Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Definicja wzoru przemysłowego 

Wzór przemysłowy i wspólnotowy

Zobacz też :

Opisy wraz z rysunkami i przykłady dokumentów.
Zagadnienia związane z ochroną prawną wzorów przemysłowych.


Ochrona prawna wzorów przemysłowych

Wzór przemysłowy a wzór wspólnotowy - różnice

Opis ochronny wzoru przemysłowego wraz z rysunkami - przykład

Świadectwo Rejestracji i Prawo z Rejestracji NR 13610 - polski dokument

Świadectwo Rejestracji Wzoru Wspólnotowego No 000938089-0001 - OHIM Alicante


DEFINICJA WZORU oraz jego warunki ochrony - mgr Jakub Kępiński

Wprowadzenie - Wielokrotnie powtarzane hasło „Brzydota sprzedaje się żle” głoszone przez ojca wzornictwa przemysłowego Raymona Loewy’ego nie budzi w nas specjalnego zdziwienia. Sami zauważamy, że producenci w walce o klienta, prześcigają się, by ich produkt był ładniejszy, ciekawszy, bardziej atrakcyjny. Przedsiębiorstwa zatrudniają rzesze ekspertów, których celem jest przygotowanie produktu, który będzie atrakcyjny dla potencjalnego konsumenta. Wzrasta więc tym samym rola projektantów. Potwierdza to Don Norman, profesor informatyki, kongitywistyki i psychologii Uniwersytetu Northwestern, uważany także za „guru designu” twierdząc, że projektanci nie odgrywają już służebnej roli wobec inżynierów i nie obudowują ich technologicznych pomysłów. Jest na odwrót - to inżynierowie głowią się, jak zmieścić najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w kreacjach designerów. Niektórzy publicyści uważają wręcz, że przedsiębiorcy rywalizują dziś głównie wyglądem i stylem produktów, gdyż wiele produktów, w tym elektronicznych, nie różni się dziś funkcjami i możliwościami, bo wszystkie mają podobne parametry, a ulepszenia są coraz bardziej przewidywalne. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki wzornictwa przemysłowego, w tym głównie wyjaśnienie samego pojęcia wzoru przemysłowego.

Wzornictwo przemysłowe - Zacząć należy od pojęcia „wzornictwa przemysłowego”, i choć trudno w tym miejscu wskazać wszystkie możliwe definicje, gdyż zmieniały się one wraz z rozwojem wzornictwa i wzrostem jego znaczenia, uważam, że ciekawą, choć skomplikowaną definicję proponuje artysta, profesor ASP w Krakowie Andrzej Pawłowski, który uważa, że wzornictwo przemysłowe - w węższym rozumieniu - ogół działań praktycznych zmierzających do zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez projektowanie wzorcowych własności użytkowych produktów i ich systemów oraz procesów użytkowych realizowanych przemysłowo : także całość wiedzy praktycznej, czyli uporządkowany zbiór reguł służących do tego celu : w szerszym rozumieniu - także ogół działań poznawczych zmierzających do poznania relacji pomiędzy rozwojem techniki a potrzebami i rzeczywistymi możliwościami ukierunkowania go dla rozwoju społecznego we wszystkich przejawach życia : także wiedza, czyli uporządkowany, ogólnie dostępny system uzasadnionych informacji o tych relacjach. W sposób łatwiejszy definicję wzornictwa przedstawił Derrik de Kerckhove, z Uniwersytetu w Toronto, tłumacząc, że Design to skóra oblekająca technologię. Technika jest na tyle niezrozumiała, że wymaga interpretacji.

Wzór przemysłowy - Wyjaśnić należy, przed przejściem do wyjaśnienia pojęcia wzoru przemysłowego, że jeszcze w latach 90-tych zeszłego wieku istniało wiele różnorodnych ustawodawstw krajów członkowskich w dziedzinie wzorów przemysłowych. Dlatego też jednym z celów Komisji Europejskiej stało się dążenie do ujednolicenia systemu ochrony wzorów. Już w roku 1991 zostało wydane opracowanie tzw. Zielona Księga, a następnie projekty Rozporządzenia i Dyrektywy. Pierwszym krokiem było wprowadzenie dnia 13 października 1998r. Dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie prawnej wzorów (dalej zwana Dyrektywą), która została implementowana także do polskiego systemu prawnego. Ostatecznym zaś krokiem było przyjęcie Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie wzorów wspólnotowych (dalej zwanym Rozporządzeniem), które stanowi podstawowy filar systemu ochrony wzorów. W artykule odwołuje się do przykładów wzorów zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (dalej zwanym OHIM). Podstawowym bowiem efektem prawnym rejestracji w OHIM to uzyskanie ochrony wywołującej ten sam skutek na terytorium całej Wspólnoty na podstawie jednego postępowania. Oznacza to więc, że takie wzory są chronione także na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prawo polskie i Prawo unijne są ze sobą zharmonizowane w zakresie wymaganym przez Dyrektywę, w tym m.in. w zakresie konstytutywnych cech wzoru, okresu ochrony, jak też przesłanek udzielania prawa wyłącznego i unieważniania tego prawa.

