Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "X" budowy czołgu IV generacji
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"
Projekt "Innowacje dla wszystkich"

.........

Poradnik wynalazcy cz.1 

Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków

... zobacz też ... poradnik wynalazcy część druga

PORADNIK WYNALAZCY część I

Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów użytkowych.

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce poradnik, który zgodnie ze swoim założeniem, ma ułatwić opracowanie zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego składanego w Urzędzie Patentowym RP. Poradnik zawiera zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej, przedstawia przykłady poprawnie opracowanych opisów patentowych wynalazków z różnych dziedzin techniki, a także opisów ochronnych wzorów użytkowych na tle ogólnego stanu prawnego i uwarunkowań prawnych uzyskania ochrony wynalazku lub wzoru użytkowego. Informacje i poglądy zawarte w poradniku w znaczącym stopniu odzwierciedlają praktykę i podejście Urzędu Patentowego do wielu zagadnień, jakie pojawiają się w toku postępowania zgłoszeniowego. Zapoznanie się z tymi elementami poradnika, pozwoli Państwu, na uniknięcie zbędnej korespondencji, co w istotny sposób przyspieszy procedurę uzyskania prawa wyłącznego wykorzystywania wynalazku lub wzoru użytkowego w sposób zawodowy i zarobkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poradnik uwzględnia stan prawny na dzień 1 września 2005 roku. ( orginał wstępu poradnika )

Zespół redakcyjny

Przedmiot zgłoszenia

Określenie przedmiotu zgłoszenia

Przed przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej, wynalazku bądź wzoru użytkowego, należy przeanalizować rozwiązanie stanowiące ich przedmiot ze względu na warunki (przesłanki) uzyskania ochrony w świetle przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (pwp). Nie każde bowiem rozwiązanie, w rozumieniu ustawy pwp, jest uważane za wynalazek lub wzór użytkowy, jak również nie na każde rozwiązanie może być udzielone przez Urząd Patentowy RP prawo wyłącznego korzystania w sposób zawodowy lub zarobkowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Na warunkach określonych przez pwp udzielane są patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe oraz dodatkowe prawa ochronne (DPO) dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin. Uprawniony z patentu (utrzymywanego w mocy) może uzyskać patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku (patent dodatkowy), które nie może być stosowane samoistnie. Można również uzyskać patent dodatkowy do już wcześniej uzyskanego (utrzymywanego w mocy) patentu dodatkowego. Przepisy ustawy pwp nie dają możliwości uzyskania prawa ochronnego dodatkowego do prawa ochronnego na wzór użytkowy (w poprzednio obowiązującym stanie prawnym taka możliwość istniała). Pojęcie wynalazku, a więc i przedmiotu wynalazku wiąże się z techniką. Przedmiot zgłoszenia powinien być określony przez cechy techniczne odpowiednie dla zastrzeganej kategorii, jasne z technicznego punktu widzenia i umożliwiające odróżnienie przedmiotu zgłoszenia od znanych rozwiązań ze stanu techniki. Przedmiotem zgłoszenia może być wynalazek dotyczący wytworu materialnego (bezpostaciowego lub ukształtowanego przestrzennie), bądź wynalazek dotyczący działania na materię (ożywioną lub nieożywioną) w szczególności sposób postępowania lub zastosowanie. Jako przykłady wynalazków dotyczących wytworu materialnego bezpostaciowego można wymienić produkty, takie jak; związek chemiczny, środek farmaceutyczny, środek spożywczy, środek chwastobójczy, mydło, farba, maść, masa czekoladowa, pasta lutownicza, itp. Przykładami wynalazków dotyczących wytworu materialnego ukształtowanego przestrzennie mogą m.in. być: przyrząd, maszyna, urządzenie, zespół współpracujących ze sobą urządzeń, itp. Szczególnym przypadkiem urządzenia jest układ (elektryczny, pneumatyczny, hydrauliczny), scharakteryzowany tylko strukturą połączeń elementów układu. Przykładami wynalazków dotyczących działania są wszelkie sposoby postępowania prowadzonego na wytworach materialnych, energii lub sygnałach, którego efektem jest uzyskanie odmiennego (niż dotychczasowy), pożądanego stanu lub postaci produktu materialnego, energii lub sygnału. Szczególnym przypadkiem wynalazku dotyczącego działania jest zastosowanie znanego produktu dla określonego celu, przy czym zastosowanie to musi spełniać wszystkie inne warunki konieczne dla uzyskania patentu, w szczególności nowość i nieoczywistość rozwiązania. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość uzyskania ochrony wytworu poprzez sposób jego wytwarzania, tzw. ”produkt-przez-sposób”, gdzie wytwór nie będzie w pełni określany (opisany) przez cechy techniczne odpowiednie dla kategorii wytworu, ale przez cechy określające sposób jego wytwarzania.

