Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEOFERTA na pozyskanie środków rozwojowych z funduszy unijnych  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

TRANSFER i B+R ...

OFERTA transferu technologii, B+R, Know-how i Praw Wyłącznych ...

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA


... Wielofunkcyjny aluminiowy profil grzewczo-chłodzący ALU-Bed PANEL łoża nośnego dla przewodów grzewczo-chłodzących i absorbujących ... więcej


... ALU-Profil PANEL logotyp i B+R... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

MAGDALENA Ośrodek innowacji i transferu technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich - logo ośrodka innowacji, wypoczynku i pracy twórczej

Napędy i gąsienice do kół pojazdu 

PATENT PL190199 - WHEELS ENCIRCLING AUTOMOTIVE VEHICLE CRAWLER CHAINS AND METHOD OF PROVIDING ALTERNATIVE DRIVE EITHER THROUGH THE WHEELS OF THROUGH THE CRAWLER CHAIN

Urządzenie do zastosowań powszechnych w każdym
samochodzie jako dodatkowy środek trakcyjny - równolegle
załączalny do kół pojazdu, różniący sie od rozwiązań TOYOTY tym,
że nie ma potrzeby wymiany kół na gąsienice - tu napęd przenoszony
jest jednocześnie na koło i gąsienicę w stopniu równym ruchowi samochodu.transfer praw

nasze technologie

producent poszukiwany

inne >>>

DOKÓLNA GĄSIENICA SAMOCHODOWA

OPIS WYNALAZKU PL343498 - SPECIFICATION / DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 190199

OPIS PATENTOWY PL 190199 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku: KRAMARZ JÓZEF, Krobica, POLSKA

Przedmiotem wynalazku jest dokólna gąsienica samochodowa jako urządzenie przeznaczone dla pojazdów samochodowych do zastosowań w trudnych warunkach terenowych jako dołączalny do koła pojazdu dodatkowy napęd trakcyjny.

Znane są i ujawnione rozwiązania z tej dziedziny jak np. znane z opisu DE8129122 gąsienice do zastosowań w miejsce kół różnego typu pojazdów. Wadą tego i podobnych rozwiązań jest fakt i konieczność usuwania kół z pojazdu dla możliwości uzyskania celu urządzenia i napędu gąsienicowego.

Znane są i ujawnione dalsze rozwiązania, które polegają na wymianie opon oraz różne w rodzaju np. łańcuchy i nakładki zakładane na oponę koła stałoistniejącego.

Wszystkie te rozwiązania pozbawione są cech uniwersalności i wymagają dużych nakładów pracy przy zmianie wyposażenia czy doposażenia co nie pozwala na ich stosowanie w sposób ciągły w różnych warunkach tak trakcyjnych jak pogodowych i terenowych, w których może być pojazd.

Istota rozwiązania polega na tym, że urządzenie wykonane jest w kształcie trójkątnej zwartej, dwuściennej obudowy w której umieszczona jest sztywna rolka napędowa z wbudowaną przekładnią i kołnierzem mocującycm oraz dwie amortyzowane rolki napinające po obrysie których porusza się gąsienica, dociskana do podłoża w miejscu jej przyłożenia dodatkowymi rolkami dociskowymi, amortyzowanymi niezależnie, która to całość urządzenia poprzez kołnierz mocujący rolki napędowej przykręcona jest wraz z felgą koła w miejsce stałego mocowania tego koła odpowiednio dłuższymi śrubami szpilkowymi, łączącymi w jedną całość dotychczasowe koło wraz z gąsienicą, tworząc tak razem nowy napęd kołowo-gąsienicowy, niezależny od pozostałych napędów kół lub napędów kołowo-gąsienicowych, które to urządzeniem i w zależności od pojazdu mogą być stosowane na przednią lub tylną oś pojazdu albo na obie i do wszystkich kół tradycyjnych oraz różnych pojazdów w tym wielosiowych.

