Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Decyzje UPRP o udzielonych Patentach i Prawach Ochronnych - status 

Decyzje w sprawach praw na wynalazki, wzory, znaki towarowe zgłoszone przez Kramarz Józef Polska wydane przez UPRP


New patents from 2020

Wybrane przykłady decyzji
odnośne najnowszych zgłoszeń
w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

Decyzje UPRP o udzielonych prawach ochronnych
na wynalazki, wzory przemysłowe i znaki towarowe wydane
na rzecz twórcy i uprawnionego z prawa Kramarz Józef Polska.

Najnowsze Patenty z 2020 roku na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA

Decyzja UP RP oraz link do bazy UP RP otwierany w nowym oknie


Patenty - decyzje, bazy UPRP, historia, pierwszeństwo, aktualny stan i status prawa

Method of accumulating wastewater discharge heat using a multi-block heat accumulator and the mutli-block heat accumulator

Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła

PATENT 235431

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia P.430398 w ogólnodostepnej bazie UPRP

Method for collection of heat from roof and facades by means of the heat-absorbing battens and the heat-absorbing battens in several versions

Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujace ciepło w kilku wersjach

PATENT 235374

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia P.425476 w ogólnodostepnej bazie UPRP

Publikacja WUP 09 2020 w PDF

Storage-heating absorption panel

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący

PATENT 235375

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia P.425564 w ogólnodostepnej bazie UPRP

Publikacja WUP 09 2020 w PDF

PATENT PL 235375

Multipurpose panel horizontally and vertically mobile

Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie

PATENT 235373

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia P.425433 w ogólnodostepnej bazie UPRP

Publikacja WUP 09 2020 w PDF

PATENT PL 235373

Method for reception of drop heat by means of the cascade heat absorber and the cascade heat absorber

Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła

PATENT 235376

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia P.425645 w ogólnodostepnej bazie UPRP

Publikacja WUP 09 2020 w PDF

Method for joining panels by means of the carrying and coupling bed and the carrying and coupling bed

Sposób łączenia paneli za pomocą łoży nośnych sprzęgających

PATENT 234841

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia P.425026 w ogólnodostepnej bazie UPRP

Publikacja WUP 04 2020 w PDF

PATENT PL 234841

Multifunctional solar power panel

Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny

PATENT 235237

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia P.424994 w ogólnodostepnej bazie UPRP

Publikacja WUP 07 2020 w PDF

Method for joining panels by means of the spoon-coupling tongue and the spoon-coupling tongue

Sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego

PATENT 235431

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia P.425646 w ogólnodostepnej bazie UPRP

Wzory przemysłowe - decyzja, baza UPRP, historia oraz aktualny stan i status prawa

Kompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - Wp.26995

Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący - Wp.26996

Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący - Wp.26421

Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - Wp.26984

Znaki towarowe - decyzje, bazy UPRP, historia oraz aktualny stan i status prawa TM

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term - Z.488542

Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm - Z.498684

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - Z.483533

LICENCJA KRAMARZ POLSKA - Z.482372

POLPANEL ALU system - Z.482127

ALU-Solar PANEL - Z.482114

ALU-Profil PANEL - Z.482125

Innowacje technologiczne, procesowe i produktowe według definicji i systematyki

Innowacje procesowe, produktowe i technologiczne KRAMARZ POLSKA ... więcej

Innowacje najogólniej - to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych
lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych.
W naszym wypadku są to głównie innowacje produktowe i procesowe, powstałe w ciągu systematycznych prac badawczo-rozwojowych, udokumentowanych opracowaniami, wynalazkami i wzorami przemysłowymi, które tworzą całkowicie nowe produkty oraz procesy technologiczne związane z ich wytworzeniem, zastosowaniem i organizacją związaną z nimi (np. nowych zdefiniowanych technik, składania, łączenia, montażu, itd.)
Patenty, Prawa Ochronne, Prawa z Rejestracji, decydują o ich nowości i podziale na:

Produktowe – produkt nie znany lub produkt znacznie zmodernizowany.
Organizacyjne – nowe lub unowocześnione systemy organizacyjne (technik).
Technologiczne – modyfikacja czynników i właściwości procesów wytwórczych.

Zaś ich efektem ma być: zwiększenie funkcjonalności, użyteczności produktów i usług, unowocześnienie przestarzałych systemów, udoskonalenie technologii, optymalizacja czasu pracy, ochrona środowiska naturalnego człowieka i wykorzystanie energii natury.

