Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Decyzja UPRP o udzieleniu Prawa z Rejestracji wzoru Wp.26995 do HCA 

Kompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących ... wzór przemysłowy opis wzoru przemysłowego

Decyzja Urzędu Patentowego RP
Departament Znaków Towarowych
Warszawa, dnia 12.03.2019 r.


Urząd Patentowy udziela prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt:

"Kompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących"

zgłoszonego w dniu 03.10.2018r. pod numerem wzoru przemysłowego Wp.26995
na rzecz: Józef KRAMARZ, Krobica, POLSKA
Ochrona wzoru przemysłowego trwa od dnia 03.10.2018r.

zobacz też ... nasze systemy łączenia paneli na click

zobacz także ... Świadectwo Rejestracji i Prawo z Rejestracji NR 25214

Decyzja administracyjna UPRP w sprawie udzielenia prawa z rejestracji wzoru HCA

Decyzja administracyjna UPRP w sprawie udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, pt. Kompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących ... więcej opis wzoru

...

Wzory przemysłowe - czym są i czemu właściwie służą według opracowań UPRP

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Z przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej wynika, że jako wzór przemysłowy można chronić jedynie wygląd zewnętrzny wytworu, nie zaś sam produkt. Zatem cechy techniczne lub użytkowe wytworu, w którym wzór przemysłowy jest zawarty lub zastosowany, nie będą miały żadnego wpływu na zdolność rejestracyjną tego wzoru i nie będą objęte ochroną wynikającą z jego rejestracji w Urzędzie Patentowym RP.

Wzory przemysłowe odnoszą się do różnorodnych produktów: od przyrządów technicznych czy medycznych, do zegarków i biżuterii oraz innych artykułów luksusowych; od artykułów gospodarstwa domowego, zabawek, mebli i urządzeń elektrycznych, do samochodów i budowli architektonicznych; od wyrobów tekstylnych do sprzętu sportowego. Wzory pełnią także bardzo istotną funkcję w odniesieniu do opakowań, pojemników i aranżacji produktów.

Wzór przemysłowy podnosi wartość produktu, decydując o tym, czy produkt jest atrakcyjny i czy podoba się klientom. Czasami dobry wzór przemysłowy może być najistotniejszym atutem decydującym o atrakcyjności produktu. W związku z tym ochrona wzoru przemysłowego powinna stanowić pierwszoplanowy element strategii marketingowej każdego projektanta lub producenta. Zdarza się, że z danym produktem związany jest nie tylko wzór przemysłowy, ale również znak towarowy, umieszczany na tym produkcie przez przedsiębiorcę, który jest zarówno właścicielem znaku, jak i wzoru.

Przez uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, którego udziela Urząd Patentowy RP, nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Brak ochrony wzoru przemysłowego może spowodować wymierne szkody dla przedsiębiorcy. Trudniejsze i bardziej kosztowne mogą okazać się działania prawne w stosunku do konkurentów wprowadzających w sposób nieuprawniony do obrotu towary wyglądające identycznie lub łudząco podobnie. Działania takie mogą skutkować wprowadzeniem konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów, ich jakości, właściwości i charakteru. W efekcie wpływa to na zmniejszanie zysków właściciela wzoru przemysłowego, oraz może naruszyć jego renomę, szczególnie w przypadku, gdy produkty konkurencji są gorszej jakości.

Właściwym sposobem ochrony jest uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym RP lub w odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej w innym państwie czy regionie. Do uzyskania prawa z rejestracji konieczne jest dokonanie zgłoszenia w Urzędzie. Ochrona zawsze ograniczona jest do pewnego terytorium, z reguły jest to terytorium danego państwa lub regionu. Uzyskanie ochrony wzoru przemysłowego na terytorium Polski jest możliwe w trybie krajowym lub regionalnym. Ochrona na terytorium Polski w trybie krajowym udzielana jest przez Urząd Patentowy RP.

