Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "ALTERPANEL" - ALU system cassette-composite PANEL
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"

Przedsiębiorstwa Europy 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


Przedsiębiorstwa Europy stanowią Mikroprzedsiębiorstwa: 1 do 9 pracowników o udziale w rynku 91 procent. Małe firmy: 10 do 49 pracowników o udziale w rynku 7 procent. Średniej wielkości firmy: 50 do 249 pracowników o udziale w rynku 1 procent. Duże przedsiębiorstwa: 250 pracowników lub więcej o udziale w rynku 1 procent.

MŚP posiadają wielkie znaczenie dla Europy: w całej UE jest ich ponad 23 miliony i zapewniają one 75 milionów miejsc pracy. Dlatego też, dążąc wraz z rządami poszczególnych państw do osiągnięcia założeń strategii lizbońskiej w zakresie wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy, uważamy, że głównym priorytetem UE jest kreowanie środowiska przyjaznego MŚP. Oprócz dalszej realizacji i rozwoju inteligentnych i dalekowzrocznych koncepcji, UE daje dowód poparcia swoim słowom czynami. Dla przykładu, w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), który pochłonie 3,6 miliarda euro, wdrożony zostanie wzorcowy program dla MŚP, w wyniku którego w 2013 r. wydatki UE na sektor MŚP wzrosną o 60% w porównaniu z rokiem 2006. Wykorzystując inne środki finansowania, UE podjęła kilka odrębnych inicjatyw mających na celu nawiązanie dialogu z MŚP w zakresie świadczenia usług doradczych odnoszących się do trudności napotykanych przez przedsiębiorstwa oraz aby wzmocnić politykę promocji przedsiębiorczości. Kampania Europejski Dzień MŚP, utworzenie stanowiska pełnomocnika Komisji Europejskiej ds. Kontaktów z MŚP, ustanowienie Europejskich Nagród Przedsiębiorczości to zaledwie kilka przykładów spośród wielu dalekowzrocznych projektów. Europejski Dzień MŚP obchodzony po raz pierwszy w Brukseli oraz innych europejskich stolicach w czerwcu 2006 r. stanowił okazję do spotkania się przedsiębiorców i polityków, a zarazem wzmocnił prowadzoną przez nas kampanię tworzenia bardziej przyjaznego klimatu dla MŚP w całej UE. Pełnomocnikiem Komisji ds. Kontaktów z MŚP jest wysoki urzędnik Komisji Europejskiej pani Françoise Le Bail, której zadaniem jest prowadzenie działań mających na celu szersze uwzględnienie zagadnień dotyczących sektora MŚP w polityce UE. Pani Le Bail uczestniczy w spotkaniach z MŚP oraz ich przedstawicielami, a następnie przekazuje poruszane przez nich zagadnienia odpowiednim służbom Komisji. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje pani pełnomocnik, umożliwia jej kształtowanie różnych kierunków polityki UE, które mają potencjalny wpływ na sektor MŚP. Poza działaniami prowadzonymi na forum Komisji, pełnomocnik utrzymuje regularne kontakty z MŚP oraz ich organizacjami przedstawicielskimi, a ponadto dostarcza informacji i zbiera informacje zwrotne. Odbywane pod nadzorem pełnomocnika Komisji ds. MŚP serie spotkań panelowych poświęconych MŚP — organizowane przez EIC — stanowią szybki i łatwy mechanizm konsultacji, za pomocą którego małe firmy mogą wyrazić swoje zdanie na temat poszczególnych obszarów polityki. Również w przypadku stwierdzenia przez MŚP nieprawidłowości we wdrażaniu legislacji europejskiej, mają one możliwość bezpośredniego poinformowania nas o tym fakcie dzięki systemowi zbierania opinii. Do zadań pełnomocnika Komisji ds. MŚP należy również nadzór nad przyznawanymi nowymi Europejskimi Nagrodami Przedsiębiorczości. Inicjatywa ta ma na celu wyróżnienie lokalnych i regionalnych władz za głębokie zaangażowanie w działania na rzecz promocji przedsiębiorczości oraz tworzenie środowiska przyjaznego dla MŚP. Niniejszy dodatek stanowi przegląd wielu spośród dziesiątek projektów, sieci, serwisów kierowanych bezpośrednio do MŚP, poczynając od udogodnień finansowych oraz projektów badawczych po usługi biznesowe i innowacyjne. Przeglądając strony niniejszej publikacji, będziecie mieli Państwo okazję do zapoznania się z licznymi możliwościami oferowanymi małym przedsiębiorstwom przez UE oraz docenienia rosnącej roli współpracy pomiędzy MŚP, UE oraz jej państwami członkowskimi.

