Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

------------------------------------------------------

Innowacje ... 

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Wielofunkcyjny profil alu


System krzyżowo-fasadowy ALU


ALU system cassette-composite PANEL


TM - HCA to czyste powietrze - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znaki towarowe słowne ...

POLPANEL

Absorber ciepła


LICENCJA KRAMARZ POLSKA


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA


Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm


Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący

Świadectwo Rejestracji ZT UE
Znaki towarowe słowno-graficzne ...

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL


MAGDALENA Ośrodek innowacji i transferu technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich - logo ośrodka innowacji, wypoczynku i pracy twórczej

Kody QR ... zeskanuj ...

Zeskanuj kod QR z informacjami o Polsce - POLAND INVITES Polska Zaprasza

Aktualności - Patenty, technologie, innowacje, wynalazki i B+R 

Projekt i System POLPANEL tworzy: Grupa nowych na rynku technologii i jej całej gamy produktów z obszaru produkcji profili aluminiowych do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego złożonych z modułów pól ścian, podłóg czy sufitów o funkcji wykończeniowej - czynnikiem niskotemperaturowym, prądem i powietrzem w zastosowaniu wewnętrznym oraz zewnętrznym wykończeń fasad, elewacji i dachów budynków do odbioru i absorpcji ciepła słonecznego.

Witryna poza prezentacją własnego
dorobku ma na celu promocję krajowych technologii
tworzących wkład w dziedzinę i rozwoj polskich innowacji.

Pomoc praktyczną aplikującym w ramach PO na lata 2014-2020.
Badanie stanu techniki, analizy patentowe i opracowania nowych technologii.

Upowszechnienie oraz transfer technologii z praw własności przemysłowej do
podmiotów krajowych i zagranicznych zainteresowanych monopolem przemysłowym
wraz z udostępnieniem wyników prac badawczo-rozwojowych naszych rozwiązań pod konkretne działania w ramach ogłaszanych konkursów regionalnych i programu PO IRProjekty realizowane ... wiecej

Projekty realizowane - Poprawa efektywności energetycznej budynków w zakresie hydro, energo, termo, elektro, techno i eko modernizacji za pomocą systemu HCA, ALU system cassette-composite PANEL, ALTERPANEL, POLPANEL czy innych realizowanych projektów, które w znacznym stopniu mogą się przyczynić do ograniczenia emisji ciepła i CO2 do atmosfery oraz ochrony środowiska naturalnego człowieka - zawarta w szeregu najnowszych wynalazków w postaci absorberów pochłaniających, kumulujących i odzyskujących ciepło zrzutowe ... więcej


HCA to czyste powietrze - TM SG znak towarowy ... więcej

TRADEMARK - HCA to czyste powietrze - do oznaczenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wynalazków i wzorów dotyczących nowych rozwiązań, min. takich jak: ogrzewanie podłogowe, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, piece słoneczne, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, kolektory słoneczne do celów grzewczych, akumulatory ciepła, urządzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, instalacje grzewcze zamontowane w oknach i inne ... więcej


PROJEKTY przygotowane do komercjalizacji i składania Wniosków po dotacje UE ... PDF otwierny w nowym oknie

PROJEKTY gotowe - w zakresie szeregu innowacji i rozwiązań wpisujących się w Programy Rządowe i Unijne w tym zwłaszcza POLPANEL, ALTERPANEL, ART-RAM, ALU system cassette-composite PANEL, HCA system i czyste POWIETRZE z których większość posiada udokumentowane prace badawczo-rozwojowe, opinie o innowacyjności produktu czy też technologii a w części z nich uzyskane pozytywne i wysokie oceny oraz już przyznane dotacje w ramach POIG i POIR. Projekty obejmują wynalazki, wzory przemysłowe, znaki ... więcej


