Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Decyzja UPRP o udzieleniu Prawa Ochronnego na znak towarowy 489426 

Znak towarowy "Projekt POLPANEL" ... więcej opis projektu realizowanego od 2008 roku


Projekt POLPANEL

Decyzja
Urzędu Patentowego RP
Warszawa, dnia 28.03.2019 r.

Urząd Patentowy udziela prawa ochronnego
na znak towarowy słowno-graficzny "Projekt POLPANEL"
zgłoszony w dniu 16.08.2018r. pod numerem Z.489426 przez
uprawnionego do/i/ze znaku towarowego JÓZEF KRAMARZ POLSKA

na rzecz: Józef KRAMARZ, Krobica, POLSKA

Ochrona znaku towarowego trwa od dnia 16.08.2018r.

Decyzja UPRP z dnia 28.03.2019r. o udzieleniu Prawa Ochronnego na znak 489426

Decyzja UPRP o udzieleniu ochrony na znak towarowy "Projekt POLPANEL" ... więcej opis projektu realizowanego od 2008 rokuDecyzja UPRP o udzieleniu ochrony na znak towarowy "Projekt POLPANEL" ... więcej opis projektu realizowanego od 2008 roku

...

Opis znaku towarowego oraz wykaz towarów i usług dla których jest przeznaczony

Opis znaku:

Znak towarowy słowno – graficzny składa się z nazwy Projekt POLPANEL osadzonej w grafice w kolorach białym, szarym i czarnym jak w rysunku i obrazie poniżej, charakteryzującej i przedstawiającej zakratkowaną kartkę papieru wraz z napisem.

Przeznaczony jest głównie do oznakowania Projektu POLPANEL w zakresie wyrobów i usług dotyczących paneli aluminiowych i ich wykonania oraz stosowania w tym zwłaszcza nowymi technikami według opatentowanych sposobów i wzorów przemysłowych oraz samych projektów związanych z nimi - dotyczących tej branży produkcji i usług oraz systemów samego ogrzewania, chłodzenia i absorpcji płaszczyznowej w układach wewnętrznych i zewnętrznych.

Projekt POLPANEL - realizowany od 2008 roku objęty od początku realizacji znakiem towarowym R.223927 w nazwie POLPANEL i klasach 06, 42 i 45 został obecnie rozszerzony o ochronę w zakresie wyrobów ujętych klasie 11.

Wykaz towarów i/lub usług,
do których oznaczania jest przeznaczony znak towarowy ze wskazaniem klas odnoszących się do określonych towarów i usług

Klasa 06

Listwy metalowe, Profile aluminiowe, Aluminium profilowane wytłaczane, Elementy wyciskanego aluminium, Boazeria metalowa, Dachy i pokrycia metalowe, Listwy profilowe metalowe dla budownictwa, Metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, Panele konstrukcyjne metalowe, Płytki podłogowe metalowe, Podłogi metalowe, Pokrycia dachów metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pokrycia metalowe ścian w budownictwie, Panele metalowe, Metalowe panele dachowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Metalowe panele okładzinowe, Metalowe panele sufitowe, Panele ścienne z metalu, Panele metalowe obiciowe do budynków, Metalowe panele akustyczne do ścian, Izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, Okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, Oszklone panele do użytku w budownictwie, Aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, Półprodukty z aluminium lub jego stopów, Aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, Folia aluminiowa,

Klasa 11

Ogrzewanie podłogowe, Termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, Instalacje grzewcze, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Urządzenia na gorące powietrze, Wymienniki ciepła inne niż części maszyn, Grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, Ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, Grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, Grzejniki do systemów centralnego ogrzewania,

