Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEOFERTA na pozyskanie środków rozwojowych z funduszy unijnych  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

TRANSFER i B+R ...

OFERTA transferu technologii, B+R, Know-how i Praw Wyłącznych ...

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA


... Wielofunkcyjny aluminiowy profil grzewczo-chłodzący ALU-Bed PANEL łoża nośnego dla przewodów grzewczo-chłodzących i absorbujących ... więcej


... ALU-Profil PANEL logotyp i B+R... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

MAGDALENA Ośrodek innowacji i transferu technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich - logo ośrodka innowacji, wypoczynku i pracy twórczej

Plan strategiczny w dziedzinie technologii energetycznych SET 

... transfer nowej wiedzy do przesiębiorstw


TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE

KOMISJA EUROPEJSKA zaproponowała plan
strategiczny w dziedzinie technologii energetycznych
(SET - strategic energy technology), stawiając sobie za cel
pobudzenia badań ukierunkowanych na nowe technologie o niskiej emisji, które będą potrzebne Europie, jeśli chce ona osiągnąć swoje zamierzenia w dziedzinie zmian klimatu. Przejście europejskich sieci i infrastruktury energetycznej na system o niskiej emisji dwutlenku węgla będzie wymagało ogromnych zmian, wiążących się ze znaczącymi inwestycjami w wielu różnych sektorach. UE wyznaczyła sobie cel ograniczenia o 20% emisji gazów cieplarnianych do 2020 r., a do 2050 r. ma nadzieję zmniejszyć emisję o 60- 80%. Osiągnięcie tych ambitnych zamierzeń będzie wymagało nowych technologii i jeśli Europa nie przejmie inicjatywy w ich opracowywaniu, uczynią to inne regiony świata. „Decyzje podjęte w ciągu najbliższych 10- 15 lat będą miały głębokie konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu oraz wzrostu i zatrudnienia w Europie. Jeśli zostaniemy w tyle w coraz bardziej intensywnej globalnej rywalizacji o rynki technologii o niskiej emisji, ryzykujemy osiągnięcie naszych celów za pomocą importowanych technologii” - ostrzegł komisarz UE ds. energii Andris Piebalgs. Obecnie badania nad energią w Europie są niestety niedofinansowane, rozproszone i źle skoordynowane. W procesie innowacji energetycznych występują słabości strukturalne, a publiczne budżety na badania nad energią znacznie się skurczyły od lat 80.

„Mamy szansę osiągnięcia pozycji światowych liderów w technologiach niskoemisyjnych, jednak jeśli Europa nie zacznie współdziałać bardziej efektywnie, zaprzepaścimy tę szansę, a korzyści ekonomiczne wynikające z przejścia do gospodarki o niskiej emisji dwutlenku węgla będą czerpać inni” - powiedział komisarz UE ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik. „Pomysły, które dziś przedstawia Komisja, pozwolą Europie opracować światowej klasy szeroki wachlarz tanich, czystych, wydajnych i niskoemisyjnych technologii energetycznych”.

W nowym planie wytycza się szereg działań mających na celu poradzenie sobie z rozproszeniem europejskich badań nad energią. Działania te uwzględniają utworzenie europejskich inicjatyw przemysłowych, które zgromadzą odpowiednie środki i podmioty w danym sektorze, np. w sektorze energii wiatrowej, słonecznej, bioenergii i w sektorze rozszczepienia jądra atomu. Sposób funkcjonowania tych inicjatyw będzie różny w poszczególnych sektorach, jednak jest szansa, że niektóre z nich można byłoby ustanowić jako wspólne inicjatywy technologiczne (JTIs - joint technology initiatives).

Komisja proponuje również utworzenie europejskiego sojuszu na rzecz badań nad energią, który ożywi współpracę pomiędzy wieloma dyscyplinami naukowymi zaangażowanymi w badania mające wpływ na technologie energetyczne, np. fizyką, chemią, materiałoznawstwem i naukami inżynieryjnymi.

Aby wszyscy decydenci polityczni i interesariusze w sektorze energetycznym byli poinformowani o najnowszych technologiach i koncepcjach, Komisja ustanowi europejski system technologii energetycznych i będzie nim zarządzać. System taki będzie zapewniał najświeższe informacje na temat nowych technologii i barier, umożliwiając orientowanie się w tych zagadnieniach i dalszy rozwój.

Przejście europejskich sieci i infrastruktury energetycznej na system o niskiej emisji dwutlenku węgla będzie wymagało ogromnych zmian, wiążących się ze znaczącymi inwestycjami w wielu różnych sektorach. W związku z tym głównym priorytetem jest zaplanowanie sposobów jak najskuteczniejszego przeprowadzenia tych zmian, dlatego w 2008 r. Komisja sformułuje swoje koncepcje w tej dziedzinie.

Wreszcie, grupa sterująca Wspólnoty Europejskiej (WE) zajmująca się SET umożliwi Komisji i państwom członkowskim UE zaplanowanie wspólnych działań oraz skoordynowanie polityk i programów.

Ponieważ poważnym problemem jest brak środków finansowych na badania nad energią, pod koniec 2008 r. Komisja przedstawi komunikat na temat finansowania technologii o niskiej emisji dwutlenku węgla. Zostaną w nim przeanalizowane potrzeby w zakresie środków i przedstawione możliwe sposoby pozyskiwania większych inwestycji z wielu źródeł. Postęp inicjatyw wyznaczonych w nowym planie działań zostanie poddany ocenie podczas europejskiego szczytu poświęconego technologiom energetycznym, który odbędzie się w 2009 r.

W swoich komentarzach dotyczących planu Europejska Rada Energii Odnawialnej (EREC - European Renewable Energy Council) z zadowoleniem przyjęła koncepcję europejskich inicjatyw przemysłowych, wyrażając jednak ubolewanie, że inicjatywy te będą koncentrować się w przeważającym stopniu na elektryczności i transporcie. „Nie zajęto się w sposób należyty sektorem ogrzewania i chłodzenia, a przecież sektor ten odpowiada za około 50% łącznego końcowego zużycia energii w UE” - powiedział Oliver Schäfer, dyrektor ds. polityki w EREC.

… źródło FOCUS