Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Badania i Rozwój B+R

B+R HCA ALTERPANEL i POLPANEL - Prace badawczo-rozwojowe nad panelami i systemami ogrzewania, chłodzenia i absorpcji

2010 Rok ... B+R

2011 Rok ... B+R i wdrożenia

2013 Rok ... B+R oraz TRL i GEKON

2017 Rok ... B+R i podsumowanie HCA

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

HCA


ALTERPANEL ...


Innowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologii

Transfer ...

HCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

MAGDALENA Ośrodek innowacji i transferu technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich - logo ośrodka innowacji, wypoczynku i pracy twórczej

HCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący 

POLPANEL HCA system - created for free energy - HCA stworzony dla wolnej energii - skrót opisu innowacji produktowej i procesowej w PDFPOLPANEL HCA system


Technologia produkcji systemu
wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących
ALU system cassette-composite PANEL tworzy w sumie
ich licznych możliwości użytkowych i eksploatacyjnych nowej
generacji system grzewczo-chłodzący-absorbujący, nazwany w skrócie HCA


System został stworzony w wyniku długoletnich
prac badawczo-rozwojowych, tzw. B+R i zebranych doświadczeń
stosowania użytkowego w warunkach rzeczywistych początkowo paneli
ALU-Therm a następnie paneli ALU-Cassette i ALU-Composite dla wykorzystania
powszechnie dostępnej naturalnej i wolnej energii słońca, wody, gruntu oraz powietrza


Innowacja technologiczna - procesowa i produktowa - transfer i udostepnienie

Opis innowacji produktowej, procesowej, technologicznej

Innowacja produktowa obejmuje znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz samej funkcjonalności dotychczasowych modułów paneli wykorzystując przy tym nową nieudostępnioną i nie opublikowaną wiedzę co do procesów produkcji, połączeń i zespoleń poszczególnych komponentów.

Innowacja procesowa obejmuje działania mające na celu produkcje i dostarczenie nowych oraz znacznie udoskonalonych produktów, które nie mogły być wytworzone dotychczas przy pomocy metod konwencjonalnych dla celu procesu i innowacji w postaci nowego ogrzewania niskoemisyjnego i chłodzenia nowymi sposobami transmisji ciepła lub absorpcji i pochłaniania energii cieplnej z zewnątrz obiektów sposobami odwróconej transmisji oraz sposobami jego pochłaniania i kumulacji przez całość zintegrowanego systemu.

Technologia produkcji systemu wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących ALU system cassette-composite PANEL
tworzy w sumie ich licznych możliwości użytkowych i eksploatacyjnych nowej generacji system grzewczo-chłodzący-absorbujący.

W skrócie, system HCA od heating, cooling i absorbing powstały z wielu zsumowanych innowacji produktowych w tym takich jak: Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, ALU-Therm PANEL, ALU-Cassette PANEL czy też ostatniej ALU-Composite PANEL i wielu innych wcześniejszych, składających się na całość innowacji procesowej w postaci najnowszego systemu niskoemisyjnego ogrzewania płaszczyznowego w sposób strefowy i sekwencyjny oraz odwróconego procesu odbioru i absorpcji nimi ciepła z otoczenia na potrzeby użytkowe człowieka, budownictwa i przemysłu, zmierza do ograniczenia zużycia energii i wykorzystania niskoemisyjnych źródeł ciepła.

System z racji swych możliwości może działać dwojako, raz jako system grzewczo-chłodzący budynku w jego zastosowaniach wewnętrznych a drugi raz w zastosowaniach zewnętrznych jako system absorbujący i pochłaniający energię cieplną z otoczenia, tj. słońca, powietrza, wody i gruntu czyli części składowych samej natury, która będzie w stanie wygenerować i dostarczyć energię cieplną na poziomie od 6 do 30 stopni Celsjusza - jako wolną energię.

System heating-cooling-absorbing (system grzewczo-chłodzący-absorbujący)

Grzeje płaszczyzną o bardzo niskiej temperaturze
Chłodzi płaszczyzną odprowadzającą duże ilości ciepła
Absorbuje płaszczyzną pochłaniającą bardzo duże ilości ciepła ... strukturalną i konstrukcyjną paneli które ją tworzą w różnych układach i konfiguracjach oraz połączeniach ALU z innymi materiałami z zastosowaniem nowej generacji przewodu grzewczo-chłodzącego-absorbującego lub nowej kasety Panela albo nowej wersji Panela kompozytowego.

