Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEOFERTA na pozyskanie środków rozwojowych z funduszy unijnych  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

TRANSFER i B+R ...

OFERTA transferu technologii, B+R, Know-how i Praw Wyłącznych ...

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA


... Wielofunkcyjny aluminiowy profil grzewczo-chłodzący ALU-Bed PANEL łoża nośnego dla przewodów grzewczo-chłodzących i absorbujących ... więcej


... ALU-Profil PANEL logotyp i B+R... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

MAGDALENA Ośrodek innowacji i transferu technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich - logo ośrodka innowacji, wypoczynku i pracy twórczej

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 

ETS - Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 11 stycznia 2007r.,sygn.akt C-175/05

KOMISJA EUROPEJSKA przeciwko IRLANDII -
w sprawie zwalniania instytucji publicznych od obowiązku wynagrodzeń


Państwo nie może zwolnić żadnych instytucji publicznych od wynagradzania należnego twórcom a których to utwory są przez te instytucje publicznie rozpowszechniane.

Wyłączając obowiązek zapłaty wynagrodzenia należnego twórcom z tytułu użyczenia, dokonywanego przez wszystkie instytucje publiczne, edukacyjne i uniwersytety oddające do publicznego wykorzystania utwory chronione prawem autorskim, Irlandia uchybiła zobowiązaniom państwa członkowskiego wynikającym z dyrektywy Rady 92/100/EWG z 19 listopada 1992 r. w sprawie najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (dyrektywa) – orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w wyroku z 11 stycznia 2007 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich / Irlandia ( sygn. akt C-175/05 ).

Dyrektywa stanowi, że państwa członkowskie mogą ustanowić odstępstwa od wyłącznego prawa twórców w zakresie publicznego użyczenia ich utworów, o ile przynajmniej twórcy otrzymają wynagrodzenie za takie wykorzystanie. Jeśli natomiast państwa członkowskie nie zastosują wyłącznego prawa użyczenia w odniesieniu do fonogramów, filmów i programów komputerowych, to muszą wprowadzić wynagrodzenie przynajmniej na rzecz twórców. Jednocześnie dyrektywa zezwala na wyłączenie określonych kategorii instytucji z płacenia tego wynagrodzenia. Irlandzka ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje, że wszystkie kategorie instytucji publicznych są upoważnione do publicznego użyczania utworów nie podlegając porządkowi prawnemu użyczenia publicznego. Jednocześnie są zwolnione od wynagradzania twórców. Według Komisji postanowienie to jest niezgodne z dyrektywą, ponieważ dyrektywa przewiduje wyjątek, który upoważnia państwa członkowskie do zwolnienia jedynie określonych kategorii, a nie wszystkich instytucji od obowiązku zapłaty wynagrodzenia twórcom. Irlandia broniła się wskazując cel spornego przepisu, jakim miała być promocja kultury. Irlandię w walce przed ETS wspierała Hiszpania, której ETS w zeszłym roku odmówił racji w sprawie o wynagradzanie twórców za publiczne użyczanie ich utworów (wyrok w sprawie Komisja/Hiszpania C-36/05).

UZASADNIENIE - Powołując się na orzeczenie w sprawie przeciwko Hiszpanii ETS uzasadnił swój wyrok wskazując przede wszystkim główny cel dyrektywy, którym jest zapewnienie twórcom i wykonawcom odpowiednich dochodów i zwrotu niezwykle wysokich i ryzykownych nakładów, które są niezbędne w szczególności przy produkcji fonogramów i filmów. ETS stwierdził, że postanowienie takie jak w irlandzkiej ustawie, zmierzające do zwolnienia wszystkich kategorii instytucji publicznych od obowiązku płacenia tantiem, zmierza do pozbawienia twórców zapłaty za ich wysiłki intelektualne i uniemożliwia zdyskontowanie nakładów finansowych. Dostrzegając cel promocji kultury i uznając jego rolę jako interesu nadrzędnego, ETS uznał jednak, że ochrona praw autorów jest specyficznym celem dyrektywy, choć może on być ograniczony. Niemniej właśnie ochrona prawa do wynagrodzenia twórców, a nie promocja kultury była podstawowym motywem regulacji unijnej, a nie odwrotnie, jak chciałyby Irlandia i Hiszpania. W celu ochrony prawa do wynagrodzenia dyrektywa posługuje się wyjątkiem stanowiąc, że zwolnione z obowiązku zapłaty tantiem mogą być tylko określone kategorie instytucji.