Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

------------------------------------------------------

Innowacje ... 

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Wielofunkcyjny profil alu


System krzyżowo-fasadowy ALU


ALU system cassette-composite PANEL


TM - HCA to czyste powietrze - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znaki towarowe słowne ...

POLPANEL

Absorber ciepła


LICENCJA KRAMARZ POLSKA


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA


Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm


Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący

Świadectwo Rejestracji ZT UE
Znaki towarowe słowno-graficzne ...

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL


MAGDALENA Ośrodek innowacji i transferu technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich - logo ośrodka innowacji, wypoczynku i pracy twórczej

Kody QR ... zeskanuj ...

Zeskanuj kod QR z informacjami o Polsce - POLAND INVITES Polska Zaprasza

Nasze technologie recyklingu ciepła odpadowego 

recycling-technologies - technologie recyklingu ciepła odpadowego

Technologie recyklingu ciepła
odpadowego technologicznego i
biologicznego ze ścieków i odpadów,
spalin i wentylacji przemysłowych oraz
domowych a także odbioru i kumulacji ciepła
naturalnego słońca i promieniowania słonecznego ...


eco - recykling

ochrona środowiska i udział nowych technologii

nasza technologia odzysku ciepła odpadowego ze ścieków domowych


Recykling to system wielokrotnego wykorzystywania tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych. Chronione są w ten sposób zwłaszcza nieodnawialne lub trudno odnawialne źródła surowców, a jednocześnie ograniczana jest produkcja odpadów, które musiałyby być gdzieś składowane lub utylizowane. Pośrednio środowisko naturalne jest chronione również i też poprzez zmniejszenie zużycia surowców energetycznych, które musiałyby być użyte w tych i ich procesach pozyskania surowców z natury i późniejszego zagospodarowania z nich odpadów. Recykling to też coś więcej, niż tylko same wykorzystywanie surowców wtórnych. Jest to system pełnej organizacji obiegu takich materiałów, które mogą być i są też wielokrotnie przetwarzane i wykorzystywane w rozwiniętej gospodarce światowej. Dlatego też nasze technologie obejmują generalnie wtórne i ponowne wykorzystanie wszelkiego ciepła traconego w wyniku użytkowania obiektów przemysłowych, mieszkalnych i hodowlanych.

Recykling ciepła

Ciepło to życie - jako nieodzowny warunek jego istnienia w każdej ze znanych postaci - ziemia jako planeta na której rozwinęło się życie nie mogłaby istnieć w tej formie bez ciepła słonecznego a sam człowiek bez znajomości ognia i metod jego utrzymywania nie przekroczyłby epoki kamienia. O ile ludzkość nauczyła się ciepło wytwarzać - to najmniej nauczyła się go kumulować i przechowywać a już najmniej odzyskiwać, innymi słowy recyklingować czy recyklować ciepło raz już wytworzone dla swych potrzeb. W obszarze tym istnieje próżnia technologiczna - biorąca się nie wiedzieć czemu z przekonania i błędnej świadomości, że ciepła nie trzeba czy też nie da się odzyskać i wykorzystać ponownie. My prezentujemy inny pogląd w tej materii, zwłaszcza w tej części, która dotyczy ciepła odpadowego procesów spalania oraz zużywania powszechnego wody ciepłej dla utrzymywania higieny i czystości - w pierwszym przypadku duża część tego ciepła usuwana jest wraz z dymem czy spalinami do atmosfery w drugim zaś przypadku wraz z ściekami do kanalizacji i dalej do gruntu co ma nie tylko negatywne skutki ekonomiczne ale i środowiskowe. Technologie oparte na projektach i wynalazkach mają na celu przełamanie tych stereotypów i upowszechnienie wiedzy w tym temacie dla wyrobienia nawyków i potrzeb recyklowania ciepła dla dobra jednostki, ogółu i planety. Wynalazki w swej istocie tworzą w zasadzie, nieskomplikowane i banalnie proste urządzenia, które po zamontowaniu na instalacjach istniejących budynku czy obiektu, zaczną przynosić wymierne, zyski i korzyści w postaci oszczędności energii i surowców.

Abstract technologii - Skrót opisu technologii recyklingu ciepła

Technologia obejmuje opatentowane i zgłoszone oraz niejawne na dzień obecny w RP rozwiązania technologiczne oraz konstrukcyjne urządzeń do odbioru i magazynowania ciepła technologicznego, biologicznego i naturalnego w wynalazkach według statystyk WIPO i UPRP i w ich kolejności : PL342677 pod tytułem „Spalinowy absorber ciepła”, PL341715 pod tytułem „Ściekowy absorber ciepła”, PL344417 pod tytułem „Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy”, PL345442 pod tytułem „Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków”, PL362447 pod tytułem „Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych”, PL383489 pod tytułem "Biologiczny absorber ciepła, urządzenie i sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów" oraz dalsze i wiele innych niejawnych na obecnym etapie prac.

Istota technologii sprowadza się generalnie do ograniczenia emisji ciepła do atmosfery w tym ciepła technologicznego wszelkich procesów spalania oraz ciepła biologicznego wytwarzanego przez ludzi, zwierzęta, bakterie i drobnoustroje a także ciepła naturalnego słońca, które pochłania i przyjmuje płaszcz ziemi ( grunt, skała i woda ) poprzez jego odbiór, zatrzymanie i kumulację do ponownego wykorzystania w odpowiednim okresie.

Zalety technologii i jej wytworów to głównie oszczędności energetyczne oraz ochrony środowiska naturalnego człowieka w tym ochrony kończących się zasobów kopalnych.

Zastosowania technologii, powszechne w procesach produkcyjnych i potrzeb użytkowych człowieka w jego codziennym życiu w tym wiodące ograniczenia emisji ciepła i dwutlenku węgla z ziemi do atmosfery oraz promieniowania cieplnego kuli ziemskiej do przestrzeni.

Stopień zaawansowania prac nad technologią : operacyjny, studialny, projektowy i wdrożeniowy.

Oczekiwany rodzaj współpracy : transfer i sprzedaż udziałów w prawach wyłącznych oraz licencje wyłączne na sposoby i metody a także niewyłączne dla wytworów na teren RP oraz inne rynki w zakresie ewentualnych potrzeb licencjobiorcy.


zobacz szczegółowe oferty transferu naszych praw