Projekt HCA system - znak towarowy ... wiecej

TRADEMARK - Projekt HCA system - znak towarowy słowno-graficzny składa się z nazwy Projekt HCA system osadzonej w grafice w kolorach białym, szarym i czarnym charakteryzującej i przedstawiającej zakratkowaną kartkę papieru wraz z napisem, zaś skrót HCA z pojęcia (heating-cooling-absorbing). Przeznaczony jest głównie do oznakowania nowych wyrobów i usług dotyczących systemów ogrzewania, chłodzenia i absorpcji, kumulacji, odzysku i recyklingu ciepła za pomocą paneli ALU, absorberów ciepła oraz akumulatorów ciepła, nowymi ... więcej


Licencje (piktogram) ... więcej

LICENCJE KRAMARZ POLSKA - Certyfikat Licencji i przykładowe licencje ograniczone obiektowe i niewyłączne wydawane każdorazowo do każdej UMOWY LICENCYJNEJ na każde przeniesione prawo z osobna - wkrótce zostanie opublikowana kompletna lista firm i podmiotów posiadających nasze licencje pełne, przemysłowe i wyłączne dzielone w naszej systematyce na licencje dobre i licencje złe oraz pełna lista firm i podmiotów, które dopuściły się naruszenia naszych praw wyłącznych wkroczeniem w monopol konkretnego prawa bez naszej zgody na to ... więcej


Patenty (piktogram) ... więcej

PATENTY i pierwszeństwa na wynalazki powstałe w okresie od 1992 do chwili obecnej oraz Prawa Ochronne na wzory przemysłowe i znaki towarowe powstałe do nich w okresie od 1992 do chwili obecnej stworzone przez i na rzecz podmiotu praw w osobie ich twórcy oraz uprawnionego do/i/z nich KRAMARZ Józef POLSKA oraz Unia Europejska jako przykład polskiej myśli technicznej i wkładu w rozwój i postęp cywilizacyjny nie tylko kraju i Unii Europejskiej ale i stanu techniki światowej - wybrane przykłady z dokumentów, pierwszeństw i zgłoszeń ... więcej


Wynalazki (piktogram) ... więcej

WYNALAZKI - Tytułowe i opisowe oznakowanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie stworzonych wynalazków i wzorów przemysłowych na przestrzeni lat i w okresie od 1992 roku do chwili obecnej przez KRAMARZ Józef POLSKA jako ich twórcę na przełomie XX i XXI w. Najważniejsze wynalazki w historii naszej działalności i dorobku naukowego w tej dziedzinie oraz samego wkładu w postęp i rozwój nie tylko naszego kraju ale i stanu techniki światowej, wyszczególnionego w dziesiątkach naszych patentów - Lista będzie stale aktualizowana ... wiecej


HCA (piktogram PDF) ... więcej

HCA - Poprawa efektywności energetycznej budynków w zakresie hydro, energo, termo, elektro, techno i eko modernizacji za pomocą polskiego systemu kumulującego ciepło HCA (heating-cooling-absorbing system) złożonego z paneli wielofunkcyjnych, absorberów i akumulatorów ciepła dedykowanych do systemu HCA. System tworzy hybryda połączeń i zastosowań w celu przetwarzania, wytwarzania, pochłaniania i kumulacji ciepła na potrzeby ogrzewania i wytwrzania ciepłej wody w budynku - System HCA wpisuje się w Program Czyste Powietrze ... więcej


Projekt POLPANEL - znak towarowy słowno-graficzny ... więcej

TRADEMARK - Projekt POLPANEL - Znak towarowy słowno-graficzny przeznaczony jest głównie do oznakowania Projektu POLPANEL w zakresie wyrobów i usług dotyczących paneli aluminiowych i ich wykonania oraz stosowania w tym zwłaszcza nowymi technikami według opatentowanych sposobów i wzorów przemysłowych oraz samych projektów związanych z nimi - dotyczących tej branży produkcji i usług oraz systemów samego ogrzewania, chłodzenia i absorpcji płaszczyznowej w układach wewnętrznych i zewnętrznych - osadzony w grafice ... więcej