Przykładowe innowacje technologiczne i prace systematyczne B+R trwające od lat

Nowe technologie to technologie które nie były stosowane powszechnie w świecie w ciągu ostatnich trzech lub pięciu lat i o których wiedza nie jest ani powszechna ani dostępna ani znana tak w zakresie przetwarzania dóbr naturalnych w dobra użyteczne jak i w zakresie samych procesów tak użytkowych jak i technologicznych czy też konstrukcji wyrobów wytworzonych według tych technologii wraz z wszelką wiedzą ich praktycznego stosowania i zastosowania technicznego oraz efektów które mają przynosić ich użytkownikowi i nabywcy tej wiedzy oraz jej produktów … definicje według podręcznika Frascati Manual oraz wytycznych i przepisów w Polsce.

Natomiast systematyczne prace badawczo-rozwojowe B+R to pozyskiwanie know-how dotyczącego produktów, technologii lub procesów oraz prowadzenie analiz teoretycznych, systematycznych studiów lub doświadczeń, w tym produkcji eksperymentalnej, techniczne testowanie produktów lub procesów, zapewnianie koniecznego wyposażenia oraz uzyskiwanie praw własności intelektualnej w odniesieniu do wyników prac (z ang. research and development).

Zaś w polskim systemie prawnym zgodnie z ogólną definicją działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z kolei podręcznik Frascati Manual na potrzeby dotacji i dozwolonej pomocy państwa, definiuje powyższy zakres prac, tak:

„Prace badawczo-rozwojowe (B+R) to twórcze i systematyczne prace podejmowane w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o ludzkości, kulturze i społeczeństwie, a także dla opracowania nowych zastosowań dostępnej wiedzy”. Aby prace zostały uznane za „badawczo-rozwojowe”, muszą (przynajmniej w teorii) spełnić jednocześnie pięć kryteriów: być nowe i oryginalne (mieć za cel nowe ustalenia oraz być prowadzone na podstawie oryginalnych koncepcji lub ich nowej interpretacji), twórcze, niepewne (co do ostatecznego wyniku lub przynajmniej co do ilości czasu i środków potrzebnych do jego osiągnięcia), systematyczne (czyli nie ad hoc) oraz przenaszalne (swobodnie przekazywane lub komercjalizowane) i powtarzalne.

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA chronione jest znakiem towarowym słownym

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® ... więcej Świadectwo Ochronne i Prawo Ochronne na słowny znak towarowy NR 318602


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ®

W klasach towarowych: 06, 11, 42 i 45, między innymi w takim zakresie jak:

Badania naukowe, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Opracowanie projektów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Wzornictwo przemysłowe, Badania technologiczne, Badania laboratoryjne, Badania środowiska, Badania chemiczne, Badania dotyczące technologii, Badania w dziedzinie energii, Badania w dziedzinie techniki, Badania naukowe dotyczące ekologii, Badania naukowe i przemysłowe, Badania nad procesami przemysłowymi, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie techniczne, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie metod produkcji, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, itd. …


Nowe technologie przenaszalne oraz powtarzalne do udostępnień powszechnych w

drodze Licencji Kramarz Polska, przygotowane i gotowe do transferu praw w drodze uzgodnień i licencji pod aktywa Twojej Firmy lub jej założenia (startup), wnioski i projekty finansowane z środków unijnych, promesy i kredyty bankowe czy inne konieczne …

zobacz przykłady ... Licencja Kramarz Polska

NOWA TECHNOLOGIA odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku KRAMARZ POLSKA ... więcej

...NOWA TECHNOLOGIA odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego niskotemperaturowa KRAMARZ POLSKA


NOWA TECHNOLOGIA ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego niskotemperaturowa KRAMARZ POLSKA ... więcej

...NOWA TECHNOLOGIA ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego niskotemperaturowa KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA gromadzenia i magazynowania energii w akumulatorach ciepła KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA gromadzenia i magazynowania energii w akumulatorach ciepła KRAMARZ POLSKA ... więcej

...NOWA TECHNOLOGIA gromadzenia i magazynowania energii w akumulatorach ciepła KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

...NOWA TECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

...NOWA TECHNOLOGIA odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

...NOWA TECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA

Systemy ogrzewania ujęte w Projekcie POLPANEL i prac B+R prowadzonych od lat

Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL ® - więcej towary i usługi według klasyfikacji nicejskiejSekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL ® - więcej towary i usługi według klasyfikacji nicejskiejStrefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL ® - więcej towary i usługi według klasyfikacji nicejskiej

...

