Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "ALTERPANEL" - ALU system cassette-composite PANEL
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"

Nowy pancerz komorowy czołgu 

spis i wykaz patentów

Część jawna jednego
z wielu rozwiązań budowy nowej
struktury oraz konstrukcji i zespolenia
pancerza wraz z bryłą czołgu i jej zespołami.układ diamentowy płyt kadłuba

wielorzędowy napęd trakcyjny czołgu

gąsienica dwurzędowa w kilku możliwych wersjach

sposób budowy przedziału bojowego załogi czołgu nowej generacji

inne >>>

PANCERZ KOMOROWY zwłaszcza CZOŁGU

OPIS WYNALAZKU PL365351 - SPECIFICATION / DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 205165

OPIS PATENTOWY PL 205165 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku: KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA

Przedmiotem wynalazku jest pancerz komorowy zwłaszcza czołgu do celu i dalszego stworzenia nowych sposobów budowy, przeznaczenia, zastosowania i działania czołgu nowej generacji.

Dotychczasowe rozwiązania pancerza to z reguły pancerze monolitowe lub strukturalne o stałej, trwale i raz ustalonej strukturze oraz masie z możliwościami dodawania zewnętrznych modułów pancernych lub kumulacyjnych, stanowiących w sumie o grubości tego pancerza i jego masie oraz odporności na trafienia a także możliwościach przetrwania współczesnego pola walki.

W obowiązującym stanie techniki znane są takie rozwiązania jak na przykład z opisu DE19649709 reaktywny pancerz czołgu, składający się z ukośnie zamocowanej przedniej osłony w której pomiędzy przemieszczanymi w niej płytami zamocowano materiał wybuchowy lub PL174119 segmentowy pancerz reaktywny albo PL181177 pancerz pasywny czy też PL168122 czołg z pancerzem reaktywnym oraz PL156463 segmentowy pancerz aktywny oraz wiele innych podobnej budowy i działania, którymi też w żaden sposób nie da się osiągnąć zamierzonych celów wynalazku.

Celem wynalazku jest stworzenie takiego rozwiązania, które poprzez konstrukcję pancerza pozwoli osiągnąć różne inne zadane cele dla budowy, zastosowania, działania i przeznaczenia nowego czołgu w tym min. maksymalnej i całkowitej ochrony załogi czołgu, różno zmiennej masy czołgu, przemieszczania środka ciężkości czołgu, zmiany wysokości i charakterystyki czołgu w każdych warunkach, rozpraszania energii kinetycznej trafienia, zastosowania nowych układów trakcyjnych czołgu, obniżenia echa radarowego i stworzenia pseudo pola siłowego czołgu oraz wielu innych niejawnych.

Cele te są możliwe do osiągnięcia tylko poprzez i wraz z budową pancerza komorowego wolnego obszarami i komorami wewnętrznymi pancerza tworzącego kadłub czołgu.

Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że kadłub pancerza komorowego w kształcie dowolnego naczynia lub połączonych naczyń, formy, komory składa się z systemu zaworów wlewowo-zasypowych ustalonych w wieku łączącym ścianę zewnętrzną wraz ze ścianą wewnętrzną oraz systemu zaworów wylewowo-wysypowych ustalonych w dnie tak powstałego naczynia lub połączonych naczyń oraz dalszego systemu zaworów przelewowo-przesypowych łączących poszczególne naczynia i komory pancerza w całość, stanowiąc tak nimi maksymalnie 50% udziału w grubości tego pancerza oraz jego masy a także objętości zaś pozostałe 50% w jego całości stanowi wypełnienie w postaci dowolnego czynnika stałego lub ciekłego albo gazowego w postaci dowolnej, dającej się transportować pompami ssąco-tłoczącymi.

Korzystnie dla wynalazku jest, że pancerz posiada ustalony w krawędzi dolnej, najniższej, łącznik przelewowy mieszczący po swym wewnętrznym obwodzie wszystkie zawory przelewowo-przesypowe, regulujące tak przepływ wypełnienia pomiędzy poszczególnymi naczyniami i komorami pancerza.

Korzystnie dla wynalazku jest, że pancerz posiada wewnętrzne grodzie i żebra dzielące naczynie i pancerz na odrębne samodzielne naczynia i komory połączone lub nie łącznikiem przelewowym.

Korzystnie dla wynalazku jest, że pancerz posiada zewnętrznie i obrysowo ustaloną krawędź spływu pancerza oraz wnękę wewnętrzną powstałą tak z połączenia płaszczyzny spływu z płaszczyzną podspływu mieszczącą w niej obwodowo łącznik przelewowy.

Korzystnie dla wynalazku jest, że pancerz posiada na płaszczyźnie spływu oraz płaszczyźnie podspływu a także we wnęce wewnętrznej, dodane moduły lub okładziny o funkcji różno-zmiennej.

