Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R - Akumulatory ciepła zrzutowego ... zobacz


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcejPatenty Kramarz Polska ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Najnowsza Playlista ...

zobacz na YouTubeProjekt HCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, Projekt, B+R, TRL 

Projekt HCA system - created for free energy - HCA stworzony dla wolnej energii - skrót opisu innowacji produktowej i procesowej w PDF

Projekt HCA system

Technologia produkcji systemu
wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących
ALU system cassette-composite PANEL tworzy w sumie
ich licznych możliwości użytkowych i eksploatacyjnych nowej
generacji system grzewczo-chłodzący-absorbujący, nazwany w skrócie HCA


System został stworzony w wyniku długoletnich
prac badawczo-rozwojowych, tzw. B+R i zebranych doświadczeń
stosowania użytkowego w warunkach rzeczywistych początkowo paneli
ALU-Therm a następnie paneli ALU-Cassette i ALU-Composite dla wykorzystania
powszechnie dostępnej naturalnej i wolnej energii słońca, wody, gruntu oraz powietrza

Projekt "HCA to czyste powietrze"

Innowacja technologiczna - procesowa i produktowa - transfer i udostepnienie

Opis innowacji produktowej, procesowej, technologicznej

Innowacja produktowa obejmuje znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz samej funkcjonalności dotychczasowych modułów paneli wykorzystując przy tym nową nieudostępnioną i nie opublikowaną wiedzę co do procesów produkcji, połączeń i zespoleń poszczególnych komponentów.

Innowacja procesowa obejmuje działania mające na celu produkcje i dostarczenie nowych oraz znacznie udoskonalonych produktów, które nie mogły być wytworzone dotychczas przy pomocy metod konwencjonalnych dla celu procesu i innowacji w postaci nowego ogrzewania niskoemisyjnego i chłodzenia nowymi sposobami transmisji ciepła lub absorpcji i pochłaniania energii cieplnej z zewnątrz obiektów sposobami odwróconej transmisji oraz sposobami jego pochłaniania i kumulacji przez całość zintegrowanego systemu.

Technologia produkcji systemu wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących ALU system cassette-composite PANEL
tworzy w sumie ich licznych możliwości użytkowych i eksploatacyjnych nowej generacji system grzewczo-chłodzący-absorbujący.

W skrócie, system HCA od heating, cooling i absorbing powstały z wielu zsumowanych innowacji produktowych w tym takich jak: Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, ALU-Therm PANEL, ALU-Cassette PANEL czy też ostatniej ALU-Composite PANEL i wielu innych wcześniejszych, składających się na całość innowacji procesowej w postaci najnowszego systemu niskoemisyjnego ogrzewania płaszczyznowego w sposób strefowy i sekwencyjny oraz odwróconego procesu odbioru i absorpcji nimi ciepła z otoczenia na potrzeby użytkowe człowieka, budownictwa i przemysłu, zmierza do ograniczenia zużycia energii i wykorzystania niskoemisyjnych źródeł ciepła.

System z racji swych możliwości może działać dwojako, raz jako system grzewczo-chłodzący budynku w jego zastosowaniach wewnętrznych a drugi raz w zastosowaniach zewnętrznych jako system absorbujący i pochłaniający energię cieplną z otoczenia, tj. słońca, powietrza, wody i gruntu czyli części składowych samej natury, która będzie w stanie wygenerować i dostarczyć energię cieplną na poziomie od 6 do 30 stopni Celsjusza - jako wolną energię.

System grzewczo-chłodzący-absorbujący - heating-cooling-absorbing system

Grzeje płaszczyzną o bardzo niskiej temperaturze
Chłodzi płaszczyzną odprowadzającą duże ilości ciepła
Absorbuje płaszczyzną pochłaniającą bardzo duże ilości ciepła ... strukturalną i konstrukcyjną paneli które ją tworzą w różnych układach i konfiguracjach oraz połączeniach ALU z innymi materiałami z zastosowaniem nowej generacji przewodu grzewczo-chłodzącego-absorbującego lub nowej kasety Panela albo nowej wersji Panela kompozytowego.

Oba rodzaje systemu, wewnętrzny i zewnętrzny mogą działać jako systemy odkryte czyli nawierzchniowe (wykończeniowe, fasadowe, dachowe i inne) lub jako ukryte w strukturze budynku i jego infrastrukturze (niewidoczne dla oka) spełniając przy tym takie same cele.

Różnica między nimi ma polegać jedynie na kosztach inwestycji przymusowej, co w założeniach autora i twórcy systemu było brane pod szczególną uwagę przy założeniu, że system powinien trafić i być dostępny dla każdego odbiorcy i jego kieszeni.

Innowacja jako wieloproduktowa i procesowa w zakresie produkcji jej komponentów, ogrzewania, chłodzenia i absorbcji (odbioru) ciepła z otoczenia została ustalona na ostatnim poziomie gotowości technologicznej według TRL i GEKON i jest gotowa do wdrożeń jej produktów oraz zastosowań użytkowych w warunkach rzeczywistych.