Ponadto na terytorium Polski chronione są wspólnotowe wzory przemysłowe, rejestrowane w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Wzory te chronione są na całym terytorium Unii Europejskiej na podstawie jednolitego prawa wyłącznego udzielanego przez OHIM. Należy podkreślić, że w Unii Europejskiej, można uzyskać również ograniczoną w czasie ochronę na nierejestrowany wzór wspólnotowy, to jest na okres trzyletni od daty ujawnienia wzoru w Unii Europejskiej.

Ochrona wzoru nierejestrowanego daje przedsiębiorstwom możliwość zbadania popytu na dane produkty, jeszcze przed rejestracją wzoru, co pozwala uniknąć inwestowania w ochronę wzornictwa produktów, które nie odniosły sukcesu na rynku. Powszechnie wiadomo jest, że niektóre produkty, szczególnie w przemyśle odzieżowym, funkcjonują na rynku przez bardzo krótki okres. Dla takich produktów wzór nierejestrowany stanowi alternatywną formę ochrony. Należy pamiętać, że od chwili powszechnego udostępnienia wzoru przemysłowego, twórca ma 12 miesięcy na jego rejestrację. Ochrona wzoru nierejestrowanego jest ograniczona do 3 lat od daty ujawnienia i jest trudniejsza do egzekwowania niż w przypadku wzoru rejestrowanego. Ochrona wzoru rejestrowanego w systemie krajowym w Polsce oraz w systemie wspólnotowym może trwać nawet do 25 lat.

Jeżeli wzór przemysłowy jest chroniony w wyniku jego rejestracji, uprawniony może zakazać osobom trzecim nieautoryzowanego korzystania z tego wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Polski (w przypadku wzoru wspólnotowego na obszarze Unii Europejskiej). Uprawniony może zakazać wytwarzania, oferowania, eksportu, importu, wprowadzania do obrotu lub używania produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub jego składowania w tym celu.

... zobacz kompletne opracowanie UPRP w PDF

Zobacz też ... inne zarejestrowane i rejestrowane wzory przemysłowe na naszą rzecz

w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych dotyczących głównie obszaru i grupy: paneli wewnętrznych tworzących system grzewczo-chłodzący oraz paneli zewnętrznych tworzących system absorbująco-kumulujący ciepło - dedykowane tak w sumie wraz z naszymi wynalazkami i znakami towarowymi do tworzonego przez autora, konstruktora i wynalazcę, polskiego systemu HCA (w wolnym tłumaczeniu: ogrzewanie, chłodzenie, absorpcja i kumulacja ciepła w jednym) oraz HCA + (plus recykling zwrotny ciepła traconego).

Systemy HCA oraz sam projekt pod nazwą roboczą i znakiem towarowym „Projekt HCA system” dotyczą zgodnie z klasyfikacją nicejską takich wyrobów i usług w ich zakresie jak, np. : ogrzewanie podłogowe, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, piece słoneczne, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, kolektory słoneczne do celów grzewczych, akumulatory ciepła, urządzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania i inne związane ściśle z branżą ogrzewnictwa i chłodnictwa oraz zupełnie nowymi i patentowanymi w zakresie absorpcji ciepła i jego kumulacji oraz recyklingu zwrotnego za pomocą szeregu naszych absorberów i akumulatorów przejściowych oraz magazynowych ciepła.

System HCA został po raz pierwszy zdefiniowany pod tym pojęciem i oznaczeniem w skrócie, pochodzącym od nazw angielskich w 2017 roku jako odpowiednik sklasyfikowanych i międzynarodowych oznaczeń ogólnych systemów HVAC dla odróżnienia głównie jego pochodzenia oraz różnic i podejścia co do emisji ciepła i CO2 do atmosfery, energochłonności i samej ochrony środowiska naturalnego.


Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzącychSprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbującychSprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

...

Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbującyPanel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulującyŁata absorbująca ciepło

...

Zobacz też ... nasze wynalazki w zakresie absorpcji ciepła wolnego oraz zrzutowego

z roku 2018 w zakresie sposobów i urządzeń do pozyskiwania wolnej i czystej energii cieplnej z nasłonecznionych części dachów lub fasad oraz odzysku ciepła traconego ścieków a także budowy kominów wentylacyjnych i spalinowych do odbioru ciepła usuwanego przewodami wentylacyjnymi i spalinowymi budynków - dedykowane także wraz z innymi starszymi wynalazkami do systemu HCA.