Oba rodzaje systemu, wewnętrzny i zewnętrzny mogą działać jako systemy odkryte czyli nawierzchniowe (wykończeniowe, fasadowe, dachowe i inne) lub jako ukryte w strukturze budynku i jego infrastrukturze (niewidoczne dla oka) spełniając przy tym takie same cele.

Różnica między nimi ma polegać jedynie na kosztach inwestycji przymusowej, co w założeniach autora i twórcy systemu było brane pod szczególną uwagę przy założeniu, że system powinien trafić i być dostępny dla każdego odbiorcy i jego kieszeni.

Innowacja jako wieloproduktowa i procesowa w zakresie produkcji jej komponentów, ogrzewania, chłodzenia i absorbcji (odbioru) ciepła z otoczenia została ustalona na ostatnim poziomie gotowości technologicznej według TRL i GEKON i jest gotowa do wdrożeń jej produktów oraz zastosowań użytkowych w warunkach rzeczywistych.

Całość własności intelektualnej, tj. myśli technicznej, prac B+R, wdrożeniowych i użytkowych, posiada dobrze rozbudowaną ochronę prawną (prawa autorskiego, przemysłowego i know-how), która jest w stanie zapewnić monopol na rynku krajowym i europejskim, podmiotom zainteresowanym transferem naszych praw w drodze licencji, udostępnień czy ich nabycia pod dotacje rozwojowe, ulgi i odpisy czy też aktywa firmy albo kontynuację dalszych prac B+R w ramach własnych działań i ośrodków lub współpracy na tym polu.

..... Zobacz opisy systemów i informacje w PDF

System POLPANEL

System ALTERPANEL

2010 rok B+R POLPANEL w PDF

2011 rok B+R i wdrożenia POLPANEL w PDF

2017 rok geneza i skrót opisu ... B+R ALTERPANEL w PDF

Znaki towarowe i logotypy systemów oraz modułów paneli systemu HCA

POLPANEL

ALU-PANEL

ALU-Bed PANEL

ALU-Therm PANEL

Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący

Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm

Wielofunkcyjny aluminiowy PANEL grzewczo-chłodzący

Moduły paneli ALU - opis, funkcja, przeznaczenie i zastosowanie, B+R

ALU-Air PANEL

B+R - ALU cassete-composite PANEL

ALU-Volt PANEL

ALU-Roof PANEL

ALU-Accu PANEL

ALU-Solar PANEL

ALU-Green PANEL

ALU-Design PANEL

ALU-Security PANEL

ALU-Cassette PANEL

ALU-Absorbing PANEL

ALU-Composite PANEL

ALU-Multi-function PANEL

HCA, strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL i sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL

Wynalazki które walnie przyczyniły się do powstania systemu HCA

W kolejności ich powstania ...

P.336019 - Termiczna listwa panelowa
P.341914 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy
P.345226 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza ...
P.346435 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem ...
P.382880 - Powietrzno-termiczna listwa panelowa
P.383039 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia
P.388048 - Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych oraz moduły gruntowe ...
P.388988 - Sposób przenoszenia ciepła za pomocą rury wielowarstwowej oraz rura wielowarstwowa z warstwą przenoszącą ...
P.384253 - Sposób wytwarzania panela kompozytowego w szczególności termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel ...
P.384272 - Sposób wytworzenia obiegu czynnika i ułożenia wężownicy splecionej w panelach grzewczo-chłodzących oraz ...

Wynalazki które współpracują z systemem grzewczym i absorpcyjnym HCA

W kolejności ich powstania ...

P.341715 - Ściekowy absorber ciepła
P.342677 - Spalinowy absorber ciepła
P.344417 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy
P.345442 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków
P.362447 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz ...
P.383489 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów

Wynalazki które tworzą i biorą bezpośredni udział w całości systemu HCA

Kilkanaście nie opublikowanych i niejawnych na dzień ujawnienia całości prac w zakresie stworzenia i powstania systemu HCA

Wzory przemysłowe które przyczyniły się do powstania systemu HCA

W kolejności ich numerów ...

