Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEOFERTA na pozyskanie środków rozwojowych z funduszy unijnych  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Duo-spoon


Spoon-click


Wynalazki i wzory


Panel absorbujący


Panel kompozytowy


Wielofunkcyjny profil alu


Patenty, pierwszeństwa, prawa


System krzyżowo-fasadowy ALU


Wielofunkcyjny energetyczny panel


ALU system cassette-composite PANEL


Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające (spoon-click)


Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie


Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad

Znaki towarowe ...

Znaki towarowe słowne ...

POLPANEL

Absorber ciepła


LICENCJA KRAMARZ POLSKA


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA


Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm


Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący

Świadectwo Rejestracji ZT UE
Znaki towarowe słowno-graficzne ...

znaki towarowe słowne i słowno-graficzne dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

MAGDALENA Ośrodek innowacji i transferu technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich - logo ośrodka innowacji, wypoczynku i pracy twórczej

Znak towarowy słowny - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA 

Znak towarowy słowny - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - na prace badawczo-rozwojowe nad HCA, ALTERPANEL i POLPANEL - więcej ... Wynalazki stare, nowe, najnowsze, niejawne, tajne i uśpione - KRAMARZ POLSKA

Znak towarowy słowny

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

do oznaczania, identyfikowania i rozpoznawania
prac badawczo-rozwojowych i innej wiedzy specjalistycznej
jako tzw. know-how wypracowanego i uzyskanego w ramach
prac B+R nad systemami POLPANEL, ALTERPANEL, HCA i innymi
Projektami realizowanymi przez KRAMARZ POLSKA lub przez podmioty
i osoby trzecie na podstawie bądź to udzielonych licencji czy też ich udostępnień.
Opis znaku

Znak towarowy słowny składa się z nazwy B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA stanowiącej skrót od nazwy „Prace badawczo-rozwojowe i know-how Kramarz Józef Polska” dla oznaczania tego rodzaju prac oraz wiedzy specjalistycznej i określenia nim zgody i upoważnienia podpisanego przez Józef Kramarz na wykorzystanie przez osoby i podmioty trzecie praw własności intelektualnej tegoż w postaci praw autorskich, praw z patentów i wynalazków, praw z wzorów przemysłowych i użytkowych, praw ze znaków towarowych, wyników prac badawczo-rozwojowych jako tzw. B+R, wyników prac wdrożeniowych, projektów i opracowań w zakresie jego opracowań dotyczących nowych technologii i innowacji procesowych oraz produktowych a także know-how do nich jako innej wiedzy specjalistycznej co do zakresu i rodzaju udostępnienia czy transferu tych praw i wyników oraz wiedzy na rzecz wskazanego z nazwy i adresu podmiotu lub osoby fizycznej na warunkach określonych w zawartych umowach udostępnienia określonych wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub know-how albo TRL (osiągnięcia odpowiedniego poziomu gotowości technologicznej).

Przeznaczony jest do oznakowywania z nazwy i marki KRAMARZ POLSKA, licencji dla modułów i grupy paneli w postaci aluminiowych oraz kompozytowych profili grzewczo-chłodzących oraz absorbujących ciepło zewnętrzne z fasad, dachów i infrastruktury budynków oraz obiektów i innych sklasyfikowanych tak w klasie 06.

Przeznaczony jest także do oznakowania z nazwy i marki nowych systemów ogrzewania strefowego, sekwencyjnego, płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym za pomocą aluminiowego łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących, konfigurowanego w module panela lub złożonego pola paneli podłogowych albo ściennych, tworzących nowy niskotemperaturowy grzejnik płaszczyznowy do ogrzewania wnętrz i innych sklasyfikowany tak w klasie 11.

Przeznaczony jest głównie do oznakowywania z nazwy, marki i tytułu do wszelkich prac koncepcyjnych, konstrukcyjno-projektowych, badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i użytkowych w warunkach rzeczywistego stosowania profili, paneli i systemów grzewczo-chłodzących-absorbujących powstałych w wyniku długoletnich prac B+R ich twórcy oraz uprawnionego do nich a także wszystkich innych tego typu i rodzaju prac w zakresie tworzenia nowych technologii i systemów czy nowych produktów dla różnych branż, ujętych tak w wydanym do nich i na nie Certyfikacie udostępnienia podpisanym przez Kramarz Józef - sklasyfikowanych tak w klasie 42 lub innych klasach, które byłyby przedmiotem prac B+R.

