Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcejPOLAND INVITES

Absorber ciepła odpadowego spalin i początek prac nad absorberami 

PATENT PL195174 - EXHAUST GAS HEAT ABSORBER

Urządzenie wraz z trzema innymi urządzeniami oraz
dwoma sposobami stanowi najnowszą technologię odzysku
ciepła z wnętrz budynków - traconego zawsze w procesie wentylacji i spalania ...


Początek naszych prac nad tego typu absorberami ciepła
datowany był i jest już w latach 2000 pierwszymi zgłoszeniami
patentowymi do UPRP tego rodzaju urządzeń oraz samych sposobów odzysku ...


Generalnie opartych na zdolnościach absorpcji i
przewodnictwa ciepła przez aluminium oraz jego właściwości
procesowych obróbki i wytwarzania dla potrzeb grzewczo-chłodzących


SYSTEM KOMINOWY HCA

System kominowy z odzyskiem ciepła (sposób budowy) - zobacz najnowszy wynalazek

Spalinowy absorber ciepła - i początek prac nad naszymi absorberami ciepła HCA

Transfer technologii ... oferta


SPALINOWY ABSORBER CIEPŁA

OPIS WYNALAZKU PL342677 -
DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 195174

OPIS PATENTOWY PL 195174 B1

KRAMARZ JÓZEF, Świeradów-Zdrój, POLSKAPrzedmiotem wynalazku jest spalinowy absorber ciepła przeznaczony do odbioru ciepła odpadowego, odprowadzanego wraz z dymem i spalinami do komina dla powszechnego użytku, zastosowania w budownictwie indywidualnym i wielkomiejskim.

Znane jest powszechne zjawisko towarzyszące spalaniu węgla, drewna, olejów i gazów w postaci dymu i spalin odprowadzanych bez wyjątku do kominów spalinowych budynków czy kotłowni. Tradycyjne, stosowane i budowane kominy spalinowe budynków wiejskich i miejskich nie posiadają możliwości odbioru tego ciepła usuwanego wraz z dymem czy spalinami do atmosfery.

Ogromne ilości tego ciepła niewykorzystane do końca jako produkt uboczny procesu spalania w postaci dymu i spalin poza ogrzewaniem komina są tracone i nieodzyskiwalne przez przeciętnego użytkownika wszelkich pieców, kominków i innych urządzeń grzewczych w których następuje proces spalania.

Istota wynalazku polega na tym, że duża część tego ciepła zawarta w dymie i spalinach a kierowana kominem do atmosfery jest odebrana przez absorber i ponownie wykorzystana przez użytkownika bez zużywania dla jego wytworzenia energii.

Cel wynalazku został osiągnięty w konstrukcji absorbera w którym dym i spaliny przechodzą bezpośrednio przez wnętrze zespolonego i skończonego absorbera umieszczonego w kominie spalinowym budynku i w którym to odbywa się proces absorbcji ciepła ze środowiska gorącego dymu i spalin do środowiska zimnego medium, które przepływa w sposób ciągły przez wnętrze zespolonego, skończonego i zamkniętego absorbera, który jest wkładem i częścią wymienną typowego komina spalinowego.

Absorber w zależności od potrzeb i podłączeń użytkownika może być włączony w obieg centralnego ogrzewania na powrocie czynnika grzewczego - do źródła ogrzewania w tym przypadku gazowego, olejowego, węglowego i innych stałych lub służyć jako wstępny podgrzewacz wody ciepłej użytkowej.

Absorber w postaci gotowej kształtki kominowej dla uzyskania największej sprawności powinien być instalowany bezpośrednio za wlotem spalin z urządzenia grzewczego do przewodu kominowego i łączony szeregowo z dalszymi kształtkami jako elementy tworzące przewód kominowy i cały połączony absorber w zależności od jego wymaganej wydajności i zapotrzebowań.

Absorber w postaci kształtki kominowej posiada wewnątrz komorę absorbcyjną o podwójnych ściankach tworzących dwa niezależne współśrodkowe tunele przenoszące gorące spaliny z których wewnętrzny odpowiadający wymiarom i przekrojowi komina po rozgrzaniu go i uzyskaniu wystarczającego ciągu zamykany jest zasuwą kopertową tak aby spaliny były tylko przenoszone zewnętrznym tunelem zapewniającym prawidłowy i efektywny proces absorbcji ciepła z tych spalin.