W.04443 - Forma aluminiowa krawędziowo-płycinowa i jej odmiany, stanowiąca tak nośnik utrwalonych w niej wzorów okładzin ...
W.13053 - Panel ścienny i podłogowy termiczno-akustyczny oraz grzewczo-chłodzący
W.18948 - Listwa panelowa
W.20392 - Termiczna listwa panelowa
W.20416 - Grzejnikowa listwa podłogowa

Wzory przemysłowe które tworzą i biorą bezpośredni udział w systemie HCA

W.24486 - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących
oraz kilkadziesiąt niejawnych na dzień ujawnienia całości prac w zakresie stworzenia i powstania systemu HCA

Zobacz też inne ... innowacje produktowe i procesowe

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa POLPANEL

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa ALTERPANEL

Prawa autorskie do myśli technicznej, opracowań, wynalazków, wzorów i know-how

Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA.

Zaś same znaki towarowe w głównej mierze mają za zadanie chronić wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, testowe i wdrożeniowe jako własność intelektualną a w ostateczności ich produkty dla celu odróżnienia tej całości przez przeciętnego odbiorcę i użytkownika od innych tego rodzaju prac, myśli technicznej, własności i wyrobów na rynku krajowym i europejskim czy też światowym.

Marka wypracowana od 1999 roku przez twórcę i wynalazcę tych systemów ogrzewania oraz ich komponentów w całości udokumentowanych wynalazkami, pierwszeństwami, wzorami i innymi prawami, niezmiennie i od lat poświęcona i skupiona została na wykorzystaniu do ogrzewania wewnętrznego płaszczyzny, powierzchni mieszkaniowej i użytkowej jako grzejnika i odbiornika ciepła w taki sposób aby maksymalnie ją zagospodarować bez dodatkowych ingerencji w strukturę budynku w celu jaki przyświecał i przyświeca twórcy i autorowi, obniżenia minimum o połowę kosztów eksploatacyjnych tradycyjnego ogrzewania miejscowego i podłogowego.

Strefowe i sekwencyjne ogrzewanie płaszczyznowe modułami paneli tak nawierzchniowych jak i ukrytych, dowiodło w bezpośrednim stosowaniu systemów i technologii w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Innowacji Magdalena w Świeradowie Zdroju podczas wzmożonego wykorzystania obiektu przez gości, zasadność wszystkich naszych rozwiązań oraz efekty ekonomiczne powstałe w wyniku ich zastosowań a także trwałość i odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne oraz ogień i zalania.

Przepływy cieplne modułów i samych instalacji w całości stref rozproszonych oraz odległych do 30 mb. od centrum wymiennikowni i zasilania ciepłem, wykazały ponad normatywne uzyski tak w przenoszeniu ciepła jak i jego rozpraszania oraz emisji bezpośredniej do otoczenia, powietrza w danej kubaturze pokoju użytkowego w czasie relatywnie krótszym o blisko 80 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, grzejnikami miejscowymi o małej powierzchni grzewczej i podłogowego zalewanego w posadzkach jako akumulacyjnego przynoszącego jednak i nadal duże straty cieplne wynikające z masy posadzek i miejsca w strukturze budynku.

Wszystkie systemy odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego oraz jego pochłaniania przez dużą grupę projektowanych paneli wielofunkcyjnych to nic innego jak system odwrócony ogrzewania, pracujący podobnie, dużą i efektywną powierzchnią w tym wypadku absorbującą ciepło z otoczenia budynku w sposób odkryty jako nawierzchniowy będący elementami wykończeniowymi fasad, dachów i innych lub jako ukryty w samej strukturze tego budynku co stanowi innowację technologiczną jako wieloprocesową i wieloproduktową.

Logotyp systemu HCA

Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa HCA - Logotyp systemu grzewczo-chłodzącego-absorbującego - geneza, opis i historia powstania w PDF

Nota ...

UWAGA …

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG i PNG zwłaszcza te w zakresie opracowań techniczno-technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem charakteru utworów plastycznych, fotograficznych i wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych prawa prywatnego oraz własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.


Natomiast wszystkie dane, opisy, rysunki, zastosowania i przykłady wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w postaci opublikowanych opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odpowiedniej ochrony prawnej.


Pobierz stronę w PDF lub drukuj