Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R i inne związane ... zobacz


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Dobry Nocleg w GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Absorber ciepła zrzutowego ścieków do odbioru liniowego ciepła ścieku 

PATENT PL196379 - SEWR-TYPE HEAT ABSORBERABSORBER
to znane urządzenie do pochłaniania gazów
lub jego składników przez ciecz, w naszych najnowszych
rozwiązaniach służy ono do pochłaniania i absorpcji ciepła z
bardzo różnych środowisk, najczęściej takich które mają dodatni,
stwierdzony zgubny wpływ na podnoszenie efektu cieplarnianego ziemi.

Zaś efektem ich działania mają być oszczędności w zużyciu energii cieplnej.

Opis patentowy PL 196379 i inne opublikowane opisy patentowe

Ściekowy liniowy absorber ciepła to początek tego typu absorberów i systemu HCA

Transfer technologii KRAMARZ POLSKAŚCIEKOWY ABSORBER CIEPŁA

OPIS WYNALAZKU PL341715 - z daty 25.07.2000r.
DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 196379

OPIS PATENTOWY PL 196379 B1
KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKAPrzedmiotem wynalazku jest ściekowy absorber ciepła przeznaczony do odbioru ciepła odpadowego, odprowadzanego w zużytej wodzie do kanalizacji dla powszechnego użytku domowego i przemysłowego - tj. urządzenie do recykingu ciepła technologicznego.

Zużycie ciepłej wody do mycia, kąpieli, utrzymania czystości w gospodarstwach domowych i jej zrzut do kanalizacji wraz z ciepłem straconym to zjawisko nam powszechne.

Tradycyjne i stosowane dotychczas elementy kanalizacji wewnętrznej, ściekowej budynków nie posiadają możliwości odbioru ciepła zrzutowego, którego ogromne ilości są w tym przypadku tracone bezpowrotnie - oddawane tak do konstrukcji, gruntu i atmosfery.

Znane są i ujawnione rozwiązania z tej dziedziny jak np. znany z opisu pantentowego US 5590708 blok cieplny charakteryzujący się tym, że wewnątrz monobloku skomponowanego z ceramicznego materiału znajdują się trzy równoległe do siebie przewody, kanały o kształcie podłużnej szczeliny mającej mnogość ścian o profilu łukowo zadanym oraz znana z opisu patentowego PL 178916 rura wymiennika ciepła do kotła grzejnego, która w swym wnętrzu mieści aluminiowy wkład profilowy powstały tak z dwóch złączonych ze sobą półskorup wewnętrznie użebrowanych a także znany z opisu patentowego PL 103528 wymiennik ciepła przeciwprądowy w którym ciepła i zimna woda płyną jednocześnie w odwrotnych do siebie kierunkach oraz wiele innych podobnej budowy i zadania.

Żadne z nich nie służą jednak zamierzonemu celowi i nie nadają się do jego realizowania, żadne też z nich nie daje się wmontować w istniejące instalacje zrzutu ścieków tak z uwagi na niejednorodność struktury materiału, połączeń jak i ich celowe przeznaczenie.

Celem wynalazku jest budowa takiego absorbera ciepła, który swą strukturą materiałową i zdolnościami adaptacji w czasie dowolnym zrzutu ścieku pozwoli odebrać nim bardzo dużą ilość ciepła ze środowiska ciepłego ścieku i zwrócić nim ciepło do użytku nowego, ponownie do instalacji w stworzonym tak obiegu zamkniętym ciepła technologicznego.

Istota rozwiązania polega na tym, że ciepło odprowadzane w zużytej wodzie ciepłej trafia przed zrzutem do kanalizacji do absorbera i przewodu centralnego, środkowego na obwodzie, którego w jednolitej monostrukturze absorbera rozmieszczono dwa lub więcej kanałów tworzących tak dla tego przewodu płaszcz, którym lub którymi przepływa medium w postaci zimnej wody skierowanej do podgrzewacza wody ciepłej i / lub dalej instalacji wody zimnej co w sumie powoduje zwrot ciepła zrzutowego do instalacji wody ciepłej i tworzy nim obieg zamknięty ciepła budynku czy obiektu gdzie na potrzeby tego i efektywnego odbioru ciepła przewody i kanały użebrowano obwodowo, które to żebra i w rozmieszczeniu pierścieniowo-wewnętrznym hamują przepływ wszystkich cieczy co czyni absorber urządzeniem wykorzystującym energię odnawialną - a w tym wypadku, cieplną i spadającą grawitacyjnie w tym zrzucie a nadto działającym bez zużywania do tego celu żadnej czy jakiejkolwiek energii - powodując nim uzysk ciepła o rząd wielkości minimum 10-15 stopni Celsjusza w zależności od długości absorbera i jego żeber a także stopnia izolacji oraz kąta pochylenia i przepływu cieczy oraz jego posadowienia.

