Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R - Łata dachowa do odbioru ciepła z dachu i fasad budynków ... zobacz


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

...

Wynalazek PL 336019 - Patent 193961 

naruszeniem praw wyłącznych własności przemysłowej jest, każde wkroczenie w monopol prawa wyłącznego bez zgody uprawnionego i to bez względu na to czy było ono świadome czy też nie

TERMICZNA LISTWA PANELOWA

OPIS WYNALAZKU PL336019 - SPECIFICATION / DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 193961

OPIS PATENTOWY PL 193961 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku: KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA

patent

transfer praw

nasze technologie

technologia ogrzewania


Przedmiotem wynalazku jest termiczna listwa panelowa przeznaczona do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. Znane są na przykład z polskiego opisu patentowego numer 147 126 oraz z polskiego opisu wzoru użytkowego numer 53 039 elementy grzejne w postaci listwy i płyty, posiadające umieszczone wewnątrz elektryczne oporniki grzewcze połączone ze źródłem napięcia. Elementy takie nie dają możliwości chłodzenia pomieszczeń i nie spełniają swej roli w przypadku zaniku napięcia. Istota wynalazku polega na tym, że wewnątrz listwy znajduje się kształtka rurowa przez którą przepływa medium, ogrzewane lub chłodzone za pomocą zewnętrznego źródła energii cieplnej. Korzystnie jest jeżeli listwę stanowią dwie płyty, z których jedna jest płytą termicznie izolacyjną a druga przewodzącą ciepło, a kształtka rurowa styka się bezpośrednio z przewodzącą ciepło płytą. Dzięki takiemu rozwiązaniu w zależności od temperatury przepływającego medium, listwa stanowi płytę grzewczą lub chłodniczą. Fakt zastosowania płyty izolacyjnej termicznie ogranicza przepływ ciepła zarówno z pomieszczenia na zewnątrz jak i z zewnątrz do pomieszczenia, natomiast bezpośredni kontakt kształtki z płytą przewodzącą ciepło, umożliwia łatwą wymianę ciepła między przepływającym medium a płytą przewodzącą ciepło.

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania uwidoczniony jest na rysunku, na którym Fig.1 przedstawia listwę w przekroju pionowym, Fig.2 - przekrój listwy według lini AA, Fig.3, 4, 5, 6 - przykłady wykonania kształtek, a Fig.7 - zestaw umocowanych na ścianie trzech listew których kształtki rurowe połączone są ze sobą oraz z pompą i zewnętrznym źródłem energii cieplnej. Kształtka 1, w której płynie grzewcze lub chłodzące medium 2, umieszczona jest w płycie 3 i styka się bezpośrednio z przewodzącą ciepło płytą 4. Końcówki 5 kształtek 1 połączone są poprzez pompę 7 ze źródłem energii cieplnej 8 za pośrednictwem rurowych przewodów zasilających 9. W przypadku zastosowania większej ilości listew, część końcówek 5 połączona jest między sobą - tak jak pokazano na Fig.7. Listwę mocuje się płytą izolacyjną do ściany przez co płyta przewodząca ciepło usytuowana jest od strony pomieszczenia. Energia cieplna może być przekazywana do medium 2 na przykład z pieca węglowego, gazowego, lub elektrycznego albo agregatu chłodniczego. Zasilające przewody 9 mogą być również podłączone, z pominięciem lub nie, źródła energii cieplnej 8, do ujęcia gorącej lub zimnej wody. Listwami według wynalazku można wykładać całe powierzchnie ścian lub ich części, w zależności od wymogów cieplnych stawianych przez użytkowników pomieszczeń.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. Termiczna listwa panelowa, znamienna tym, że wewnątrz listwy znajduje się rurowa kształtka (1) przez którą przepływa medium (2) ogrzewane lub chłodzone za pomocą zewnętrznego źródła energii cieplnej.

2. Termiczna listwa według zastrz.1, znamienna tym, że stanowią ją dwie płyty, z których płyta (3) jest płytą termicznie izolacyjną, a płyta (4) jest płytą przewodzącą ciepło, a kształtka rurowa (1) styka się bezpośrednio z przewodzącą ciepło płytą (4).

RYSUNKI - DRAWINGS (zobacz w wersji kompletnej w formacie PDF)

OFERTA - opis i rysunki w pdf.

POLSKI OPIS PATENTOWY w pdf.

PATENT NR 193961