Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Nowa technologia odzysku ciepła ze ścieków 

transfer technologii - technology transfer - made in poland

Polska technologia odzysku ciepła ze ścieków -
konkurencyjne oraz znacznie wyprzedzające USA i UK
opracowanie z tej dziedziny wiedzy - traktujące kompleksowo
odzysk energii cieplnej ścieków domowych i przemysłowych oraz jej
ponowne wykorzystanie w instalacjach domowych oraz dalszy i zupełny
przerób tego ścieku na potrzeby podstawowe człowieka, gospodarki i kraju.


zobacz też - producenci poszukiwani

zobacz też - absorber ciepła zrzutowego ścieków

zobacz też - sposób i urządzenia do odzysku ciepła odpadowego ścieków


W obecnej dobie, zbliżającego się szybkimi krokami kryzysu paliwowego i energetycznego myśl techniczna całego świata skupiła się na szukaniu rozwiązań, które mogłyby nie tylko zapobiec jego skutkom ale zdecydowanie ograniczyć do minimum zużycie paliw i energii dla wytwarzania ciepła na potrzeby człowieka i jego codziennych koniecznych czynności. Szacuje się, że w samej tylko Uni Europejskiej około 90 % całkowitej energii zużytej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych zużywane jest przez urządzenia, które nie konsumują tego ciepła do końca, mowa jest tu o 60 mln. zmywarek do naczyń, 240 mln. pralek automatycznych, 70 mln. pryszniców kabinowych oraz 150 mln. wanien kąpielowych a także 300 mln. zlewów komorowo-naczyniowych. Sam koszt wytworzenia energii cieplnej dla tych urządzeń jest wprost zastraszający jeżeli unaoczni się, że 50 % z niej po jej wykorzystaniu trafia jako odpad do typowej kanalizacji wraz z jej zrzutem w postaci ścieku z tych tylko urządzeń.

Europejskie prace badawcze, prowadzone przez stowarzyszenie Lowheat zaowocowały opracowaniem wymiennika, który ma w założeniach odzyskać 50 % energii zużytej do ogrzania wody co dałoby w skali Europy oszczędności rzędu 10 mld. kWh energii przy założeniu, że jej mieszkańcy instalowaliby wymiennik i oszczędzali w ten sposób około 1000 kWh rocznie. PERA the Innovation Company w ramach tego projektu opracowała wymiennik Warmit, który może odzyskać 50 % ciepła z wody zużytej pod prysznicem.

Daleko bardziej zaawansowane prace i postęp w tej dziedzinie, mocno zbliżony do naszych opracowań osiągnęły Stany Zjednoczone Ameryki, które problem i ogrom tych strat potraktowały kompleksowo a nie tylko fragmentarycznie i wycinkowo aczkolwiek w sposób mocno spóźniony bowiem nasze rozwiązania i opracowania powstałe już na przełomie wieku w latach 1999 - 2001, wyprzedziły znacznie obecny poziom ich wiedzy w tym temacie - pierwszeństwa konwencyjne naszych wynalazków datują się już od roku 2000 co pokazuje, że problem ten według nas istniał i był znany już dużo wcześniej nam, przywołując i cytując z opisu naszego Patentu PL 196379 B1, fragment odnoszący się do zastosowania jednego tylko z naszych wielu wynalazków w tym obszarze pt. Ściekowy absorber ciepła, że „Absorber może być montowany w instalacje istniejące i nowe budynków oraz poza nim w gruncie dla celu zastosowań powszechnych w gospodarstwach domowych i przemyśle dla potrzeb oszczędności energii oraz ochrony środowiska a także recyklingu ciepła w tym tworzenia nowych sposobów i metod pozyskania ciepła technologicznego oraz jego odzyskiwania z ciepła odpadowego ścieków domowych i przemysłowych”.