Korzystnie dla wynalazku jest, że pancerz posiada we wnęce wewnętrznej w obrysie i na obiegu łącznika przelewowego rozmieszczone pompy ssąco-tłoczące oraz pompy sprężające.

Korzystne skutki realizacji wynalazku to obniżenie masy czołgu o 50% jego masy całkowitej dla celów przerzutów i szybkiego przemieszczania oraz możliwość odrębnej logistyki samego wypełnienia pancerza.

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w rysunku, na który fig. 1 przedstawia przekrój poprzeczny bocznej części pancerza, fig. 2 - fragment części wewnętrznej pancerza w rzucie bocznym od strony wnęki, a fig. 3 - przekrój wzdłużno-poprzeczny przez ścianę boczną pancerza komorowego.

Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu, składa się z ściany zewnętrznej 1 złączonej trwale ze ścianą wewnętrzną 2 wiekiem 3 wraz z zaworem wlewowo-zasypowym 5 oraz dnem wraz z zaworem wylewowo-wysypowym 6 tworząc nimi tak naczynie, formę i komorę 19 zalaną lub nie wypełnieniem 7.

Pancerz ustalony ścianami 1 i 2 komory 19 posiada tak zewnętrznie powierzchnię spływu pancerza 9 oraz powierzchnię podspływu 10 oraz krawędź spływu 8 a wewnętrznie ustaloną nimi wnękę 11 mieszczącą łącznik przelewowy 12 wraz z ustalonymi w nim zaworami przelewowo-przepustowymi 13 łączącymi poszczególne komory 19.

Łącznik 12 posiada na swym obwodzie i obiegu pompy ssąco-tłoczące oraz pompy sprężające 14 regulujące przepływ wypełnienia 7 pomiędzy komorami 19 wyznaczonymi i ustalonymi tak grodziami 17 lub żebrami 18.

Pancerz tak ustalony posiada zewnętrznie i wewnętrznie dodane moduły lub okładziny zewnętrzne 15 oraz wewnętrzne 16.

Wynalazek może mieć zastosowanie w budowie nowej generacji czołgów o odrębnych przedziałach bojowych załogi, regulacji różno-zmiennej masy czołgu, sposobów przemieszczania środka ciężkości, sposobów zmiany charakterystyki oraz wysokości czołgu, sposobach rozpraszania i kierunkowania energii kinetycznej trafienia, użycia zmienno-różnych układów trakcyjnych czołgu, obniżenia echa radarowego oraz wielu innych.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu, składający się ze ściany zewnętrznej połączonej trwale ze ścianą wewnętrzną dnem oraz wiekiem, znamienny tym, że skorupa pancerza w kształcie dowolnego naczynia, formy, komory (19) składa się z systemu zaworów wlewowo-zasypowych (5) ustalonych we wieku (3) łączącym ścianę zewnętrzną (1) wraz ze ścianą wewnętrzną (2) oraz systemu zaworów wylewowo-wysypowych (6) ustalonych w dnie (4) komory (19) lub połączonych komór (19) systemem zaworów przelewowo-przesypowych (13) ustalonych w łączniku przelewowym (12) na obiegu którego ustalono pompy ssąco-tłoczące oraz sprężające (14) stanowiąc tak nimi maksymalnie 50% udziału w grubości, objętości i masie tak powstałych komór (19) pancerza w którym pozostałe 50% jego całości stanowi dowolny czynnik stały, ciekły lub gazowy w postaci wypełnienia (7).

2. Pancerz komorowy według zastrz. 1, znamienny tym, że komora (19) składa się z wewnętrznych grodzi działowych (17) oraz żeber działowych (18) dzielących komorę (19) na samodzielne komory (19) połączone łącznikiem przelewowym (12) i zaworami przelewowo-przesypowymi (13).

3. Pancerz komorowy według zastrz. 1, znamienny tym, że komora (19) posiada zewnętrznie i obrysowo ustaloną krawędź spływu (8) oraz wnękę (11) powstałą tak z połączenia płaszczyzny spływu (9) z płaszczyzną podspływu (10) w której wewnętrznie ustalono łącznik przelewowy (12).

4. Pancerz komorowy według zastrz. 1, znamienny tym, że komora (19) posiada na płaszczyźnie spływu (9) oraz płaszczyźnie podspływu (10) dodane moduły lub okładziny zewnętrzne (15) oraz we wnęce (11) dodane moduły lub okładziny wewnętrzne (16) o funkcji różno-zmiennej.

... opis patentowy PL 205165 - "projekt x" w pdf.

aktywne PATENTY KRAMARZ POLSKA pod dotacje unijne ... więcej