Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R - Łata dachowa do odbioru ciepła z dachu i fasad budynków ... zobacz


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

...

Wynalazek PL 342677 - Patent 195174 

SPALINOWY ABSORBER CIEPŁA

OPIS WYNALAZKU PL342677 - SPECIFICATION / DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 195174

OPIS PATENTOWY PL 195174 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku: KRAMARZ JÓZEF, Świeradów-Zdrój, POLSKA

... patent

... transfer praw

... nasze technologie

... technologia odzysku ciepła


Przedmiotem wynalazku jest spalinowy absorber ciepła przeznaczony do odbioru ciepła odpadowego, odprowadzanego wraz z dymem i spalinami do komina dla powszechnego użytku, zastosowania w budownictwie indywidualnym i wielkomiejskim. Znane jest powszechne zjawisko towarzyszące spalaniu węgla, drewna, olejów i gazów w postaci dymu i spalin odprowadzanych bez wyjątku do kominów spalinowych budynków czy kotłowni. Tradycyjne, stosowane i budowane kominy spalinowe budynków wiejskich i miejskich nie posiadają możliwości odbioru tego ciepła usuwanego wraz z dymem czy spalinami do atmosfery. Ogromne ilości tego ciepła niewykorzystane do końca jako produkt uboczny procesu spalania w postaci dymu i spalin poza ogrzewaniem komina są tracone i nieodzyskiwalne przez przeciętnego użytkownika wszelkich pieców, kominków i innych urządzeń grzewczych w których następuje proces spalania. Istota wynalazku polega na tym, że duża część tego ciepła zawarta w dymie i spalinach a kierowana kominem do atmosfery jest odebrana przez absorber i ponownie wykorzystana przez użytkownika bez zużywania dla jego wytworzenia energii. Cel wynalazku został osiągnięty w konstrukcji absorbera w którym dym i spaliny przechodzą bezpośrednio przez wnętrze zespolonego i skończonego absorbera umieszczonego w kominie spalinowym budynku i w którym to odbywa się proces absorbcji ciepła ze środowiska gorącego dymu i spalin do środowiska zimnego medium, które przepływa w sposób ciągły przez wnętrze zespolonego, skończonego i zamkniętego absorbera, który jest wkładem i częścią wymienną typowego komina spalinowego. Absorber w zależności od potrzeb i podłączeń użytkownika może być włączony w obieg centralnego ogrzewania na powrocie czynnika grzewczego - do źródła ogrzewania w tym przypadku gazowego, olejowego, węglowego i innych stałych lub służyć jako wstępny podgrzewacz wody ciepłej użytkowej. Absorber w postaci gotowej kształtki kominowej dla uzyskania największej sprawności powinien być instalowany bezpośrednio za wlotem spalin z urządzenia grzewczego do przewodu kominowego i łączony szeregowo z dalszymi kształtkami jako elementy tworzące przewód kominowy i cały połączony absorber w zależności od jego wymaganej wydajności i zapotrzebowań. Absorber w postaci kształtki kominowej posiada wewnątrz komorę absorbcyjną o podwójnych ściankach tworzących dwa niezależne współśrodkowe tunele przenoszące gorące spaliny z których wewnętrzny odpowiadający wymiarom i przekrojowi komina po rozgrzaniu go i uzyskaniu wystarczającego ciągu zamykany jest zasuwą kopertową tak aby spaliny były tylko przenoszone zewnętrznym tunelem zapewniającym prawidłowy i efektywny proces absorbcji ciepła z tych spalin. Absorber znamienny tym, że gotowa szamotowa, skończona i przygotowana do montażu kształtka kominowa posiada na swym obwodzie wewnątrz szamotowej struktury ścian spiralną rurową wężownicę przylegającą ściśle połową swego przewodu do zewnętrznej ścianki zewnętrznego tunela spalinowego a drugą połową do struktury szamotowej tworzącej otulinę dla tego przewodu i którego końcówki są wyprowadzone na zewnątrz tej kształtki i pozwalają łączyć się szeregowo z następnymi kształtkami tworząc w całości połączony i gotowy do pracy spalinowy absorber ciepła. Korzystnie dla wynalazku jest jeżeli absorber posiada wewnętrzny niezależny tunel spalinowy, który może być przez użytkownika zamykany zasuwą kopertową lub inną pozwalającą sterować pożądanym przepływem spalin czy dymu dla uzyskania zamierzonego efektu prawidłowej pracy spalinowego absorbera. Szeregowy sposób połączeń kolejnych kształtek w całość absorbera pozwala na jednoczesne sterowanie przepływem spalin w całości połączonych ze sobą kształtek kominowych tworzących spalinowy absorber ciepła. Rozwiązanie takie pozwala na mechaniczne sterowanie pracą absorbera lub na całkowite jego wyłączenie w przypadku awarii.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest na rysunku na którym Fig.1 przedstawia absorber w przekroju pionowym, Fig.2 przekrój absorbera według lini AA a Fig.3 i 4 przykłady absorbera w przekroju według lini AA. Absorber którym w przewodzie rurowym 1, przepływa zimne medium poprzez ścianki obudowy 2, zewnętrznego tunela spalinowego 3, oraz otuliny szamotowej kumulującej ciepło 4, z wyprowadzonymi na zewnątrz końcówkami tego przewodu 5, odbiera ciepło z przepływających zewnętrznym tunelem spalin 3, które po zamknięciu tunela wewnętrznego 6, zasuwą 7, kierowane są zewnętrznym tunelem 3, do dalszej części przewodu kominowego. Absorber posiada na całym swoim zewnętrznym obwodzie izolację 8, która skutecznie eliminuje straty cieplne całego urządzenia. Spalinowy absorber ciepła może mieć powszechne zastosowanie w domach, budynkach użyteczności publicznej, kotłowniach i ciepłowniach jako urządzenie wspomagające instalację centralnego ogrzewania oraz wytwarzające ciepła wodę użytkową.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. Spalinowy absorber ciepła znamienny tym, że wewnątrz absorbera na całym jego obwodzie znajduje się spiralny rurowy przewód (1) umieszczony ściśle pomiędzy warstwą przewodzącą w postaci ścianki obudowy (2) zewnętrznego tunela spalinowego (3) , którym płyną spaliny a warstwą kumulującą ciepło w postaci otuliny szamotowej (4) , którym przepływa zimne medium poprzez końcówki (5) odbierające ciepło ze środowiska gorących spalin i przenoszące je dalej do instalacji.

2. Spalinowy absorber ciepła według zastrz.1, znamienny tym, że posiada wewnętrzny i niezależny tunel spalinowy (6) wyposażony w ruchomą zasuwę (7) regulującą przepływ i kierunek spalin w całości absorbera umieszczonego w przekroju komina.

3. Spalinowy absorber ciepła według zastrz.1, znamienny tym, że jego modułowa budowa pozwala na szeregowe łączenie ze sobą kolejnych odcinków absorbera w jedną skończoną i zamkniętą w obiegu całość, jako absorber i przewód kominowy izolowany dodatkowo zewnętrzną warstwą izolacji cieplnej cienkościennej odbijającej promieniowanie cieplne do wnętrza absorbera i komina (8) .

RYSUNKI - DRAWINGS (zobacz w wersji kompletnej w formacie PDF)

OFERTA - opis i rysunki w pdf.

POLSKI OPIS PATENTOWY w pdf.

PATENT NR 195174

technologia odzysku ciepła z przewodów wentylacyjnych i spalinowych