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorbcji i kumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia.


Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła - wynalazek z 2018 rokuSposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach ... wynalazek z 2018 rokuSposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego za pomoca kształtki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa - wynalazek z 2018 roku

...

Zobacz też ... dalsze Decyzje UPRP na udzielone Prawa Ochronne Kramarz Polska

na wybrane wzory przemysłowe do systemu HCA

Decyzja UPRP w sprawie wzoru przemysłowego Wp.26421

Decyzja UPRP w sprawie wzoru przemysłowego Wp.26422

Decyzja UPRP w sprawie wzoru przemysłowego Wp.26984

Decyzja UPRP w sprawie wzoru przemysłowego Wp.26996


na wybrane znaki towarowe do systemu HCA i POLPANEL oraz grupy ALU PANEL

Decyzja UPRP w sprawie znaku towarowego Z.482114 "ALU Solar PANEL"

Decyzja UPRP w sprawie znaku towarowego Z.482125 "ALU Profil PANEL"

Decyzja UPRP w sprawie znaku towarowego Z.489426 "Projekt POLPANEL"

Decyzja UPRP w sprawie znaku towarowego Z.482127 "POLPANEL ALU system"

Decyzja UPRP w sprawie znaku towarowego Z.482372 "LICENCJA KRAMARZ POLSKA"

Decyzja UPRP w sprawie znaku towarowego Z.483533 "B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA"

Decyzja UPRP w sprawie znaku towarowego Z.488542 "Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term"

NOWE rodzaje znaków towarowych i nowa procedura zgłoszeń znaków do ochrony

Uchwalona w dniu 20 lutego 2019 r. nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, która stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, przewiduje nową definicję znaku towarowego.

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych przez przedmiotową nowelizację, jest zniesienie wymogu graficznej przedstawialności, obecnego w dotychczasowej definicji znaku towarowego. Zniesienie tego wymogu umożliwia przyjmowanie zgłoszeń nowych rodzajów znaków towarowych, które do tej pory nie były przewidziane w polskim prawie.

Dlatego też nowy art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej wskazuje, że:

1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Zgodnie z powyższą definicją nie jest konieczne przedstawienie znaku towarowego w formie graficznej. Niemniej, aby umożliwić właściwym organom i opinii publicznej ustalenie jasnego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej uprawnionemu, ustalono, iż znak towarowy można przedstawić w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, o ile może on zostać odtworzony w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Wymienione kryteria zostały utrwalone w orzecznictwie m.in. w wyroku z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C‑273/00 Sieckmann oraz wskazane w motywach ww. dyrektywy.

Należy jednocześnie pamiętać, że każde oznaczenie, na które ma być udzielone prawo ochronne, powinno posiadać zdolność odróżniającą oraz być postrzegane za pomocą jednolitego aktu poznawczego. Zgłoszenia znaków towarowych są bowiem badane przez Urząd Patentowy RP w zakresie formalno-prawnym, a także merytorycznym. Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku nie oznacza, iż pozostałe przeszkody do udzielenia prawa ochronnego nie będą miały zastosowania. zob. uwagi w dalszej treści tekstu.

Rodzaje znaków towarowych: znak słowny, znak słowno-graficzny, znak graficzny, znak przestrzenny, znak pozycyjny, deseń, kolor/kombinacja kolorów, znak dźwiękowy, znak ruchomy, znak multimedialny, znak holograficzny, znak inny

zobacz też ... opracowanie, przykłady znaków i wytyczne UPRP w PDF

Zobacz ... wybrane z opublikowanych opisy ochronne na wzory przemysłowe w PDF

Prawo Ochronne NR 25045 na - Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

Prawo Ochronne NR 24815 na - Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący

Prawo Ochronne NR 25046 na - Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący

Prawo Ochronne NR 23222 na - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących

Prawo Ochronne NR 24759 na - Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

Zobacz ... podstawowe dane bibliograficzne i status wzorów w bazach Register Plus

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: Wp.26984 - Prawo Ochronne NR 25045

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: Wp.26421 - Prawo Ochronne NR 24815

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: Wp.26996 - Prawo Ochronne NR 25046

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: Wp.24486 - Prawo Ochronne NR 23222

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: Wp.26422 - Prawo Ochronne NR 24759

Prawa autorskie do wzorów i systemów + podsumowanie wszystkich poprzednich

Wzory przemysłowe i systemy POLPANEL, ALTERPANEL, ALU i HCA jako całość prac badawczo-rozwojowych KRAMARZ POLSKA w tym obszarze - oznakowana została dodatkowo i odrębnie znakami towarowymi w klasach 42 i 45 dla tego typu efektu prac i usług.