Wynalazek P.425645 (piktogram) ... więcej

WYNALAZEK - Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła - Przedmiotem wynalazku jest sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła przeznaczony do odbioru i kumulacji ciepła zrzutowego każdego ścieku z części sanitarnych budynku oraz wszelkich urządzeń wytwarzających i/lub zużywających ciepła wodę użytkową takich jak zlewy i zlewozmywaki, wanny, prysznice i bidety, pralki ... więcej


Wynalazek P.425476 (piktogram) ... więcej

WYNALAZEK - Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach - System odbioru ciepła z dachu (podpowierzchniowy z pod poszycia dachu) tworzy kilka wynalazków i wzorów przemysłowych, których generalnie zadaniem jest zastąpienie dotychczasowych naszych rozwiązań i doświadczeń zebranych w obszarze użytkowania testowego podpołaciowego kolektora powietrznego. Poziom gotowości technologicznej według TRL lub GEKON systemu i jego komponentów ... więcej


Trademark UE (piktogram) ... więcej

TRADEMARK - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - Słowny znak towarowy UE No 016455404 na rzecz Kramarz Józef Polska zarejestrowany od dnia 09.03.2017r. do dnia 09.03.2027r. na terytorium 28 krajów Unii Europejskiej w tym Polski w klasie 45 przez Urząd Unii Europejskiej ds.. Własności Intelektualnej EUIPO European Union Intellectual Property Office - Świadectwo Rejestracji - CERTYFIKATE OF REGISTRATION No 016455404 oraz z przykładu, kompletna dokumentacja wraz z opisem klas, wydana przez EUIPO ... więcej


Opracowanie z 2013r. TRL w PDF ... otwórz w nowym oknie

TRL (Technology Readiness Level) - Gotowość technologiczna i osiągnięty poziom gotowości technologicznej nowych technologii KRAMARZ POLSKA : produkcji wielofunkcyjnych paneli grzewczo - chłodzących, ogrzewania niskotemperaturowego panelem ściennym lub podłogowym, ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego panelem ściennym lub podłogowym oraz odbioru i absorpcji ciepła oraz energii słonecznej panelem grzewczo - chłodzącym. Sumaryczna w czterech obszarach badań i wdrożeń technologii POLPANEL i wyrobu PANEL ALU-therm ... więcej


Trademark ALU-Therm PANEL (piktogram) ... więcej

TRADEMARK - ALU-Therm PANEL ... znak towarowy słowno-graficzny przeznaczony jest do oznakowywania wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących systemu i projektu POLPANEL, ALTERPANEL i HCA nowego ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym. Rodowód tego znaku sięga 2008 roku gdzie został ujęty i określony w części nazw wspólnych PANEL w znaku towarowym i Prawie NR 223927 dla Projektu POLPANEL w klasach towarowych 06, 42 i 45 dla tych samych towarów i usług ... więcej


HCA system (piktogram) ... więcej

SYSTEM - System grzewczo-chłodzący-absorbujący HCA ... Nowej generacji system grzewczo-chłodzący-absorbujący HCA oparty na technologii produkcji wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących ALU system cassette-composite PANEL oraz poprzednich POLPANEL ALU system, stworzony dla wykorzystania naturalnej i wolnej energii słońca, wody, gruntu i powietrza inspirowany jest między innymi, pierwszymi wynalazkami w tym temacie z lat ubiegłych, jak np.. „Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach ... więcej


Wynalazek P.425646 (piktogram) ... wiecej

WYNALAZEK - Sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowo-sprzęgające - wynalazek P.425646 …Przedmiotem wynalazków jest nowy sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowe-sprzęgające, polegający na trwałym spięciu i złączeniu wielofunkcyjnych paneli alu-therm grzewczych, chłodzących i absorbujących oraz fotowoltaicznych w płaszczyznowy grzejnik lub odbiornik ciepła czy też system fotowoltaiczny za pomocą nowego sprzęgu "duo spoon" ... więcej


