Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Przedsiębiorstwa Europy 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


Przedsiębiorstwa Europy stanowią Mikroprzedsiębiorstwa: 1 do 9 pracowników o udziale w rynku 91 procent. Małe firmy: 10 do 49 pracowników o udziale w rynku 7 procent. Średniej wielkości firmy: 50 do 249 pracowników o udziale w rynku 1 procent. Duże przedsiębiorstwa: 250 pracowników lub więcej o udziale w rynku 1 procent.

MŚP posiadają wielkie znaczenie dla Europy: w całej UE jest ich ponad 23 miliony i zapewniają one 75 milionów miejsc pracy. Dlatego też, dążąc wraz z rządami poszczególnych państw do osiągnięcia założeń strategii lizbońskiej w zakresie wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy, uważamy, że głównym priorytetem UE jest kreowanie środowiska przyjaznego MŚP. Oprócz dalszej realizacji i rozwoju inteligentnych i dalekowzrocznych koncepcji, UE daje dowód poparcia swoim słowom czynami. Dla przykładu, w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), który pochłonie 3,6 miliarda euro, wdrożony zostanie wzorcowy program dla MŚP, w wyniku którego w 2013 r. wydatki UE na sektor MŚP wzrosną o 60% w porównaniu z rokiem 2006. Wykorzystując inne środki finansowania, UE podjęła kilka odrębnych inicjatyw mających na celu nawiązanie dialogu z MŚP w zakresie świadczenia usług doradczych odnoszących się do trudności napotykanych przez przedsiębiorstwa oraz aby wzmocnić politykę promocji przedsiębiorczości. Kampania Europejski Dzień MŚP, utworzenie stanowiska pełnomocnika Komisji Europejskiej ds. Kontaktów z MŚP, ustanowienie Europejskich Nagród Przedsiębiorczości to zaledwie kilka przykładów spośród wielu dalekowzrocznych projektów. Europejski Dzień MŚP obchodzony po raz pierwszy w Brukseli oraz innych europejskich stolicach w czerwcu 2006 r. stanowił okazję do spotkania się przedsiębiorców i polityków, a zarazem wzmocnił prowadzoną przez nas kampanię tworzenia bardziej przyjaznego klimatu dla MŚP w całej UE. Pełnomocnikiem Komisji ds. Kontaktów z MŚP jest wysoki urzędnik Komisji Europejskiej pani Françoise Le Bail, której zadaniem jest prowadzenie działań mających na celu szersze uwzględnienie zagadnień dotyczących sektora MŚP w polityce UE. Pani Le Bail uczestniczy w spotkaniach z MŚP oraz ich przedstawicielami, a następnie przekazuje poruszane przez nich zagadnienia odpowiednim służbom Komisji. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje pani pełnomocnik, umożliwia jej kształtowanie różnych kierunków polityki UE, które mają potencjalny wpływ na sektor MŚP. Poza działaniami prowadzonymi na forum Komisji, pełnomocnik utrzymuje regularne kontakty z MŚP oraz ich organizacjami przedstawicielskimi, a ponadto dostarcza informacji i zbiera informacje zwrotne. Odbywane pod nadzorem pełnomocnika Komisji ds. MŚP serie spotkań panelowych poświęconych MŚP — organizowane przez EIC — stanowią szybki i łatwy mechanizm konsultacji, za pomocą którego małe firmy mogą wyrazić swoje zdanie na temat poszczególnych obszarów polityki. Również w przypadku stwierdzenia przez MŚP nieprawidłowości we wdrażaniu legislacji europejskiej, mają one możliwość bezpośredniego poinformowania nas o tym fakcie dzięki systemowi zbierania opinii. Do zadań pełnomocnika Komisji ds. MŚP należy również nadzór nad przyznawanymi nowymi Europejskimi Nagrodami Przedsiębiorczości. Inicjatywa ta ma na celu wyróżnienie lokalnych i regionalnych władz za głębokie zaangażowanie w działania na rzecz promocji przedsiębiorczości oraz tworzenie środowiska przyjaznego dla MŚP. Niniejszy dodatek stanowi przegląd wielu spośród dziesiątek projektów, sieci, serwisów kierowanych bezpośrednio do MŚP, poczynając od udogodnień finansowych oraz projektów badawczych po usługi biznesowe i innowacyjne. Przeglądając strony niniejszej publikacji, będziecie mieli Państwo okazję do zapoznania się z licznymi możliwościami oferowanymi małym przedsiębiorstwom przez UE oraz docenienia rosnącej roli współpracy pomiędzy MŚP, UE oraz jej państwami członkowskimi.

