Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "ALTERPANEL" - ALU system cassette-composite PANEL
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"

Energia odnawialna 

transfer technologii


Jak wskazują wyniki badań Employ-RES

Energia odnawialna może znacznie wzmocnić
gospodarkę UE i pozwolić stworzyć nowe miejsca pracy.


zobacz naszą galerię

zobacz też nasze patenty

zobacz też nasze technologie

zobacz też projekt "Innowacje dla wszystkich"


Badania nad wpływem wsparcia dla źródeł energii odnawialnej (RES) na gospodarkę UE pokazują, że zwiększenie go dobrze odobije się na gospodarce i pozwoli stworzyć znaczną liczbę nowych miejsc pracy. Badania te, przeprowadzone w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu przy Komisji Europejskiej, są pierwszymi, które szczegółowo oceniają ekonomiczne skutki wspierania RES.

Pod koniec 2008 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęli dyrektywę w sprawie energii odnawialnej, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do osiągnięcia ambitnego celu, aby do roku 2020 energia odnawialna stanowiła źródło 20% łącznej energii zużywanej w Europie. Aby osiągnięcie tego celu stało się możliwe niezbędne jest dogłębne zrozumienie skutków obecnej polityki wobec RES.

Naukowcy wykorzystali kilka modeli ekonomicznych, aby ustalić sposób w jaki polityka RES obecnie wpływa na gospodarkę UE i rynek pracy, jak miała wpływ wcześniej oraz jak jej wpływ może się zmienić w przyszłości. Przyglądali się nie tylko samemu sektorowi RES, ale także jego oddziaływaniu na inne sektory gospodarki, w tym także rynek energii "konwencjonalnej", gospodarstwa domowe, branżę hotelarską - by wymienić zaledwie kilka. Wyniki tych badań wypełniają kilka istotnych luk w naszej wiedzy na temat ekonomicznych skutków polityki RES w Europie.

Konkretnie w trakcie badań wykorzystano model zwany Multireg, aby ocenić wpływ rozwoju sektora RES na inne sektory gospodarki w przeszłości. W celu opracowania prognozy przyszłych trendów naukowcy wykorzystali model nazwany Green-X, który zaprojektowano do symulacji skutków polityki wspierania RES do roku 2030. Na tej podstawie obliczono przyszłe skutki ekonomiczne, używając do tego celu dwóch niezależnych modeli makroekonomicznych - Nemesis i Astra. Wykorzystano obydwa modele po to, by wyniki uzyskane za ich pomocą następnie porównać i potwierdzić. Wyniki badań zostały także zrecenzowane przez innych ekspertów.

Wedle opinii naukowców: "sektor RES już w tej chwili jest bardzo ważny, jeśli chodzi o zatrudnienie i wartość dodaną. Stworzono nowe branże przemysłu o dużym potencjale rynkowym, których udział w PKB [produkcie krajowym brutto] oraz zatrudnieniu w Europie wynosi około 0,6%. Ta tendencja prawdopodobnie wzrośnie, jeśli udoskonalona zostanie obecna polityka w celu osiągnięcia docelowego udziału 20% RES w Europie do roku 2020."

Porównano trzy scenariusze w celu opracowania prognozy przyszłych skutków polityki RES: w pierwszym zaprzestano prowadzenia polityki RES, w drugim wszystko było "jak zwykle", a w trzecim politykę RES znacznie zintensyfikowano. Wyniki wyraźnie pokazały, że jeśli Europa chce wyciągnąć jak największe korzyści ekonomiczne z RES potrzebna jest silniejsza polityka w tym zakresie.

"Obserwowany ostatnio intensywny rozwój stosunkowo niskokosztowych projektów z wykorzystaniem biomasy i siły wiatru nadmorskiego powinien być utrzymany, ponieważ oczekuje się, że technologie te wygenerują w najbliższej przyszłości większość RES, zatrudnienia i wzrostu gospodarczego" - czytamy w raporcie z badań. "Bardziej innowacyjne technologie takie jak fotowoltaika, parki wiatrowe na morzu, energia słoneczna i biopaliwa drugiej generacji wymagają w perspektywie krótkofalowej większego wsparcia finansowego, ale to właśnie te technologie są kluczem do osiągnięcia przez UE celu RES na rok 2020 i większego udziału tego typu energii w przyszłości, co pozwoli utrzymać obecną konkurencyjną pozycję UE na globalnym rynku technologii RES oraz zwiększyć zatrudnienie i PKB w perspektywie średnioterminowej."

Wedle raportu: "polityka promująca technologiczne innowacje w RES jest więc niezbędna, aby zwiększyć przewagę europejskich przedsiębiorstw RES wynikającą z wykonania przez nie pierwszego ruchu. W przypadku odniesienia sukcesu technologie te mogą pomóc UE utrzymać większy udział w światowym rynku RES a korzyści w postaci PKB przewidywane na rok 2020 byłyby o około 10% wyższe [w stosunku do wyników uzyskanych, jeśli będzie "jak zwykle"]."

Co ważne, wyniki badań wskazują, że scenariusz z "większym wsparciem" pozwala osiągnąć 20% udział RES w ogólnym zużyciu energii do 2020 r. oraz 30% do 2030 r., natomiast pozostawienie sytuacji "jak zwykle" nie umożliwi osiągnięcia celów przyjętych prze UE (14% do 2020 r. i 17% do 2030 r.). "Oprócz aktywnego wspierania RES i tworzenia odpowiednich ram - piszą naukowcy - w osiągnięciu celów unijnych związanych z RES przy zachowaniu niskich lub średnich kosztów może pomóc intensywne wspieranie działań na rzecz zwiększania wydajności energetycznej."

Wzrost brutto PKB i zatrudnienia wynikający ze wspierania RES robi wrażenie, ale autorzy artykułu uwzględnili także spodziewane straty, jak zamknięcie inwestycji w technologie energii konwencjonalnej.

Obliczono, że wzrost netto PKB dzięki obecnej polityce RES państw członkowskich UE wyniesie 0,11% do 0,14% do roku 2020 i 0,15-0,30% do 2030 r. Przyjmując scenariusz ambitniejszej polityki, wynik netto wskazuje na znacznie większy wzrost PKB (o 0,23-0,25% do 2020 r. i 0,36-0,40% do 2030 r.). Wprawdzie wyniki uzyskane w modelach Astra i Nemesis były spójne, ale pojawiły się też i pewne różnice.

Jeśli chodzi o wzrost netto zatrudnienia, zwykła polityka RES państw członkowskich UE w połączeniu z umiarkowanymi oczekiwaniami przyniesie wzrost między 115.000 a 201.000 miejsc pracy do roku 2020 i między 188.000 a 300.000 do roku 2030. Scenariusz silniejszej polityki wskazuje większy wzrost liczby miejsc pracy, od 396.000 do 417.000 do roku 2020 i między 59.000 a 545.000 w ostatnich latach poprzedzających rok 2030. Tak duży rozrzut wynika z różnicy w uwzględnianiu przez obydwa modele wzrostu kosztów energii.

Komisarz ds. Energii, Andris Piebalgs, stwierdził: "Widać więc, że korzyści płynące z energii odnawialnej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i hamowania zmian klimatu mogą łączyć się z korzyściami ekonomicznymi".

Badanie przeprowadzone zostało przez Employ-RES, konsorcjum składające się ze spółek z Niemiec, Austrii, Francji, Litwy i Szwajcarii.

Źródło CORDIS