Absorber znamienny tym, że gotowa szamotowa, skończona i przygotowana do montażu kształtka kominowa posiada na swym obwodzie wewnątrz szamotowej struktury ścian spiralną rurową wężownicę przylegającą ściśle połową swego przewodu do zewnętrznej ścianki zewnętrznego tunela spalinowego a drugą połową do struktury szamotowej tworzącej otulinę dla tego przewodu i którego końcówki są wyprowadzone na zewnątrz tej kształtki i pozwalają łączyć się szeregowo z następnymi kształtkami tworząc w całości połączony i gotowy do pracy spalinowy absorber ciepła.

Korzystnie dla wynalazku jest jeżeli absorber posiada wewnętrzny niezależny tunel spalinowy, który może być przez użytkownika zamykany zasuwą kopertową lub inną pozwalającą sterować pożądanym przepływem spalin czy dymu dla uzyskania zamierzonego efektu prawidłowej pracy spalinowego absorbera. Szeregowy sposób połączeń kolejnych kształtek w całość absorbera pozwala na jednoczesne sterowanie przepływem spalin w całości połączonych ze sobą kształtek kominowych tworzących spalinowy absorber ciepła. Rozwiązanie takie pozwala na mechaniczne sterowanie pracą absorbera lub na całkowite jego wyłączenie w przypadku awarii.

Spalinowy kształtkowy absorber ciepła do systemu HCA

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest na rysunku na którym Fig.1 przedstawia absorber w przekroju pionowym, Fig.2 przekrój absorbera według lini AA a Fig.3 i 4 przykłady absorbera w przekroju według lini AA.

Absorber którym w przewodzie rurowym 1, przepływa zimne medium poprzez ścianki obudowy 2, zewnętrznego tunela spalinowego 3, oraz otuliny szamotowej kumulującej ciepło 4, z wyprowadzonymi na zewnątrz końcówkami tego przewodu 5, odbiera ciepło z przepływających zewnętrznym tunelem spalin 3, które po zamknięciu tunela wewnętrznego 6, zasuwą 7, kierowane są zewnętrznym tunelem 3, do dalszej części przewodu kominowego. Absorber posiada na całym swoim zewnętrznym obwodzie izolację 8, która skutecznie eliminuje straty cieplne całego urządzenia.

Spalinowy absorber ciepła może mieć powszechne zastosowanie w domach, budynkach użyteczności publicznej, kotłowniach i ciepłowniach jako urządzenie wspomagające instalację centralnego ogrzewania oraz wytwarzające ciepła wodę użytkową.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. Spalinowy absorber ciepła znamienny tym, że wewnątrz absorbera na całym jego obwodzie znajduje się spiralny rurowy przewód (1) umieszczony ściśle pomiędzy warstwą przewodzącą w postaci ścianki obudowy (2) zewnętrznego tunela spalinowego (3) , którym płyną spaliny a warstwą kumulującą ciepło w postaci otuliny szamotowej (4) , którym przepływa zimne medium poprzez końcówki (5) odbierające ciepło ze środowiska gorących spalin i przenoszące je dalej do instalacji.

2. Spalinowy absorber ciepła według zastrz.1, znamienny tym, że posiada wewnętrzny i niezależny tunel spalinowy (6) wyposażony w ruchomą zasuwę (7) regulującą przepływ i kierunek spalin w całości absorbera umieszczonego w przekroju komina.

3. Spalinowy absorber ciepła według zastrz.1, znamienny tym, że jego modułowa budowa pozwala na szeregowe łączenie ze sobą kolejnych odcinków absorbera w jedną skończoną i zamkniętą w obiegu całość, jako absorber i przewód kominowy izolowany dodatkowo zewnętrzną warstwą izolacji cieplnej cienkościennej odbijającej promieniowanie cieplne do wnętrza absorbera i komina (8) .

RYSUNKI - DRAWINGS (zobacz w wersji kompletnej w formacie PDF)

OPIS PATENTOWY PL w wersji pdf. ...

PATENT NR 195174


Inne nasze absorbery ciepła z różnych środowisk w postaci wynalazków i systemów

Heliostacjosferyczny absorber ciepła ...


ABSORBER

to znane urządzenie do
pochłaniania gazów lub jego
składników przez ciecz, w naszych
najnowszych rozwiązaniach służy ono do
pochłaniania i absorpcji ciepła z bardzo różnych
środowisk, najczęściej takich które mają dodatni oraz
zgubny wpływ na podnoszenie efektu cieplarnianego globu.


