Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "ALTERPANEL" - ALU system cassette-composite PANEL
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"

Akty prawne - wykaz do pobrania 

Akty prawne
Konwencje, Układy, Porozumienia, Dyrektywy

Z zakresu tzw. własności intelektualnej i przemysłowej
obowiązujące w kraju i na terenie Uni Europejskiej oraz innych


... transfer praw


KONWENCJA BERNEŃSKA o ochronie DZIEŁ LITERACKICH i ARTYSTYCZNYCH z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie 13 listopada 1908 r. i w Rzymie 2 czerwca 1928 r. - oryginał podpisany w imieniu RP przez Ignacego Mościckiego Prezydenta RP, obejmująca między innymi wyroby plastyczne, wzornictwo i dzieła sztuki stosowanej, na której oparto polskie PRAWO AUTORSKIE oraz Dyrektywę 2004/48/WE i inne prezentowane akty prawa ...POBIERZ pełny tekst w pdf.


USTAWA z dnia 4 lutego 1994r. o PRAWIE AUTORSKIM i prawach pokrewnych -Ustawa definiuje przedmiot prawa autorskiego, zakres ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich, dochodzenie roszczeń z naruszenia praw autorskich, egzekwowanie praw i odszkodowań z ich naruszenia oraz wiele istotnych z zakresu tej własności a także odzwierciedla stan implementacji wytycznych i przepisów prawa unijnego do krajowego porządku prawnego ... POBIERZ pełny tekst w pdf.


USTAWA z dnia 30 czerwca 2000r. PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ -Ustawa ta normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych oraz zasady wynagrodzenia twórców, dochodzenia naruszeń praw wyłącznych i postępowań przed organem UPRP i NSA oraz Sądami Powszechnymi w postępowaniu cywilnym ... POBIERZ pełny tekst w pdf.


KONWENCJA PARYSKA O OCHRONIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ z dnia 20 marca 1883r. i AKT SZTOKHOLMSKI z dnia 14 lipca 1967r. zmieniający Konwencję paryską, zmienioną wcześniej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900r. i w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911r. a w Hadze dnia 6 listopada 1952r. a następnie w Londynie dnia 2 czerwca 1934r. oraz Lizbonie dnia 31 października 1958r., tekst z oryginału, jednolity ...POBIERZ pełny tekst w pdf.


UKŁAD o WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970r. poprawiony dnia 2 października 1979r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984r. - mający na celu przyczynić się do postępu nauki i techniki oraz ulepszenia ochrony prawnej wynalazków a także obniżenia kosztów patentowania, uproszczenia procedur i ułatwienia dostępu do informacji dla powszechnego dobra całej ludzkości, zwany w skrócie PCT ...POBIERZ pełny tekst w pdf.


POROZUMIENIE MADRYCKIE o międzynarodowej REJESTRACJI ZNAKÓW z dnia 14 kwietnia 1891 r. zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. - biuro międzynarodowe i procedury ...POBIERZ pełny tekst w pdf.


DYREKTYWA 2004/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 29 kwietnia 2004r. W SPRAWIE EGZEKWOWANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ na terenie Uni Europejskiej - uwzględnia między innymi Konwencję paryską, berneńską i rzymską oraz Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej tzw. TRIPS/WTO dla celów ochrony praw własności intelektualnej ...POBIERZ pełny tekst w pdf.


DYREKTYWA 98/71/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 13 października 1998r. W SPRAWIE PRAWNEJ OCHRONY WZORÓW na terenie Uni Europejskiej - uwzględnia między innymi cele Wspólnoty ustanowione w Traktacie obejmujące stworzenie podstaw dla coraz ściślejszego związku między narodami Europy, rozwijania bliższych stosunków pomiędzy Państwami Członkowskimi dla postępu ...POBIERZ pełny tekst w pdf.