Inicjatywa Innowacja 2010: zielone światło dla nowych technologii

Opracowana przez UE strategia lizbońska zakłada zwiększenie atrakcyjności Europy dla inwestorów i pracowników. Zgodnie z tą strategią, klucz do rozwoju stanowią wiedza i innowacje, natomiast przedsiębiorstwa winny tworzyć więcej lepszych jakościowo stanowisk pracy. W odpowiedzi na wytyczone cele, EBI zaproponował inicjatywę „Innowacja 2010” (i2i), której działania koncentrują się w czterech głównych obszarach.

Po pierwsze, EBI finansuje inwestycje zarówno sektora prywatnego jak i publicznego w dziedzinie badań, rozwoju ośrodków doskonałości oraz akademickich ośrodków badawczych. Po drugie, EBI udziela pożyczek na rzecz tworzenia kapitału ludzkiego, a Poprzez poprawę dostępu do szkoleń oraz promocję koncepcji uczenia się przez całe życie wspiera edukację uniwersytecką. Bank wnosi istotny wkład poprzez wspieranie integracji wyników badań w projektach na poziomie edukacji wyższej i zawodowej, zwłaszcza poprzez pomoc w finansowaniu modernizacji infrastruktury informatycznej, poprawę umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz rozpowszechnianie e-edukacji. Ponadto, EBI wspiera finansowo projekty zakładające szerzenie technologii oraz rozwój ICT. W szczególności, EBI wspomaga tworzenie sieci komunikacyjnych w takich sektorach jak opieka zdrowotna i transport. Ponadto, EBI w istotny sposób przyczynia się do rozwoju platform e-handlu oraz wprowadzania stacjonarnych i mobilnych sieci szerokopasmowych. Po czwarte, EBI wspiera przedsiębiorczość poprzez finansowanie innowacyjnych MŚP za pośrednictwem banków komercyjnych oraz poprzez fundusz EIF, inwestując w fundusze podwyższonego ryzyka, co pozwala zapewnić środki kapitałowe dla innowacyjnych MŚP. Inicjatywa i2i jest powiązana z Europejskim Obszarem Badawczym. Oznacza to, że oprócz 25 państw członkowskich UE, mogą korzystać z niej Bułgaria, Rumunia, Turcja oraz Zachodnie Bałkany. W ciągu najbliższych 10 lat, EBI zamierza przeznaczyć 50 miliardów euro na wspieranie innowacji. W ciągu pierwszych pięciu lat od utworzenia i2i przez bank, instytucja ta udzieliła pożyczek w wysokości 24,5 miliarda euro i dostarczyła 2,3 miliarda euro w postaci kapitału o podwyższonym ryzyku za pośrednictwem EFI. Wiele z pożyczek przyczynia się do poprawy spójności gospodarczej i społecznej Unii, a niemal dwie trzecie funduszy i2i zostało przeznaczonych na realizację projektów w najmniej rozwiniętych obszarach Unii. Pożyczki umożliwiły również utworzenie ośrodków doskonałości w mniej uprzywilejowanych regionach Unii, co świadczy o silnym zaangażowaniu EBI w transfer wiedzy do obszarów UE, które pozostają w tyle.

Często występujące skróty

6. PR / 7. PR - Szósty / Siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

BIC - centrum biznesu i innowacji (Business and Innovation Centre)

B + R - badania i rozwój

BRT - badania i rozwój technologiczny

CIP - program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (competitiveness and innovation framework programme)

CORDIS - (Community Research and Development Information Service) Wspólnotowy Serwis Informacyjny dotyczący Badań i Rozwoju

EBI - Europejski Bank Inwestycyjny

EBOiR - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

EFI - Europejski Fundusz Inwestycyjny

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EIC - Euro Info Centres (ośrodek Euro Info)

ETF - europejski program finansowania technologii

ETI - informacja gospodarcza i technologiczna (economic and technological intelligence)

ICT - technologia informacyjno-komunikacyjna (information and communication technology)

IP - zintegrowane projekty (Integrated project)

IPR - prawa własności intelektualnej (intellectual property rights)

IRC - ośrodki przekazu innowacji (Innovation Relay Centre)

KPK - krajowy punkt kontaktowy

MŚP - małe i średnie przedsiębiorstwa

SD - sieci doskonałości

STREP - ukierunkowany projekt badawczy (specific targeted research project)

TSI - technologie społeczeństwa informacyjnego

VAT - podatek od wartości dodanej