Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEOFERTA na pozyskanie środków rozwojowych z funduszy unijnych  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

TRANSFER i B+R ...

OFERTA transferu technologii, B+R, Know-how i Praw Wyłącznych ...

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA


... Wielofunkcyjny aluminiowy profil grzewczo-chłodzący ALU-Bed PANEL łoża nośnego dla przewodów grzewczo-chłodzących i absorbujących ... więcej


... ALU-Profil PANEL logotyp i B+R... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

MAGDALENA Ośrodek innowacji i transferu technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich - logo ośrodka innowacji, wypoczynku i pracy twórczej

Programy badawcze dla MŚP 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


MŚP i programy badawcze:
pomoc małym przedsiębiorstwom w tworzeniu
ambitnych planów i przekształcaniu wiedzy w zysk


Zaangażowanie w projekty badawcze może pomóc MŚP (małym i średnim przedsiębiorstwom) w opracowywaniu nowych i doskonaleniu już istniejących produktów i usług. Procentuje ono również przydatną siecią kontaktów biznesowych i naukowych. W wywiadzie dla CORDIS News, członkowie komórki ds. Badań i MŚP Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej opisywali ewolucję roli MŚP w programach ramowych na przestrzeni lat oraz sposób, w jaki wedle ich przekonania, można ułatwić dostęp MŚP do wszystkich rodzajów funduszy przeznaczonych na finansowanie badań.

Udział MŚP w badaniach europejskich wzrastał się w toku kolejnych programów ramowych. "W Czwartym Programie Ramowym były to zaledwie gołosłowne deklaracje wsparcia" - zauważył Barend Verachtert. "Teraz, w Szóstym i Siódmym Programie Ramowym (6PR i 7PR), MŚP są zaangażowane w główne projekty badawcze."

W ramach 7PR około 15% funduszy jest skierowanych do MŚP. Korzystają one również z wyższego pułapu finansowania i uproszczonych procedur administracyjnych. Wynik tego nowego podejścia będzie podlegać szczegółowej ocenie przez kolejne dwa lata. Do tego czasu, podkreśla dr Bernd Reichert, kierownik jednostki: "Przynajmniej otrzymaliśmy więcej niż dostateczną liczbę wniosków, stąd wiemy, że istnieje zapotrzebowanie".

Jednym z programów, który w sposób szczególny przyczynił się do zwiększenia zaangażowania MŚP w projekty finansowane ze środków unijnych jest schemat "Rozwój potencjału ekonomiczno-technologicznego" (ETI). Inicjatywy ETI podjęto por raz pierwszy w ramach Piątego Programu Ramowego (5PR), w celu udzielenia pomocy MŚP w przeprowadzeniu oceny ich zdolności badawczych i potrzeb, aby lepiej przygotować się do udziału w międzynarodowych projektach badawczych.

MŚP korzystają również z pomocy w trakcie procesu aplikacyjnego, na przykład w zakresie poszukiwania partnerów oraz doradztwa prawnego i finansowego. W sumie podjęto 49 inicjatyw ETI w ramach 5PR i 6PR, wspierając kilka tysięcy MŚP w całej Europie. Wiele z inicjatyw jest nadal realizowanych i wspomaga MŚP w staraniach o środki z 7PR.

Dzięki inicjatywom ETI Komisja zdobyła ogromną wiedzę na temat optymalnego podejścia do MŚP i sposobu zachęcania ich do angażowania się w programy badawcze łączące świat nauki z przemysłem.

"Jeden z wniosków mówi, iż nie wystarczy przekazać MŚP informację" - wyjaśnił dr Reichert. "Potrzebne są doradztwo, szkolenie i pomoc."

Schemat ETI wykazał również, że MŚP mające doświadczenie w realizacji regionalnych i krajowych programów badawczych w zasadzie lepiej sprawdzają się w międzynarodowych projektach badawczych niż duże przedsiębiorstwa z niewielkim doświadczeniem.

Komisja rozmawia również bezpośrednio z MŚP, aby dowiedzieć się, czego chcą i oczekują od unijnych programów badawczych. Na niedawno odbytej konferencji, na której spotkali się decydenci i MŚP, przekaz był głośny i wyraźny.

"Rozpoczęli od znanych już stwierdzeń: uprościć procedury, zmniejszyć biurokrację" - powiedział Verachtert. Ale - jak dodał - najważniejszy komunikat dotyczył potrzeby stworzenia przez decydentów ram, które pozwolą MŚP na rozwijanie ich własnych pomysłów i zdobywanie wsparcia w sposób elastyczny, umożliwiający im rzeczywiste skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.

MŚP prosiły również o większą elastyczność w sposobie budowania konsorcjów projektowych. W przypadku wielu z nich duże przedsiębiorstwa są dostawcami lub klientami i MŚP chcą z nimi współpracować w ramach projektów badawczych.

Zespół MŚP również dąży do ułatwienia małym przedsiębiorstwom aplikowania o różne środki na finansowanie badań. "Najlepiej byłoby, gdyby MŚP nie musiały zapoznawać się z odrębnymi regulaminami obowiązującymi w Europie, a następnie z odrębnymi dla Belgii, dla Flandrii i w końcu dla Antwerpii!" - podkreślił Henrik Dam.

"Nasze dążenia skierowane są w stronę polityki jednych drzwi" - dodał. "MŚP powinny mieć możliwość udania się do lokalnej agencji, a osoba która tam pracuje powinna być w stanie pokazać im wszystkie sposobności i możliwości oraz pomóc w podjęciu decyzji, jak dalej postępować."

"Ufamy, iż uda się wykorzystać niektóre z tych doświadczeń i pomysłów w trakcie śródokresowego przeglądu 7PR" - zauważył dr Reichert. "Wcześniej czy później zaczniemy myśleć nad tym, co powinno wydarzyć się w kolejnych programach ramowych."

Więcej informacji:

TechWeb MŚP:

http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm