Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "X" budowy czołgu IV generacji
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"
Projekt "Innowacje dla wszystkich"

.........

Patent i know-how 

Transfer technologii

Patent wymagający opublikowania oraz
know-how jako informacje poufne – to dwie kompatybilne
formy własności intelektualnej mogące razem współistnieć, zaś sama
komercjalizacja patentu wraz z know-how przynosi efekt synergii zwiększający
potencjał rynkowy chronionego wynalazku, technologii i innowacji w każdym wydaniu.Rozumienie różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami własności intelektualnej, w szczególności pomiędzy patentem a tzw. know-how, jest szczególnie istotne dla właściwego zarządzania jej zasobami i procesami. Ważne jest zrozumienie, że patent – wymagający opublikowania – i know-how – informacje poufne – to dwie kompatybilne formy własności intelektualnej. Mogą razem współistnieć, a komercjalizacja patentu wraz z know-how przyniesie efekt synergii i zwiększy potencjał rynkowy chronionego wynalazku.

W tradycyjnym ujęciu istnieje dylemat wyboru między patentowaniem a ochroną przez know-how. Nie wszystkie rozwiązania nadają się na ochronę poprzez patent i nie zawsze jest pełne zaufanie do know-how. Również aspekt kosztów i posiadanego przez firmę budżetu nie pozostaje bez znaczenia.

Szukając odpowiedzi na pytanie: „patent czy knowhow?” należy pamiętać, że dobre zarządzanie tymi dwoma typami własności intelektualnej na raz sprawia, że stają się one formami komplementarnymi i mogą współistnieć. Co więcej, mogą razem być przedmiotem tej samej umowy licencyjnej bądź innej formy komercjalizacji.

Stosowanie tzw. hybrydowych umów licencyjnych w transferze technologii, obejmujących swym zakresem zarówno patent, jak i know-how, jest czymś powszechnie stosowanym w świecie. Pytanie zatem nie powinno brzmieć: „patent czy know-how?”, lecz: „kiedy patent, a kiedy know-how?”. Zachowanie tych dwóch form i właściwe postępowanie według przyjętych reguł sprawi, ze nastąpi efekt synergii i wartość tak chronionej własności intelektualnej będzie znacznie wyższa.

Know-how to termin odnoszący się do poufnej informacji technicznej, mającej już pewną wartość rynkową. Jest to wiedza, która nie powinna wypłynąć z przedsiębiorstwa chcącego na jej podstawie budować swój potencjał i zdobywać pozycję rynkową. Z charakterystyki know-how wynika, że nie jest ono namacalną materią - urządzeniem, roztworem, programem. Może to być zatem model biznesu, technologia, receptura czy sposób przeprowadzania pewnych badań.

Know-how, w odróżnieniu od patentu, nie jest również formalnie chronione (nie ma rejestracji praw wyłącznych, związanych z nią opłat itp.) ani ograniczone czasowo (prawa własności nie wygasają). Ponadto, nie jest także objęte wymogiem poziomu wynalazczości (nie musi być innowacją). Najistotniejszą cechą tej formy własności intelektualnej jest poufność informacji. Ważnym elementem wspomagającym ochronę poufnej wiedzy jest sformułowanie następujących zasad, reguł oraz procedur i objęcie nimi wszystkich pracowników firmy:

• regulamin zarządzania know-how,
• regulamin postępowania z dokumentacją know-how,
• szkolenie pracowników w zakresie know-how i jego znaczenia dla firmy,
• klauzula poufności wbudowana w umowę o pracę, bądź podpisywana osobno jako aneks,
• ograniczony dostęp do dokumentacji know-how (rejestr dostępu),
• regulamin postępowania z gośćmi z zewnątrz (asysta na terenie zakładu),
• miejsca przechowywania dokumentacji know-how pod ścisłym nadzorem i zamknięciem,
• opieczętowanie każdej strony dokumentacji tajemnicy handlowej jako „poufne”,
• opracowanie strategii odejścia pracowników.

Należy przy tym pamiętać, że wartość dodaną know-how tworzy nie tylko informacja o stosowanych procesach czy recepturach, ale również informacja o nieudanych doświadczeniach. Zatem „to, co nie działa”, podlegać powinno tym samym wytycznym ochronnym jak "to, co działa”.

Patent i jego ogłoszenie to nośnik publikacji wynalazku. To, co ujawnione w patencie przestaje być tajną wiedzą i tym samym nie może być know-how. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie patentowe wymaga ujawnienia wszelkich informacji tylko w momencie zgłoszenia. Poza tym, tylko w zakresie wiedzy twórców i tylko w odniesieniu do danego wynalazku chronionego zastrzeżeniami. Wszelka wiedza wychodząca poza te elementy jest właśnie know-how i jako taka powinna być traktowana w jednostce macierzystej.

Patent z reguły zgłaszany jest we wczesnej fazie rozwoju wynalazku dla uprzedzenia innych i zdobycia pierwszeństwa. Zakres zastrzeżeń zwykle jest ograniczony, by nie zamykać sobie ścieżki dalszego rozwoju i nie naruszać własności intelektualnej już chronionej. A zatem wszelka wiedza uzyskana przy dalszych badaniach i udoskonaleniach wynalazku, jak również wiedza zdobyta na drodze do wynalazku, a w szczególności doświadczenia zakończone niepowodzeniem, oraz wszelka wiedza wychodząca poza zastrzeżenia stanowi know-how firmy.

Znaczenie know-how w biznesie wyraźnie rośnie. Płynące zza oceanu przykłady konsekwencji będących rezultatem bezprawnego użycia danej technologii pokazują, jak ważną część majątku firmy stanowi tajemnica handlowa. Kary za jej odtajnienie i wykorzystanie sięgają w USA nawet 300 - 450 mln dolarów.

W wielu przypadkach knowhow jest nawet lepszą podstawą budowania i utrzymania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa niż patent, który chroni tylko mały fragment technologii będącej częścią komercyjnego zastosowania innowacji i daje wyłączność praw tylko na 20 lat. Najlepszym przykładem jest potęga Coca-Coli, która od prawie 120 lat buduje swój potencjał na bazie tajemnicy handlowej (receptura napoju należy bowiem do know-how firmy). Dlatego też dla zwiększania pozycji rynkowej firmy niezbędne jest jednoczesne, właściwe zarządzanie tymi dwoma typami własności intelektualnej.

... tekst za uprp