Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEOFERTA na pozyskanie środków rozwojowych z funduszy unijnych  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

TRANSFER i B+R ...

OFERTA transferu technologii, B+R, Know-how i Praw Wyłącznych ...

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA


... Wielofunkcyjny aluminiowy profil grzewczo-chłodzący ALU-Bed PANEL łoża nośnego dla przewodów grzewczo-chłodzących i absorbujących ... więcej


... ALU-Profil PANEL logotyp i B+R... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

MAGDALENA Ośrodek innowacji i transferu technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich - logo ośrodka innowacji, wypoczynku i pracy twórczej

Najnowsze ogrzewanie - panel grzewczy ogrzewany poprzez 3 media 

Patent 205160 dla technologii produkcji grupy innowacyjnych paneli Alu-Therm ... zobacz spis

Trzy rodzaje
ogrzewania w jednym
plus chłodzenie pomieszczeń.
Ogrzewanie wodne, elektryczne oraz
powietrzne w jednym skończonym wyrobie
w postaci paneli ściennych i paneli podłogowych o
funkcji wykończeniowej ścian i podłóg, przepierzeń i fasad budynków
mogące służyć w sposób odwrócony do absorbcji ciepła i energii ze słońca oraz
powietrza a już w szczególności zgromadzonego pod powierzchnią nagrzanych dachów.

Szukamy inwestorów zainteresowanych rynkiem wyłącznym w krajach UE plus 4 - bez Francji

inne >>>

POWIETRZNO-TERMICZNA LISTWA PANELOWA

OPIS WYNALAZKU PL382880 - DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 205160

OPIS PATENTOWY PL 205160 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku: KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA

Przedmiotem wynalazku jest powietrzno-termiczna listwa panelowa przeznaczona do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń za pomocą powietrza oraz innych mediów.

Znane są z polskiego opisu wynalazku PL336019 listwy wewnątrz których znajduje się rurowa kształtka umieszczona pomiędzy płytą przewodzącą ciepło a płytą termicznie izolacyjną przez którą przepływa medium ogrzewane lub chłodzone z zewnątrz.

Znane są z polskiego opisu wynalazku PL341914 listwy wielofunkcyjne w których na wąskim obrzeżu mocowane są przewody rurowe oraz przewody elektryczne grzejne.

Oba te rozwiązania w swej konstrukcji oraz zespoleniu na polu tak ściany jak i podłogi mogą wykorzystywać wyłącznie czynnik roboczy w postaci medium i prądu lub obu. Nadto, oba te rozwiązania w przypadku braków, zaników czynnika roboczego stają się bezużyteczne co rodzi nowy cel ich dalszego wykorzystania przy zastosowaniu innego czynnika termicznego.

Znane są też w obowiązującym stanie techniki rozwiązania takie jak np. PL323482 w postaci przypodłogowego urządzenia grzewczego o konstrukcji ceownika wewnątrz której zatrzaskowo osadzono przewody lub GB641769 w postaci listwy przypodłogowej służącej części klimatyzacji budynku, które co do zasady skupiają się na poziomej konstrukcji i działaniu urządzenia w strefie brzegowej pola podłogi dla potrzeb innych i odmiennych od przedmiotowego wynalazku w których czynnik roboczy w postaci powietrza nie odgrywa, żadnej istotnej roli z uwagi na wyłączne i tylko pionowe działanie konwekcji powietrza.

Istota wynalazku polega na tym, że wewnątrz listwy znajduje się wolny obszar, wnęka o funkcji izolacyjno-roboczej, powstały po zespoleniu trzystronnej płyty grzewczej wraz z płytą termicznie izolacyjną, która tworzy zamknięty tunel do transportu ogrzanego czy chłodzonego wewnętrznie lub zewnętrznie powietrza jako nowego czynnika.

Korzystnie dla wynalazku jest, jeżeli pomiędzy trzystronną płytą przewodzącą ciepło a płytą termicznie izolacyjną w strefie wewnętrznej brzegu listwy umieszczone jest jedno lub dwa łoża dla przewodów rurowych oraz przewodów elektrycznych grzewczych tak aby w swym zespoleniu i osadzeniu na płycie termiczno izolacyjnej stanowiącej podstawę i stelaż mocujący dla nich stworzyć otuliny zamknięte dla tych przewodów.

Korzystnie dla wynalazku jest, jeżeli trzystronna płyta przewodząca ciepło posiada u swej podstawy dwa wpusty o charakterze zamka do łączenia i osadzania jej na płycie termiczno izolacyjnej wyposażonej w odpowiednie wypusty, klucze do ich zespolenia.

Korzystnie dla wynalazku jest, jeżeli łoże dla przewodów posiada u swej podstawy wpust o charakterze zamka do łączenia i osadzania go na płycie termiczno izolacyjnej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu listwa może nie tylko wykorzystywać czynnik roboczy w postaci ciekłego medium i opór prądu ale także powietrze jako nośnik temperatury co czyni ją niezwykle sprawną w każdych warunkach, zważywszy na fakt, że to samo powietrze w stanie obojętnie jak ogrzanym czy schłodzonym stanowi barierę i kurtynę powietrzną dla ścian i podłóg pomieszczenia wyłożonego listwami według wynalazku.

