Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "X" budowy czołgu IV generacji
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"
Projekt "Innowacje dla wszystkich"

.........

Nowa technologia odzysku ciepła z powietrza i spalin 

transfer technologii

Kilkanaście nowatorskich rozwiązań a w tym min.
Opatentowane dwa sposoby odzysku oraz trzy urządzenia.
Opatentowany sposób budowy komina oraz kształtka kominowa.

Metody i urządzenia kompleksowo rozwiązują odbiór ciepła spalin i
ciepła powietrza usuwanego przewodami wentylacyjnymi z pomieszczeń.
Połączone innowacje odzyskane ciepło zwracają poprzez ciekłe medium do
wymiennikowi ciepła albo bezpośrednio czyste i ogrzane a nawet uzdatnione
powietrze metodą nawiewu wymuszonego bądź naturalnego transportują do tych
samych wnętrz z których usuwane jest wcześniej bądź równolegle powietrze zużyte.


Oszczędne gospodarowanie zasobami każdej energii staje się we współczesnym świecie koniecznością, obowiązkiem i powinnością mieszkańców ziemii. Od wielu lat naukowcy całego świata pracują nad coraz lepszymi sposobami i urządzeniami, które będą racjonalnie zużywać zasoby energii, a także odzyskiwać i recklować wcześniej wyprodukowaną energię w późniejszych procesach.

Wcześniejsze stosowanie energooszczędnych rozwiązań w budownictwie indywidualnym doprowadziło do dramatycznego pogorszenia jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Zewnętrzne docieplenia budynków oraz szczelna stolarka okienna likwiduje swobodną wymianę i filtrację powietrza zewnętrznego. Skutkiem ograniczonej wentylacji jest koncentracja zanieczyszczeń wydzielających się podczas procesu użytkowania pomieszczeń oraz nadmierna ilość pary wodnej mogącej wykraplać się na zimnych elementach konstrukcyjnych budynku, co prowadzi do rozwoju pleśni i grzybów.

Wszystkie te czynniki wpływają niekorzystnie na nasz stan zdrowia. Powstało więc zapotrzebowanie na system wentylacji, który zapewniłby wymianę powietrza, a tym samym podstawowy komfort bytowy, a jednocześnie w maksymalnym stopniu oszczędzał drogą energię cieplną. Zatem ważne, a zarazem bardzo ekonomiczne stało się odzyskiwanie ciepła wentylacyjnego. Obecnie jest to łatwe ale kosztowne, ponieważ coraz więcej budynków wyposażanych jest w mechaniczne instalacje wentylacyjne z odzyskiem ciepła .

Rekuperacja to nic innego jak wykorzystanie ciepła gazów odlotowych do celów ogrzewczych a sam rekuperator to z reguły wymiennik ciepła, w którym do ogrzewania w sposób ciągły powietrza wykorzystuje się ciepło uchodzacych spalin lub innych gazów odpadowych zaś w naszym przypadku zużytego powietrza oraz spalin jako produktu spalania.

Wszystkie znane i stosowane dotychczas systemy rekuperacji powietrza na potrzeby tak ogrzewania budynku jak i jego wymiany czy uzdatniania oparte były i są o tzw. wymiennik ciepła krzyżowy lub przeciwprądowy w których następowało przekazanie ciepła z powietrza wydmuchiwanego do powietrza nadmuchiwanego zarówno bezpośrednio jak i przy użyciu ciekłego medium.

Nasza technologia w odróżnieniu od stosowanych w świecie sposobów i urządzeń do ich zastosowania, wykorzystuje dotychczasowe i istniejące rozwiązania tych procesów tak w zakresie wentylacji budynku jak i usuwania spalin za pomocą typowych kominów wentylacyjnych oraz spalinowych bez konieczności instalowania drogich i energochłonnych systemów oraz central.

Innymi słowy, typowy system wentylacyjny lub spalinowy budynku zostaje doposażony lub wyposażony w liniowe odbiorniki ciepła w kilku możliwych wersjach, przepływowej, nieprzepływowej albo komorowej o zdolnościach przewyższajacych obecnie stosowane, nie zużywające przy tym energii do wykonania swej pracy.

Wszystkie odbiorniki ciepła zostały przez nas opatentowane wraz z istotnymi dla odzysku ciepła traconego sposobami nie wyłączając przy tym samego sposobu budowy tego rodzaju ciągów wentylacyjno-spalinowych.

O doskonałości naszej rodzimej technologii świadczyć może zapewne fakt, wyboru jej wykorzystania do odzysku ciepła traconego w procesie produkcyjnym przez austriackich właścicieli koncernu BAUMIT, który jest wspólną marką dwóch austriackich, rodzinnych koncernów z branży budowlanej – Schmid Industrieholding oraz Wietersdorfer Gruppe a których też łączy ponad 110-letnia tradycja i bogate doświadczenia w dziedzinie produkcji materiałów budowlanych, zaś sam koncern posiada dziś w świecie kilkadziesiąt fabryk.

