Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEOFERTA na pozyskanie środków rozwojowych z funduszy unijnych  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Duo-spoon


Spoon-click


Wynalazki i wzory


Panel absorbujący


Panel kompozytowy


Wielofunkcyjny profil alu


Patenty, pierwszeństwa, prawa


System krzyżowo-fasadowy ALU


Wielofunkcyjny energetyczny panel


ALU system cassette-composite PANEL


Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające (spoon-click)


Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie


Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad

Znaki towarowe ...

Znaki towarowe słowne ...

POLPANEL

Absorber ciepła


LICENCJA KRAMARZ POLSKA


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA


Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm


Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący

Świadectwo Rejestracji ZT UE
Znaki towarowe słowno-graficzne ...

znaki towarowe słowne i słowno-graficzne dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

MAGDALENA Ośrodek innowacji i transferu technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich - logo ośrodka innowacji, wypoczynku i pracy twórczej

Oferta - transferu technologii do podmiotów MŚP i innych pod dotacje UE 

LICENCJA KRAMARZ POLSKA - znak towarowy i przykłady certyfikatów wystawionych licencji w latach poprzednich

Transfer technologii możliwy jest do
każdego podmiotu „przedsiębiorcy” w tym MŚP
tak w zakresie kupna jak i nabycia udziałów w konkretnym
prawie ochronnym oraz samych licencji na nie. Oferta transferu
technologii oraz praw wyłącznych do nich na obszar RP lub UE dotyczy
produkcji i dystrybucji innowacyjnych urządzeń lub umiejscowienia i wykorzystania
ich w konkretnym projekcie realizowanym w ramach POIR czy też innym regionalnym
w którym wymagane jest przedstawienie innowacji procesowej i produktowej albo B+R.


Transfer naszych technologii może zapewnić Ci monopol przemysłowy i dystrybucyjny
na całym rynku a to sprawdzona już dawno w Japonii i innych krajach rozwiniętych recepta
na każdy kryzys gospodarczy a już zwłaszcza na wszechobecną w wolnym rynku konkurencję.

TRANSFER TECHNOLOGII KRAMARZ POLSKA -
najnowszych systemów POLPANEL HCA (ogrzewania, chłodzenia, absorpcji)


Oferta dotyczy:

Transferu innowacji technologicznych procesowych i produktowych
o osiągniętym ostatnim poziomie gotowości technologicznej tych technologii i ich produktów według TRL lub GEKON pod dotacje unijne w których wymóg Wniosków zdefiniowany jest posiadaniem praw do nowych technologii, patentów i praw ochronnych, przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych B+R, know-how i innych praw autorskich niezbędnych do realizacji projektów, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych i udoskonalonych produktów lub procesów ich wytwarzania.

W drodze transferu zupełnego do całości rozwiązań lub ich poszczególnych systemów i grupy wyrobów na zasadach wyłączności terytorialnej, uzgodnionej w umowach co do ich zasięgu dla wybranej grupy towarów i usług ...

pytania i oferty pod tytułem TRANSFER prosimy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kramarz@kramarz.pl

POLPANEL ALU system

ALTERPANEL ALU Cassette-Composite PANEL

HCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący (heating-cooling-absorbing system)

POLPANEL HCA system - skrót opisu prac badawczo-rozwojowych i praw w PDF
POLPANEL ALU system

POLPANEL HCA system

W ramach transferu zostaną udostępnione prawa wyłączne do wdrożeń i produkcji poszczególnych modułów paneli termiczno-akustycznych, grzewczo-chłodzących i absorpcyjno-pochłaniających tworzących trzy nowe systemy płaszczyznowe ogrzewania, chłodzenia i absorpcji ciepła do zastosowań w ogrzewaniu podłogowym i ściennym wnętrz użytkowych oraz ich chłodzenia a także zewnętrznych absorpcji ciepła słonecznego przez elewacje, fasady i dachy budynków oraz infrastruktury i jego otoczenia.

Zobacz też ... Przykładowo wybrane z kilkudziesięciu, moduły panela ALU - opis, funkcja, przeznaczenie i zastosowanie, B+R

ALU-Air PANEL

ALU-Solar PANEL

ALU-Composite PANEL

Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący

Czym jest transfer technologii według ogólnie stosowanych pojęć ...

Transfer technologii to dość złożone pojęcie przenikające się pomiędzy sferami nauki a różnych branż przemysłu - najczęściej jest to eksploatacja wyłącznych praw przemysłowych, autorskich i know-how, określonych podmiotów właścicielskich przez upoważnione do tego przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe czy usługowe.