Absorber ciepła i energii ze słońca na drodze
do panela słonecznego i łat absorbujących ciepło z poszycia fasad i dachów.
Panel absorbujący grzewczo-kumulujący (wynalazek z 2018 roku) do tworzonego systemu HCAPANEL WIELOFUNKCYJNY

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący
z grupy wielofunkcyjnych paneli aluminiowych
grzewczo-chłodzących jako panelowy absorber ciepła
objęty tak wraz z innymi też znakiem towarowym "Absorber ciepła"

Dedykowany wraz z innymi wynalazkami,
wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi
do polskiego systemu HCA tworzonego na potrzeby
odbioru, kumulacji, odzysku i recyklingu ciepła z otoczenia
i samego użytkowania budynków oraz obiektów przemysłowych.Znak towarowy słowny "Absorber ciepła"ZNAK TOWAROWY "Absorber ciepła"

między innymi: spalinowy, ściekowy,
heliostacjosferyczny, biologiczny, kaskadowy
oraz wielu innych za pomocą których możliwy jest
odzysk ciepła lub jego pochłanianie poprzez absorpcję
ciepła traconego, słonecznego, gruntu i innych do czynnika
odbierającego i przenoszącego to ciepło do ponownego wykorzystania

w większości naszych sposobów i urządzeń opartych na dodatkowej kumulacji
ciepła w tych rozwiązaniach oraz panelach grzewczo-chłodzących-absorbujących.
Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący (wzór przemysłowy w 8 odmianach)WZÓR PRZEMYSŁOWY w ośmiu odmianach


Najnowsze nasze wynalazki i absorbery ciepła dedykowane do systemu HCA

Słoneczny energetyczny absorber ciepła dedykowany do systemu HCA ... zobacz więcejDachowy podpowierzchniowy absorber ciepła dedykowany do systemu HCA ... zobacz więcejŚciekowy kakadowy absorber ciepła dedykowany do systemu HCA ... zobacz więcej

Projekt polskiego systemu HCA autor i koordynator projektu Józef Jan Kramarz

Co to takiego HCA ??? - to, Panele wielofunkcyjne i absorbery ciepła które tworzą polski system HCA ... zobacz w PDF

...

Rysunki z dokumentacji wynalazków i wzorów, projektu i systemu HCA wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących oraz absorbujących z całej grupy innowacyjnych paneli ALU-Therm PANEL,  ALU-Solar PANEL i ALU-Mobile PANEL a także różnych ABSORBERÓW CIEPŁA objętych w sumie pracami badawczo-rozwojowymi nad systemem POLPANEL HCA oraz krajowymi i unijnymi znakami towarowymi w klasach 06, 11, 42 i 45 na rzecz KRAMARZ POLSKA dedykowanych tak wraz z wynalazkami, wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi do polskiego systemu HCA tworzonego na potrzeby odbioru, kumulacji, odzysku i recyklingu ciepła z otoczenia i samego użytkowania budynków oraz obiektów przemysłowych.

...

Rysunki z dokumentacji wynalazków i wzorów, projektu i systemu HCA wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących oraz absorbujących z całej grupy innowacyjnych paneli ALU-Therm PANEL,  ALU-Solar PANEL i ALU-Mobile PANEL a także różnych ABSORBERÓW CIEPŁA objętych w sumie pracami badawczo-rozwojowymi nad systemem POLPANEL HCA oraz krajowymi i unijnymi znakami towarowymi w klasach 06, 11, 42 i 45 na rzecz KRAMARZ POLSKA dedykowanych tak wraz z wynalazkami, wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi do polskiego systemu HCA tworzonego na potrzeby odbioru, kumulacji, odzysku i recyklingu ciepła z otoczenia i samego użytkowania budynków oraz obiektów przemysłowych.

...

Rysunki z dokumentacji wynalazków i wzorów, projektu i systemu HCA wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących oraz absorbujących z całej grupy innowacyjnych paneli ALU-Therm PANEL,  ALU-Solar PANEL i ALU-Mobile PANEL a także różnych ABSORBERÓW CIEPŁA objętych w sumie pracami badawczo-rozwojowymi nad systemem POLPANEL HCA oraz krajowymi i unijnymi znakami towarowymi w klasach 06, 11, 42 i 45 na rzecz KRAMARZ POLSKA dedykowanych tak wraz z wynalazkami, wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi do polskiego systemu HCA tworzonego na potrzeby odbioru, kumulacji, odzysku i recyklingu ciepła z otoczenia i samego użytkowania budynków oraz obiektów przemysłowych.