Znaki towarowe słowne związane bezpośrednio z naszymi systemami grzewczymi

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ® ... więcej Świadectwo Ochronne i Prawo Ochronne NR 318603Grupa innowacyjnych paneli ALU Therm ® ... więcej Świadectwo Ochronne i Prawo Ochronne NR 326106Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ® ... więcej Świadectwo Ochronne i Prawo Ochronne UE No 016455404

...

Sposoby i systemy łączenia paneli podłogowych i fasadowych na click albo zaklik

Systemy łączenia paneli podłogowych i fasadowych na click KRAMARZ POLSKA B+R ... więcej


Systemy Kramarz
powstałe w wyniku prac B+R -
łączenia paneli na click czy też zaklik


to między innymi:

Vertical-click oraz Spoon-click a także Duo-spoon

ustalone we wzorach przemysłowych oraz
wynalazkach dotyczących sposobów łączenia paneli
zarówno grzewczo-chłodzących jak i absorbująco-kumulujących
tworzących rodzime i polskie systemy ogrzewania, absorpcji i kumulacji ciepła
ujęte w realizowanych od 2008r. Projektach POLPANEL, ALTERPANEL i HCA system

z wykorzystaniem opatentowanych połączeń sprzęgu i zapięć łyżkowych

LICENCJA KRAMARZ POLSKA - to też znak towarowy na Certyfikat i upoważnienie

LICENCJA KRAMARZ POLSKA ® - zobacz Świadectwo Ochronne


LICENCJA KRAMARZ POLSKA ®

na wynalazki, wzory przemysłowe, znaki i inne prawa
własności intelektualnej oraz prace badawczo-rozwojowe i know-how,
stanowiąca wydaną zgodę na ich wykorzystanie przez podmioty i osoby
trzecie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dla własnych celów
w tym Wniosków pod dotacje UE, ulgi podatkowe, odpisy amortyzacyjne, kredyt
technologiczny, promesy, zabezpieczenia i kredyty bankowe oraz inne konieczne …


Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 314081
w wydaniu UPRP na znak towarowy
w klasach towarowych 06, 11, 42 i 45

Zobacz też ... jedną z ciekawszych innowacji w zakresie wieszaków systemowych

Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego ... więcej

Prawo z Rejestracji 25678 wzoru przemysłowego

Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowy wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego stanowiący część wytworu w formie ukształtowanej profila wyposażonego po jego długości w dwa kanałowe zamocowania wzdłużne dla wymiennych zawiesi, wieszaków i podpór różnego typu, mocowany na panelu wnękowym, zapiętym na dwóch rodzajach łoży nośnych przewodów grzewczych i chłodzących, tworzących w sumie wraz z innymi panelami złożony w całość system grzewczo-chłodzący do zastosowań i budowy wewnętrznej i zewnętrznej paneli dekoracyjnych budynków.

Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego - do systemu HCA

INNOWACJA z linii i kolekcji - Wieszaki Systemowe Wielofunkcyjne

Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w jednym rozwiązaniu do HCA

opatentowana w zakresie sposobów łączenia różnego rodzaju paneli podłogowych i elewacyjnych w pole pływające podłóg, ścian, elewacji czy fasad, kompensacyjne do prowadzenia meandra przewodów rurowych i elektrycznych bez cięć w sposób kryty wewnątrz pola lub dalszych jednostkowych zastosowań w wersji wieszaków systemowych o funkcji grzejników ściennych do łazienek czy przedpokojów, warsztatów i narzędziowni, ekspozycji wystawienniczej i innych z nowym rodzajem wymiennych i zmiennych w czasie zawiesi o różnorodnej funkcji, mocowanych na powierzchni panelu bez wiercenia, klejenia, przyssawek czy magnesów.

Panel aluminiowy grzewczo-chłodzący-absorbujący systemu HCA ... zobacz dalsze wzory

...
Obraz przedstawia model 3D wycinka złożonych profili aluminiowych skończonego panelu, w postaci jednego zwartego profilu, łoża nośnego przewodów rurowych do umieszczenia go w masie akumulacyjnej X wraz z zapiętym na nich panelem w wersji mobilnej dla zamocowań na nim dodatkowych wieszaków systemowych wielofunkcyjnych HCA, nośnych dodanych urządzeń celowych Y