Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R - Akumulatory ciepła zrzutowego ... zobacz


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcejPatenty Kramarz Polska ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Najnowsza Playlista ...

zobacz na YouTubeLICENCJA KRAMARZ POLSKA na rzecz Albatros Aluminium z P.205160 

Licencja pełna z Patentu 205160 z roku 2011 na rzecz Albatros Aluminium Sp. z o.o. Poznań

(Cofnięta)

CERTYFIKAT LICENCJI KRAMARZ POLSKA

wydawany każdorazowo
do każdej UMOWY LICENCYJNEJ
na każde przeniesione prawo z osobna.

Stanowiący zgodę twórcy i uprawnionego
na wykorzystanie jego praw wyłącznych, konkretnych
i ustalonych na podstawie dokumentów ochronnych na
warunkach ściśle określonych w zawartej odrębnie umowie licencyjnej

LICENCJA Pełna na Polskę KRAMARZ POLSKA na rzecz
Albatros Aluminium Sp. z o.o. (przykład z 2011 roku do umowy licencji z 23.12.2011r.)

Certyfikat Licencji podpisany przez twórcę i uprawnionego z Patentu PL NR 205160

Licencja Pełna Kramarz Polska z Patentu PL NR 200284 udzielona w 2011 roku na rzecz Albatros Aluminium Sp. z o.o. w Poznaniu do zastosowań przemysłowych w Wałczu oraz celowych pozyskiwania dotacji w ramach POIG na jej podstawieOpis Certyfikatu:

LICENCJA Pełna KRAMARZ POLSKA na wynalazek P 382880 pod tytułem: "Powietrzno-termiczna listwa panelowa"
PATENT NR 205160 udzielona na rzecz Albatros Aluminium Sp. z o.o. w Poznaniu

Licencja trwa od dnia 23 grudnia 2011 roku zgodnie i na warunkach zawartych UMOWĄ z dnia 23.12.2011r.

CERTYFIKAT wystawił i podpisał twórca i uprawniony Józef KRAMARZ

Dębica, dnia 23 grudnia 2011 roku

Pieczątka i podpis

LICENCJA KRAMARZ POLSKA - znak towarowy słowny i słowno-graficzny

Znak towarowy słowny LICENCJA KRAMARZ POLSKA

Znak towarowy słowno-graficzny LICENCJA KRAMARZ POLSKA

Informacja, ostrzeżenia i uwagi odnośne Albatros Aluminium Sp. z o.o. w Poznaniu

LICENCJA została cofnięta zgodnie z zapisami Umowy i rozwiązana jako niewykorzystana zgodnie z jej celem - co oznacza - brak licencji (nabycia) i zgody na wykorzystanie prawa wyłącznego w jakimkolwiek celu przez Albatros Aluminium Sp. z o.o. w Poznaniu w okresie od dnia 23 grudnia 2011 roku oraz zakaz bezwzględny użycia i posługiwania się wyżej przedstawionym Certyfikatem Licencji

Zgodnie z Oświadczeniem UPRP i danymi jawnymi Rejestru Patentowego UPRP na Patent PL NR 205160 Licencja Pełna oraz żadna inna nie była i nie została nigdy udzielona Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - brak absolutny wpisów w jej temacie

Zgodnie z prawomocnymi orzeczeniami Sądu I i II instancji wszystkie umowy licencji na prawa w nich ujęte w tym Licencji z Patentu PL NR 205160 wobec faktu rozwiązania Umowy Licencji i jej wszystkich zapisów i postanowień tak jak i jej całość - straciło swą moc

Spółka Albatros Aluminium z siedzibą w Poznaniu i sam zakład produkcyjny w Wałczu - nigdy nie uzyskały też zgody twórcy, autora i właściciela Projektów technologicznych „POLPANEL” i know-how do produkcji wyrobów w postaci „Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący” oraz „Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm” czy też samych paneli pod nazwą „ALU-Therm PANEL” na użycie Projektu i tych nazw i oznaczeń w jakimkolwiek Wniosku złożonym w ramach POIG i innych - brak praw autorskich i przemysłowych

