Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Szybszy od oczekiwanego wzrost CO2 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


Szybszy od oczekiwanego wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. Jak donosi międzynarodowy zespół naukowców, w ciągu ostatnich kilku lat odnotowuje się szybszy od oczekiwanego wzrost zawartości dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze. Po przeprowadzeniu badań, częściowo sfinansowanych przez UE, naukowcy uznali, że tak wyraźny wzrost zawartości CO2 jest wynikiem działania trzech czynników.

„Od 2000 r. trzy powiązane ze sobą czynniki - rozwój gospodarki światowej, wzrost emisji dwutlenku węgla w stosunku do wielkości produkcji oraz spadek wydajności biotopów obniżających zawartość dwutlenku węgla na lądzie i w oceanach - przyczyniły się do najszybszego wzrostu zawartości CO2 w atmosferze, jaki kiedykolwiek odnotowano w cyklu siedmioletnim od czasu wprowadzenia ciągłego monitorowania atmosfery w 1959 r.” napisali naukowcy w artykule zamieszczonym w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” (PNAS). Według artykułu, wzrost zawartości CO2 w atmosferze w 65% wynika z rozwoju gospodarki światowej, natomiast każdy z pozostałych czynników w równym stopniu odpowiada za kolejne 35%. Jednak to właśnie dwa ostatnie czynniki — intensywność zużycia węgla w gospodarce i spadek wydajności biotopów — budzą szczególne obawy.

Naukowcy zwrócili uwagę na fakt, że jeszcze do niedawna obserwowano poprawę intensywności zużycia węgla w gospodarce — parametru wyrażającego stosunek emisji CO2 na jednostkę PKB. Intensywność zużycia węgla w gospodarce światowej obniżyła się z poziomu 0,35 kg węgla na jeden dolar w 1970 r. do 0,24 kg węgla na jeden dolar w 2000 r. Niemal we wszystkich prognozach dotyczących emisji dwutlenku węgla w przyszłości zakłada się dalszą poprawę sytuacji.

Naukowcy ujawnili, że począwszy od 2000 r. spadek intensywności zużycia węgla został zahamowany, po czym wskaźnik ten zaczął wzrastać w tempie 0,3% rocznie. Ostrzegają, że taka tendencja w połączeniu z szybkim wzrostem emisji „zwiększa wyzwanie, jakim jest ustabilizowanie poziomu zawartości CO2 w atmosferze”.

Trzecim czynnikiem, który przyczynił się do nagłego wzrostu zawartości CO2, jest spadek wydajności biotopów, które w naturalny sposób obniżają jego zawartość. „W ciągu ostatnich 50 lat znacznie wzrósł udział dwutlenku węgla pozostającego w atmosferze po zakończeniu procesu jego wchłaniania przez roślinność i oceany. Świadczy to o spadku zdolności naszej planety do absorbowania substancji emitowanych w wyniku działalności człowieka” - wyjaśnił dr Pep Canadell, główny autor artykułu i dyrektor zarządzający projektem „Global carbon”. „Pięćdziesiąt lat temu biotopy usuwały 600 kg CO2 na każdą tonę wyemitowanego gazu. W 2006 r. - jedynie 550 kg i ilość ta nadal wykazuje tendencję spadkową”.

Spadek wydajności oceanicznych „pochłaniaczy” dwutlenku węgla jest w połowie wynikiem zmian w cyrkulacji zachodnich wiatrów na Oceanie Południowym. A na wiatry te wpływa działalność człowieka. Do spadku wydajności biotopów lądowych w wielu regionach przyczynił się szereg okresów suszy w latach 2002-2005. „Cykl węgla powoduje szybsze i większe niż oczekiwano «wymuszanie» zmian klimatu — czyli prowadzi do powstania mechanizmów «wymuszających» na klimacie tego typu zmiany” — wyjaśnił dr Mike Raupach z Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO, Organizacji Badań Naukowych i Przemysłowych) z Austrii. „Z kolei zmiany klimatu powodują sprzężenie zwrotne, oddziałując na cykl węglowy i obniżając wydajność biotopów na lądzie i w oceanach”.

„Obserwowany w skali światowej spadek wydajności biotopów świadczy o tym, że ustabilizowanie poziomu CO2 w atmosferze będzie jeszcze trudniejsze niż dotychczas przypuszczano” - dodała dr Corinne Le Quéré z Uniwersytetu East Anglia (UEA) i British Antarctic Suvey (BAS) w Zjednoczonym Królestwie.

W opinii dr. Raupacha nowe wyniki badań podkreślają pilną konieczność zapanowania nad globalną emisją CO2. „Stwierdziliśmy, że na skutek olbrzymiego wzrostu emisji CO2 w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat Ziemia traci swoje zdolności regeneracyjne umożliwiające jego wchłanianie. Im dłużej zwlekamy z obniżeniem poziomu emisji, tym bardziej spadają zdolności regeneracyjne” - ostrzegł.

UE sfinansowała badania w ramach projektów Carboocean i Carboeurope w 6. PR.

Na podstawie informacji uzyskanych z projektu „Global carbon” i artykułu „Contributions to accelerating atmospheric CO2 growth from economic activity, carbon intensity, and efficiency of natural sinks” opublikowanego przez: Canadell, J. G. i in., w: PNAS, 22 października 2007 r.