Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Dobry Nocleg w GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Rozwiązywanie sporów handlowych - DSU 

WTO

Sposoby rozwiązywania
sporów handlowych w Światowej Organizacji Handlu

World Trade Organization - Dispute Settlement Understanding (DSU)

... transfer praw


Uzgodnienie w sprawie zasad i procedur regulujących rozwiązywanie sporów

Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization – WTO) jest międzynarodową organizacją, która została utworzona w 1994 roku w Marrakeszu (Maroko).Głównym jej zadaniem jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenia polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej. Kraje przystępujące do WTO zobowiązane są do harmonizacji krajowych przepisów z normami Światowej Organizacji Handlu oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym. Uzgodnienie w sprawie zasad i procedur regulujących rozwiązywania sporów jest jednym z filarów systemu Światowej Organizacji Handlu. Zasady rozwiązywania sporów zostały uregulowane w przepisach art. XXII i XXIII GATT oraz w Porozumieniu Stron Konwencji z 1.11.1958 roku. Głównym zadaniem tego mechanizmu nie było orzekanie o winie, lecz uzgodnienie tymczasowości naruszeń zasad handlu międzynarodowego i wskazanie właściwej drogi do szybkiej eliminacji problemów. Procedury regulujące rozstrzyganie sporów były kilkakrotnie modyfikowane w celu zwiększenia ich użyteczności i dyscypliny. Podczas rokowań Rundy Urugwajskiej uzgodniono, że system ten wymaga reformy. Już w przepisie art. 1 Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozwiązywanie sporów podkreślono, że system rozstrzygania sporów jest głównym czynnikiem bezpieczeństwa i przewidywalności w systemie handlu wielostronnego. Procedura rozwiązywania sporów jest instrumentem egzekwowania od wszystkich członków WTO zasad jej systemu. Powodem wszczęcia procedury rozwiązywania sporów jest niweczenie lub naruszenie korzyści członka WTO poprzez nie wywiązanie się z zobowiązań nałożonych przez członka, zastosowanie przez niego środków niezależnie od tego, czy są one sprzeczne z postanowieniami porozumień WTO, bądź zaistnienie jakiejkolwiek innej sytuacji. Głównym założeniem DSU jest w przypadku spraw spornych zaniechanie jednostronnego dochodzenia praw i oddanie wszelkich spornych spraw do wielostronnego systemu rozwiązywania sporów w ramach WTO. Jeżeli strony same nie rozwiążą sporu jego rozwiązanie zostanie powierzone WTO w ramach przewidzianego w Uzgodnieniu w sprawie rozwiązywania sporów mechanizmu paneli i Organu Apelacyjnego.

Procedura rozwiązywania sporów handlowych

Obowiązujące Uzgodnienie jest modyfikacją procedury rozjemczej GATT. Weszło w życie 1 stycznia 1995 roku i ma zastosowanie jedynie do tych wniosków, które zostały złożone po tej dacie. Zgodnie z przepisem art. 1 Uzgodnienia, obowiązujące zasady i procedury są stosowane przy użyciu specjalnych i dodatkowych zasad i procedur dotyczących rozstrzygania sporów zawartych w porozumieniach określonych w załączniku do Uzgodnienia. Postanowiono, że gdy nie można osiągnąć pozytywnego rozwiązania sprawy, należy przede wszystkim doprowadzić do wycofania środków będących przyczyną konfliktu, jeśli zostaną one uznane za niezgodne z postanowieniami któregokolwiek z porozumień objętych zakresem Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur rozstrzygania sporów. Rekompensata z tytułu zmiany koncesji powinna mieć miejsce tylko wtedy, gdy niezwłoczne wycofanie środka, będącego przedmiotem sporu jest niewykonalne. Ostatecznym środkiem przewidzianym w Uzgodnieniu jest możliwość zawieszenia stosowania koncesji lub wykonania innych zobowiązań w sposób dyskryminacyjny, ale dopiero po zatwierdzeniu takiego działania przez Organ do Spraw Rozwiązywania Sporów. W kolejnym przepisie ustanowiony został Organ do Spraw Rozwiązywania Sporów (Dispute Settlement Body - DSB), którego głównym zadaniem jest administrowanie zasadami i procedurami zawartymi w Uzgodnieniu oraz wymienionych porozumieniach. Organ do Spraw Rozwiązywania Sporów zobowiązany został do informowania rady i komitetu Światowej Organizacji Handlu o wszystkich zdarzeniach w sporach odnoszących się do postanowień poszczególnych porozumień. Podczas podejmowania decyzji związanych zasadami i procedurami przyjętymi w porozumieniu organ ten działa na zasadzie consensusu. W przepisie art. 3 niniejszego Uzgodnienia państwa członkowskie podkreśliły, że system rozstrzygania sporów jest centralnym składnikiem dającym bezpieczeństwo i przewidywalność w wielostronnym handlu. Służy on zabezpieczaniu praw i obowiązków członków w zakresie wymienionych porozumień. Powinien także dążyć do wyjaśnienia postanowień tych porozumień zgodnie z zwyczajowymi zasadami oraz wyjaśnić postanowienia tych porozumień zgodnie z zasadami międzynarodowego prawa publicznego. Jak stanowi przepis art. 3 ust. 7. Uzgodnienia przed złożeniem wniosku do Organu do Spraw Rozwiązywania Sporów, członek WTO - strona sporu dokonuje oceny, czy postępowanie takie będzie dla niego korzystne i czy przyniesie oczekiwane rozstrzygnięcie. W sytuacjach, w których nie można osiągnąć kompromisu, priorytetem jest doprowadzenie do wycofania środków będących przyczyną sporu, jeżeli zostaną one uznane za niezgodne z postanowieniami któregokolwiek z porozumień. Jeżeli nie jest to możliwe należy zastosować w stosunku do takiego państwa rekompensatę. Ta forma jest tymczasowym rozwiązaniem sporu. Obowiązuje do czasu wycofania środka niezgodnego z porozumieniem. Ostatecznym środkiem jest zawieszenie stosowania koncesji lub wykonania innych zobowiązań wynikających z wymienionych porozumień w sposób dyskryminacyjny, w stosunku do innego członka. Ustawodawca postanowił, że złożenie wniosku o wszczęcie postępowania pojednawczego i odwołanie się do procedur rozstrzygania sporów nie powinny być odbierane negatywnie. W momencie zaistnienia sporu wszyscy członkowie są zobowiązani do stosowania procedury w dobrej wierze oraz poczynią stosowne kroki w celu jego rozwiązania (art. 3 ust. 10 Uzgodnienia). Procedura rozstrzygania sporów w Światowej Organizacji Handlu rozpoczyna się w momencie, w którym członek poszkodowany występuje z wnioskiem o konsultacje z członkiem oskarżonym, któremu zarzuca naruszenie zasad Światowej Organizacji Handlu.

Pełny tekst polecanego opracowania ... pobierz

POBIERZ pełny tekst w pdf.