Spółka Albatros Aluminium z siedzibą w Poznaniu i sam zakład produkcyjny w Wałczu - nie miały i nie maja też zgody właściciela znaków towarowych nierejestrowanych oraz zarejestrowanych w Unii Europejskiej i kraju „Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący” R.016455404 - „POLPANEL” R. 223927 - „Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący” R.294226 - „ALU-Therm PANEL” R.293895 - "ALU-PANEL" R.294800 - „Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm” Z.469357 oraz innych na ich używanie i oznaczanie nimi własnej myśli technicznej, praw autorskich, projektów i prac badawczo-rozwojowych, opracowań, wniosków i ich opisów oraz wszelkich usług i produktów czy też wyrobów lub zleceń w kolejności klas chronionych tymi znakami towarowymi 45, 42, 06

Używanie, posługiwanie się i powoływanie się na Licencję czy też samo posiadanie lub zamieszczenie gdziekolwiek wystawionego Certyfikatu Licencji na prawo w nim opisane i w postaci wystawionej jak wyżej przez Albatros Aluminium Sp. z o.o. lub jej zakład przemysłowy w Wałczu - stanowi poza wskazanymi wyżej naruszeniami praw autorskich i przemysłowych, naruszenie kolejnych zgłoszonych do ochrony znaków towarowych w klasach 45, 42, 11 i 06 w nazwach i oznaczeniach LICENCJA KRAMARZ POLSKA we wszystkich czterech klas towarowych (usług i towarów) opisanych znakiem słowno-graficznym Z.482372 oraz słownym Z.483568

... więcej na temat rozwiązanych Licencji

Zobacz także inne (10) - rozwiązane i cofnięte licencje Albatros Aluminium Sp. z o.o.

Licencja Pełna Kramarz Polska z Wzoru Wspólnotowego No 000938089-0001 udzielona w 2011 roku na rzecz Albatros Aluminium Sp. z o.o. w Poznaniu do zastosowań przemysłowych w Wałczu oraz celowych pozyskiwania dotacji w ramach POIG na jej podstawie - rozwiązana i cofnięta jako nienabyta i niewykorzystana w celach ujętych i przewidzianych w umowie licencyjnejLicencja Pełna Kramarz Polska z Wzoru przemysłowego Wp 13053 udzielona w 2011 roku na rzecz Albatros Aluminium Sp. z o.o. w Poznaniu do zastosowań przemysłowych w Wałczu oraz celowych pozyskiwania dotacji w ramach POIG na jej podstawie - rozwiązana i cofnięta jako nienabyta i niewykorzystana w celach ujętych i przewidzianych w umowie licencyjnej Licencja Pełna Kramarz Polska z Patentu PL NR 200284 udzielona w 2011 roku na rzecz Albatros Aluminium Sp. z o.o. w Poznaniu do zastosowań przemysłowych w Wałczu oraz celowych pozyskiwania dotacji w ramach POIG na jej podstawie - rozwiązana i cofnięta jako nienabyta i niewykorzystana w celach ujętych i przewidzianych w umowie licencyjnej

...

Pismo UPRP stwierdzające brak wpisów w Rejestrze na wyżej wymienioną Licencję

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Departament Rejestrów

Warszawa 07.07.2017r.

Nasz znak: DR-IV.Pat.205160.32.lkwa

Józef Kramarz

Odpowiadając na pismo opatrzone datą 26 czerwca 2017r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuje, że:

w prowadzonym przez organ rejestrze patentowym pod numerem Pat.205160 brak jest wpisów dotyczących jakichkolwiek licencji;

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej nie udzielał licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku pt. „Powietrzno-termiczna listwa panelowa”;

Uprawniony z patentu na wynalazek oznaczonego numerem Pat.205160 nie składał w Urzędzie Patentowym oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartej.

Pieczątka i podpis

Departament Rejestrów UPRP - pismo w sprawie braku licencji z Patentu 205160 ... zobacz inne licencje

...