Przeznaczony jest zasadniczo do oznakowywania z nazwy marki dla licencji produkcyjnych i przemysłowych, dystrybucyjnych i handlowych, obiektowych i serwisowych na wymienione w klasie 06, 11 i 42 oraz innych wyroby i usługi, systemy, prace i usługi w zakresie systemów i całej grupy między innymi profili modułów paneli oznakowanych jako: Alu, Panel, Wielofunkcyjny, Grzewczo-chłodzący, Termiczno-akustyczny oraz inne dotyczące nowych technologii i ich nowych czy ulepszonych produktów powstałych i stworzonych tak przez twórcę i uprawnionego, wystawiającego dokument ich udostępnienia, transferu i zgody Józef Kramarz - sklasyfikowanych tak w różnych klasach towarowych.

W szczególności na towary i usługi w klasach:

Klasa 06

Boazeria metalowa, Dachy i pokrycia metalowe, Listwy profilowe metalowe dla budownictwa, Metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, Panele konstrukcyjne metalowe, Płytki podłogowe metalowe, Podłogi metalowe, Pokrycia dachów metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pokrycia metalowe ścian w budownictwie, Panele metalowe, Metalowe panele dachowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Metalowe panele okładzinowe, Metalowe panele sufitowe, Panele ścienne z metalu, Panele metalowe obiciowe do budynków, Metalowe panele akustyczne do ścian, Izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, Okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, Oszklone panele do użytku w budownictwie, Aluminium profilowane wytłaczane, Aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, Półprodukty z aluminium lub jego stopów, Aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, Elementy wyciskanego aluminium, Profile aluminiowe, Folia aluminiowa, Aluminium,

Klasa 11

Grzejniki do centralnego ogrzewania, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje grzewcze, Instalacje klimatyzacyjne, Termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Urządzenia na gorące powietrze, Wymienniki ciepła inne niż części maszyn, Grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, Ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, Grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, Grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, Ogrzewanie podłogowe, systemy HCA (autorskie - ogrzewanie, chłodzenie i klimatyzacja, absorpcja i pochłanianie)

Klasa 42

Badania naukowe, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Opracowanie projektów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Wzornictwo przemysłowe, Badania technologiczne, Badania laboratoryjne, Badania środowiska, Badania chemiczne, Badania dotyczące technologii, Badania w dziedzinie energii, Badania w dziedzinie techniki, Badania naukowe dotyczące ekologii, Badania naukowe i przemysłowe, Badania nad procesami przemysłowymi, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie form, Projektowanie graficzne, Projektowanie znaków, Projektowanie techniczne, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie wzorów, Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie znaków towarowych, Projektowanie metod produkcji, Projektowanie płytek wykładzinowych, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami,

Klasa 45

Licencjonowanie własności przemysłowej, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie zastosowań patentowych, Licencjonowanie znaków towarowych, Licencjonowanie praw autorskich, Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich,

Potwierdzenie zgłoszenie do UPRP z dnia 15.03.2018r. pod numerem Z.483533

Słowny B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA zgłoszony przez Kramarz Józef Polska

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: Z.483533

Potwierdzenie UPRP zgłoszenia znaku towarowego słownego i wniosku o udzielenie ochrony na - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - z dniem 15.03.2018r. do ochrony

...

Graficzne i tytułowe oznakowanie najnowszych prac badawczo-rozwojowych

WYNALAZKI - Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgajacego oraz łoże nośne sprzegające - KRAMARZ POLSKAWZÓR PRZEMYSŁOWY - Sprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - KRAMARZ POLSKAWYNALAZEK - Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - KRAMARZ POLSKAWZÓR PRZEMYSŁOWY - Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący - KRAMARZ POLSKAWZÓR PRZEMYSŁOWY - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących - KRAMARZ POLSKAWynalazki stare, nowe, najnowsze, niejawne, tajne i uśpione - KRAMARZ POLSKA

...

Zobacz też ... B+R, systemy i ich oznakowanie - HCA, POLPANEL i ALTERPANEL

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa HCA

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa POLPANEL

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa ALTERPANEL

Inne znaki towarowe słowne i graficzne na rzecz KRAMARZ POLSKA

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzącyLICENCJA KRAMARZ POLSKAPOLPANELGrupa innowacyjnych paneli Alu-ThermALU-Solar PANELALTERPANEL