Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "X" budowy czołgu IV generacji
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"
Projekt "Innowacje dla wszystkich"

.........

Poradnik wynalazcy cz.2 

Metodyka badań zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych.

... zobacz też ... poradnik wynalazcy część pierwsza

PORADNIK WYNALAZCY część druga

Metodyka badań zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych.

WSTĘP

Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych kierowana jest do ekspertów Urzędu Patentowego, dla których jest wytyczną i narzędziem wspierającym jednolitość działania. Metodyka kieruje się zasadą, że za treść zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego odpowiada zgłaszający. Ekspert nie powinien więc, zbytnio ingerować w zawartość zgłoszenia, oceniając jedynie to co zostało zgłoszone. Egzekwując wymagania formalno-prawne ekspert nie powinien wymagać czynności, które mogą prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę utrudnień dla zgłaszającego. Uważny czytelnik, zwłaszcza wynalazca i jego profesjonalny pełnomocnik - rzecznik patentowy, odnajdzie w metodyce również informacje przydatne przy opracowywaniu dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów użytkowych a także przybliżające zawiłości procedury zgłoszeniowej. Obok ogólnych zasad sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej, klasyfikacji zgłoszeń, poszukiwań w stanie techniki i oceny zdolności patentowej, metodyka zawiera szereg informacji o specyficznym podejściu do zgłoszeń z dziedziny chemii, medycyny i biotechnologii, a także do zgłoszeń o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin. Wyciągnięcie praktycznych wniosków z informacji zawartych w metodyce sprzyjać powinno przyspieszeniu procedury udzielania patentów i praw ochronnych, co leży w interesie całego społeczeństwa.

Zespół redakcyjny

PROCEDURA BADANIA ZGŁOSZEŃ

Ogólny przebieg procedury

Cel badania

Urząd Patentowy udziela patentów na wynalazki, które posiadają zdolność patentową. Zasadniczym celem prowadzonego przez Urząd badania jest więc z natury rzeczy stwierdzenie, czy zgłoszony wynalazek spełnia ustawowe warunki udzielenia patentu. Ustalenie podmiotowych i przedmiotowych przesłanek udzielenia patentu nie byłoby możliwe bez jednoczesnego określenia przez zgłaszającego istoty wynalazku i zakresu oczekiwanej ochrony. Dlatego też dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku powinna spełniać ściśle określone wymagania formalne, a równie ważnym elementem prowadzonego przez Urząd Patentowy badania jest sprawdzenie kompletności dokumentacji, określenie braków i usterek, które powinny być poprawione i usunięte w trakcie postępowania zgłoszeniowego.

Czynności poprzedzające poszukiwanie w stanie techniki

Sprawdzanie wymogów formalnych

Zakładanie akt zgłoszenia wynalazku, sprawdzenie kompletności dokumentacji, badanie spełnienia wymagań formalno-prawnych i wstępne zaklasyfikowanie wynalazku poprzedza ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku. Jednakże kontrola jakości wykonywanych przez Urząd Patentowy czynności a także sprawdzenie spełnienia przez zgłaszającego wymagań formalno-prawnych przy wykonywaniu czynności po ogłoszeniu o zgłoszeniu należy do eksperta, który orzeka w sprawie udzielenia patentu. Przed przystąpieniem do badania merytorycznego zgłoszenia, ekspert powinien więc sprawdzić czy dokumentacja zgłoszeniowa jest kompletna oraz czy nie występują w niej usterki, które powinny być usunięte w toku dalszego postępowania.

Zgłoszenie wynalazku powinno zawierać:

podanie zawierające, co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie podmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego, opis wynalazku ujawniający jego istotę, zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe, skrót opisu wynalazku, rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku, w podaniu powinien podać twórcę zgłoszonego rozwiązania i podstawę prawa do uzyskania patentu. Jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika, to pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt zgłoszenia przy dokonywaniu pierwszej czynności prawnej. Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w podaniu złożyć oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku we wskazanym państwie bądź wystawienie go na określonej wystawie. Do zgłoszenia powinno być dołączone poświadczenie instytucji depozytowej, gdy zgłaszający powołuje się w zgłoszeniu na zdeponowanie materiału biologicznego w kolekcji uznanej w umowie międzynarodowej lub kolekcji krajowej. Przykładami usterek mogą być: brak aktualnego pełnomocnictwa, podpisania dokumentacji przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika, brak stron dokumentacji, nie nadające się do reprodukcji rysunki wynalazku. Na tym etapie postępowania ekspert zasadniczo nie żąda usunięcia stwierdzonych braków i usterek formalnych dokumentacji zgłoszeniowej o ile nie stanowią one przeszkody do analizy treści zgłoszenia, przeprowadzenia poszukiwań w stanie techniki i prowadzenia badania zdolności patentowej wynalazku.

POBIERZ pełny tekst (92 stron) opracowania w pdf.