Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "ALTERPANEL" - ALU system cassette-composite PANEL
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 

ETS - Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 11 stycznia 2007r.,sygn.akt C-175/05

KOMISJA EUROPEJSKA przeciwko IRLANDII -
w sprawie zwalniania instytucji publicznych od obowiązku wynagrodzeń


Państwo nie może zwolnić żadnych instytucji publicznych od wynagradzania należnego twórcom a których to utwory są przez te instytucje publicznie rozpowszechniane.

Wyłączając obowiązek zapłaty wynagrodzenia należnego twórcom z tytułu użyczenia, dokonywanego przez wszystkie instytucje publiczne, edukacyjne i uniwersytety oddające do publicznego wykorzystania utwory chronione prawem autorskim, Irlandia uchybiła zobowiązaniom państwa członkowskiego wynikającym z dyrektywy Rady 92/100/EWG z 19 listopada 1992 r. w sprawie najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (dyrektywa) – orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w wyroku z 11 stycznia 2007 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich / Irlandia ( sygn. akt C-175/05 ).

Dyrektywa stanowi, że państwa członkowskie mogą ustanowić odstępstwa od wyłącznego prawa twórców w zakresie publicznego użyczenia ich utworów, o ile przynajmniej twórcy otrzymają wynagrodzenie za takie wykorzystanie. Jeśli natomiast państwa członkowskie nie zastosują wyłącznego prawa użyczenia w odniesieniu do fonogramów, filmów i programów komputerowych, to muszą wprowadzić wynagrodzenie przynajmniej na rzecz twórców. Jednocześnie dyrektywa zezwala na wyłączenie określonych kategorii instytucji z płacenia tego wynagrodzenia. Irlandzka ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje, że wszystkie kategorie instytucji publicznych są upoważnione do publicznego użyczania utworów nie podlegając porządkowi prawnemu użyczenia publicznego. Jednocześnie są zwolnione od wynagradzania twórców. Według Komisji postanowienie to jest niezgodne z dyrektywą, ponieważ dyrektywa przewiduje wyjątek, który upoważnia państwa członkowskie do zwolnienia jedynie określonych kategorii, a nie wszystkich instytucji od obowiązku zapłaty wynagrodzenia twórcom. Irlandia broniła się wskazując cel spornego przepisu, jakim miała być promocja kultury. Irlandię w walce przed ETS wspierała Hiszpania, której ETS w zeszłym roku odmówił racji w sprawie o wynagradzanie twórców za publiczne użyczanie ich utworów (wyrok w sprawie Komisja/Hiszpania C-36/05).

UZASADNIENIE - Powołując się na orzeczenie w sprawie przeciwko Hiszpanii ETS uzasadnił swój wyrok wskazując przede wszystkim główny cel dyrektywy, którym jest zapewnienie twórcom i wykonawcom odpowiednich dochodów i zwrotu niezwykle wysokich i ryzykownych nakładów, które są niezbędne w szczególności przy produkcji fonogramów i filmów. ETS stwierdził, że postanowienie takie jak w irlandzkiej ustawie, zmierzające do zwolnienia wszystkich kategorii instytucji publicznych od obowiązku płacenia tantiem, zmierza do pozbawienia twórców zapłaty za ich wysiłki intelektualne i uniemożliwia zdyskontowanie nakładów finansowych. Dostrzegając cel promocji kultury i uznając jego rolę jako interesu nadrzędnego, ETS uznał jednak, że ochrona praw autorów jest specyficznym celem dyrektywy, choć może on być ograniczony. Niemniej właśnie ochrona prawa do wynagrodzenia twórców, a nie promocja kultury była podstawowym motywem regulacji unijnej, a nie odwrotnie, jak chciałyby Irlandia i Hiszpania. W celu ochrony prawa do wynagrodzenia dyrektywa posługuje się wyjątkiem stanowiąc, że zwolnione z obowiązku zapłaty tantiem mogą być tylko określone kategorie instytucji.