Klasa 42

Badania naukowe, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Opracowanie projektów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Wzornictwo przemysłowe, Badania technologiczne, Badania laboratoryjne, Badania środowiska, Badania chemiczne, Badania dotyczące technologii, Badania w dziedzinie energii, Badania w dziedzinie techniki, Badania naukowe dotyczące ekologii, Badania naukowe i przemysłowe, Badania nad procesami przemysłowymi, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie form, Projektowanie graficzne, Projektowanie znaków, Projektowanie techniczne, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie wzorów, Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie znaków towarowych, Projektowanie metod produkcji, Projektowanie płytek wykładzinowych, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami,

Klasa 45

Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, Licencjonowanie własności przemysłowej, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie zastosowań patentowych, Licencjonowanie znaków towarowych, Licencjonowanie praw autorskich, Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie,

Oryginał zapisu autora, ustalanego od 2008 roku do realizacji Projektu POLPANEL

PROJEKT - POLPANEL
(opis systemu, grupy technologii, wzorów, nazw i praw zastosowanych w projekcie)

System POLPANEL tworzy:

Grupa nowych na rynku technologii i jej całej gamy produktów z obszaru produkcji profili aluminiowych do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego złożonych z modułów pól ścian, podłóg czy sufitów o funkcji wykończeniowej - czynnikiem niskotemperaturowym, prądem i powietrzem w zastosowaniu wewnętrznym oraz zewnętrznym wykończeń fasad, elewacji i dachów budynków do odbioru i absorpcji ciepła słonecznego.

Zastosowane nowe technologie:

1/ technologia produkcji innowacyjnych okładzin ściennych i podłogowych grzewczo-chłodzących typu panel
2/ technologia produkcji wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących
3/ technologia produkcji grupy innowacyjnych paneli ALU-Therm
4/ technologia ogrzewania płaszczyznowego w sposób wielostrefowy czynnikiem niskotemperaturowym
5/ technologia chłodzenia płaszczyznowego w sposób wielostrefowy czynnikiem niskotemperaturowym
6/ technologia ogrzewania niskotemperaturowego panelem ściennym lub podłogowym sekwencyjnie
7/ technologia chłodzenia płaszczyznowego panelem ściennym lub podłogowym sekwencyjnie
8/ technologia odbioru i absorpcji ciepła oraz energii słonecznej panelem grzewczo-chłodzącym

Zastosowane nazwy skrótowe modułu nowych paneli aluminiowych i ich zastosowanie:

01/ Panel ALU-Eco (do pełnego recyklingu)
02/ Panel ALU-Therm ( do ogrzewania i chłodzenia wnętrz)
03/ Panel ALU-Air (do transportu ogrzanego lub schłodzonego powietrza)
04/ Panel ALU-Design (do zmiany pokryć i wystroju wnętrz)
05/ Panel ALU-Solar (do odbioru ciepła słonecznego)
06/ Panel ALU-Light (do iluminacji i oświetlenia)
07/ Panel ALU-Glass (do połączeń i budowy ze szkłem)
08/ Panel ALU-Accu (do akumulowania energii cieplnej w strukturze ciał stałych)
09/ Panel ALU-Aqua (do akumulowania energii cieplnej w strukturze ciał ciekłych)
10/ Panel ALU-Gas (do akumulowania energii cieplnej w strukturze ciał gazowych)
11/ Panel ALU-Volt (do instalacji ogniw fotowoltaicznych i wytwarzania energii elektrycznej)
12/ Panel ALU-Roof (do krycia dachów + 05,06,07,08,09,10 i 11)
13/ Panel ALU-Green (do elewacji, fasad i budowy tarasów energetycznych + 05,06,07,08,09,10,11 i 12)

Prawa własności intelektualnej:

01/ autorskie do nazw, wzorów, rysunków i opracowań techniczno-technologicznych oraz całości innowacji
02/ twórcy wynalazków za numerami - 336019, 341914, 345226, 346435, 382880, 383039, 384253, 384272
03/ praw przemysłowych z patentów PL 193961, PL 196383, PL 199684, PL 200319, PL 200284, PL 205160
04/ twórcy wzorów przemysłowych za numerami - 20392, 20416, 4443
05/ praw przemysłowych z rejestracji wzorów przemysłowych NR 1545, NR 3019, NR 6736
06/ praw przemysłowych z rejestracji wzorów wspólnotowych No 000938089-001
07/ praw przemysłowych ze zgłoszenia wynalazków EP2020468 i EP2014993
08/ know-how do całości (negatywne i pozytywne)