Całość własności intelektualnej, tj. myśli technicznej, prac B+R, wdrożeniowych i użytkowych, posiada dobrze rozbudowaną ochronę prawną (prawa autorskiego, przemysłowego i know-how), która jest w stanie zapewnić monopol na rynku krajowym i europejskim, podmiotom zainteresowanym transferem naszych praw w drodze licencji, udostępnień czy ich nabycia pod dotacje rozwojowe, ulgi i odpisy czy też aktywa firmy albo kontynuację dalszych prac B+R w ramach własnych działań i ośrodków lub współpracy na tym polu.

Zobacz opisy systemów i informacje w PDF
do pełnej publikacji na temat HCA w trzech częściach

HCA to recykling ciepła ... więcej w PDF

Recykling ciepła

System POLPANEL

System ALTERPANEL

2010 rok B+R POLPANEL w PDF

2011 rok B+R i wdrożenia POLPANEL w PDF

2017 rok geneza i skrót opisu ... B+R ALTERPANEL w PDF

2018 prace badawczo-rozwojowe (nowe wynalazki i wzory) w PDF

2016 Projekt ART-RAM (nowy typ krosna malarskiego do naciągu płótna) w PDF

Znaki towarowe i logotypy systemów oraz modułów paneli systemu HCA

POLPANEL

ALU-PANEL

ALU-Bed PANEL

ALU-Therm PANEL

Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący

Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm

Wielofunkcyjny aluminiowy PANEL grzewczo-chłodzący

Moduły paneli ALU - opis, funkcja, przeznaczenie i zastosowanie, B+R

ALU-Air PANEL

Logo, logotyp, znak towarowy paneli i systemu ALU cassete-composite PANEL z grupy zielony panel ... więcej

ALU-Volt PANEL

ALU-Roof PANEL

ALU-Accu PANEL

ALU-Solar PANEL

ALU-Green PANEL

ALU-Design PANEL

ALU-Security PANEL

ALU-Cassette PANEL

ALU-Absorbing PANEL

ALU-Composite PANEL

ALU-Multi-function PANEL

HCA, strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL i sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL

Wynalazki które walnie przyczyniły się do powstania systemu HCA

W kolejności ich powstania ...

P.336019 - Termiczna listwa panelowa
P.341914 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy
P.345226 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza ...
P.346435 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem ...
P.382880 - Powietrzno-termiczna listwa panelowa
P.383039 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia
P.388048 - Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych oraz moduły gruntowe ...
P.388988 - Sposób przenoszenia ciepła za pomocą rury wielowarstwowej oraz rura wielowarstwowa z warstwą przenoszącą ...
P.384253 - Sposób wytwarzania panela kompozytowego w szczególności termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel ...
P.384272 - Sposób wytworzenia obiegu czynnika i ułożenia wężownicy splecionej w panelach grzewczo-chłodzących oraz ...

Wynalazki które współpracują z systemem grzewczym i absorpcyjnym HCA

W kolejności ich powstania ...

P.341715 - Ściekowy absorber ciepła
P.342677 - Spalinowy absorber ciepła
P.344417 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy
P.345442 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków
P.362447 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz ...
P.383489 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów

Wynalazki które tworzą i biorą bezpośredni udział w całości systemu HCA

Kilkanaście nie opublikowanych i niejawnych na dzień ujawnienia całości prac w zakresie stworzenia i powstania systemu HCA

Wzory przemysłowe które przyczyniły się do powstania systemu HCA

W kolejności ich numerów ...

W.04443 - Forma aluminiowa krawędziowo-płycinowa i jej odmiany, stanowiąca tak nośnik utrwalonych w niej wzorów okładzin ...
W.13053 - Panel ścienny i podłogowy termiczno-akustyczny oraz grzewczo-chłodzący
W.18948 - Listwa panelowa
W.20392 - Termiczna listwa panelowa
W.20416 - Grzejnikowa listwa podłogowa

Wzory przemysłowe które tworzą i biorą bezpośredni udział w systemie HCA

W.24486 - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących
oraz kilkadziesiąt niejawnych na dzień ujawnienia całości prac w zakresie stworzenia i powstania systemu HCA

Zobacz też inne ... innowacje produktowe i procesowe

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa POLPANEL

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa ALTERPANEL

Prawa autorskie do myśli technicznej, opracowań, wynalazków, wzorów i know-how

Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA.

Zaś same znaki towarowe w głównej mierze mają za zadanie chronić wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, testowe i wdrożeniowe jako własność intelektualną a w ostateczności ich produkty dla celu odróżnienia tej całości przez przeciętnego odbiorcę i użytkownika od innych tego rodzaju prac, myśli technicznej, własności i wyrobów na rynku krajowym i europejskim czy też światowym.

Marka wypracowana od 1999 roku przez twórcę i wynalazcę tych systemów ogrzewania oraz ich komponentów w całości udokumentowanych wynalazkami, pierwszeństwami, wzorami i innymi prawami, niezmiennie i od lat poświęcona i skupiona została na wykorzystaniu do ogrzewania wewnętrznego płaszczyzny, powierzchni mieszkaniowej i użytkowej jako grzejnika i odbiornika ciepła w taki sposób aby maksymalnie ją zagospodarować bez dodatkowych ingerencji w strukturę budynku w celu jaki przyświecał i przyświeca twórcy i autorowi, obniżenia minimum o połowę kosztów eksploatacyjnych tradycyjnego ogrzewania miejscowego i podłogowego.