Korzystnie dla urządzenia jest jeżeli absorber w swej całości wykonany jest z materiałów dobrze i szybko przewodzących ciepło co pozwala na krótkim odcinku absorbera odbiór dużej ilości ciepła ze zrzucanego ścieku i w efekcie zrównoważenie, zmieszanie temperatury obu środowisk do jednakowego poziomu na ich wylotach z absorbera.

Korzystnie dla urządzenia jest jeżeli ciepło przekazywane jest metodą kontaktową ze środowiska ciepłego ścieku do środowiska zimnej wody, podnosząc tak jej temperaturę wyjściową o rząd wielkości od 10 do 15 stopni Celsjusza - wartość odzysku, recyklingu.

Korzystnie dla urządzenia jest jeżeli absorber wykonany w postaci listwy lub przewodu o przekroju poprzecznym prostokąta, kwadratu, koła lub owalu ma użebrowanie rozmieszczone po obwodzie wewnętrznym przewodu i kanałów w sposób pierścieniowo-dośrodkowy-centralny przebiegający tak przez całą długość i monostrukturę urządzenia w celu hamowania przepływu cieczy a jego skończona całość izolowana jest termicznie.

Korzystnie dla urządzenia jest jeżeli zespolona konstrukcja absorbera ma regulowaną cięciem i spawaniem długość i kształt dla jego montażu i posadowień go w budynku lub gruncie i dalszego działania w pionie, poziomie lub pod innym dowolnym kątem.

Korzystnie dla urządzenia jest jeżeli tworzy i wchodzi w skład nowych technologii w sposobach i metodach odzyskiwania ciepła technologicznego odpadowego ścieków.

Ściekowy liniowy absorber ciepła - wynalazek dedykowany do systemu HCA ... więcej w najnowszych wynalazkach

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w rysunku na którym Fig.1 przedstawia absorber w przekroju pionowym a Fig.2, 3 i 4 przekrój poprzeczny jego odmian natomiast Fig.5 schemat instalacji z umieszczonym w niej absorberem w wariancie dwóch przewodów zimnej wody doprowadzanej do podgrzewacza wody ciepłej i dalej już do instalacji wody ciepłej, podczas gdy Fig.6 schemat instalacji w której jeden z przewodów absorbera doprowadza wodę zimną do podgrzewacza wody ciepłej i dalej do instalacji wody ciepłej a drugi wodę zimną bezpośrednio do instalacji wody zimnej - tworząc obieg zamknięty.

Absorber, którym w przewodzie 1, przepływa ściekowa woda ciepła, zrzucana z urządzeń 7, 8 i 9, odprowadzana do pionu kanalizacyjnego 12, poprzez ścianki przewodu 1, dodatkowo użebrowanego 4, lub nie,odbiera ciepło przekazując go do kanałów 2 i 3, którymi w odwrotnym kierunku lub nie do ścieku zużytej wody, płynie medium w postaci zimnej wody kierowanej do podgrzewacza ciepłej wody 6 i dalej do instalacji ciepłej wody 10 lub w zależności od wariantu podłączeń do podgrzewacza 6 i instalacji ciepłej wody 10 oraz dalej do instalacji zimnej wody 11 dla stworzenia obiegu zamkniętego ciepła a tak zamknięta i posadowiona w instalacji całość absorbera na zewnątrz i po swym obwodzie dla eliminacji strat cieplnych izolowana jest termicznie izolacją 5.

Absorber może być montowany w instalacje istniejące i nowe budynków oraz poza nim w gruncie dla zastosowań powszechnych w gospodarstwach domowych i przemyśle dla potrzeb oszczędności energii oraz ochrony środowiska a także recyklingu ciepła w tym tworzenia nowych sposobów i metod pozyskiwania ciepła technologicznego oraz jego odzyskiwania z ciepła odpadowego ścieków domowych i przemysłowych.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. Ściekowy absorber ciepła w którym znajdują się równolegle do siebie przewody jako kanały dodatkowo użebrowane wewnętrznie w których ciepła i zimna woda płyną jednocześnie w odwrotnych do siebie kierunkach, znamienny tym, że przewód centralny, środkowy (1) przenoszący ściek i ciepło, odprowadzane grawitacyjnie w zużytej wodzie z urządzeń (7), (8) i (9) do kanalizacji (12) ma na swym obwodzie rozmieszczone dwa lub więcej kanałów (2) i (3) z medium absorbującym ciepło transportowane i jego zwrot poprzez podgrzewacz (6) i lub instalację (11) do instalacji ciepłej wody (10) tworząc tak obieg zamknięty ciepła technologicznego budynku czy obiektu.

2. Ściekowy absorber ciepła według zastrz.1, znamienny tym, że użebrowanie (4) jest w przewodzie (1) oraz kanałach (2) i (3) rozmieszczone po obwodzie wewnętrznym w sposób pierścieniowo-dośrodkowy-centralny i przebiega przez całą długość absorbera.