Definicja - Jak wskazano powyżej wspólnotowa ochrona wzorów została uregulowana w Rozporządzeniu. Definicję „wzoru” w art.3 a Rozporządzenia , zgodnie z którą : wzór oznacza postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji. Następnie w art.3 b Rozporządzenia wytłumaczono, co oznacza „produkt”. Produkt oznacza każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to między innymi części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, jednakże z wyłączeniem programów komputerowych. Ujęte natomiast w definicji „wzoru” pojęcie „produktu złożonego” zgodnie z art.3 c Rozporządzenia należy rozumieć jako produkt, który składa się z wielu części, które mogą być zastępowane, umożliwiając rozłożenie i ponowne złożenie tego produktu. W Polsce przepisy normujące problematykę wzorów przemysłowych zawarte są w ustawie Prawo Własności Przemysłowej (dalej zwaną pwp) w art.102 - 119 (Dział IV Wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych), a także w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych. Podstawą wprowadzonych zmian była Dyrektywa, której celem było zharmonizowanie ustawodawstw krajowych Państw Członkowskich. Koniecznym wydaje się, aby w trakcie omawiania problematyki wzorów przemysłowych odwoływać się do Dyrektywy i Rozporządzenia oraz dokumentów przygotowawczych do tych aktów w celu wyjaśnienia powstających wątpliwości. Definicja wzoru przemysłowego znajduje się w art.102 ust.1 pwp. Zgodnie z nim „wzorem przemysłowym” jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz jego ornamentację. Ustawodawca wyjaśnia dalej w art.102 ust.2 pojecie „wytworu”. „Wytworem” jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy, bądź rzemieślniczy, obejmujący w szczególności : opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Co więcej w art.102 ust.3 dodano, ze za „wytwór” uważa się także : 1/ przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie ( wytwór złożony ) ; 2/ część składową, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego użytkowania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy ; 3/ część składową, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Przykładami wzorów przemysłowych mogą być meble, o charakterystycznym kształcie, sprzęt gospodarstwa domowego, biżuteria, galanteria skórzana, buty itp. Odpowiedni, pieczołowicie przygotowany przedmiot, zaspakaja nie tylko wrażenia estetyczne, ale również zachęca klienta do jego zakupu. Zewnętrzny kształt takich przedmiotów decyduje o wyborze rynkowym klienta. Stąd też, ze względu na poniesione przez producenta koszty związane z opracowaniem wzoru, wytwór taki objęty jest ochroną. W Polsce twórca uzyskuje tzw. prawo z rejestracji po wydaniu go mu przez Urząd Patentowy, natomiast na terytorium całej Wspólnoty po rejestracji w OHIM. Z porównania definicji wzoru zawartej w Rozporządzeniu i pwp wynika, że obie definicje są ze sobą zbieżne co do cech konstytutywnych wzoru. Z obu definicji wynika, że wzór musi mieć postać wytworu. W tym miejscu należy uświadomić sobie, że chociaż wzór od swego powstania odnosi się do wytworu, mimo to zakres ochrony nie jest ograniczony tylko do tego jednego wytworu, ani do wytworu podobnego, ale obejmuje każdy wytwór, w którym wzór zastosowano. Nie zmienia tego fakt, że we wniosku o rejestrację wzoru należy podać, w jakim produkcie wzór będzie zastosowany, a także podać klasę produktu według Konwencji z Locarno. Nie ma to wpływu na zakres ochrony, która odnosić się będzie do każdego wytworu, w którym wzór zastosowano. Co więcej wzór może należeć do kategorii wzorów dwuwymiarowych (płaskich), inaczej wzorów zdobiących powierzchnię albo wzorów trójwymiarowych (przestrzennych), inaczej kształtów produktu. W niektórych systemach europejskich istnieje rozróżnienie na wzory (dwuwymiarowe) i modele (trójwymiarowe). Definicja zawarta w Dyrektywie i Rozporządzeniu, a także w polskiej ustawie używa terminu dla obu tych kategorii. Podsumowując, aby wzór uzyskał ochronę, jako wzór przemysłowy musi posiadać następujące cechy : - odnosić się do wytworu, - powinien być nowy (novelty), - powinien mieć indywidualny charakter (individual charakter). Wzór nie może być także sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami oraz nie obejmować cech wynikających jedynie z funkcji technicznych (technical function).