Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEOFERTA na pozyskanie środków rozwojowych z funduszy unijnych  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

TRANSFER i B+R ...

OFERTA transferu technologii, B+R, Know-how i Praw Wyłącznych ...

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA


... Wielofunkcyjny aluminiowy profil grzewczo-chłodzący ALU-Bed PANEL łoża nośnego dla przewodów grzewczo-chłodzących i absorbujących ... więcej


... ALU-Profil PANEL logotyp i B+R... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

MAGDALENA Ośrodek innowacji i transferu technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich - logo ośrodka innowacji, wypoczynku i pracy twórczej

Konwersja CO2 i nowe możliwości 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


W związku ze zbliżającym się zakończeniem prac nad finansowanym z budżetu UE projektem ECLAT (Electrocatalytic gas-phase conversion of CO2 in confined catalysts - elektrokatalityczna konwersja CO2 w fazie gazowej w ograniczonych katalizatorach) partnerzy projektu podsumowali jego wyniki na końcowym posiedzeniu w Brukseli: wyrazili zgodną opinię, że prace nad projektem potwierdziły wykonalność katalitycznego procesu konwersji CO2 w fazie gazowej, w którym dwutlenek węgla przerabia się na ciekłe węglowodory i alkohole. Stwierdzili jednak, że praktyczne wykorzystanie tej technologii wymaga dalszych badań.

Projekt ELCAT otrzymał dofinansowanie w wysokości 85 000 euro w ramach tematu "Nauka i technologie przyszłości" (NEST) szóstego programu ramowego UE (6PR). Jego główne założenie narodziło się w chwili zaobserwowania przez naukowców z Uniwersytetu w Messynie (Włochy) reakcji elektrokatalitycznej, którą można prowadzić w temperaturze pokojowej pod ciśnieniem atmosferycznym. Po zamknięciu dwutlenku węgla w mikroporach węgla elektrony i protony przemieszczały się w kierunku aktywnego katalizatora, którym były nanoklastry metalu szlachetnego. Gazowy dwutlenek węgla podlegał przy tym redukcji w szereg węglowodorów i alkoholi. Produkty reakcji były w zdumiewającym stopniu zbliżone do produktów procesu Fischera-Tropscha - przebiegającej w obecności katalizatora reakcji chemicznej, podczas której tlenek węgla i wodór podlegają konwersji w szereg węglowodorów. Proces Fischera-Tropscha już od pewnego czasu jest przedmiotem dyskusji jako potencjalne źródło paliw i surowców.

Proces prowadzący do powstania w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym użytecznych ilości produktów zbliżonych do produktów procesu Fischera-Tropscha - w którym taki wynik jest trudny do osiągnięcia - mógłby przyczynić się do znacznego ograniczenia ilości dwutlenku węgla, dostarczając jednocześnie nowych surowców. Jednak reakcja katalityczna ujawniła nowe problemy, do których należą szybka dezaktywacja katalizatora i niska wydajność procesu. Dodatkowo jest to przypadek elektrokatalizy w fazie gazowej, procesu słabo zbadanego przez naukowców, którzy zainteresowania tradycyjnie koncentrują się na fazie ciekłej.

Jak wyjaśnił serwisowi CORDIS Wiadomości poprzedni koordynator projektu Gabriele Centi z Uniwersytetu w Messynie, zmiana fazy ciekłej na gazową może przyczynić się do uniknięcia problemów takich jak ograniczona dyfuzja i wydajność, ale naukowcy zaangażowani w projekt ECLAT muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. "Z uwagi na zmianę warunków konieczna jest zmiana rodzaju struktury i elektrody", ale dzięki temu pojawiły się nowe sposoby na poprawę wyników działania oraz inne możliwości, takie jak wytwarzanie wodoru w drodze kontrolowanej hydrolizy układu. - W procesie elektrokatalizy w fazie gazowej zasadniczo nie występują ograniczenia temperaturowe - dodał Gabriele Centi. - W fazie ciekłej trzeba się z nimi liczyć lub prowadzić proces pod ciśnieniem, co podwyższa koszty. A więc przejście do fazy gazowej naprawdę otwiera nowe możliwości.

W ciągu ostatnich trzech i pół roku prace nad projektem ELCAT koncentrowały się na napotkanych problemach oraz na wytworzeniu odpowiednich nanorurek węglowych. Partnerzy projektu są zdecydowani kontynuować badania, mimo że sam projekt ELCAT zostanie zakończony z końcem lutego. Oceniają, że technologia elektrokatalitycznej konwersji CO2 w fazie gazowej może nadawać się do zastosowania za około 10 lat. Mogłaby stanowić uzupełnienie innych strategii i przyczynić się do obniżenia globalnej emisji CO2 o 5 procent.

- Magazynowanie dwutlenku węgla ma swoje wady, wynikające z ograniczonej przestrzeni nadającej się do magazynowania. W naszym przypadku próbujemy bezpośrednio przekształcić gaz cieplarniany w paliwo - powiedziała Siglinda Perathoner z Uniwersytetu w Messynie, kierująca obecnie projektem ELCAT. - Z tego względu jest to proces uzupełniający. Ale uważam, że znacznie lepiej jest poddawać gaz konwersji niż go magazynować.

Gabriele Centi i Siglinda Perathoner mają nadzieję, że obecnie, gdy wyniki projektu świadczą o wykonalności technologii, inni też zechcą wykorzystać koniunkturę, co przyspieszy postęp w tej dziedzinie. Jak zaznaczył Gabriele Centi, daje się zauważyć wyraźne zainteresowanie ze strony sektora przemysłu. - Dotychczas spoglądano na problem dwutlenku węgla wyłącznie pod kątem kosztów, ale przy uwzględnieniu kwestii surowców pojawi się zainteresowanie - powiedział. - Możliwość przekształcenia CO2 w związki chemiczne nadające się do zastosowania we wszystkich procesach chemicznych lub jako paliwo naprawdę otwiera nowe perspektywy.

Wydaje się, że projekt został dostrzeżony również w innych środowiskach, gdyż zgłoszono go do konkursu na nowe rozwiązania w zakresie emisji gazów cieplarnianych - "The 25 million dollar idea". Jego organizatorzy to były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i laureat Nagrody Nobla Al Gore i brytyjski przedsiębiorca Richard Branson. - Sądzę, że istnieją też inne projekty, które szybciej będą się nadawały do zastosowania - powiedział Gabriele Centi. - Zostało jeszcze wiele do zrobienia. Ale to interesujące, że inni uważają nasz projekt za wart umieszczenia na tej liście.

Partnerzy projektu są niewątpliwie zadowoleni z jego wyników, podobnie jak dr Monique Smaihi z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej, specjalistka ds. naukowych odpowiedzialna za projekt ELCAT. - Partnerzy rozpoczynali badania od zera i napotkali na wiele problemów, których nie można było przewidzieć - powiedziała. - Konieczne są dalsze prace, bo nie wszystkie kwestie udało się rozwiązać, ale wyniki - zwłaszcza przy uwzględnieniu różnorodnych możliwości oferowanych przez tę technologię - są bardzo obiecujące - dodała na zakończenie.

źródło : CORDIS

Więcej na stronie :

http://www.elcat.org/