Nadto, ich konstrukcja i budowa pozwala na szybki i odwrotny demontaż z nośnika i płyty termiczno izolacyjnej, zamocowanej trwale do podłoża co w przypadku awarii przewodów czy konieczności wymiany trzystronnych płyt grzewczych lub ich pokryć jest nie bez znaczenia w obecnym ekonomiczno-konsumpcyjnym modelu bytu i życia a także ochrony środowiska jako że użyte w nim materiały dają się odzyskać i wykorzystać ponownie a zwłaszcza recyklować przemysłowo.

Wynalazek może tworzyć także nowy sposób montażu i demontażu listew, paneli i modułów tak ściennych jak i podłogowych czy sufitowych bez względu na ich zamocowanie pionowe, poziome lub ukośne do każdego podłoża.

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w rysunku na którym Fig.1 przedstawia listwę w przekroju pionowym w poprzek listwy z uwidocznionym obszarem wnęki i powietrza, Fig.2 listwę w połączeniu z skrzynką listwy brzegowej w przekroju pionowym wzdłuż listwy i kierunkiem transportu powietrza, Fig.3 przekrój lewego łoża dla przewodów a Fig.4 przekrój zespolonego w całość fragmentu trzystronnej płyty grzewczej i łoża wraz z przewodami oraz ich nośnikiem i płytą termiczno izolacyjną.

Wnęka tunela (1) do transportu powietrza wzdłuż listwy powstała tak po zespoleniu trzystronnej płyty grzewczej (2) z i na płycie termiczno izolacyjnej (3) na której w jej wnętrzu osadzono jedno lub dwa łoża (4) dla mocowania przewodów, tworzy nowy i wydzielony w niej obszar o funkcji izolacyjno-roboczej do pracy pod zadanym kątem. Zespolenie tych trzech podstawowych części w jedną skończoną całość możliwe jest dzięki zastosowanemu systemowi zamka i klucza w postaci wpustów (6) i wypustów (7) umożliwiających ich montaż i demontaż w każdym miejscu i czasie a dalej ich łączenie w złożone i skończone pole ściany, podłogi czy sufitu tak podłączone do jednej dolnej i lub górnej skrzynki listwy brzegowej (5) którą można transportować powietrze i wymuszać jego ruch oraz cyrkulację we wnętrzu pomieszczenia tak skończonego.

Listwami według wynalazku można wykładać całe powierzchnie ścian, podłóg, sufitów lub ich części w zależności od wymogów klimatycznych oraz potrzeb cieplnych ich potencjalnych użytkowników w miejsce istniejących systemów grzewczo-chłodzących lub dodatkowo do nich dla uzyskania dodatkowego efektu wykończenia pomieszczeń.

Wynalazek stanowi udział i tworzy nowe sposoby montażu, mocowania oraz zmiany pokryć jednostki i modułu panela w postaci listwy ściennej lub podłogowej a także ma za zadanie wspierać i rozwijać "nową technologię produkcji innowacyjnych okładzin ściennych i podłogowych grzewczo-chłodzących typu panel" o nazwie POLPANEL.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. Powietrzno-termiczna listwa panelowa zawierająca wewnątrz lub na zewnątrz przewody rurowe do przenoszenia czynnika grzewczo-chłodzącego oraz przewody elektryczne grzejne, znamienna tym, że wewnątrz listwy znajduje się wnęka (1) o funkcji izolacyjno-roboczej, powstała po zespoleniu trzystronnej płyty grzewczej (2) z płytą termicznie izolacyjną (3) która tworzy zamknięty tunel do transportu ogrzanego czy chłodzonego wewnętrznie lub zewnętrznie powietrza jako dodatkowego czynnika.

2. Powietrzno-termiczna listwa panelowa według zastrz.1, znamienna tym, że wewnątrz wnęki (1) pomiędzy brzegiem lub brzegami trzystronnej płyty grzewczej (2) a płytą termicznie izolacyjną (3) osadzono jedno lub dwa łoża (4) dla przewodów rurowych grzewczo-chłodzących oraz przewodów elektrycznych grzejnych tak aby tworzyły w połączeniu z trzystronną płytą grzewczą (2) otuliny dla tych przewodów.

3. Powietrzno-termiczna listwa panelowa według zastrz.1, znamienna tym, że trzystronna płyta grzewcza (2) posiada u swej podstawy dwa wpusty (6) o charakterze zamka do łączenia i osadzania jej na wypustach (7) płyty termiczno izolacyjnej (3).

4. Powietrzno-termiczna listwa panelowa według zastrz.2, znamienna tym, że łoże (4) posiada u swej podstawy wpust (6) o charakterze zamka do łączenia i osadzania go na wypustach (7) płyty termiczno izolacyjnej (3).

opis patentowy PL205160B1 w pdf.

technologia ogrzewania - opis z wyszczególnieniem praw

aktywne PATENTY KRAMARZ POLSKA pod dotacje unijne ... więcej