Prawa autorskie do całości ww. systemów + podsumujące też wszystkie poprzednie ustalone zostały pierwszymi opracowaniami i zgłoszeniami wynalazków do UPRP już w roku 2000 oraz pierwszymi publikacjami Patentów twórcy tego typu rozwiązań w nadanych nazwach handlowych "panel grzewczo-chłodzący" i „absorber ciepła” np.. spalinowy czy też ściekowy.

Wszystkie systemy absorpcji i odbioru ciepła wewnętrznego czy też zewnętrznego oraz jego pochłaniania i kumulacji przez dużą grupę projektowanych absorberów ciepła lub paneli absorbujących w obu przypadkach opartych na wysokim współczynniku przewodnictwa aluminium oraz masie kumulującej ciepło „x” to wysoce zaawansowana innowacja technologiczna oraz produktowa, rozwijana i udoskonalana wciąż i do chwili obecnej w wyniku i efekcie prowadzonych na bieżąco prac badawczo-rozwojowych oraz testowych w budowanym od podstaw Ośrodku Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich.

POLPANEL ALU system - to innowacja produktowa w zakresie i obszarze produkcji aluminiowych profili specjalnego i wytypowanego przeznaczenia do ogrzewania i chłodzenia wnętrz za pomocą nietypowych paneli wykończeniowych najczęściej ściennych i podłogowych oraz fasadowych do odbioru za ich pomocą ciepła zewnętrznego co w sumie ich wielorakich i różnych możliwości zastosowań, tworzy innowację procesową w zakresie i obszarze nowego ogrzewania płaszczyznowego lub chłodzenia płaszczyznowego albo absorpcji płaszczyznowej systemami POLPANEL lub ALTERPANEL albo HCA w zależności od konfiguracji i typu panela ALU z rodzajem łoża czy też sprzęgu oraz sposobu prowadzenia meandra.

Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA w zaprojektowanych w tym celu nowych połączeniach i sprzęgach profili aluminiowych łoża nośnego z panelami ALU o różnym przeznaczeniu w dowolnych i możliwych konfiguracjach dla ich stosowania.

Zaś same znaki towarowe i wzory w głównej mierze mają za zadanie chronić wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, testowe i wdrożeniowe jako własność intelektualną a w ostateczności ich produkty dla celu odróżnienia tej całości przez przeciętnego odbiorcę i użytkownika od innych tego rodzaju prac, myśli technicznej, własności i wyrobów na rynku krajowym i europejskim czy też światowym.

Marka wypracowana od 1999 roku przez twórcę i wynalazcę tych systemów ogrzewania oraz ich komponentów w całości udokumentowanych wynalazkami, pierwszeństwami, wzorami i innymi prawami, niezmiennie i od lat poświęcona i skupiona została na wykorzystaniu do ogrzewania wewnętrznego płaszczyzny, powierzchni mieszkaniowej i użytkowej jako grzejnika i odbiornika ciepła w taki sposób aby maksymalnie ją zagospodarować bez dodatkowych ingerencji w strukturę budynku w celu jaki przyświecał i przyświeca twórcy i autorowi, obniżenia minimum o połowę kosztów eksploatacyjnych tradycyjnego ogrzewania miejscowego i podłogowego.

Strefowe i sekwencyjne ogrzewanie płaszczyznowe modułami paneli tak nawierzchniowych jak i ukrytych, dowiodło w bezpośrednim stosowaniu systemów i technologii w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Innowacji Magdalena w Świeradowie Zdroju podczas wzmożonego wykorzystania obiektu przez gości, zasadność wszystkich naszych rozwiązań oraz efekty ekonomiczne powstałe w wyniku ich zastosowań a także trwałość i odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne oraz ogień i zalania.

