Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "ALTERPANEL" - ALU system cassette-composite PANEL
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"

Rozwiązywanie sporów handlowych - DSU 

WTO

Sposoby rozwiązywania
sporów handlowych w Światowej Organizacji Handlu

World Trade Organization - Dispute Settlement Understanding (DSU)

... transfer praw


Uzgodnienie w sprawie zasad i procedur regulujących rozwiązywanie sporów

Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization – WTO) jest międzynarodową organizacją, która została utworzona w 1994 roku w Marrakeszu (Maroko).Głównym jej zadaniem jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenia polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej. Kraje przystępujące do WTO zobowiązane są do harmonizacji krajowych przepisów z normami Światowej Organizacji Handlu oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym. Uzgodnienie w sprawie zasad i procedur regulujących rozwiązywania sporów jest jednym z filarów systemu Światowej Organizacji Handlu. Zasady rozwiązywania sporów zostały uregulowane w przepisach art. XXII i XXIII GATT oraz w Porozumieniu Stron Konwencji z 1.11.1958 roku. Głównym zadaniem tego mechanizmu nie było orzekanie o winie, lecz uzgodnienie tymczasowości naruszeń zasad handlu międzynarodowego i wskazanie właściwej drogi do szybkiej eliminacji problemów. Procedury regulujące rozstrzyganie sporów były kilkakrotnie modyfikowane w celu zwiększenia ich użyteczności i dyscypliny. Podczas rokowań Rundy Urugwajskiej uzgodniono, że system ten wymaga reformy. Już w przepisie art. 1 Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozwiązywanie sporów podkreślono, że system rozstrzygania sporów jest głównym czynnikiem bezpieczeństwa i przewidywalności w systemie handlu wielostronnego. Procedura rozwiązywania sporów jest instrumentem egzekwowania od wszystkich członków WTO zasad jej systemu. Powodem wszczęcia procedury rozwiązywania sporów jest niweczenie lub naruszenie korzyści członka WTO poprzez nie wywiązanie się z zobowiązań nałożonych przez członka, zastosowanie przez niego środków niezależnie od tego, czy są one sprzeczne z postanowieniami porozumień WTO, bądź zaistnienie jakiejkolwiek innej sytuacji. Głównym założeniem DSU jest w przypadku spraw spornych zaniechanie jednostronnego dochodzenia praw i oddanie wszelkich spornych spraw do wielostronnego systemu rozwiązywania sporów w ramach WTO. Jeżeli strony same nie rozwiążą sporu jego rozwiązanie zostanie powierzone WTO w ramach przewidzianego w Uzgodnieniu w sprawie rozwiązywania sporów mechanizmu paneli i Organu Apelacyjnego.

Procedura rozwiązywania sporów handlowych

Obowiązujące Uzgodnienie jest modyfikacją procedury rozjemczej GATT. Weszło w życie 1 stycznia 1995 roku i ma zastosowanie jedynie do tych wniosków, które zostały złożone po tej dacie. Zgodnie z przepisem art. 1 Uzgodnienia, obowiązujące zasady i procedury są stosowane przy użyciu specjalnych i dodatkowych zasad i procedur dotyczących rozstrzygania sporów zawartych w porozumieniach określonych w załączniku do Uzgodnienia. Postanowiono, że gdy nie można osiągnąć pozytywnego rozwiązania sprawy, należy przede wszystkim doprowadzić do wycofania środków będących przyczyną konfliktu, jeśli zostaną one uznane za niezgodne z postanowieniami któregokolwiek z porozumień objętych zakresem Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur rozstrzygania sporów. Rekompensata z tytułu zmiany koncesji powinna mieć miejsce tylko wtedy, gdy niezwłoczne wycofanie środka, będącego przedmiotem sporu jest niewykonalne. Ostatecznym środkiem przewidzianym w Uzgodnieniu jest możliwość zawieszenia stosowania koncesji lub wykonania innych zobowiązań w sposób dyskryminacyjny, ale dopiero po zatwierdzeniu takiego działania przez Organ do Spraw Rozwiązywania Sporów. W kolejnym przepisie ustanowiony został Organ do Spraw Rozwiązywania Sporów (Dispute Settlement Body - DSB), którego głównym zadaniem jest administrowanie zasadami i procedurami zawartymi w Uzgodnieniu oraz wymienionych porozumieniach. Organ do Spraw Rozwiązywania Sporów zobowiązany został do informowania rady i komitetu Światowej Organizacji Handlu o wszystkich zdarzeniach w sporach odnoszących się do postanowień poszczególnych porozumień. Podczas podejmowania decyzji związanych zasadami i procedurami przyjętymi w porozumieniu organ ten działa na zasadzie consensusu. W przepisie art. 3 niniejszego Uzgodnienia państwa członkowskie podkreśliły, że system rozstrzygania sporów jest centralnym składnikiem dającym bezpieczeństwo i przewidywalność w wielostronnym handlu. Służy on zabezpieczaniu praw i obowiązków członków w zakresie wymienionych porozumień. Powinien także dążyć do wyjaśnienia postanowień tych porozumień zgodnie z zwyczajowymi zasadami oraz wyjaśnić postanowienia tych porozumień zgodnie z zasadami międzynarodowego prawa publicznego. Jak stanowi przepis art. 3 ust. 7. Uzgodnienia przed złożeniem wniosku do Organu do Spraw Rozwiązywania Sporów, członek WTO - strona sporu dokonuje oceny, czy postępowanie takie będzie dla niego korzystne i czy przyniesie oczekiwane rozstrzygnięcie. W sytuacjach, w których nie można osiągnąć kompromisu, priorytetem jest doprowadzenie do wycofania środków będących przyczyną sporu, jeżeli zostaną one uznane za niezgodne z postanowieniami któregokolwiek z porozumień. Jeżeli nie jest to możliwe należy zastosować w stosunku do takiego państwa rekompensatę. Ta forma jest tymczasowym rozwiązaniem sporu. Obowiązuje do czasu wycofania środka niezgodnego z porozumieniem. Ostatecznym środkiem jest zawieszenie stosowania koncesji lub wykonania innych zobowiązań wynikających z wymienionych porozumień w sposób dyskryminacyjny, w stosunku do innego członka. Ustawodawca postanowił, że złożenie wniosku o wszczęcie postępowania pojednawczego i odwołanie się do procedur rozstrzygania sporów nie powinny być odbierane negatywnie. W momencie zaistnienia sporu wszyscy członkowie są zobowiązani do stosowania procedury w dobrej wierze oraz poczynią stosowne kroki w celu jego rozwiązania (art. 3 ust. 10 Uzgodnienia). Procedura rozstrzygania sporów w Światowej Organizacji Handlu rozpoczyna się w momencie, w którym członek poszkodowany występuje z wnioskiem o konsultacje z członkiem oskarżonym, któremu zarzuca naruszenie zasad Światowej Organizacji Handlu.

Pełny tekst polecanego opracowania ... pobierz

POBIERZ pełny tekst w pdf.