 …Przedmiotem wynalazków jest nowy sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowe-sprzęgające, polegający na trwałym spięciu i złączeniu wielofunkcyjnych paneli alu-therm grzewczych, chłodzących i absorbujących oraz fotowoltaicznych w płaszczyznowy grzejnik lub odbiornik ciepła czy też system fotowoltaiczny za pomocą nowego sprzęgu "duo spoon" ... więcej


Projekt ART-RAM - znak towarowy ... zobacz wiecej

TRADEMARK - Projekt ART-RAM - znak towarowy słowno-graficzny przeznaczony jest głównie do oznakowania Projektu ART-RAM w zakresie wyrobów i usług dotyczących ram obrazów, krosen malarskich i innych z drewna, MDF i innych surowców drewnopochodnych oraz aluminium w tym zwłaszcza nowymi technikami według opatentowanych sposobów i wzorów przemysłowych oraz samych projektów związanych z nimi - dotyczących tej branży produkcji w zakresie dalszym nowych sposobów mocowania płótna malarskiego na ramie krosna ... więcej


Wzór przemysłowy Wp.26421 (piktogram) ... więcej

WZÓR PRZEMYSŁOWY - Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący - Przedmiotem wzoru przemysłowego jest w jego ośmiu odmianach, panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący, w formie ukształtowanej profila aluminiowego do łączenia z innymi materiałami dla budowy paneli dekoracyjnych budynków sklasyfikowany według klasyfikacji lokarneńskiej w klasie 25-01 pod numerem bazowym 2501B057 i numerze seryjnym polskim B00042. - służący do zamykania, osadzania i łączenia go z/i/na łożu nośnym ... więcej


Wynalazek P.425433 (piktogram) ... więcej

WYNALAZEK - Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie - wynalazek P.425433 ... Przeznaczony do zabudowy elewacji i fasad w celach wykończeniowych oraz wytwarzania energii cieplnej a także elektrycznej na potrzeby budynku w którym zastosowano nasze najnowsze sposoby łączy i połączeń SPOON-CLICK oraz DUO-SPOON. Jeden z wielu systemów paneli wielofunkcyjnych ALU-Therm PANEL oznaczonych jako ALU-Solar PANEL, ALU-Volt PANEL i ALU-Mobile PANEL w zależności od jego wersji rozwojowej ... więcej


Opis Patentowy PL 200318 (piktogram) ... więcej

OPIS PATENTOWY PL 200318 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych - Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych, przeznaczony do odbioru i kumulacji oraz zwrotu do pomieszczeń obiektu ciepła usuwanego przewodami wentylacyjnymi i ... wiecej


Wzór przemysłowy Wp.26422 (piktogram) ... więcej

WZÓR PRZEMYSŁOWY - Sprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - wzór przemysłowy do zastosowań i połączeń paneli podłogowych, ściennych i fasadowych różnego typu na zaklik pionowy na wspólnym łożu nośnym, w tym zwłaszcza aluminiowych lub kompozytowych w połączeniach z innymi materiałami nowym zapięciem i spięciem za pomocą sprzęgu łyżkowo-zaklikowego pracującego w dwóch kierunkach, pionowym i poprzecznym poziomym - nowy sprzęg paneli "spoon click" ... więcej


Wynalazek P.425026 (piktogram) ... wiecej

WYNALAZEK - Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające - wynalazek P.425026 - sposób łączenia paneli podłogowych, ściennych i fasadowych różnego typu na zaklik pionowy na wspólnym łożu nośnym, w tym zwłaszcza aluminiowych lub kompozytowych w połączeniach z innymi materiałami nowym zapięciem i spięciem za pomocą sprzęgu łyżkowo-zaklikowego pracującego w dwóch kierunkach, pionowym i poprzecznym poziomym - nowy sprzęg paneli wielofunkcyjnych "vertical click" ... więcej


Wynalazek P.424994 (piktogram) ... więcej

WYNALAZEK - Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - wynalazek P.424994 - Przedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny przeznaczony do absorbowania i kumulowania energii słonecznej na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej oraz innych zastosowań, w systemach fasadowych i dachowych złożonego z nich pola absorpcji płaszczyznowej. Wynalazek opracowano w ramach długoletnich prac badawczo-rozwojowych nad tego typu i rodzajem aluminiowych paneli ... więcej