Gąsienica posiadająca sztywną rolkę napędową z wewnętrzną przekładnią, niezależnym bębnem napędowym, kołnierzem mocującym pozwala mocować urządzenie i przenosić zarazem napęd z osi pojazdu poprzez redukcję przekładnią wewnętrzną na bęben napędowy ciągnący gąsienicę co czyni rolkę wraz ze szpilkami mocującymi trwale złączoną w trakcyjnie współbieżnym napędzie kołowo-gąsienicowym a samą rolkę nową tak rodzajem mocowania, przeniesienia stopniowego napędu i współbieżności.

Korzystnie dla urządzenia jest jeżeli długość zastosowanej gąsienicy równa jest długości obwodowej opony koła a średnica koła w stosunku do średnicy bębna rolki napędowej gąsienicy wynosi jak 5 do 1 co pozwala zrównoważyć prędkość obwodową koła z prędkością posuwową gąsienicy i zapewnić zgodny ze sobą i równy sobie ruch postępowy koła i gąsienicy tak zespolonej.

Korzystnie dla urządzenia jest jeżeli przekładnia wewnętrzna rolki napędowej zwiększa prędkość obwodową bębna ciągnącego i prowadzącego gąsienicę pięciokrotnie co pozwala zrównoważyć prędkości obwodowe i posuwowe koła i gąsienicy tak zespolonych i osadzonych na wspólnej osi napędowej.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest na rysunku na którym Fig.1 przedstawia dokólną gąsenicę samochodową połączoną z obciętym kołem według lini AA w rzucie z góry a Fig.2 przekrój gąsienicy według lini AA.

Dokólna gąsienica samochodowa szpilkami 1, poprzez kołnierz mocujący rolki napędowej 2 przymocowana jest wraz z felgą koła 8 w miejsce stałego mocowania tego koła a gąsienica 4 napięta i stabilizowana jest rolkami napinającymi 3 i dociskana do podłoża rolkami dociskowymi 5 a całość tej konstrukcji osłonięta jest w jej górnej części osłoną, błotnikiem 6, tworząc tak w całości lekki, niezależny, współbieżny napęd gąsienicowy 7.

Urządzenie może mieć powszechne zastosowanie w motoryzacji oraz w zakresie podstawowych potrzeb ludzkich, ich wygody i bezpieczeństwa oraz ratownictwa i armii.

Urządzenie może tworzyć nowy rodzaj napędu kołowo-gąsienicowego ponieważ napęd zadany z jednej i wspólnej osi napędowej może być przenoszony równocześnie na dotychczasowe koło i trójkątną gąsienicę poprzez zespół nowej rolki napędowej z wbudowaną tak i celowo przekładnią wraz z celowym kołnierzem mocującym tej rolki i gąsienicy w którym to urządzeniu moment obrotowy koła i moment posuwowy gąsienicy zostaje zrównoważony a moment obrotowy wału napędowego jest dla obu zamieniany w zgodny ze sobą i równy ruchowi postępowemu koła i nowej gąsienicy w miejscu ich przyłożenia i kontaktu z podłożem po którym ruch ten postępuje jako ruch całego pojazdu czy obiektu tak wyposażonego.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1.Dokólna gąsienica samochodowa w kształcie trójkąta, zawierająca rolki napinające i dociskowe na których osadzona jest gąsienica, znamienna tym, że posiada rolkę napędową z wewnętrzną przekładnią, bębnem i kołnierzem mocującym (2) na której osadzona jest gąsienica (4) napięta rolkami (3) i dociśnięta rolkami (5), która to w całości śrubami szpilkowymi (1) poprzez kołnierz rolki (2) przykręcona jest wraz z felgą koła (8) w miejsce stałego mocowania tego koła.

2.Dokólna gąsienica samochodowa według zastrz.1, znamienna tym, że długość zewnętrzna obrysowa gąsienicy (4) równa jest długości obwodowej opony i koła (8) w miejscu największej średnicy tego koła (8).

3.Dokólna gąsienica samochodowa według zastrz. 1 lub 2, znamienna tym, że największa średnica koła (8) w stosunku do średnicy bębna rolki napędowej (2) jest stała i wynosi 5:1.

PATENT NR 190199

Opis patentowy w pdf.

aktywne PATENTY KRAMARZ POLSKA pod dotacje unijne ... więcej