Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Stan techniki - Sprawozdanie o stanie techniki zgłoszenia NR P.425645 

Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków ... oraz kaskadowy absorber ciepła - sprawozdanie z badania zdolności patentowej wynalazku ... więcej zgłoszenie i opis wynalazku

Badanie
stanu techniki - przykład

Stan techniki według UPRP

Sprawozdanie o stanie techniki
zgłoszenia P.425645 wynalazku, pt.

Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków
za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła


tytuł angielski:

Method for reception of drop heat by means of
the cascade heat absorber and the cascade heat absorber


Sprawozdanie UPRP o stanie techniki wynalazku P.425645 - o zdolności patentowej

Decyzja Patentowa o udzieleniu Patentu przez UPRP

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: P.425645

Historia - Szczegóły i status zgłoszenia P.425645 w ogólnodostepnej bazie UPRP

Sprawozdanie UPRP o stanie techniki zgłoszenia P.425645 "Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków ... więcej zgłoszenie i opis wynalazku

Kategorie dokumentu, które decydują wstępnie o możliwościach patentowych danego wynalazku

A - dokument określający ogólny stan techniki, który nie jest uważany za posiadający szczególne znaczenie
E - dokument stanowiący wcześniejsze zgłoszenie lub patent, ale opublikowany w lub po dacie zgłoszenia
L - dokument, który może poddawać w wątpliwość zastrzegane pierwszeństwo, lub przytoczony w celu ustalenia daty publikacji …
O - dokument odnoszący się do ujawnienia ustnego przez zastosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób
P - dokument opublikowany przed datą zgłoszenia, ale później niż zastrzegana data pierwszeństwa
T - dokument późniejszy, opublikowany po dacie zgłoszenia lub w dacie zgłoszenia i nie będący w konflikcie ze zgłoszeniem …
X - dokument o szczególnym znaczeniu; zastrzegany wynalazek nie może być uważany za nowy lub nie może być uważany za …
Y - dokument o szczególnym znaczeniu; zastrzegany wynalazek nie może być uważany za posiadający poziom wynalazczy …
& - dokument należący do tej samej rodziny patentowej

Z powyższego przykładu czy podobnych, wykazu kategorii dokumentów i ich oznaczeń, zgłaszający może wstępnie ustalić szanse na uzyskanie patentu oraz przygotować obronę danego rozwiązania, które jak wynika z jasno określonych prawem reguł, nie jest możliwa w przypadku dokumentów wskazanych i oznaczonych literami X, Y i &

Urząd Patentowy RP każdorazowo dla każdego zgłoszonego wynalazku sporządza podobne sprawozdanie o stanie techniki zgłoszenia, celem wskazania w niniejszym sprawozdaniu, materiałów stanowiących wstępną ocenę przedmiotu zgłoszenia, która ma pozwolić zgłaszającemu na zorientowanie się co do szans uzyskania ochrony oraz podjęcia dalszych zamierzeń związanych z wykorzystaniem przedmiotowego rozwiązania.

Zobacz też ... inne sprawozdania z urzędowego badania szans na uzyskanie patentu

Sprawozdania ze stanu techniki wynalazków zgłoszonego do opatentowania przez Kramarz Józef Polska wykonane przez UPRP ... zobacz więcej sprawozdań

Sprawozdania ze stanu techniki
wynalazków zgłoszonych do opatentowania
przez Kramarz Józef Polska wykonane przez UPRP


Sprawozdanie UPRP o stanie techniki zgłoszenia wynalazku P.424994

Sprawozdanie UPRP o stanie techniki zgłoszenia wynalazku P.425476

Sprawozdanie UPRP o stanie techniki zgłoszenia wynalazku P.425564


...

Zobacz też ... systemy HCA do recyklingu, odbioru i akumulacji ciepła i ich budowy

HCA to komin systemowy - Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina ... więcej w zgłoszeniu i opisie wynalazku P.427640HCA to czyste powietrze - znak towarowy obejmujący wieloletnie prace badawczo-rozwojowe w zakresie szeregu wynalazków mających na celu redukcję emisji ciepła i dwutlenku węgla do atmosfery ... więcejHCA to recykling ciepła - technologie recyklingu ciepła odpadowego za pomocą naszych absorberów ciepła ... więcej

...