ALTERPANEL system (piktogram) ... więcej

PROJEKT - ALTERPANEL to system i technologia którą tworzy: Grupa nowych na rynku technologii i jej całej gamy produktów z obszaru produkcji profili aluminiowych w postaci wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego wnętrz lub odbioru ciepła słonecznego z fasad, dachów i innych nasłonecznionych powierzchni budynków - podsumowany koncepcją, pracami badawczo-rozwojowymi, wdrożeniami, testami i innymi ujawnionymi w poprzednim Projekcie i systemie POLPANEL ... więcej


Opracowanie z 2011r. w PDF ... otwórz w nowym oknie

B+R 2011 - Technologia produkcji innowacyjnych wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących pod nazwą skrótową, marką i znakiem towarowym POLPANEL dla całej grupy wyrobów i usług oznakowanych jako PANELE ALU lub ALU PANEL … Grupa innowacyjnych wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących POLPANEL ALU-therm nad którą prace koncepcyjne rozpoczęto w roku 1992 w Polsce we współpracy z Kęty SA a następnie Sapa Aluminium owocuje w chwili obecnej całą możliwą gamą ich zastosowania ... więcej


POLPANEL system (piktogram) ... więcej

PROJEKT - system i technologia POLPANEL ... Projekt POLPANEL a w jego zakresie system POLPANEL bierze swe początki z opracowań pierwszych przełomowych wynalazków i zgłoszeń w latach 1999/2000. Sam Projekt techniczno-technologiczny oparty w dalszej części na szeregu dalszych wynalazkach wykorzystujących pierwszeństwa z lat poprzednich i całość wzornictwa przemysłowego w zakresie kolejnych modułów paneli aluminiowych o kolejno dodawanych funkcjach użytkowych, został z powodzeniem wdrożony w latach ... więcej


Trademark ALU-PANEL (piktogram) ... więcej

TRADEMARK - Znak towarowy ALU-PANEL ... Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA. Marka wypracowana od 1999 roku przez ich twórcę ... więcej


Trademark Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący (piktogram) ... wiecej

TRADEMARK - Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący ... znak towarowy słowno-graficzny przeznaczony jest do oznakowywania wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących systemu i projektu POLPANEL, ALTERPANEL i HCA nowego ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym. Rodowód tego znaku sięga 2008 roku gdzie został ujęty i określony w części nazw wspólnych PANEL w znaku towarowym i Prawie NR 223927 dla Projektu POLPANEL w tych samych klasach towarowych 06, 42 i 45 ... więcej


Trademark ALU-Bed PANEL (piktogram) ... wiecej

TRADEMARK - ALU-Bed PANEL znak towarowy przeznaczony jest do oznakowywania łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących systemu oraz projektu POLPANEL nowego rodzaju ogrzewania, chłodzenia i absorpcji ciepła sposobem płaszczyznowym w polu złożonych z nich ścian, podłóg, fasad i innych i za ich pomocą w układach paneli wielofunkcyjnych oraz jego alternatywnego wydania pod nazwą ALTERPANEL jako łoże wielofunkcyjne panela ALU-Therm PANEL i innych modułów paneli w których strukturze i konstrukcji zaplanowano tego rodzaju ... więcej


Sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL (piktogram) ... więcej

SYSTEM - Strefowe, sekwencyjne, kasetowe niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL, ALTERPANEL i HCA ... Ogrzewanie płaszczyznowe strefowe i sekwencyjne panelami ALU-Therm, ALU-Cassette i ALU-Composite przez system grzewczo-chłodzący-absorbujący HCA, ALTERPANEL i POLPANEL to suma zebranych doświadczeń i wyników prac badawczo-rozwojowych dla tego typu ogrzewania w okresie od 1999 roku do chwili obecnej przez autora i twórcę systemów oraz praw patentowych i ochronnych na tej przestrzeni ... więcej


Strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL (piktogram) ... wiecej

TECHNOLOGIA - ogrzewania płaszczyznowego panelem ściennym lub podłogowym tworzącym po złożeniu pola ściany czy podłogi płaszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik z możliwością sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Udokumentowana kilku patentami i wzorami przemysłowymi, unikalna w światowym stanie techniki. To przyszłość i alternatywa dla obecnych znanych systemów ogrzewania, takich jak grzejniki miejscowe, ogrzewanie podłogowe lub nadmuchowe czy inne ... więcej


B+R 2010 (piktogram PDF) ... więcej

B+R 2010 - Technologia produkcji Wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących z grupy innowacyjnych paneli Alu-Therm - W ramach zintensyfikowanych prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w latach 1999/2008 efektem których zebrano sumę doświadczeń w obszarze wstępnym zastosowań produktów tych technologii, zdecydowano o dokonaniu pierwszego wdrożenia do produkcji ciągłej przemysłowej wyrobów technologii pod nazwą roboczą i logiem panel Alu-Therm (od skrótu aluminium i termika). … Początki prac ... więcej


Recykling ciepła ... więcej

Nowe technologie pod dotacje unijne w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Aktywne Patenty na sposoby i urządzenia tworzące nowe technologie, udostępnione na bardzo korzystnych warunkach mogą służyć min. takim celom jak : Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu ... więcej


Wybrane opisy patentowe KRAMARZ POLSKA w PDF ... otwierane w nowym oknie

Opis patentowy PL 195174 - Spalinowy absorber ciepła ... więcej w PDFOpis patentowy PL 196379 - Ściekowy absorber ciepła ... więcej w PDFOpis patentowy PL 19683 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy ... więcej w PDFOpis patentowy PL 198134 - Sposób i urządzenie do odzyskiwani ciepła odpadowego ścieków ... więcej w PDFOpis patentowy PL 198814 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocyOpis patentowy PL 199683 - Sposób i urządzenie do przemysłowej produkcji miodu naturalnegoOpis patentowy PL 200318 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnychOpis patentowy PL 200319 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądemOpis patentowy PL 205160 - Powietrzno-termiczna listwa panelowaOpis patentowy PL 205162 - Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowejOpis patentowy PL 205164 - Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnejOpis patentowy PL 207154 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadówOpis patentowy PL 193961 - Termiczna listwa panelowaOpis patentowy PL 190199 - Dokólna gąsienica samochodowaOpis patentowy PL 199684 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza, formatki płyty pilśniowej zwłaszcza porowatej dla jej nowych zastosowań - KRAMER POLANDOpis patentowy PL 200284 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokryciaOpis patentowy PL 208542 - Sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacjiOpis patentowy PL 215966 - Urządzenie do usuwania śniegu z różnych powierzchni płaskich i spadzistych, zwłaszcza traktów komunikacyjnych i dachów


więcej opisów patentowych w PDF

Zaproszenie do rokowań ... zobacz


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, podjęciem ewentualnej i możliwej współpracy, w zakresie realizacji, nowatorskich i ambitnych Projektów, dotyczących w głównej mierze polskiego systemu HCA oraz innych, którym nie jest obca idea, rozwoju i promocji polskiej myśli technicznej oraz wszystkich tych, którzy szukają niszy rynkowej oraz nowych technologii i ich produktów w tym w szczególności takich, które obniżą energochłonność naszych budynków, pozwalając jednocześnie na pozyskanie darmowej energii cieplnej w efekcie zastosowań naszych absorberów ciepła zarówno tych do jego odzysku jak i pozyskania z natury oraz samego obiektu

Projekt HCA system ... więcej

...
HCA ... to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorbcji i kumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia.

HCA to czyste powietrze ... wiecej

Wybrane z kanału filmowego ...


... zobacz filmy na kanale YOUTUBE

LICENCJA KRAMARZ POLSKA ... zobacz wybrane z przykładu licencje udzielone w latach poprzednich (wykaz i spis licencji)


LICENCJA KRAMARZ POLSKA

Systemy Kramarz Polska - rezultat trwałych i systematycznych prac badawczo-rozwojowych, tzw. B+R