Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Projekt - Nowe innowacyjne okładziny ... 

list referencyjny

Referencje

dla projektu pod tytułem :

Nowe innowacyjne okładziny ścienne i podłogowe
grzewczo-chłodzące typu panel, ich dalszy rozwój oraz sprzedażtransfer praw

nasze patenty


LIST REFERENCYJNY

Dotyczy Projektu pod tytułem:

Nowe innowacyjne okładziny ścienne i podłogowe
grzewczo-chłodzące typu panel, ich dalszy rozwój oraz sprzedaż


Bazując na opiniach ekspertów zaangażowanych do oceny biznesowej przedsięwzięcia

„Wprowadzenie na rynek innowacyjnych paneli ściennych i podłogowych pełniących funkcję grzewczą i chłodzącą”, przedstawionego przez pana Kayode Kalejaiye, opartego na nowej technologii stworzonej przez polskiego technologa, konstruktora i wynalazcę P. Józefa Kramarza, w oparciu o znajomość tego tematu, rekomendujemy ten projekt jako jedyne takie na rynku polskim rozwiązanie technologiczne o charakterze całościowym obejmujące w sposób kompleksowy nową, innowacyjną technologię ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń panelami do tego przystosowanymi.

Zarówno panele, jak i technologia ich produkcji, to jedyne takie na rynku polskim rozwiązanie technologiczne o charakterze całościowym, którego status w światowym stanie techniki określają i stanowią patenty, zgłoszenia oraz pierwszeństwa konwencyjne wynalazków, a także wzory przemysłowe, według systematyki WIPO : Patent PL 193961, Patent PL 196383, PL 345442, PL 346435, PL 382880, PL 383039, PL 384253 oraz PL 384272.

Wyroby na bazie ww. technologii w swej opatentowanej istocie stanowią unikatowe w Polsce rozwiązania w zakresie kilku połączonych funkcji : wykończenia wnętrz użytkowych oraz ich ogrzewania i chłodzenia za pomocą różnych i dowolnie zamiennych czynników niskotemperaturowych w postaci ciekłego medium, oporu prądu a także powietrza, co stanowi nie tylko o ich wielofunkcyjności i obniżeniu kosztów przymusowych inwestycji, ale o wysokiej energooszczędności uzyskanej eksploatacją rozwiązań płaszczyznowych tego typu.

Proces technologiczny produkcji wyrobów oparty został w całości na surowcach i materiałach ekologicznie czystych mogących poddawać się po ich zużyciu naturalnej biodegradacji oraz recyklingowi przemysłowemu, co uzyskano w wyniku odpowiedniego doboru materiałów i komponentów wyrobów oraz samych sposobów ich bezklejowego łączenia i demontażu a także wymiany w tym szczególnie warstw dekoracyjnych panela.

Technologia oraz jej wyroby mogą stanowić udział i wkład w obszar rozwoju budownictwa pasywnego oraz budownictwa autonomicznego, a także przyczynić się do znacznego ograniczenia zużycia energii i samych kosztów jej wytworzenia, a w konsekwencji do ochrony złóż kopalnych i środowiska naturalnego człowieka co wnioskuje się na podstawie parametrów technicznych podawanych teoretycznie przez autora.

Przedsięwzięcie biznesowe „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych paneli ściennych i podłogowych pełniących funkcję grzewczą i chłodzącą”, zaprezentowane przez pana Kayode Kalejaiye, w części produktowej odnoszącej się do licencji z dnia 01.04.2007r. Udzielonej przez twórcę i właściciela technologii (patentów), zostało pozytywnie zweryfikowane i ocenione przez ekspertów Inkubatora Technologii i Przedsięwzięć Innowacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, i od dnia 01 czerwca 2007 jest wspierane w ramach tego programu, a sam biznesplan dla tego przedsięwzięcia uzyskał znaczące wyróżnienie w KONKURSIE RAIFAISENBANK w 2007 roku.

Z poważaniem

Ewa Postolska - Prezes

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

podgląd dokumentu