Opracowania amerykańskie skupiły się głównie na liniowym odbiorze ciepła ze ścieków transportowanych w znany, stary i tradycyjny sposób podczas gdy nasze zmierzają w kolejnych wynalazkach do początkowej selekcji cieplnej ścieku i jego rozdzielenia od ścieku zimnego a następnie jego wyhamowania i zatrzymania na czas odbioru z niego ciepła do samego końca a następnie jego oczyszczenie do poziomu wody przemysłowej a finalnie przed zrzutem resztek materialnych ścieku do jego końcowego uzdatnienia do poziomu czystej wody użytkowej - co poza dużo większym odbiorem i uzyskiem ciepła powoduje odbiór wody ze zrzucanego ścieku.

Dla porównania polskiej i amerykańskiej myśli technicznej w tym obszarze wskazane jest porównanie i wykazanie różnic w obu odrębnych podejściach do tematu odzysku ciepła ze ścieków - amerykanie a konkretnie DOE Inventions w ramach programu finansowanego przez Departament of Energy opracowali proste urządzenie pod nazwą roboczą GFX do montażu na pionowych przewodach kanalizacyjnych w których kontaktowo za pomocą spirali owiniętej wokół rury kanalizacyjnej uzyskuje się częściowy odbiór tego ciepła, zaś sam pomysł urządzenia i jego działania wykorzystał opatentowane z resztą zjawisko biofilmu powstałe wewnątrz rur kanalizacyjnych, które spowalnia przepływ tego ścieku.

Nasze opatentowane rozwiązanie w odróżnieniu od GFX, oparte zostało natomiast na mechanicznym i wymuszonym spowolnienieniu przepływu tego ścieku a nawet jego stopowaniu na czas pełnego odbioru wynalazkiem PL 345442 który tworzy między innymi sam sposób odbioru tego ciepła jego kumulacji oraz dalszych oczyszczania i uzdatniania wody odebranej ze ścieku co wyprzedza całą amerykańską myśl o dobrych parę kroków w tym obszarze wiedzy i technologii tematycznej.

Potwierdzone badania GFX przez Pensylwania Power and Ligot wykazały bardzo dużą przydatność tego urządzenia gdzie oszczędności sięgnęły 800 - 2300 kWh w skali roku co tylko dowodzi konieczności takich prac oraz zastosowania ich efektów w gospodarce nie tylko USA i UE ale i Polsce, która nie jest ani bogata ani oszczędna ani rozwinięta.

Innym z kierunków poszukiwania i realizacji technologii odzysku ciepła ze ścieków jest wykorzystanie dużych wymiennikowi oraz pomp ciepła, które między innymi testowane są w ramach różnych badań i programów w europejskiej Szwajcarii gdzie już w latach 80 z mizernym skutkiem próbowano pozyskać ciepło ze ścieków do ogrzewania mieszkań obecnie program ten jest wznawiany i testowany w oparciu o bardziej sprawne i wydajne pompy ciepła - jednakże odzyskiwanie ciepła z kanalizacji tą metodą i dla tych potrzeb wiąże się zawsze z koniecznością istnienia dużej infrastruktury mieszkalnej, ogromnych i kosztownych oraz czasochłonnych inwestycji.

Nasza technologia, uwzględnia wszystkie negatywne aspekty rozwiązań amerykańskich i europejskich co oznacza, że może być stosowana z powodzeniem zarówno w obszarze micro jak i macro albowiem urządzenia według wynalazków można zastosować tak w całym osiedlu, budynku jak i samym mieszkaniu - podstawowy absorber ( x ) to urządzenie do odbioru liniowego ciepła przepływającego przezeń ścieku i jego zwrot bezpośredni do urządzenia wytwarzającego ciepłą wodę użytkową bądź zwrot wprost do instalacji wody ciepłej albo i zimnej - zapewniony monostrukturą wysokoprzewodzącą ciepło z którego w całości wykonany jest absorber oraz jego wielofunkcyjnością działania a takżę prostotą budowy i samego montażu.