Projekt ART-RAM - znak towarowy ... zobacz wiecej

TRADEMARK - Projekt ART-RAM - znak towarowy słowno-graficzny przeznaczony jest głównie do oznakowania Projektu ART-RAM w zakresie wyrobów i usług dotyczących ram obrazów, krosen malarskich i innych z drewna, MDF i innych surowców drewnopochodnych oraz aluminium w tym zwłaszcza nowymi technikami według opatentowanych sposobów i wzorów przemysłowych oraz samych projektów związanych z nimi - dotyczących tej branży produkcji w zakresie dalszym nowych sposobów mocowania płótna malarskiego na ramie krosna ... więcej


Wzór przemysłowy Wp.26421 (piktogram) ... więcej

WZÓR PRZEMYSŁOWY - Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący - Przedmiotem wzoru przemysłowego jest w jego ośmiu odmianach, panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący, w formie ukształtowanej profila aluminiowego do łączenia z innymi materiałami dla budowy paneli dekoracyjnych budynków sklasyfikowany według klasyfikacji lokarneńskiej w klasie 25-01 pod numerem bazowym 2501B057 i numerze seryjnym polskim B00042. - służący do zamykania, osadzania i łączenia go z/i/na łożu nośnym ... więcej


Wynalazek P.425433 (piktogram) ... więcej

WYNALAZEK - Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie - wynalazek P.425433 ... Przeznaczony do zabudowy elewacji i fasad w celach wykończeniowych oraz wytwarzania energii cieplnej a także elektrycznej na potrzeby budynku w którym zastosowano nasze najnowsze sposoby łączy i połączeń SPOON-CLICK oraz DUO-SPOON. Jeden z wielu systemów paneli wielofunkcyjnych ALU-Therm PANEL oznaczonych jako ALU-Solar PANEL, ALU-Volt PANEL i ALU-Mobile PANEL w zależności od jego wersji rozwojowej ... więcej


Opis Patentowy PL 200318 (piktogram) ... więcej

OPIS PATENTOWY PL 200318 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych - Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych, przeznaczony do odbioru i kumulacji oraz zwrotu do pomieszczeń obiektu ciepła usuwanego przewodami wentylacyjnymi i ... wiecej


Wzór przemysłowy Wp.26422 (piktogram) ... więcej

WZÓR PRZEMYSŁOWY - Sprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - wzór przemysłowy do zastosowań i połączeń paneli podłogowych, ściennych i fasadowych różnego typu na zaklik pionowy na wspólnym łożu nośnym, w tym zwłaszcza aluminiowych lub kompozytowych w połączeniach z innymi materiałami nowym zapięciem i spięciem za pomocą sprzęgu łyżkowo-zaklikowego pracującego w dwóch kierunkach, pionowym i poprzecznym poziomym - nowy sprzęg paneli "spoon click" ... więcej


Wynalazek P.425026 (piktogram) ... wiecej

WYNALAZEK - Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające - wynalazek P.425026 - sposób łączenia paneli podłogowych, ściennych i fasadowych różnego typu na zaklik pionowy na wspólnym łożu nośnym, w tym zwłaszcza aluminiowych lub kompozytowych w połączeniach z innymi materiałami nowym zapięciem i spięciem za pomocą sprzęgu łyżkowo-zaklikowego pracującego w dwóch kierunkach, pionowym i poprzecznym poziomym - nowy sprzęg paneli wielofunkcyjnych "vertical click" ... więcej


Wynalazek P.424994 (piktogram) ... więcej

WYNALAZEK - Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - wynalazek P.424994 - Przedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny przeznaczony do absorbowania i kumulowania energii słonecznej na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej oraz innych zastosowań, w systemach fasadowych i dachowych złożonego z nich pola absorpcji płaszczyznowej. Wynalazek opracowano w ramach długoletnich prac badawczo-rozwojowych nad tego typu i rodzajem aluminiowych paneli ... więcej