3. Ściekowy absorber ciepła według zastrz.1, znamienny tym, że wykonany jest w całości monostruktury z materiału wysoce przewodzącego ciepło w postaci listwy lub przewodu izolowanego termicznie (5) o przekroju poprzecznym prostokąta, kwadratu, koła i owalu.

4. Ściekowy absorber ciepła według zastrz.1, znamienny tym, że zespolona konstrukcja absorbera ma regulowaną długość i kształt dla montażu i posadowień go w budynku lub gruncie oraz działania w pionie, poziomie lub pod innym dowolnym kątem.

RYSUNKI - DRAWINGS (zobacz w wersji kompletnej w formacie PDF)

... PATENT NR 196379

OPIS PATENTOWY PL w wersji pdf. ...


Inne nasze absorbery ciepła z różnych środowisk w postaci wynalazków i systemów

Spalinowy kształtkowy absorber ciepła do systemu HCA ... więcejHeliostacjosferyczny słoneczny absorber ciepła do systemu HCA ... więcejŚciekowy stopowy absorber ciepła do systemu HCA ... zobacz więcej

...

Ściekowy kaskadowy absorber ciepła - najnowszy wynalazek dedykowany do systemu HCADachowy podpowierzchniowy absorber ciepła - najnowszy wynalazek dedykowny do systemu HCAPanelowy nawierzchniowy absorber ciepła - najnowszy wynalazek dedykowany do systemu HCA

Projekt polskiego systemu HCA autor i koordynator projektu Józef Jan Kramarz

Projekt HCA - Panele wielofunkcyjne, absorbery ciepła i akumulatory ciepła dedykowane do systemu HCA

Co to takiego HCA ??? - to, Panele wielofunkcyjne, absorbery ciepła i akumulatory ciepła, które tworzą polski system HCA ... zobacz w PDF

...

Prawa autorskie do całości systemów odbioru ciepła i samych absorberów ciepła

Ustalone zostały pierwszymi opracowaniami i zgłoszeniami wynalazków do UPRP już w roku 2000 oraz pierwszymi publikacjami Patentów twórcy tego typu rozwiązań w nadanych nazwach handlowych „absorber ciepła” np.. spalinowy czy też ściekowy.

Wszystkie systemy absorpcji i odbioru ciepła wewnętrznego czy też zewnętrznego oraz jego pochłaniania i kumulacji przez dużą grupę projektowanych absorberów ciepła lub paneli absorbujących w obu przypadkach opartych na wysokim współczynniku przewodnictwa aluminium oraz masie kumulującej ciepło „x” to wysoce zaawansowana innowacja technologiczna oraz produktowa, rozwijana i udoskonalana wciąż i do chwili obecnej w wyniku i efekcie prowadzonych na bieżąco prac badawczo-rozwojowych oraz testowych w budowanym od podstaw Ośrodku Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich.

... zobacz też czym zajmuje się Ośrodek

więcej ... technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania

Znaki towarowe słowne dla prac B+R, paneli wielofunkcyjnych i absorberów ciepła

Znak towarowy słowny - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - do oznaczenia efektów i rezultatów prac badawczo-rozwojowych w zakresie paneli i absorberów KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowny UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - do oznaczenia efektów i rezultatów prac badawczo-rozwojowych w zakresie paneli KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowny - Absorber ciepła - do oznaczenia efektów i rezultatów prac badawczo-rozwojowych w zakresie absorberów KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowny - Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm - do oznaczenia efektów i rezultatów prac badawczo-rozwojowych w zakresie paneli KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowny - POLPANEL - do oznaczenia efektów i rezultatów prac badawczo-rozwojowych w zakresie paneli KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowny - POLPANEL - do oznaczenia efektów i rezultatów prac badawczo-rozwojowych i licencji na efekty i rezultaty tych prac w postaci wynalazków, wzorów, znaków i praw autorskich KRAMARZ POLSKA

...

Zobacz też ... Technologie Kramarz Polska oraz prace B+R - polska myśl techniczna

Odzysk ciepła traconego i zrzutowego z wentylacji, spalin i ścieków - Patenty i wynalazki na odzysk i pozyskiwanie ciepła Kramarz PL

Technologie odzysku ciepła z wentylacji wnętrz użytkowych i spalin kominowych Kramarz Polska ... więcejTechnologie odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych Kramarz Polska ... więcejTechnologie recyklingu ciepła odpadowego i traconego w procesach użytkowych Kramarz Polska ... więcej

...

Zobacz też ... Znak towarowy i harmonogram prac B+R do - HCA to czyste powietrze

HCA to czyste powietrze - znak towarowy słowno-graficzny do oznaczeń praw, efektu i rezultatu prac badawczo-rozwojowych i licencji

HCA to czyste powietrze - znak towarowy słowno-graficzny ... więcej

...zobacz też ... opracowanie w zakresie systemów HCA w PDF