Zobacz też ... znaki towarowe do oznaczenia prac badawczo-rozwojowych oraz HCA

Absorber ciepła - znak towarowy słowno-graficzny do oznaczania absorberów Kramarz Polska ... więcejLICENCJA KRAMARZ POLSKA - znak towarowy SG i przykłady wystawionych Certyfikatów Licencji ... więcejWielofunkcyjny aluminiowy panel grzewczo-chłodzący - unijny znak towarowy słowny do oznaczenia praw autorskich i zarządzania nimi w zakresie tego typu, rodzaju i całej grupy paneli Kramarz Polska ... więcej

...

Zobacz też ... licencje udzielone podmiotom gospodarczym na wykorzystanie praw

Licencja Kramarz Polska na rzecz BAUMIT Sp. z o.o. Wrocław ... więcejLicencja Kramarz Polska na rzecz INTEGER.pl z Krakowa ... więcejLicencja Kramarz Polska na rzecz Kogeneracja Zachód Poznań ... więcej

...

Zobacz też ... opisy patentowe oraz nasze absorbery dedykowane do systemu HCA

Spalinowy liniowy absorber ciepła ... więcej opis patentowy wynalazków Kramarz PolskaŚciekowy stopowy absorber ciepła ... więcej opis patentowy wynalazków Kramarz PolskaSłoneczny heliostacjosferyczny absorber ciepła ... więcej opis patentowy wynalazków Kramarz Polska

...

Zobacz też ... autorskie Projekty Kramarz Polska realizowane w latach 2008 - 2018

Projekt HCA system - opisProjekt ART-RAM - więcejProjekt POLPANEL ... więcej

...

zobacz też ... inne nowe wynalazki do systemów grzewczych i akumulacyjnych HCA

Wynalazki z 2019 roku - Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła ... więcej

Wynalazek P.430398 z 2019 roku

Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą
wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła


jeden z kilku wynalazków
stworzonych do systemu i samego
sposobu odbioru ciepła zrzutowego ścieków
z lat poprzednich mający na celu akumulację ciepła

odebranego przez patentowane przez nas rozwiązania
w postaci absorberów między innymi ściekowych i kaskadowych

SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA HCA z odzyskiem ciepła i jego recyklingiem zwrotnym
stanowi część polskiego systemu HCA (heating, cooling, absorption and accumulation)

Wynalazki z 2018 roku -  Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach ... więcej

Wynalazki 2018 roku

Sposób odbioru ciepła
z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących
ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach


Kolejny z naszych absorberów ciepła tym
razem w postaci absorbera dachowego, sumujący
doświadczenia z zastosowania i stosowania absorbera
powietrznego podpołaciowego - prosty w montażu oraz
znacznie efektywniejszy i co istotne tani w kosztach inwestycyjnych.

Powstał i uczestniczy w ramach projektu i systemu HCA
jako wyodrębniony podpowierzchniowy system odbioru ciepła z dachu


Zobacz też, prawa autorskie i wzory przemysłowe na absorbery ciepła systemu HCA

jako przedmioty prawa autorskiego, zgłoszone do dodatkowej ochrony prawa przemysłowego w 2019 roku dla potrzeb polskiego systemu HCA - następcy sumującego prace badawczo-rozwojowe w zakresie realizowanych Projektów POLPANEL, ALTERPANEL i ALU system cassette-composite PANEL - ustalone tak wcześniej w nazwie: spalinowy, ściekowy, kaskadowy i dachowy absorber ciepła

Kaskadowy spiralny absorber ciepła ... więcejSpalinowy liniowy absorber ciepła ... więcejŁata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło ... więcej

...

Zobacz też ... Technologie Kramarz Polska oraz prace B+R - polska myśl techniczna

powstała w ciągu systematycznych prac badawczo-rozwojowych, ustalona i ujawniona w dziesiątkach patentów w zakresie odbioru i odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych, wentylacji wnętrz i pomieszczeń, spalin kominowych i innych procesów użytkowych w tym naturalnych, rozkładu materii - zdefiniowana przez twórcę i autora technologii, koncepcji i myśli jako recykling ciepła

... więcej

Zobacz też ... filmy w sieci z danymi z baz wynalazków oraz wyszukiwania w sieci