W tym miedzy innymi, praw wynikających z patentów, wzorów, znaków towarowych czy innych przedmiotowych Prawa Przemysłowego a także opracowań, badań i innych związanych prac w zakresie tworzenia innowacji technologicznych w postaci nowych produktów czy też procesów ich wytwarzania lub procesów ich stosowania pod warunkiem, że są one absolutnie nowe i zawierają w sobie elementy twórcze będące przedmiotem Prawa Autorskiego.

A także, know-how stanowiącego inna wiedzę specjalistyczną nie objętą prawem przemysłowym a przy tym niejawną i niepublikowaną podlegającą odrębnym przepisom prawa.

Transfer pomiędzy jednostkami naukowymi czy badawczymi lub innymi podmiotami właścicielskimi praw wyłącznych a przedsiębiorcami to transfer pionowy obejmujący zarówno prawa przemysłowe i autorskie jak i także wszelkiego rodzaju prace zlecone w zakresie tych praw przedmiotowych przez przedsiębiorców.

Natomiast transfer pomiędzy przedsiębiorcami to transfer czysto poziomy, który może dotyczyć zarówno praw przemysłowych i autorskich jak i samego know-how.


Wynalazki które mają swój udział w pracach badawczo-rozwojowych nad panelami

Udział bezpośredni ...

P.336019 - Termiczna listwa panelowa
P.341914 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy
P.345226 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza ...
P.346435 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem ...
P.382880 - Powietrzno-termiczna listwa panelowa
P.383039 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia
P.388048 - Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych oraz moduły gruntowe ...
P.388988 - Sposób przenoszenia ciepła za pomocą rury wielowarstwowej oraz rura wielowarstwowa z warstwą przenoszącą ...
P.384253 - Sposób wytwarzania panela kompozytowego w szczególności termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel ...
P.384272 - Sposób wytworzenia obiegu czynnika i ułożenia wężownicy splecionej w panelach grzewczo-chłodzących oraz ...

Udział pośredni ...

P.341715 - Ściekowy absorber ciepła
P.342677 - Spalinowy absorber ciepła
P.344417 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy
P.345442 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków
P.362447 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz ...
P.383489 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów

Udział zasadniczy ...

kilkanaście niejawnych na dzień ujawniania części prac badawczo-rozwojowych


Wzory przemysłowe które mają swój udział w pracach badawczo-rozwojowych

W kolejności ich numerów ...

W.04443 - Forma aluminiowa krawędziowo-płycinowa i jej odmiany, stanowiąca tak nośnik utrwalonych w niej wzorów okładzin ...
W.13053 - Panel ścienny i podłogowy termiczno-akustyczny oraz grzewczo-chłodzący
W.18948 - Listwa panelowa
W.20392 - Termiczna listwa panelowa
W.20416 - Grzejnikowa listwa podłogowa
W.24486 - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących

oraz kilkadziesiąt niejawnych na dzień ujawnienia części prac badawczo-rozwojowych

Znaki Towarowe słowne i słowno-graficzne do nazwy technologii, systemów i paneli

Zarejestrowane, zgłoszone i używane do oznaczenia z nazw i grafiki opracowań, prac B+R, projektów i licencji w zakresie tych tylko technologii, systemów, paneli i profili aluminiowych kształtujących różne funkcje i kombinacje łoża nośnego oraz samych paneli
w klasach towarowych oraz usług: 06, 11, 42 i 45 dla starannie oznakowanych wyrobów i usług z nimi związanych

Zgłoszony 13.03.2008r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem R.223927 ... POLPANEL

Zgłoszony 27.06.2016r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem R.294800 ... ALU-PANEL

Zgłoszony 27.06.2016r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem R.294801 ... ALU-Bed PANEL

Zgłoszony 07.02.2018r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem Z.482125 ... ALU-Profil PANEL

Zgłoszony 07.02.2018r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem Z.482114 ... ALU-Solar PANEL

Zgłoszony 27.06.2016r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem R.293895 ... ALU-Therm PANEL

Zgłoszony 07.02.2018r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem Z.482127 ... POLPANEL ALU system

Zgłoszony 23.03.2017r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem Z.469357 ... Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm

Zgłoszony 25.07.2016r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem R.294226 ... Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący

Zgłoszony 09.03.2017r. i zarejestrowany w EUIPO za numerem 016455404 .. Wielofunkcyjny aluminiowy panel grzewczo-chłodzący

Prawa autorskie z profili, opracowań, wynalazków, wzorów, znaków, B+R, know-how

Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA w zaprojektowanych w tym celu nowych połączeniach i sprzęgach profili aluminiowych łoża nośnego z panelami ALU o różnym przeznaczeniu w dowolnych i możliwych konfiguracjach dla ich stosowania.

