Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "ALTERPANEL" - ALU system cassette-composite PANEL
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"

Platforma technologiczna 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


Platforma Technologiczna Zrównoważonej
Energetyki Jądrowej prezentuje program badań strategicznych.
Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (SNE-TP), uruchomiona we wrześniu 2007 r., przedstawiła program badań strategicznych (SRA) wyznaczający priorytety w zakresie badań naukowych i rozwoju technologicznego (B&R) na kolejne 10 lat. Dwa zagadnienia są wyraźnie priorytetowe: złagodzenie skutków starzenia się ....

Dwa zagadnienia są wyraźnie priorytetowe: złagodzenie skutków starzenia się istniejących reaktorów wodnych oraz przygotowanie pokazu reaktorów VI generacji na neutronach prędkich.

SNE-TP skupia ekspertów z sektora przemysłowego, organizacji badawczych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych w celu koordynowania działań podejmowanych w ramach wspólnej wizji badań, rozwoju i innowacji w zakresie systemów energetyki jądrowej. Platforma zgromadziła 60 członków z 19 państw europejskich.

Według Komisji Europejskiej "energetyka jądrowa, która pokrywa obecnie 31% zapotrzebowania UE na energię elektryczną będzie ważnym elementem w rozwoju niskoemisyjnej gospodarki". Aby osiągnąć cele zredukowania emisji gazów cieplarnianych w Europie o 20% do roku 2020 oraz zbudować, w ramach tych działań, niskoemisyjne społeczeństwo do roku 2050, Komisja nakreśliła w listopadzie ubiegłego roku perspektywy B&R w zakresie kluczowych niskoemisyjnych technologii energetycznych w strategicznym planie w dziedzinie technologii energetycznych (SET). Plan ten wskazuje na energię pochodzącą z rozszczepienia jądra atomowego jako główną drogę do osiągnięcia celów wyznaczonych na rok 2020.

Reaktory na neutronach prędkich mogą zwielokrotniać produkcję energii z tej samej ilość uranu o ponad 50 razy. Według SRA, nowa generacja takich reaktorów jest niezbędna, by spełnić bieżące standardy bezpieczeństwa, obsługi i konkurencyjności.

"Począwszy od 2040 roku - czytamy w SRA - przewiduje się, że ta nowa generacja reaktorów na neutronach prędkich (Gen-IV) będzie wykorzystywana równolegle z zaawansowanymi reaktorami wodnymi Gen-III budowanymi obecnie w Europie, utrzymując udział energii jądrowej w Europie na poziomie jednej-trzeciej wszystkich źródeł energii."

Podczas gdy opracowanie kolejnej generacji reaktorów jest bez wątpienia priorytetowe, w raporcie czytamy też, że na dzień dzisiejszy "najważniejsze jest uproszczenie konstrukcji nowych generatorów wodnych Gen-III. Certyfikacja projektów powinna być ujednolicona, aby wymogi niezbędne do uzyskania zezwolenia były takie same w całej Europie."

Raport umieszcza wśród priorytetów również działania w zakresie zarządzania odpadami, kładąc nacisk na wagę wykorzystywania wydajniejszych rdzeni i paliw dla uzyskania optymalnej sprawności i minimalizowania wielkości i trwałości odpadów. Podkreślono również rolę stałego prowadzenia badań w zakresie technologii partycjonowania i transmutacji. W ciągu dziesięciu lat, czytamy w raporcie, pierwsze geologiczne składy odpadów jądrowych wysokiego poziomu mają zacząć działać w UE.

SRA wyraźnie podkreśla cele w zakresie rozwoju innych zastosowań technologii jądrowej, które mogą zastąpić procesy przemysłowe oparte na paliwach kopalnych, takie jak produkcja wodoru na dużą skalę na potrzeby syntetyzowania nawozów sztucznych czy rafinowanie ropy naftowej.

Badania w dziedzinach ulepszonych materiałów, nowych wyrobów i procesów spawalniczych, innowacyjnych systemów konwersji mocy, innowacyjnych paliw o zwiększonym bezpieczeństwie również znalazły się wśród priorytetów, podobnie jak modelowanie komputerowe w celu szczegółowej symulacji zachowania reaktora w różnych sytuacjach, począwszy od warunków normalnych po kryzysowe.

Zagadnienie bezpieczeństwa przewija się w całym raporcie. "Badania w zakresie bezpieczeństwa jądrowego obejmą analizę czynnika ludzkiego i organizacyjnego" - czytamy. "Badania powinny także dążyć do zaprojektowania samoistnie bezpiecznych reaktorów na neutronach prędkich Gen-IV."

Koszty utrzymywania infrastruktury badawczej są bardzo wysokie. SRA podkreśla, że w całej Europie powinna powstać sieć obiektów uzupełniających poprzez unowocześnienie istniejących obiektów i budowę nowych. Nowe obiekty obejmują takie, które są przystosowane do przeprowadzania eksperymentalnych cykli paliwowych oraz do badań nuklearnych na wielką skalę, jak reaktor Julesa Horowitza do testowania materiałów we Francji.

Ponadto, SRA podkreśla wagę edukacji i szkoleń, gdyż wysoko wykwalifikowany personel jest nieodzowny. '"Sektor jądrowy musi zająć się potrzebą wzmacniania i dalszego budowania swoich zasobów kompetencyjnych, zarządzać istniejącą wiedzą i organizować infrastrukturę badawczą" - czytamy. Wysiłki edukacyjne i szkoleniowe korzystają ze znacznego wsparcia ze strony Europejskiej Sieci Edukacji Nuklearnej (ENEN) finansowanej w ramach unijnych Programów Ramowych (od 5PR do 7PR).

Raport SRA przedstawiony w tym tygodniu w Brukseli jest ogólnie dostępny, a wszystkie zainteresowane strony są zaproszone do wyrażania swojej opinii.

Więcej informacji:

Europejska Platforma Technologiczna Energii Nuklearnej

http://www.snetp.eu