Inicjatywa Innowacja 2010: zielone światło dla nowych technologii

Opracowana przez UE strategia lizbońska zakłada zwiększenie atrakcyjności Europy dla inwestorów i pracowników. Zgodnie z tą strategią, klucz do rozwoju stanowią wiedza i innowacje, natomiast przedsiębiorstwa winny tworzyć więcej lepszych jakościowo stanowisk pracy. W odpowiedzi na wytyczone cele, EBI zaproponował inicjatywę „Innowacja 2010” (i2i), której działania koncentrują się w czterech głównych obszarach.

Po pierwsze, EBI finansuje inwestycje zarówno sektora prywatnego jak i publicznego w dziedzinie badań, rozwoju ośrodków doskonałości oraz akademickich ośrodków badawczych. Po drugie, EBI udziela pożyczek na rzecz tworzenia kapitału ludzkiego, a Poprzez poprawę dostępu do szkoleń oraz promocję koncepcji uczenia się przez całe życie wspiera edukację uniwersytecką. Bank wnosi istotny wkład poprzez wspieranie integracji wyników badań w projektach na poziomie edukacji wyższej i zawodowej, zwłaszcza poprzez pomoc w finansowaniu modernizacji infrastruktury informatycznej, poprawę umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz rozpowszechnianie e-edukacji. Ponadto, EBI wspiera finansowo projekty zakładające szerzenie technologii oraz rozwój ICT. W szczególności, EBI wspomaga tworzenie sieci komunikacyjnych w takich sektorach jak opieka zdrowotna i transport. Ponadto, EBI w istotny sposób przyczynia się do rozwoju platform e-handlu oraz wprowadzania stacjonarnych i mobilnych sieci szerokopasmowych. Po czwarte, EBI wspiera przedsiębiorczość poprzez finansowanie innowacyjnych MŚP za pośrednictwem banków komercyjnych oraz poprzez fundusz EIF, inwestując w fundusze podwyższonego ryzyka, co pozwala zapewnić środki kapitałowe dla innowacyjnych MŚP. Inicjatywa i2i jest powiązana z Europejskim Obszarem Badawczym. Oznacza to, że oprócz 25 państw członkowskich UE, mogą korzystać z niej Bułgaria, Rumunia, Turcja oraz Zachodnie Bałkany. W ciągu najbliższych 10 lat, EBI zamierza przeznaczyć 50 miliardów euro na wspieranie innowacji. W ciągu pierwszych pięciu lat od utworzenia i2i przez bank, instytucja ta udzieliła pożyczek w wysokości 24,5 miliarda euro i dostarczyła 2,3 miliarda euro w postaci kapitału o podwyższonym ryzyku za pośrednictwem EFI. Wiele z pożyczek przyczynia się do poprawy spójności gospodarczej i społecznej Unii, a niemal dwie trzecie funduszy i2i zostało przeznaczonych na realizację projektów w najmniej rozwiniętych obszarach Unii. Pożyczki umożliwiły również utworzenie ośrodków doskonałości w mniej uprzywilejowanych regionach Unii, co świadczy o silnym zaangażowaniu EBI w transfer wiedzy do obszarów UE, które pozostają w tyle.

Często występujące skróty

6. PR / 7. PR - Szósty / Siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

BIC - centrum biznesu i innowacji (Business and Innovation Centre)

B + R - badania i rozwój

BRT - badania i rozwój technologiczny

CIP - program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (competitiveness and innovation framework programme)

CORDIS - (Community Research and Development Information Service) Wspólnotowy Serwis Informacyjny dotyczący Badań i Rozwoju

EBI - Europejski Bank Inwestycyjny

EBOiR - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

EFI - Europejski Fundusz Inwestycyjny

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EIC - Euro Info Centres (ośrodek Euro Info)

ETF - europejski program finansowania technologii

ETI - informacja gospodarcza i technologiczna (economic and technological intelligence)

ICT - technologia informacyjno-komunikacyjna (information and communication technology)

IP - zintegrowane projekty (Integrated project)

IPR - prawa własności intelektualnej (intellectual property rights)

IRC - ośrodki przekazu innowacji (Innovation Relay Centre)

KPK - krajowy punkt kontaktowy

MŚP - małe i średnie przedsiębiorstwa

SD - sieci doskonałości

STREP - ukierunkowany projekt badawczy (specific targeted research project)

TSI - technologie społeczeństwa informacyjnego

VAT - podatek od wartości dodanej