Budowa i zasada działania absorbera ( x ) sprowadza się do małogabarytowego, prostego urządzania w postaci jednorodnego bloku z odpowiedniego stopu aluminium, który można umieścić w dowolnym miejscu ściany czy posadzki korzystnie za urządzeniem czy wieloma z których następuje zrzut ścieku tak aby optymalnie blisko przepuścić przez niego instalację zrzutu ścieku oraz przewody instalacyjne zasilające urządzenia grzewcze lub doprowadzające wodę ciepłą albo i zimną - ten zaś zapewnia stałą możliwość dowolnego konfigurowania, włączania i wyłączania z jego obiegu instalacji odbierającej to ciepło co czyni z niego urządzenie o bardzo wysokiej sprawności - sprawności dużo wyższej od w/w rozwiązań USA i UK.

Sama struktura stopu aluminium użytego do jego produkcji oraz sposób łączenia dwóch podstawowych komponentów jest przedmiotem odrębnego opracowania, które nie sposób omawiać na obecnym etapie ujawnień naszej technologii, dość wspomnieć, że odpowiedni profil o odpowiednim składzie i fakturze dla naszego absorbera jest możliwy do wykonania przez nasz rodzimy przemysł, konkretnie Grupę Kęty SA.

Jednakże mając na uwadze, że każdy odbiór liniowy ciepła nawet najbardziej sprawnym urządzeniem może co najwyżej doprowadzić i osiągnąć zmieszanie temperatur obu tych środowisk (ciepłego ścieku i zimnej wody zasilającej) a w jego efekcie uzysk częściowy oraz dalsze straty w postaci nie do końca odebranego ciepła jak to ma też miejsce w obu prezentowanych rozwiązaniach USA i UK - opracowano zatem, daleko idące rozwiązania, których efektem jest odbiór całościowy ciepła ścieku oraz dalszy jego przerób służący odzyskaniu i pozyskaniu z niego wody czystej użytkowej.

Nasz wynalazek PL345442 pod tytułem : Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków - rozwiązuje ostatecznie problem końcowego odzysku tego ciepła.

SPOSÓB i URZĄDZENIE do ODZYSKIWANIA CIEPŁA ODPADOWEGO ŚCIEKÓW

ŚCIEKOWY ABSORBER CIEPŁA ... urządzenie

POLSKI OPIS PATENTOWY w pdf.

POLSKI OPIS PATENTOWY w pdf.

OFERTA - opis i rysunki w pdf.

OFERTA - opis i rysunki w pdf.

PATENT NR 198134

PATENT NR 196379


Zobacz też inne nasze ... polskie opatentowane przez nas technologie

Nowa technologia odzysku ciepła z wnętrz - obiektów, budynków i mieszkań usuwanego tak niezmiennie i zawsze przewodami wentylacyjnymi oraz spalinowymi kominów. Opatentowana w zakresie dwóch sposobów odzysku oraz trzech odrębnych urządzeń do jej realizacji. Połączone innowacje odzyskane ciepło zwracają poprzez ciekłe medium do wymiennikowi ciepła albo bezpośrednio czyste i ogrzane a nawet uzdatnione powietrze metodą nawiewów transportują ... sposób na kryzys energetyczny oraz wzrost drastyczny cen energii … więcej


Nowa polska technologia ogrzewania płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym za pomocą paneli ściennych lub podłogowych tworzących po złożeniu pola ściany lub podłogi, płaszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik o możliwościach sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Unikalna i zdokumentowana w światowym stanie techniki kilku patentami i wzorami przemysłowo-wspólnotowymi. Alternatywa dla wszystkich znanych systemów ogrzewania takich jak ogrzewanie miejscowe oraz podłogowe, wykorzystująca jednocześnie trzy media ... więcej


Polska technologia budowy czołgu nowej generacji. Osiem wydanych już na naszą rzecz patentów w zakresie sposobów, budowy oraz urządzeń wchodzących w jej skład. Generalnie to projekt składający się z kilkudziesięciu, całkowicie nowych rozwiązań, które tworzą nową bryłę czołgu o innych wymiarach, zmiennego w pionie obiektu i parametrach z obniżonym echem radarowym trudną do trafień tak z ziemi jak i z powietrza o pancerzu identycznym w całości jego bryły przy jednoczesnym obniżeniu jego wagi i zwiększeniu możliwości trakcyjnych dla pokonywania terenu oraz szybszego ... więcej