Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "X" budowy czołgu IV generacji
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"
Projekt "Innowacje dla wszystkich"

.........

Patent wspólnotowy - jednolity na terenie UE 


Analiza aspektów gospodarczych, społecznych
i prawnych, dotycząca patentu jednolitego i ewentualnych
możliwości związanych z wdrożeniem przepisów o patencie jednolitym

Autor : Marek Łazewski - 30 listopada 2008 - fragmenty opracowania w pdf.

Historia i aksjologiczne podstawy systemu patentowego

Patent jest prawem wyłącznym na eksploatację wynalazku, udzielanym na określony czas. Jest to dziedzina prawa, której powstanie datuje się na wiek XVI, a szczególnie intensywny jej rozwój, w trakcie którego wypracowane zostały główne i obowiązujące do dziś zasady ogólne, związany jest z rewolucją przemysłową XIX w. Patent jest zatem prawem wyłącznym, którego treść ustalana jest w dokumencie – opisie patentowym, a w szczególności w jego najważniejszej części, to jest zastrzeżeniach patentowych, wskazujących zespół cech technicznych, które definiują wynalazek. Prawo to udzielane jest przez wyspecjalizowany organ administracji – w Polsce Urząd Patentowy RP. Aby patent był udzielony, wynalazek musi charakteryzować się nowością (nie może być, przed datą pierwszeństwa, podany do publicznej wiadomości, w jakikolwiek sposób i miejscu), musi posiadać poziom wynalazczy (określany czasem mianem nieoczywistości – tj. nie może wynikać w sposób oczywisty z informacji podanych wcześniej do publicznej wiadomości) oraz musi nadawać się do przemysłowego stosowania. Istnieje kilka zasadniczych koncepcji uzasadniających funkcjonowanie systemu patentowego. Wydaje się, że można wskazać na następujące kategorie:

Po pierwsze, wskazuje się, że prawo patentowe stanowi swoista umowę społeczną, w której wynalazca, w zamian za ujawnienie wynalazku społeczeństwu, otrzymuje ograniczoną w czasie wyłączność na jego stosowanie. Prawo patentowe pozwala zatem na rozprzestrzenianie informacji technicznej i najnowszych zdobyczy w tym zakresie. Z uzasadnieniem tym wiąże się także istotny wymóg ochrony patentowej – konieczność dostatecznego ujawnienia wynalazku w opisie patentowym. Jeżeli bowiem wynalazca zgłaszając wynalazek do opatentowania, nie opisze go w sposób, który znawcy pozwala na późniejszą jego realizację, to narusza opisaną tu umowę społeczną i nie należy mu się ochrona na coś, co nie zostało dostatecznie ujawnione.

Po drugie, wskazać można na ściśle słusznościowe uzasadnienie opisujące prawo patentowe jako element szeroko pojętego prawa własności. Argumentuje się mianowicie, że nie ma nic bardziej własnego, niż produkt własnej myśli. Zatem zasadne jest udzielenie ochrony na taki przedmiot twórczości intelektualnej.

Po trzecie, patent stanowi zachętę do działalności innowacyjnej i działalności związanej z komercjalizacją wynalazków. Patent pozwala uprawnionemu na uzyskanie nadzwyczajnych zysków związanych z wyłącznością prawną na daną technologię. Wizja tych nadzwyczajnych dochodów stanowi element motywujący podmioty do prowadzenia intensywniejszych prac badawczych oraz do tworzenia infrastruktury komercjalizującej wyniki badań naukowych. Szczególnie ten drugi aspekt wskazuje się jako niezwykle istotny. Pomiędzy powstaniem wynalazku, a wprowadzeniem produktu na rynek, istnieje bowiem konieczność pokonania wielu istotnych przeszkód natury organizacyjnej, gospodarczej, prawnej, a wręcz mentalnej. Dodatkowy dochód związany z wyłącznością patentową, pozwala na wynagrodzenie podmiotów wspierających całą działalność.

Własność intelektualna we współczesnej gospodarce

Nie ulega wątpliwości, że patenty, które stanowią jeden z istotniejszych aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, są bardzo istotnym elementem współczesnej gospodarki i składnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. W literaturze podaje się wiele przykładów, które wskazują na kluczową rolę kapitału intelektualnego w sukcesie rynkowym przedsiębiorstw. W szczególności jest to bardzo widoczne w odniesieniu do udziału elementów niematerialnych w kapitalizacji spółek notowanych na giełdach. Udział ten w ostatnich latach rośnie, co ewidentnie wskazuje na zwiększającą się rolę składników niematerialnych. Istotny trend w zakresie znaczenia własności intelektualnej dla sukcesu gospodarczego przedsiębiorstwa widoczny jest bardzo wyraźnie na przykładzie wiodących przedsiębiorstw na giełdach amerykańskich. Otóż w spółkach, które tworzą 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji na giełdzie New York Stock Exchange i Nasdaq, element związany z wartościami niematerialnymi, wśród których wiodącą rolę pełnią patenty, jest coraz istotniejszy. Trend ten widoczny jest już od wielu lat: (tablice i wykresy w pdf.). Podobne wnioski wyciągnąć można z danych z giełd europejskich. W 1984 roku wartość rynkowa spółek notowanych na London Stock Exchange wynosiła 40 miliardów funtów i taka sama była ich wartość księgowa. Do roku 2004 wartość księgowa notowanych spółek zwiększyła się dwukrotnie, podczas kiedy wycena rynkowa wzrosła dziesięciokrotnie.

Koszt ochrony patentowej w Europie

Na zamówienie Europejskiego Urzędu Patentowego przeprowadzona została dosyć rozbudowana i bardzo ciekawa analiza kosztów ochrony patentów w Europie. Badanie to, stara się uwzględnić wszystkie koszty związane z ochroną wynalazku, ponoszone przez przedsiębiorstwo i uśrednić je. Dostarcza ono także wielu ciekawych informacji o działaniach przedsiębiorstw europejskich, dotyczących ochrony ich patentów. Szacowany koszt ochrony statystycznego patentu w Europie oszacowany został na 30 530 EUR. Koszty te są istotnie wyższe niż koszty ochrony w Stanach Zjednoczonych (10 250 EUR) lub w Japonii (5 460 EUR). Wprowadzenie jednolitego patentu mogłoby pozwolić na ograniczenie tych kosztów, nawet do zbliżonego do kosztu ochrony w Stanach Zjednoczonych. Drugim aspektem generującym koszty jest konieczność prowadzenia wielu równoległych procesów o naruszenie. Analizy Komisji Europejskiej dla sektora farmaceutycznego wskazują, że bezpośredni koszt prowadzenia postępowań o naruszenie patentów w latach 2000-20007 wyniósł 420 mln EURO. Komisja konkluduje, że wprowadzenie patentu wspólnotowego pozwoliłoby na obniżenie tej wartości. Jednym z podstawowych argumentów przemysłu europejskiego jest zatem możliwość obniżenia kosztów związana z wprowadzeniem jednolitego patentu, który będzie raz udzielany i egzekwowany.

Pełny tekst opracowania (54 strony) w pdf.