ALTERPANEL system (piktogram) ... więcej

PROJEKT - ALTERPANEL to system i technologia którą tworzy: Grupa nowych na rynku technologii i jej całej gamy produktów z obszaru produkcji profili aluminiowych w postaci wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego wnętrz lub odbioru ciepła słonecznego z fasad, dachów i innych nasłonecznionych powierzchni budynków - podsumowany koncepcją, pracami badawczo-rozwojowymi, wdrożeniami, testami i innymi ujawnionymi w poprzednim Projekcie i systemie POLPANEL ... więcej


Opracowanie z 2011r. w PDF ... otwórz w nowym oknie

B+R 2011 - Technologia produkcji innowacyjnych wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących pod nazwą skrótową, marką i znakiem towarowym POLPANEL dla całej grupy wyrobów i usług oznakowanych jako PANELE ALU lub ALU PANEL … Grupa innowacyjnych wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących POLPANEL ALU-therm nad którą prace koncepcyjne rozpoczęto w roku 1992 w Polsce we współpracy z Kęty SA a następnie Sapa Aluminium owocuje w chwili obecnej całą możliwą gamą ich zastosowania ... więcej


POLPANEL system (piktogram) ... więcej

PROJEKT - system i technologia POLPANEL ... Projekt POLPANEL a w jego zakresie system POLPANEL bierze swe początki z opracowań pierwszych przełomowych wynalazków i zgłoszeń w latach 1999/2000. Sam Projekt techniczno-technologiczny oparty w dalszej części na szeregu dalszych wynalazkach wykorzystujących pierwszeństwa z lat poprzednich i całość wzornictwa przemysłowego w zakresie kolejnych modułów paneli aluminiowych o kolejno dodawanych funkcjach użytkowych, został z powodzeniem wdrożony w latach ... więcej


Trademark ALU-PANEL (piktogram) ... więcej

TRADEMARK - Znak towarowy ALU-PANEL ... Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA. Marka wypracowana od 1999 roku przez ich twórcę ... więcej


Trademark Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący (piktogram) ... wiecej

TRADEMARK - Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący ... znak towarowy słowno-graficzny przeznaczony jest do oznakowywania wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących systemu i projektu POLPANEL, ALTERPANEL i HCA nowego ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym. Rodowód tego znaku sięga 2008 roku gdzie został ujęty i określony w części nazw wspólnych PANEL w znaku towarowym i Prawie NR 223927 dla Projektu POLPANEL w tych samych klasach towarowych 06, 42 i 45 ... więcej


Trademark ALU-Bed PANEL (piktogram) ... wiecej

TRADEMARK - ALU-Bed PANEL znak towarowy przeznaczony jest do oznakowywania łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących systemu oraz projektu POLPANEL nowego rodzaju ogrzewania, chłodzenia i absorpcji ciepła sposobem płaszczyznowym w polu złożonych z nich ścian, podłóg, fasad i innych i za ich pomocą w układach paneli wielofunkcyjnych oraz jego alternatywnego wydania pod nazwą ALTERPANEL jako łoże wielofunkcyjne panela ALU-Therm PANEL i innych modułów paneli w których strukturze i konstrukcji zaplanowano tego rodzaju ... więcej


Sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL (piktogram) ... więcej

SYSTEM - Strefowe, sekwencyjne, kasetowe niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL, ALTERPANEL i HCA ... Ogrzewanie płaszczyznowe strefowe i sekwencyjne panelami ALU-Therm, ALU-Cassette i ALU-Composite przez system grzewczo-chłodzący-absorbujący HCA, ALTERPANEL i POLPANEL to suma zebranych doświadczeń i wyników prac badawczo-rozwojowych dla tego typu ogrzewania w okresie od 1999 roku do chwili obecnej przez autora i twórcę systemów oraz praw patentowych i ochronnych na tej przestrzeni ... więcej


Strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL (piktogram) ... wiecej

TECHNOLOGIA - ogrzewania płaszczyznowego panelem ściennym lub podłogowym tworzącym po złożeniu pola ściany czy podłogi płaszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik z możliwością sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Udokumentowana kilku patentami i wzorami przemysłowymi, unikalna w światowym stanie techniki. To przyszłość i alternatywa dla obecnych znanych systemów ogrzewania, takich jak grzejniki miejscowe, ogrzewanie podłogowe lub nadmuchowe czy inne ... więcej


B+R 2010 (piktogram PDF) ... więcej

B+R 2010 - Technologia produkcji Wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących z grupy innowacyjnych paneli Alu-Therm - W ramach zintensyfikowanych prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w latach 1999/2008 efektem których zebrano sumę doświadczeń w obszarze wstępnym zastosowań produktów tych technologii, zdecydowano o dokonaniu pierwszego wdrożenia do produkcji ciągłej przemysłowej wyrobów technologii pod nazwą roboczą i logiem panel Alu-Therm (od skrótu aluminium i termika). … Początki prac ... więcej


Nowe technologie pod dotacje unijne w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Aktywne Patenty na sposoby i urządzenia tworzące nowe technologie, udostępnione na bardzo korzystnych warunkach mogą służyć min. takim celom jak : Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu ... więcej

Patent i know-how - Rozumienie różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami własności intelektualnej, w szczególności pomiędzy patentem a tzw. know-how, jest szczególnie istotne dla właściwego zarządzania jej zasobami i procesami. Ważne jest zrozumienie, że patent – wymagający opublikowania – i know-how – informacje poufne – to dwie kompatybilne formy własności intelektualnej. Mogą razem współistnieć, a komercjalizacja patentu wraz z know-how przyniesie efekt synergii i zwiększy potencjał rynkowy chronionego wynalazku ... więcej

NASZA technologia odzysku ciepła z wnętrz - obiektów, budynków i mieszkań usuwanego tak niezmiennie i zawsze przewodami wentylacyjnymi oraz spalinowymi kominów. Opatentowana w zakresie dwóch sposobów odzysku oraz trzech odrębnych urządzeń do jej realizacji. Połączone innowacje odzyskane ciepło zwracają poprzez ciekłe medium do wymiennikowi ciepła albo bezpośrednio czyste i ogrzane a nawet uzdatnione powietrze metodą nawiewów transportują ... sposób na kryzys energetyczny oraz wzrost drastyczny cen energii … więcej

NASZA technologia odzysku ciepła ze ścieków - konkurencyjne oraz znacznie wyprzedzające USA i UK opracowanie z tej dziedziny wiedzy - traktujące kompleksowo odzysk energii cieplnej ścieków domowych i przemysłowych oraz jej ponowne wykorzystanie w instalacjach domowych oraz dalszy i zupełny przerób tego ścieku na potrzeby podstawowe człowieka - pierwsze nasze zgłoszenia w tym temacie temacie datowane są już w 2000 roku. W obecnej dobie, zbliżającego się szybkimi krokami kryzysu paliwowego i energetycznego myśl ... więcej

NASZA technologia budowy czołgu nowej generacji - projekt "x" - Polska technologia budowy czołgu nowej generacji. Osiem wydanych już na naszą rzecz patentów w zakresie sposobów, budowy oraz urządzeń wchodzących w jej skład. Generalnie to projekt składający się z kilkudziesięciu, całkowicie nowych rozwiązań, które tworzą nową bryłę czołgu o innych wymiarach, zmiennego w pionie obiektu i parametrach z obniżonym echem radarowym trudną do trafień tak z ziemi jak i z powietrza o pancerzu identycznym w całości jego bryły ... więcej

Wzór przemysłowy - przykład opisu, świadectwa i innych związanych z opracowaniem dokumentacji zgłoszeniowej. Cechy istotne wzoru przemysłowego w jego dziewięciu odmianach to cechy postaciowe, które wyróżniają zgłoszony wzór od innych, znanych już wzorów i stanowią podstawę do jego identyfikacji poprzez ukształtowanie odmienne czterech powierzchni panela dziewięciu odmian wzoru ponumerowanego od nr.1 do nr.9 w których linią zewnętrzną zawarto zewnętrzne kontury każdej odmiany wzoru od punktu AA ... więcej

