Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R - Łata dachowa do odbioru ciepła z dachu i fasad budynków ... zobacz


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

...

Poszerzenie granic sztucznej inteligencji 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


Granice
sztucznej inteligencji.

Świat sztucznych systemów kognitywnych i maszynowego uczenia rozwija się w szybkim tempie, stając się istotnym wyzwaniem dla badań naukowych. Opracowano w tej dziedzinie nowe techniki, które zmienią nasze codzienne życie i pracę. Projekt SIMBAD (nie tylko cechy: modele analizy i poznania oparte na podobieństwie), finansowany ze środków unijnych na kwotę 1,65 mln EUR, sprawdza sposoby praktycznego wykorzystania tych badań.

SIMBAD ma na celu pełne opracowanie nowej technologii, która wyłania się w dziedzinie rozpoznawania wzorców i maszynowego uczenia oraz prowadzenie badań nad wykorzystaniem "informacji o podobieństwie" zamiast standardowego podejścia "opartego na cechach" - powiedział profesor Marcello Pelillo z Uniwersytetu Ca Foscari Venezia we Włoszech, koordynator naukowy projektu.

Ludzie stale budują złożone maszyny, takie jak roboty, do zaspakajania wielu swoich codziennych potrzeb - powiedział. Sztuczne systemy kognitywne (ACS) stają się obecnie ważnym międzynarodowym priorytetem badawczym, a Komisja Europejska w odpowiedzi na ten priorytet wybrała tę dziedzinę jako jeden z siedmiu kluczowych obszarów badawczych, w których Europa musi się rozwijać, aby stać się jednym ze światowych liderów technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) następnej generacji.

Owocne badania w tej dziedzinie przyczynią się do opracowania wielu narzędzi, które będą mieć ogromny wpływ społeczny i polityczny na UE - dodał. Sterowanie pojazdami, kontrola sieci komunikacyjnych, diagnostyka medyczna i interakcja człowiek-maszyna, to zaledwie kilka dziedzin, które będą czerpać profity. Ponadto pojawi się również wiele korzyści gospodarczych, które zwiększą konkurencyjność Europy.

"Wiele wysiłku wkładamy w opanowanie dwóch wielkoskalowych zastosowań obrazowania biomedycznego. Staramy się zapewnić efektywne i zaawansowane techniki, które mają wspomagać diagnozowanie raka nerkowokomórkowego i większość psychoz takich jak schizofrenia i zaburzenie dwubiegunowe" - wyjaśnia profesor Pelillo. "Tego typu problemów nie można rozwiązać za pomocą tradycyjnych technik maszynowego uczenia się z powodu trudności w znalezieniu odpowiednich opisów opartych na cechach."

Udane zastosowania badawcze udowodnią, że podejście przyjęte w projekcie SIMBAD doskonale nadaje się do zastosowania w biomedycynie, co będzie stanowić solidną podstawę dla kolejnych badań w tej dziedzinie - wyjaśnił. Zastosowanie technik rozpoznawania wzorców w medycynie i opiece zdrowotnej przyniesie olbrzymią poprawę opieki zdrowotnej w całej UE i otworzy wiele możliwości technologicznych dla sektora medycznego.

"Udane eksperymenty dowiodą praktycznego zastosowania naszego podejścia w biomedycynie, promując przez to dalsze badania w kierunku wyznaczonym przez projekt SIMBAD zarówno na płaszczyźnie metodologicznej jak i praktycznej" - zauważył profesor Pelillo. "To może otworzyć nowe możliwości w zarządzaniu profilaktyką zdrowotną, jak również przynieść zdecydowaną poprawę jakości i skuteczności naszych systemów opieki zdrowotnej" - powiedział. "Dziedzina rozpoznawania wzorców zajmuje się automatycznym wykrywaniem regularności danych za pomocą algorytmów komputerowych, które następnie są wykorzystywane do podejmowania działań, takich jak zaszeregowanie danych do różnych kategorii, mając na celu wyposażenie sztucznych systemów w zdolność doskonalenia ich własnych wyników w świetle zewnętrznych bodźców."

Sześciu partnerów z krajów europejskich (Włochy, Holandia, Portugalia, Szwajcaria i Wielka Brytania) bierze udział w projekcie SIMBAD - międzynarodowym konsorcjum, które odzwierciedla międzynarodowy charakter badań.

"Wiedzy i umiejętności potrzebnych do osiągnięcia tych celów nie można zebrać na szczeblu lokalnym lub krajowym. Europejski wymiar projektu zapewnia masę krytyczną uzupełniającego się doświadczenia i specjalistycznej wiedzy naukowców, zwiększając przez to szanse na powodzenie" - powiedział profesor Pelillo. "Ponadto potencjalny wpływ tych badań wykracza daleko poza skalę kraju i UE skorzysta na przyjęciu aktywnej roli na światowej scenie sztucznych systemów kognitywnych, zdominowanej w znacznym stopniu przez USA."

Więcej informacji:

PROJEKT SIMBAD ... zapoznaj się z oficjalną stroną projektu