Przepływy cieplne modułów i samych instalacji w całości stref rozproszonych oraz odległych do 30 mb. od centrum wymiennikowni i zasilania ciepłem, wykazały ponad normatywne uzyski tak w przenoszeniu ciepła jak i jego rozpraszania oraz emisji bezpośredniej do otoczenia, powietrza w danej kubaturze pokoju użytkowego w czasie relatywnie krótszym o blisko 80 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, grzejnikami miejscowymi o małej powierzchni grzewczej i podłogowego zalewanego w posadzkach jako akumulacyjnego przynoszącego jednak i nadal duże straty cieplne wynikające z masy posadzek i miejsca w strukturze budynku.

Wszystkie systemy odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego oraz jego pochłaniania przez dużą grupę projektowanych paneli wielofunkcyjnych to nic innego jak system odwrócony ogrzewania, pracujący podobnie, dużą i efektywną powierzchnią w tym wypadku absorbującą ciepło z otoczenia budynku w sposób odkryty jako nawierzchniowy będący elementami wykończeniowymi fasad, dachów i innych lub jako ukryty w samej strukturze tego budynku co stanowi innowację technologiczną jako wieloprocesową i wieloproduktową.

Większość zaprojektowanych sposobów i urządzeń w postaci zgłoszonych wynalazków czy wzorów przemysłowych do odbioru i magazynowania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania została zaprojektowana tak aby pracować w niezawodnym i sprawdzonym układzie horyzontalnym w sposób pozwalający na przeprowadzenie bez cięć i połączeń w nich jednolitego przewodu w układzie meandrowym do 200 mb w strukturze aluminium i innych materiałów przewodzących ciepło w dwóch kierunkach przy zastosowaniu kompozytu masy pochłaniającej (x) o jednym z najwyższych współczynników pochłaniania i akumulowania ciepła w tych urządzeniach.

Zobacz też ... oznakowanie sprzęgu i sposobów łączenia naszych paneli na zaklik +

zawias w zaprezentowanych wyżej wzorach przemysłowych oraz wynalazkach pozwalający na spięcie i łączenie oraz układanie paneli pionowo na łożu nośnym na zaklik ściągający w pionie oraz poziomie na łyżce pojedynczej lub podwójnej stanowiącej w sumie panewkę zawiasu ściągającego panele w pole pływające podłogi, ściany lub sufitu czy też fasady budynku, zarówno systemów grzewczo-chłodzących jak i systemów absorbująco-kumulujących ciepło - Duo spoon PANEL, Spoon click PANEL, Vertical click PANEL


Vertical click PANEL ... sprzęg i sposób łączenia paneliSpoon click PANEL ... sprzęg i sposób łączenia paneliDuo spoon PANEL ... sprzęg i sposób łączenia paneli

...

Innowacje ... produktowe, procesowe i technologiczne tworzące nasze systemy plus

w nazwach i oznaczeniach system grzewczo-chłodzący a zwłaszcza wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz panel grzewczo-chłodzący ALU Term a także Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm i ich moduły ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, ALU-Solar PANEL, ALU-Profil PANEL czy też Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący i inne powstałe w wyniku prac B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA oznaczonych jako Projekt POLPANEL oraz Projekt ALTERPANEL a także Projekt HCA system które łącznie tworzą strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL oraz sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL a także najnowsze kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL realizowane systemem profili aluminiowych POLPANEL ALU system spod znaku i marki POLPANEL oraz KRAMARZ POLSKA wymaga bezwzględnie udzielenia i zgody LICENCJA KRAMARZ POLSKA na ich użycie i wykorzystanie w jakimkolwiek celu pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa autorskiego, prawa przemysłowego, prawa unijnego oraz międzynarodowego w zakresie tej własności intelektualnej.

LICENCJA ... zobacz przykład licencji z lat ubiegłych udzielone pod programy POIG

Licencja na rzecz BaumitLicencja na rzecz IntegerLicencja na rzecz Baumit

....