Nowe dotacje dla firm na zakup patentów. Państwo dla ratowania z zapaści oraz recesji naszej gospodarki wprowadza nowy instrument pomocy i finansowania z dotacji unijnych zakupu patentów i własności przemysłowej pod każdą postacią, licząc na ożywienie i wzrost konkurencyjność naszej zacofanej gospodarki bowiem pod względem liczby patentów Polska jest krajem mało innowacyjnym i zacofanym - jak wynika z ostatnich badań według których osiągamy w tej dziedzinie rezultaty na poziomie Białorusi i Inndii... więcej

Patent wspólnotowy - Jednolity na terenie UE. W Unii Europejskiej trwają prace nad wprowadzeniem jednolitego patentu obejmującego całą wspólnotę pojedynczym i jednolitym prawem wyłącznym do wynalazku. Prace te posuwają się dosyć wolno i wydaje się, że skutek w postaci uchwalenia przepisów nie nastąpi wcześniej niż po 2 latach. Prace te jednakże są już bardzo zaawansowane, łatwo jest zatem stwierdzić dosyć dokładnie jak będzie wyglądał ten system ... więcej

Raport o kapitale intelektualnym Polski potwierdza naszą receptę - Jedyna sprawdzona recepta i remedium na kryzys gospodarczy to tylko inwestycje w nowe i rodzime technologie, bowiem tylko takie mogą być w przyszłości źródłem dużych i poważnych wpływów budżetowych oraz dobrobytu mieszkańców naszego kraju. To żadne ekonomiczne odkrycie a jedynie stwierdzenie oczywistych faktów wynikających z historii światowej gospodarki, która co do zasady w całości oparta jest na postępie technologicznym danego kraju wpływającym ... więcej

Eco-recycling. Jak Unia postrzega recykling odpadów biodegradowalnych w tym znaczący w nich udział odpadów organicznych. Stworzony w tym celu projekt BLES ma na celu wspieranie transferu innowacji w europejskim sektorze gospodarki odpadami oraz szkolenia online młodych pracowników dla nowej kadry zarządzającej gospodarką, wykorzystaniem i przetworzeniem odpadów w procesach biodegradacji. Wykorzystaj swą szansę w oparciu o stworzone przez nas technologie recyklingu odpadów oraz projekt BLES ... więcej

Dotacje na innowacje. Zakup gotowej wiedzy niematerialnej w postaci patentów, licencji i know-how to główne źródło innowacji i działalności innowacyjnej oraz podstawa ubiegania się o dotacje. Zgłoś się do nas po gotowe i chronione rozwiązania innowacyjne na zakup których otrzymasz dotacje. Innowacyjność to wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej: nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem własnej działalności lub zakupu wiedzy niematerialnej ... więcej


Transfer technologii - oferta. Transfer naszych technologii jest możliwy do każdego podmiotu „przedsiębiorcy” w tym MŚP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym oraz inne z tego obszaru wsparcia tak w zakresie kupna jak i nabycia udziałów w konkretnym patencie czy prawie oraz samych licencji na nie. Oferta transferu technologii oraz praw wyłącznych do nich na obszar RP dotyczy produkcji i dystrybucji innowacyjnych urządzeń w postaci szeregu różnych absorberów, okładzin komplementarnych i innych z zakresu innowacji ustawowych ... więcej


Ochrona środowiska i udział technologi na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka, ziemi oraz jej zasobów w nieustającym wyścigu technologicznym całego świata. Skutki oraz próby równoważenia i wyrównywania bilansu strat i zysków tej polityki. Postęp nauki otworzył człowiekowi drzwi, za którymi kryje się fantastyczny świat nowych technologii. Jednakże równoczesny rozwój przemysłu i coraz większe zapotrzebowanie na energię pociągają za sobą negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego. Spośród najważniejszych zagrożeń środowiska ... więcej


Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów użytkowych. Oddajemy w Państwa ręce poradnik, który zgodnie ze swoim założeniem, ma ułatwić opracowanie zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego składanego w Urzędzie Patentowym RP. Poradnik zawiera zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej, przedstawia przykłady poprawnie opracowanych opisów patentowych wynalazków z różnych dziedzin techniki, a także opisów ochronnych wzorów użytkowych na tle ogólnego stanu prawnego i uwarunkowań prawnych uzyskania ... więcej


Innowacje w nowej Europie. Obywateli Europy trapi obecnie wiele istotnych problemów: od zmian klimatycznych i wyczerpywania się nieodnawialnych zasobów po zmiany demograficzne i rosnące problemy z bezpieczeństwem, które to problemy powodują, że potrzebne jest wspólne działanie na rzecz obrony europejskiego stylu życia, który łączy w sobie dobrobyt gospodarczy z solidarnością. Te słuszne obawy należy zmienić w szansę na zwiększenie gospodarczej konkurencyjności Europy w świecie. Im szybsza będzie reakcja Europy, tym większa szansa na ... więcej


Projekt Bio Sapiens : odkrywanie tajemnic ludzkiego genomu. Projekt ten nie ogranicza się do prac badawczych, jest w nim również miejsce na działalność edukacyjną. Przeprowadzenie sekwencjonowania ludzkiego genomu w 2003r słusznie okrzyknięto przełomowym osiągnięciem. Jednak dla wielu naukowców uzyskanie sekwencji naszego DNA było jedynie pierwszym etapem znacznie większego wyzwania, jakim jest zrozumienie zasad działania genomu. Zadanie to określane jest jako „adnotacja genomu” i obejmuje określanie funkcji każdego odcinka DNA ... więcej


PATENT NR 198134 - polski dokument patentowy na wynalazek pod tytułem: Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków - udzielony na rzecz podmiotu: Kramarz Józef, Świeradów Zdrój, Polska - jak wygląda i co zawiera, ile trwa i od kiedy, w jakich klasach prowadzono poszukiwania oraz wiele innych istotnych i cennych informacji jak podstawowe źródło innowacji i ustalenia stanu techniki światowej dla twórców wynalazków w danej dziedzinie wiedzy technicznej i MKP oraz badaczy zasobów publikacji technicznych i encyklopedycznych ... więcej


Wybrane opisy patentowe KRAMARZ POLSKA w PDF ... otwierane w nowym oknie

Opis patentowy PL 195174 - Spalinowy absorber ciepła ... więcej w PDFOpis patentowy PL 196379 - Ściekowy absorber ciepła ... więcej w PDFOpis patentowy PL 19683 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy ... więcej w PDFOpis patentowy PL 198134 - Sposób i urządzenie do odzyskiwani ciepła odpadowego ścieków ... więcej w PDFOpis patentowy PL 198814 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocyOpis patentowy PL 199683 - Sposób i urządzenie do przemysłowej produkcji miodu naturalnegoOpis patentowy PL 200318 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnychOpis patentowy PL 200319 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądemOpis patentowy PL 205160 - Powietrzno-termiczna listwa panelowaOpis patentowy PL 205162 - Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowejOpis patentowy PL 205164 - Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnejOpis patentowy PL 207154 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadówOpis patentowy PL 193961 - Termiczna listwa panelowaOpis patentowy PL 190199 - Dokólna gąsienica samochodowaOpis patentowy PL 199684 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza, formatki płyty pilśniowej zwłaszcza porowatej dla jej nowych zastosowań - KRAMER POLANDOpis patentowy PL 200284 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokryciaOpis patentowy PL 208542 - Sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacjiOpis patentowy PL 215966 - Urządzenie do usuwania śniegu z różnych powierzchni płaskich i spadzistych, zwłaszcza traktów komunikacyjnych i dachów

Wybrane z kanału filmowego ...


... zobacz filmy na kanale YOUTUBE

............