Zaś same znaki towarowe i wzory w głównej mierze mają za zadanie chronić wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, testowe i wdrożeniowe jako własność intelektualną a w ostateczności ich produkty dla celu odróżnienia tej całości przez przeciętnego odbiorcę i użytkownika od innych tego rodzaju prac, myśli technicznej, własności i wyrobów na rynku krajowym i europejskim czy też światowym.

Marka wypracowana od 1999 roku przez twórcę i wynalazcę tych systemów ogrzewania oraz ich komponentów w całości udokumentowanych wynalazkami, pierwszeństwami, wzorami i innymi prawami, niezmiennie i od lat poświęcona i skupiona została na wykorzystaniu do ogrzewania wewnętrznego płaszczyzny, powierzchni mieszkaniowej i użytkowej jako grzejnika i odbiornika ciepła w taki sposób aby maksymalnie ją zagospodarować bez dodatkowych ingerencji w strukturę budynku w celu jaki przyświecał i przyświeca twórcy i autorowi, obniżenia minimum o połowę kosztów eksploatacyjnych tradycyjnego ogrzewania miejscowego i podłogowego.

Strefowe i sekwencyjne ogrzewanie płaszczyznowe modułami paneli tak nawierzchniowych jak i ukrytych, dowiodło w bezpośrednim stosowaniu systemów i technologii w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Innowacji Magdalena w Świeradowie Zdroju podczas wzmożonego wykorzystania obiektu przez gości, zasadność wszystkich naszych rozwiązań oraz efekty ekonomiczne powstałe w wyniku ich zastosowań a także trwałość i odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne oraz ogień i zalania.

Przepływy cieplne modułów i samych instalacji w całości stref rozproszonych oraz odległych do 30 mb. od centrum wymiennikowni i zasilania ciepłem, wykazały ponad normatywne uzyski tak w przenoszeniu ciepła jak i jego rozpraszania oraz emisji bezpośredniej do otoczenia, powietrza w danej kubaturze pokoju użytkowego w czasie relatywnie krótszym o blisko 80 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, grzejnikami miejscowymi o małej powierzchni grzewczej i podłogowego zalewanego w posadzkach jako akumulacyjnego przynoszącego jednak i nadal duże straty cieplne wynikające z masy posadzek i miejsca w strukturze budynku.

Wszystkie systemy odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego oraz jego pochłaniania przez dużą grupę projektowanych paneli wielofunkcyjnych to nic innego jak system odwrócony ogrzewania, pracujący podobnie, dużą i efektywną powierzchnią w tym wypadku absorbującą ciepło z otoczenia budynku w sposób odkryty jako nawierzchniowy będący elementami wykończeniowymi fasad, dachów i innych lub jako ukryty w samej strukturze tego budynku co stanowi innowację technologiczną jako wieloprocesową i wieloproduktową.

Zobacz też ... foldery i opisy prac badawczo-rozwojowych w PDF

2010 rok B+R POLPANEL w PDF

2011 rok B+R i wdrożenia POLPANEL w PDF

2013 rok B+R TRL i zastosowanie paneli ALU w PDF

2017 rok geneza i skrót opisu B+R ALTERPANEL i HCA w PDF

Zobacz też ... folderówki i zdjęcia w JPG i PNG z prac B+R, wdrożeń i zastosowań

Wdrożenia wynalazków i prace badawcze

Znaki Towarowe i Logotypy Paneli ALU POLPANEL, ALTERPANEL i HCA

Panele ALU-Therm z wdrożeń w Sapa Aluminium opisy technologii i logotypy modułów paneli ALU

TRL - poziom gotowość technologii i systemu Polpanel do ogrzewania panelami ściennymi i podłogowymi ALU-Therm


...

Znak towarowy, logotyp, logo do oznaczania B+R modułu paneli ALU (przykład)

ALU-HCA PANEL (panel systemowy o funkcji grzewczej, chłodzącej i absorbującej systemu HCA) (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA) ALU-Roof PANEL (panel dachowy do odbioru i gromadzenia ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej) (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)ALU-Therm PANEL (panel grzewczo-chłodzący do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych odbioru ciepła) (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)

.........

zobacz więcej ... znaków towarowych i ich opisów