Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

------------------------------------------------------

Innowacje ... 

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Duo-spoon


Spoon-click


Wynalazki i wzory


Panel absorbujący


Panel kompozytowy


Wielofunkcyjny profil alu


Patenty, pierwszeństwa, prawa


System krzyżowo-fasadowy ALU


Wielofunkcyjny energetyczny panel


ALU system cassette-composite PANEL


Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające (spoon-click)


Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie


Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach

Znaki towarowe ...

Znaki towarowe słowne ...

POLPANEL

Absorber ciepła


LICENCJA KRAMARZ POLSKA


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA


Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm


Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący

Świadectwo Rejestracji ZT UE
Znaki towarowe słowno-graficzne ...

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL


MAGDALENA Ośrodek innowacji i transferu technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich - logo ośrodka innowacji, wypoczynku i pracy twórczej przewodnik po okolicy

Świadectwo Rejestracji i Prawo z Rejestracji NR 13610 

Świadectwo Rejestracji wzoru przemysłowego

Wzoru przemysłowego

Panel ścienny i podłogowy
termiczno-akustyczny oraz grzewczo-chłodzący


zobacz też patenty

zobacz też dokument ochronny

zobacz też bezklejowe mocowanie pokryć panela

zobacz też ogrzewanie sekwencyjne panelem grzewczo-chłodzącym

zobacz też dokument ochronny OHIM Alicante wspólnotowego wzoru przemysłowego


Panel ścienny i podłogowy termiczno-akustyczny oraz grzewczo-chłodzący

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest panel ścienny i podłogowy termiczno-akustyczny oraz grzewczo-chłodzący i jego odmiany wzorów paneli jako okładzin służących do wykładania ścian lub podłóg albo sufitów pomieszczeń użytkowych dla ludzi o funkcji pełniącej rolę wykończenia wnętrz, grzejnika i ogrzewania, izolacji termicznej i akustycznej oraz wielu innych połączonych w komplecie wytworów. Istotą wzoru i jego odmian jest wspólne ukształtowanie jego podstawy oraz części powierzchni bocznych, krawędziowych przechodzących w swych różnych i kolejnych odmianach wzoru w powierzchnię czołową, dekoracyjną tego panela. Istotne dla wzoru i jego kolejnych odmian jest ukształtowanie dwóch różnych wąskich obrzeży z których obrzeże drugie stanowi zawsze lustrzane odbicie obrzeża pierwszego co w całości złożenia i połączeń paneli tworzy każdorazowo nową złożoną postać wzoru tego wytworu. Przedmiot wzoru i jego kolejnych odmian został uwidoczniony w rysunku na którym wszystkie figury w przekroju poprzecznym panela posiadają wspólne ukształtowanie podstawy oraz części boków i obrzeży w formie zamka do klucza zaś Fig.1 odpowiada odmianie wzoru nr.1 w stanie prostym połączenia krawędzi z powierzchnią, Fig.2 odpowiada odmianie wzoru nr.2 w połączeniu owalnym krawędzi z powierzchnią, Fig.3 odpowiada odmianie wzoru nr.3 w połączeniu ukośno-owalnym krawędzi z powierzchnią , Fig.4 odpowiada odmianie wzoru nr.4 w połączeniu dwuowalnym krawędzi z powierzchnią, Fig.5 odpowiada odmianie wzoru nr.5 w połączeniu wklęsłym krawędzi z powierzchnią, Fig.6 odpowiada odmianie wzoru nr.6 w połączeniu dwuwklęsłym krawędzi z powierzchnią, Fig.7 odpowiada odmianie wzoru nr.7 w połączeniu owalno-wklęsłym krawędzi z powierzchnią, Fig.8 odpowiada odmianie wzoru nr.8 w połączeniu wklęsło-owalnym krawędzi z powierzchnią a Fig.9 odpowiada odmianie wzoru nr.9 w połączeniu ukośnym krawędzi z powierzchnią panela. Odmiana wzoru Nr.1 została odwzorowana w rysunku szczegółowym „C” lewego boku, brzegu fragmentu panela oraz „D” prawego boku, brzegu fragmentu panela w którym linią ukośną zaznaczono pole kształtowania kolejnych odmian wzorów, odwzorowanych identycznie i tak samo, także w szczegółach „C” i „D”. Odmiana wzoru podstawowego nr.1 poprzez jego kolejne odmiany została stworzona do i dla zastosowań w nowatorskiej technologii produkcji i użytkowania okładzin ściennych termiczno-akustycznych oraz grzewczo-chłodzących typu POLPANEL i ALTERPANEL oraz innych tego typu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w jego dziewięciu odmianach to cechy postaciowe, które wyróżniają zgłoszony wzór od innych, znanych już wzorów i stanowią podstawę do jego identyfikacji poprzez ukształtowanie odmienne czterech powierzchni panela dziewięciu odmian wzoru ponumerowanego od nr.1 do nr.9 w których linią zewnętrzną zawarto zewnętrzne kontury każdej odmiany wzoru od punktu AA poprzez BB i kolejno BB oraz AA w górnej ozdobnej części panela i dalej od AA poprzez BB i kolejno BB do AA jego podstawy, tworzącej wspólną nośna część tego panela, poprowadzonej tak w przekroju poprzecznym wzoru i w kierunku ruchu wskazówek zegara według szczegółów „C” i „D” jego odmian.Dokument ochronny wzoru przemysłowego