Wyłączenia ustawowe spod ochrony prawnej

Uważa się, iż wynalazkiem w rozumieniu ustawy pwp, w szczególności, nie są:

1) odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne; Odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne, jako takie nie są wynalazkami i wyłączone są spod ochrony prawnej. Tak więc, zgodnie z tym przepisem, nie udziela się ochrony na metody matematyczne, które dotyczą działań na liczbach, prowadzą do rezultatów czysto matematycznych, mają charakter abstrakcyjny i nie wywołują skutku technicznego. Jednakże udziela się patentu na konkretne rozwiązanie techniczne (rozwiązanie problemu technicznego) wykorzystujące odkrycie, teorię naukową czy też metodę matematyczną. Z tego względu możliwe jest uzyskanie patentu na: zastosowanie znanego produktu posiadającego nowo zbadaną i pożądaną właściwość do określonego celu, sposób wyizolowania mikroorganizmu ze środowiska naturalnego, zastosowanie znanego mikroorganizmu występującego w przyrodzie.

2) wytwory o charakterze jedynie estetycznym; Wytwór scharakteryzowany jedynie poprzez cechy o charakterze estetycznym, a w szczególności kształtem linii, konturów, kolorystyką, strukturą lub materiałem wytworu bądź jego ornamentacją nie jest wynalazkiem i nie podlega opatentowaniu. Wytwór charakteryzujący się wyłącznie takimi cechami może być przedmiotem zgłoszenia wzoru przemysłowego. Warunkiem rejestracji takiego wzoru jest spełnienie wymogu nowości i indywidualnego charakteru. Pwp nie wyklucza ochrony patentowej wytworów posiadających wprawdzie cechy o charakterze estetycznym, lecz scharakteryzowanych również przez cechy techniczne, przy czym w takim przypadku cechy estetyczne wytworu nie podlegają ochronie prawnej. Możliwe jest również uzyskanie ochrony patentowej na rozwiązanie charakteryzowane środkami technicznymi służącymi do uzyskania skutku estetycznego. Na przykład można uzyskać patent na sposób szlifowania diamentu, mimo iż nie jest możliwa ochrona patentowa diamentu o szczególnie pięknym ukształtowaniu.

3) plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gry; .......... itd.


Nasz komentarz ...

Opracowanie w sposób istotny dla czytelnika wykłada nieencyklopedczne pojęcia zdolności patentowej i wymogu spełnienia trzech warunków nowości, poziomu wynalazczego i przemysłowej stosowalności zgłaszanego wynalazku oraz dla celu prawidłowego sporządzenia dokumentacji - pojęcie i definicję pierwszeństwa oraz zastrzeżeń niezależnych i zastrzeżeń zależnych. Nadto, precyzyjnie definiuje z przykładu wyłączenia ustawowe spod ochrony tych rozwiązań i ich ewentualne zgłoszenia, które mogą Cię uchronić przed zbędnym w ich wypadku kosztem od zgłoszenia, odwołań czy procesów sądowych przed NSA. Ponadto sam poradnik w sposób systematyczny przeprowadzi Cię przez problemy opracowania dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku czy wzoru użytkowego przy i z przykładu pokazując prawidłowe zgłoszenia z dziedziny : elektrotechniki, chemi, mechaniki czy biotechnologi a także samego wzoru użytkowego. W poradniku znajdziesz także pełny wykaz aktów normatywnych tak dla zgłoszeń krajowych jak międzynarodowych PCT, które pomogą Ci w opracowaniu własnego wynalazki i jego złożenia, zgłoszenia do ochrony.

POBIERZ pełny tekst (121 stron) opracowania w pdf.