Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "ALTERPANEL" - ALU system cassette-composite PANEL
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"

Rada Europy wzywa ... 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


Rada Europy wzywa do szybkiego
przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy.


Począwszy od wznowienia strategii lizbońskiej w 2005 r. wspólne wysiłki zaowocowały znacznymi osiągnięciami w dziedzinie badań naukowych, wiedzy i innowacji, m.in. utworzeniem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) oraz podjęciem szeregu WIT. Uważa się je za ważne elementy gospodarki opartej na wiedzy.

Wprawdzie wiosenny szczyt Rady w dniach 13 i 14 marca przebiegał przede wszystkim pod znakiem zmian klimatycznych, szefowie państw i rządów UE wezwali także do poczynienia "szybkich postępów" w realizacji strategii na rzecz uwolnienia potencjału innowacyjnego Europy. Wśród kluczowych aspektów tej strategii znajduje się realizacja krajowych celów w zakresie inwestycji w badania i rozwój (B+R), promowanie dużych projektów badawczych takich jak GALILEO oraz wspólne inicjatywy technologiczne (WIT), a także poprawa współpracy między przemysłem a środowiskiem naukowym.

Począwszy od wznowienia strategii lizbońskiej w 2005 r. wspólne wysiłki zaowocowały znacznymi osiągnięciami w dziedzinie badań naukowych, wiedzy i innowacji, m.in. utworzeniem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) oraz podjęciem szeregu WIT. Uważa się je za ważne elementy gospodarki opartej na wiedzy, do której Europa ma nadzieję przejść przed rokiem 2010.

Jednak, zdaniem Rady, bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia. W pierwszej kolejności państwa członkowskie powinny określić w Krajowych Programach Reform, w jaki sposób realizowane będą działania na rzecz osiągnięcia krajowych celów w zakresie inwestycji w B+R. Powinny także wykazać, w jaki sposób ich strategie B+R przysłużą się rozwojowi Europejskiej Przestrzeni Badawczej i lepszemu kierowaniu nią.

Rada wzywa ponadto państwa członkowskie do promowania korzystania z internetu oraz do rozwoju e-infrastruktury naukowej. Pod tym kątem należy podjąć starania, by do 2010 r. wszystkie szkoły miały dostęp do szybkiego internetu oraz określić w ramach Krajowych Programów Reform ambitne cele krajowe w zakresie dostępu gospodarstw domowych.

W dziedzinie budowania doskonałości naukowej Rada podkreśla znaczenie dalszego wspierania i realizacji kluczowych inicjatyw takich jak GALILEO oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Rada życzyłaby sobie także jak najszybszego podjęcia decyzji w sprawie inicjatyw z art. 169 oraz dodatkowych inicjatyw badawczych. Oprócz tego, "szczególną uwagę należy zwrócić na dalsze inicjatywy na rzecz wspólnego programowania badań naukowych, wzajemnie uzupełniające się międzynarodowe strategie współpracy naukowo-technicznej oraz wzmocnienie infrastruktury badawczej o znaczeniu paneuropejskim".

Co się tyczy uwolnienia potencjału innowacyjnego i budowy gospodarki opartej na wiedzy, kluczowe znaczenie ma komunikacja między poszczególnymi aktorami. W związku z tym Rada wzywa do podjęcia wysiłków na rzecz poprawy powiązań między nauką a przemysłem oraz sprzyjania tworzeniu światowej klasy klastrów innowacji oraz klastrów i sieci regionalnych.

Co do finansowania, uniwersytetom należy zezwolić na tworzenie partnerstw ze środowiskiem biznesowym, dzięki którym będą mogły odnieść korzyść w postaci uzupełniających funduszy sektora prywatnego. Jednocześnie konieczne jest promowanie obejmującego całą UE rynku kapitału podwyższonego ryzyka dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Tu Europejski Fundusz Inwestycyjny musi odgrywać kluczową rolę w finansowaniu innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Wreszcie, żeby uczynić gospodarkę naprawdę nowoczesną i konkurencyjną, państwa członkowskie i UE muszą zlikwidować przeszkody dla swobodnego przepływu wiedzy, dodając piątą swobodę. Zakładałoby to zwiększenie transgranicznej mobilności badaczy oraz studentów, naukowców i kadry pedagogicznej uczelni wyższych. Wymagałoby to także ułatwienia i promocji optymalnego korzystania z własności intelektualnej powstałej w publicznych organizacjach badawczych, a także wspierania otwartego dostępu do wiedzy. Stworzenie nowej generacji światowej klasy infrastruktury badawczej oraz wspieranie wzajemnego uznawania kwalifikacji również sprzyjałoby zwiększeniu przepływu wiedzy.

Co się tyczy zmian klimatu, przywódcy europejscy zobowiązali się do uzgodnienia przed końcem 2008 roku zestawu środków mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020r. Miałyby one zostać przyjęte najpóźniej na początku 2009r.

źródło : CORDIS