Okres realizacji : od 1.01.2008 rok do odwołania

Zasięg : europejski

Autor i Koordynator : Józef Kramarz

zobacz ... prawa autorskie i oryginał z zapisu udostepnionego w sieci w dniu 5.12.2011r. w PDF

Więcej ... system grzewczo-chłodzący POLPANEL i rodzaje ogrzewania POLPANEL

Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL ... więcejStrefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL ... więcejSekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL ... więcej


więcej ... system grzewczo-chłodzący POLPANEL oraz inne nasze systemy grzewczo-chłodzące

System paneli grzewczych tego typu został pierwszy raz wdrożony do produkcji ciągłej przemysłowej w 2010 roku w wiodącej wówczas tłoczni profili aluminiowych w świecie i Polsce Sapa Aluminium - czego efektem był skończony profil i gotowy panel podłogowy oraz panel ścienny a także profil i panel łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących (wodnych i elektrycznych) samoistny oraz do mocowań w panelu ściennym co dało początki powstania i konfiguracji takich systemów grzewczo-chłodzących, jak min.

Znak towarowy ... system grzewczo-chłodzący - słowny do oznaczeń naszych systemów
system grzewczo-chłodzący POLPANEL... zobacz więcej

system grzewczo-chłodzący ALTERPANEL... zobacz więcej

i najnowszy system grzewczo-chłodzący HCA... zobacz więcej


Więcej ... systemy i sposoby łączenia paneli z Grupy ALU-Therm oraz Zielony Panel

Patentowane oraz chronione systemy i sposoby łączenia naszych paneli grzewczo-chłodzących i absorbująco-kumulujących ciepło w swej strukturze ALU + X (masa kumulacyjna x) - akumulująca w panelach kumulujących przejściowo ciepło odebrane z bryły budynku oraz natury w tym zwłaszcza z części nasłonecznionych fasad i dachów zabudowanych nimi, stanowiąc tak magazyn przejściowy ciepła w postaci nowych rodzajów zapięć i sprzęgu w nadanym oznaczeniu anglojęzycznym: Duo-spoon lub Spoon-click albo Vertical-click ustalonych w szeregu rodziny najnowszych wynalazków oraz wzorów przemysłowych zgłoszonych do ochrony w latach 2016 - 2018


Vertical click PANEL ... więcejSpoon click PANEL ... więcejDuo spoon PANEL ... wiecej

...

Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające ... więcej


… najnowsze wynalazki na sposoby łączenia paneli na click

Sposób łączenia paneli za pomocą łoża
nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające


zgłoszone w dniu 26.03.2018r.
do UPRP przez Kramarz Józef Polska
oznaczone numerem P.425026 [ WIPO ST 10/C PL425026 ]

kluczowe dla systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA w zakresie
składania pola ścian i podłóg niskotemperaturowego płaszczyznowego
ogrzewania podłogowego, ściennego oraz absorpcji płaszczyznowej odkrytej

... zobacz zgłoszenie, dane i opis wynalazków

Sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowe-sprzęgające ... wiecej


… kolejne dwa wynalazki z 2018 roku

Sposób łączenia paneli za pomocą pióra
łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowe-sprzęgające


zgłoszone w dniu 21.05.2018r.
do UPRP przez Kramarz Józef Polska
oznaczone numerem P.425646 [ WIPO ST 10/C PL425646 ]

kluczowe dla systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA w zakresie sposobu
łączenia paneli podłogowych i składania pola ścian, podłóg niskotemperaturowego
płaszczyznowego ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji płaszczyznowej odkrytej nimi

