Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Afryka w pogoni za rewolucją 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


Afryka w pogoni za rewolucją
naukową z niewielką pomocą Europy.
Science and technology - pobudzi rozwój i wzrost gospodarczy.


Świat przekonał się, jak nauka i technologia pobudza rozwój i wzrost gospodarczy” - powiedział 29 listopada 2007 r. w Brukseli, w Belgii, Abdoulie Janneh, podsekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i sekretarz wykonawczy Komisji Ekonomicznej ds. Afryki (ECA – Economic Commission for Africa). Teraz Afryka chce osiągnąć to samo i jest gotowa ukierunkować się na naukę w ramach partnerstwa z Europą.

Taki komunikat przedstawił Janneh podczas debaty w PE, dotyczącej inicjatywy „Science with Africa”. Debata odbyła się w czasie, kiedy ten temat zyskuje coraz większe zainteresowanie: przygotowywana jest rezolucja PE, a w marcu 2008 r. planuje się dużą międzynarodową konferencję w Addis Abebie w Etiopii.

Janneh uważa, że marcowa konferencja będzie „dla Afryki kwestią życia lub śmierci”. Jak powiedział serwisowi CORDIS Wiadomości, żadna część świata nie rozwinęła się bez nauki i teraz Afryka musi znaleźć środki na inwestycje. Największymi afrykańskimi inwestorami w badania są RPA i Egipt, które przeznaczają na ten cel odpowiednio 0,4 i 0,3% PKB. Pewna część dodatkowych środków musi pochodzić z funduszy rozwoju, a część z sektora prywatnego. Jak poinformował Janneh, optymalne proporcje zostaną omówione w Addis Abebie w marcu.

Debata PE miała uzupełnić dyskusje na temat mechanizmów, które można wykorzystać w celu ulepszenia dostępu instytucji mających siedzibę w Afryce do międzynarodowych projektów współpracy w dziedzinie B + R.

Janneh z zadowoleniem ocenił wydarzenie i stwierdził, że dobra wola była wyraźnie wyczuwalna. Powiedział jednak, że nadszedł czas, aby przełożyć na działania widoczne zaangażowanie Europy i Afryki oraz wyjść poza sferę rozmów. Zgodziła się z tym poseł Parlamentu Europejskiego (MEP) Pilar del Castillo Vera, która przewodniczyła debacie. Stwierdziła, że teraz należy opracować praktyczny model umożliwiający zjednoczenie afrykańskich i europejskich naukowców. „Kolejnym krokiem musi być podjęcie prawdziwych działań”.

Na poziomie instytucjonalnym planuje się już dwa nowe działania. Komisja Europejska musi mieć drugie przedstawicielstwo w Addis Abebie, skupiające się na pracy Unii Afrykańskiej. Ponadto otwarte zostanie biuro inicjatywy Science with Africa, aby wzmocnić powiązania pomiędzy europejskimi i afrykańskimi naukowcami.

Polski MEP Jerzy Buzek określił planowaną konferencję w Addis Abebie jako „rozpoczęcie Lizbony dla Afryki”. W UE strategia lizbońska ma na celu uczynienie gospodarki europejskiej do 2010 r. najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie. Wykorzystanie nauki jako środka do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy to droga, którą Europa wybrała jakiś czas temu. Jak podkreślił profesor Jorma Routti, prezes zarządu fińskiej firmy Creative Industries Management Ltd, Europa odchodzi obecnie od gospodarki opartej na rybołówstwie i rolnictwie.

Jeśli Afryka ma podążyć tą samą drogą, kontynent ten musi wziąć na siebie odpowiedzialność za stworzenie odpowiedniego środowiska i wprowadzenie właściwej polityki. W rzeczywistości takie działania są już prowadzone, jak wyjaśnia Aida Opoku- Mensah, dyrektor działu ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nauki i technologii ECA przy ONZ. Współpraca regionalna jest najsilniejsza w dziedzinie badań związanych z rolnictwem i zachęca się do rozwijania dalszej współpracy oraz tworzenia sieci.

„Istnieją zasoby wiedzy specjalistycznej. Jednak nie jest to optymalna sytuacja. Jeśli mamy cztery kraje czołowe w tej dziedzinie, chcemy, żeby współpracowały ze swoimi sąsiadami. Są na to gotowe” - powiedziała Opoku-Mensah. Jak dodaje Janneh, naukowcy to w końcu bardzo racjonalni ludzie. „Jesteśmy obecnie na etapie inspirowania się doświadczeniami innych i obserwowania, co wydarzyło się wcześniej w innych krajach. Jednak nie musimy podążać prosto ich drogą” - powiedział. „Poruszamy się skokami. Wiedza już jest, pozostaje kwestia adaptacji”.

Profesor Routti przedstawił dodatkową sugestię, w jaki sposób Afryka może przejąć kontrolę nad tworzeniem właściwego środowiska dla gospodarki opartej na wiedzy. Gdyby każde państwo afrykańskie miało własny fundusz rozwoju, a UE i poszczególne kraje mogłyby przekazywać środki na te fundusze. Beneficjenci mogliby decydować o sposobie wydawania pieniędzy, zgodnie ze swoimi priorytetami i okolicznościami, a darczyńcy mieliby możliwość przeprowadzania kontroli funduszy. Zapewniłoby to zaufanie darczyńców do inicjatywy oraz dalsze środki.

Podczas debaty pojawiły się głosy, aby Europa i Afryka odchodziły od relacji darczyńca- beneficjent. Jednak czy dzisiaj możliwe jest równe partnerstwo? Większość uczestników była nastawiona optymistycznie, ale pojawiła się jedna odmienna opinia. Patrice Cayre z francuskiego Instytut de recherche pour le développement (IRD, Instytutu Badań na rzecz Rozwoju) powiedział: „Gospodarki afrykańskie są słabe. Nie mogą dużo inwestować w naukę. To nie jest i nie może być priorytetem. Możliwości badawcze są zbyt słabe, aby tworzyć prawdziwe partnerstwa. Prawdziwe partnerstwo wymaga co najmniej dwóch partnerów”.

Szefowa działań Christa Janko, opierając się na własnych doświadczeniach w Vienna School of Clinical Research (VSCR) w Austrii, wyrażała się w sposób bardziej zachęcający: „Partnerstwo rzeczywiście funkcjonuje, gdy istnieją ku niemu dobre powody i motywacja po obu stronach” - powiedziała.

Janneh powiedział serwisowi CORDIS Wiadomości, że tego typu partnerstwa nie stwarzałyby groźby odnowienia afrykańskiej zależności od Europy. Jak zauważył, afrykańscy partnerzy byliby określani przez afrykańskich naukowców. Janneh uważa, że obecnie Afryka wzmacnia swoją dyplomację naukową. Ponieważ kontynent „koniecznie potrzebuje rewolucji naukowej”.

źródło : CORDIS FOCUS