Strefowe i sekwencyjne ogrzewanie płaszczyznowe modułami paneli tak nawierzchniowych jak i ukrytych, dowiodło w bezpośrednim stosowaniu systemów i technologii w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Innowacji Magdalena w Świeradowie Zdroju podczas wzmożonego wykorzystania obiektu przez gości, zasadność wszystkich naszych rozwiązań oraz efekty ekonomiczne powstałe w wyniku ich zastosowań a także trwałość i odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne oraz ogień i zalania.

Przepływy cieplne modułów i samych instalacji w całości stref rozproszonych oraz odległych do 30 mb. od centrum wymiennikowni i zasilania ciepłem, wykazały ponad normatywne uzyski tak w przenoszeniu ciepła jak i jego rozpraszania oraz emisji bezpośredniej do otoczenia, powietrza w danej kubaturze pokoju użytkowego w czasie relatywnie krótszym o blisko 80 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, grzejnikami miejscowymi o małej powierzchni grzewczej i podłogowego zalewanego w posadzkach jako akumulacyjnego przynoszącego jednak i nadal duże straty cieplne wynikające z masy posadzek i miejsca w strukturze budynku.

Wszystkie systemy odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego oraz jego pochłaniania przez dużą grupę projektowanych paneli wielofunkcyjnych to nic innego jak system odwrócony ogrzewania, pracujący podobnie, dużą i efektywną powierzchnią w tym wypadku absorbującą ciepło z otoczenia budynku w sposób odkryty jako nawierzchniowy będący elementami wykończeniowymi fasad, dachów i innych lub jako ukryty w samej strukturze tego budynku co stanowi innowację technologiczną jako wieloprocesową i wieloproduktową.

Logotyp systemu HCA

System grzewczo-chłodzący-absorbujący i akumulujący ciepło HCA - (heating-cooling-absorbing system HCA)

Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa HCA - Logotyp systemu grzewczo-chłodzącego-absorbującego - geneza, opis i historia powstania w PDF

Pobierz stronę w PDF lub drukuj


Zobacz też ... Inne Projekty i innowacje realizowane obecnie lub wcześniej koordynowane także przez ich twórcę i autora

Projekt "X"

Projekt ART-RAM

Projekt POLPANEL

Projekt ALTERPANEL

Projekt POLPANEL ALU system

Projekt INNOWACJE dla wszystkich

Znak towarowy, logotyp, logo do oznaczania B+R modułu paneli ALU (przykład)

ALU-Absorbing PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)ALU-Cassette PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)ALU-Profil PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)

.........

zobacz więcej ... znaków towarowych i ich opisów

Polski Projekt HCA - system grzewczo-chłodzący-absorbujacy i akumulujący ciepło

Projekt HCA -
Panele wielofunkcyjne, absorbery ciepła i akumulatory ciepła dedykowane do systemu HCA

Cel i rezultat Projektu HCA -
Poprawa efektywności energetycznej budynków za pomocą HCA w zakresie hydro, energo, termo, elektro, techno i eco modernizacji

The Polish Project HCA part one - Polski Projekt HCA część pierwsza w PDF - autor i koordynator Projektu Kramarz Józef Polska - system grzewczo-chłodzący-absorbujący i kumulujący ciepło - Projekt "HCA to czyste powietrze" ... więcej w PDF

...

Absorbery ciepła traconego, słonecznego i inne dedykowane do system HCA

Fasadowy nawierzchniowy absorber ciepła - najnowszy wynalazek dedykowany do systemu HCASłoneczny energetyczny absorber ciepła - najnowszy wynalazek dedykowany do systemu HCAPanelowy kumulacyjny absorber ciepła - najnowszy wynalazek dedykowany do systemu HCA

HYDROmodernizacja ENERGOmodernizacja TERMOmodernizacja ELEKTROmodernizacja TECHNOmodernizacja EKOmodernizacja

System HCA - polski system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący ciepło

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia, powstały i utrwalony w dziesiątkach wynalazków i wzorów przemysłowych oraz samych znakach towarowych zgłaszającego - oznaczony z wniosku jego twórcy i autora według międzynarodowej klasyfikacji (nicejskiej) dla znaków towarowych w klasie 11 pod polską nazwą jako … Systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

Systemy HCA - HCA system grzewczo-chłodzący ... więcejSystemy HCA - HCA system absorbująco-akumulujący ... więcej

Zobacz też …

oznakowanie i
znaki towarowe dla

Polskich systemów HCA

w klasach towarowych: 06, 11, 42 i 45

HCA to czyste powietrze

System grzewczo-chłodzący HCA

System absorbująco-akumulujący HCA


Zobacz też ... Najnowsze filmy utrwalonych na playliście nowych wynalazków i praw