... zobacz zgłoszenie, dane i opis wynalazków

Wzory na panele typu click i systemy montażu paneli podłogowych i fasadowych

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących ... więcej

pod nadaną przez autora i
ich twórcę nazwą anglojęzyczną
oraz logiem i znakami towarowymi

Vertical-click PANEL oraz Spoon-click PANEL

jako najnowszy uniwersalny sposób i system łączenia paneli po polsku

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

... zobacz opis wzoru przemysłowego

... zobacz kompletny skan Prawa z Rejestracji NR 24759

... zobacz też opis ochronny UPRP wzoru przemysłowego PL 24759 w PDF

Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących ... więcej

pod nadaną przez autora i
ich twórcę nazwą anglojęzyczną
oraz logiem i znakiem towarowym

Duo-spoon PANEL

jako najnowszy uniwersalny sposób i system łączenia paneli po polsku

Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

... zobacz opis wzoru przemysłowego

... zobacz decyzję UPRP o udzieleniu ochrony

... zobacz też opis ochronny UPRP wzoru przemysłowego PL 25045 w PDF

Zobacz też ... inne zarejestrowane i rejestrowane wzory przemysłowe na naszą rzecz

w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych dotyczących głównie obszaru i grupy: paneli wewnętrznych tworzących system grzewczo-chłodzący oraz paneli zewnętrznych tworzących system absorbująco-kumulujący ciepło - dedykowane tak w sumie wraz z naszymi wynalazkami i znakami towarowymi do tworzonego przez autora, konstruktora i wynalazcę, polskiego systemu HCA (w wolnym tłumaczeniu: ogrzewanie, chłodzenie, absorpcja i kumulacja ciepła w jednym) oraz HCA + (plus recykling zwrotny ciepła traconego).

Systemy HCA oraz sam projekt pod nazwą roboczą i znakiem towarowym „Projekt HCA system” dotyczą zgodnie z klasyfikacją nicejską takich wyrobów i usług w ich zakresie jak, np. : ogrzewanie podłogowe, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, piece słoneczne, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, kolektory słoneczne do celów grzewczych, akumulatory ciepła, urządzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania i inne związane ściśle z branżą ogrzewnictwa i chłodnictwa oraz zupełnie nowymi i patentowanymi w zakresie absorpcji ciepła i jego kumulacji oraz recyklingu zwrotnego za pomocą szeregu naszych absorberów i akumulatorów przejściowych oraz magazynowych ciepła.

System HCA został po raz pierwszy zdefiniowany pod tym pojęciem i oznaczeniem w skrócie, pochodzącym od nazw angielskich w 2017 roku jako odpowiednik sklasyfikowanych i międzynarodowych oznaczeń ogólnych systemów HVAC dla odróżnienia głównie jego pochodzenia oraz różnic i podejścia co do emisji ciepła i CO2 do atmosfery, energochłonności i samej ochrony środowiska naturalnego.

Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący ... wiecejŁata absorbująca ciepło ... więcejPanel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący ... więcej

...

Zobacz też ... nasze wynalazki w zakresie absorpcji ciepła odpadowego, zrzutowego

i słonecznego z roku 2018 w zakresie sposobów i urządzeń do pozyskiwania wolnej i czystej energii cieplnej z nasłonecznionych części dachów lub fasad oraz odzysku ciepła traconego ścieków a także budowy kominów wentylacyjnych i spalinowych do odbioru ciepła usuwanego przewodami wentylacyjnymi i spalinowymi budynków - dedykowane tak wraz z innymi wynalazkami do systemu HCA.

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorbcji i kumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia.

Najnowsze wynalazki z roku 2018 do systemu HCA oraz POLPANEL a także ALTERPANEL

Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła ... więcejSposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach ... więcejSposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa ... wiecej


oraz wynalazki starsze z lat poprzednich do systemu POLPANEL oraz ALTERPANEL a także HCA

Sposób i urządzenie do odzyskiwania i odbioru ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych ... więcejSposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków ... więcejSposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów ... więcej