Innowacyjność naszej technologii wybiego daleko w czasie nie tylko samych potrzeb przemysłowych ale i użytkowych przeciętnego mieszkańca w zakresie uniwersalności jej zastosowań i dostosowań nie wyłączając przy tym samego aspektu prawnego, który co prawda dziś jeszcze dotyczy konieczności stosowania rekuperacji i odzysku ciepłą traconego w nowych obiektach budowlanych jako obowiązkowe w budynkach przeznaczonych na pobyt 100 lub więcej osób (20m3/h na osobę) lub o wymianie powietrza w wentylacji mechanicznej powyżej 2000m3/h a w niedalekiej przyszłości już każdego obiektu i budynku.

Cytując tylko z opisu patentowego PL200318B1 "Sposoby i urządzenia według wynalazków mogą mieć powszechne zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i ogrzewnictwie dla potrzeb oszczędności energii i ogrzewania, recyklingu ciepła raz wytworzonego jego kumulacji i zamknięcia w obiegu zamkniętym, oczyszczania, uzdatniania i wzbogacania powietrza oraz pożarnictwie dla bezinwazyjnego tłumienia pożarów w zarodku w pomieszczeniach specjalnych bez udziału ludzi a także innych niejawnych wynikających z konstrukcji dwutunelowej tych kominów" posiadajacego w sumie 22 zastrzeżeń patentowych, należy stwierdzić, że nasza technologia wybiega w przyszłość w daleko dalszym zakresie niż sam odbiór ciepła.

Cytując natomiast z kolejnego opisu patentowego PL195174B1 "Znane jest powszechne zjawisko towarzyszące spalaniu węgla, drewna, olejów i gazów w postaci dymu i spalin odprowadzanych bez wyjątku do kominów spalinowych budynków czy kotłowni. Tradycyjne, stosowane i budowane kominy spalinowe budynków wiejskich i miejskich nie posiadają możliwości odbioru tego ciepła usuwanego wraz z dymem czy spalinami do atmosfery. Ogromne ilości tego ciepła niewykorzystane do końca jako produkt uboczny procesu spalania w postaci dymu i spalin poza ogrzewaniem komina są tracone i nieodzyskiwalne przez przeciętnego użytkownika wszelkich pieców, kominków i innych urządzeń grzewczych w których następuje proces spalania" należy stwierdzić, że nasza technologia w tym jako jednym z pierwszych naszych rozwiązań, zauważa problem marnotrawstwa energii.

Albo też z kolejnego rozwiązania w postaci wynalazku PL391604, cytując "Wynalazek może mieć powszechne zastosowanie dla podstawowych potrzeb ludzkich w zakresie odzysku ciepła traconego, oszczędności w zużyciu energii oraz obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez zmniejszenie energochłonności obiektów w wyniku znacznej redukcji zapotrzebowania na ciepło niezbędne dla ich funkcjonowania i użytkowania a tym smym przyczynić się do unaocznienia potrzeby i możliwości recyklingu ciepła raz wytworzonego" co pozwala stwierdzić, że nasza technologia poza aspektem ekonomicznym, środowiskowym i innymi spełnia rolę edukacyjną w tym zakresie.

Zobacz też wybrane opisy patentowe :

SPALINOWY ABSORBER CIEPŁA

SPOSÓB i URZĄDZENIE do ODZYSKIWANIA CIEPŁA ...

... zobacz też FILM na Yotube


Zobacz też inne nasze ... polskie opatentowane przez nas technologie

Nowa polska technologia odzysku ciepła ze ścieków - konkurencyjne oraz znacznie wyprzedzające USA i UK opracowanie z tej dziedziny wiedzy - traktujące kompleksowo odzysk energii cieplnej ścieków domowych i przemysłowych oraz jej ponowne wykorzystanie w instalacjach domowych oraz dalszy i zupełny przerób tego ścieku na potrzeby podstawowe człowieka - pierwsze nasze zgłoszenia w tym temacie temacie datowane są już w 2000 roku. W obecnej dobie, zbliżającego się szybkimi krokami kryzysu paliwowego i energetycznego myśl ... więcej


Nowa polska technologia ogrzewania płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym za pomocą paneli ściennych lub podłogowych tworzących po złożeniu pola ściany lub podłogi, płaszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik o możliwościach sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Unikalna i zdokumentowana w światowym stanie techniki kilku patentami i wzorami przemysłowo-wspólnotowymi. Alternatywa dla wszystkich znanych systemów ogrzewania takich jak ogrzewanie miejscowe oraz podłogowe, wykorzystująca jednocześnie trzy media ... więcej


Polska technologia budowy czołgu nowej generacji. Osiem wydanych już na naszą rzecz patentów w zakresie sposobów, budowy oraz urządzeń wchodzących w jej skład. Generalnie to projekt składający się z kilkudziesięciu, całkowicie nowych rozwiązań, które tworzą nową bryłę czołgu o innych wymiarach, zmiennego w pionie obiektu i parametrach z obniżonym echem radarowym trudną do trafień tak z ziemi jak i z powietrza o pancerzu identycznym w całości jego bryły przy jednoczesnym obniżeniu jego wagi i zwiększeniu możliwości trakcyjnych dla pokonywania terenu oraz szybszego ... więcej