Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Świadectwo Rejestracji wzoru przemysłowego 28236 i Prawo NR 25912 

Prawo z Rejestracji 25912 - Balustrada - systemowa do odbioru ciepła i oświetlenia ... więcej spis wzorów

PRAWO z REJESTRACJI NR 25912

WZORU PRZEMYSŁOWEGO przedstawionego w opisie i
materiale ilustracyjnym włączonym do niniejszego świadectwa

Balustrada

Prawo ochronne trwa od dnia 20.12.2019r.

Kompletny skan świadectwa rejestracji i prawa
z rejestracji NR 25912 oraz Opis Ochronny Wzoru
Przemysłowego PL 25912 w wydaniu UPRP na wzór przemysłowy

Balustrada systemowa do odbioru ciepła z pochwytu oświetleniowego
dedykowana do technologii odbioru ciepła z fasad budynku i systemu HCA


Prawo z Rejestracji 25912 - Balustrada - systemowa do odbioru ciepła i oświetlenia

wraz z wzorem przemysłowym 26111 "Pochwyt balustrady" jako jedna z części wytworu, tworzy autonomiczny i niezależny system odbioru ciepła słonecznego z nagrzanych części balustrad infrastruktury zewnętrznej budynków oraz jego dalszej akumulacji w akumulatorach ciepła i systemach absorbująco-akumulujących HCA - "Balustrada" absorbująca ciepło to część złożona systemu

zobacz też ... wzór przemysłowy "Pochwyt balustrady"

Prawo z Rejestracji 25912 - Balustrada - systemowa do odbioru ciepła i oświetlenia ... więcej spis wzorów

...

System HCA - polski system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący ciepło

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia, powstały i utrwalony w dziesiątkach wynalazków i wzorów przemysłowych oraz samych znakach towarowych zgłaszającego - oznaczony z wniosku jego twórcy i autora według międzynarodowej klasyfikacji (nicejskiej) dla znaków towarowych w klasie 11 pod polską nazwą jako … Systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

Transfer nowych i nowoczesnych technologii - czym jest, na czym polega, definicja

Pojęcie anglojęzyczne: Technology transfer, also called transfer of technology, is the process of transferring technology from the person or organization that owns or holds it to another person or organization - Najogólniej to proces udostępnienia wiedzy w postaci: know-how lub praw własności intelektualnej, zwany potocznie transferem technologii polegający na umownym, procesie transferu technologii od osoby lub organizacji, która jest właścicielem lub przechowuje ją albo zarządza nią, na rzecz innej osoby lub organizacji

OFERTA TRANSFERU TECHNOLOGI ... ogólnodstępna w sieci do odwołania

OFERTA TRANSFERU TECHNOLOGI ... ogólnodstępna w sieci do odwołania

Licencje pod Programy UE i RP Czysta Energia i Zielony Ład - Transfer technologii

opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® przez Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ® w efekcie, wyniku i rezultacie długoletnich prac autora i właściciela jak wyżej, opublikowanych w szeregu Patentach, Wzorach Przemysłowych i innych opracowaniach, udostępnianych do stosowania i korzystania wraz z know-how na podstawie dokumentu LICENCJA KRAMARZ POLSKA ® na rzecz wskazanego z adresu i miejsca zastosowania, osoby, podmiotu lub organizacji oraz przedsiębiorstwa na przemysłowe korzystania z wynalazków, wzorów, B+R i Know-how w sposób przemysłowy i produkcyjny w ramach wniosków aplikacyjnych pod dotacje UE w programach regionalnych, ogólnokrajowych i UE …

Polskie technologie niskoemisyjne ogrzewania, systemy i urządzenia grzewcze HCA

Niskoemisyjne technologie i systemy grzewcze HCA ... więcej

Polskie technologie oraz nowe niskoemisyjne systemy grzewcze HCA, które

tworzą polskie wynalazki w zakresie ogrzewania płaszczyznowego, strefowego i sekwencyjnego za pomocą paneli kasetowych POLPANEL oraz inne w zakresie samej absorpcji ciepła z dachów i zewnętrznych ścian osłonowych budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w postaci dachowych i fasadowych absorberów ciepła skonfigurowanych w całość w zamknięty i bezstratny oraz akumulacyjny system gromadzenia energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku i jego mieszkańców w najnowszych akumulatorach ciepła pod roboczą nazwą i oznaczeniem: wieloblokowy akumulator ciepła czy też kaskadowy absorber ciepła … Definicje i pojęcia związane

Nieemisyjne i niskoemisyjne źródła ciepła i energii
Budynek o zerowym lub niemal zerowym zużyciu energii

Nowe niskoemisyjne technologie ogrzewania, absorpcji i akumulacji ciepła HCA


Nowa technologia odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku jako bryły

Polska technologia odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU Solar PANEL ® - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® … więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odbior ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU Solar PANEL ®

Początki prac sięgają i wywodzą się z pierwszych opracowań i publikacji patentowych w zakresie odbioru i pozyskania ciepła w sposób skoncentrowany wiązki promieniowania słonecznego, opisanych w Patencie PL 198814 na wynalazk, pt. Heliostacjosferyczny absorber ciepła słonecznego, urządzenie małej i dużej mocy.

Najnowszy PATENT w zakresie uniwersalnego sposobu łączenia paneli, siatki czy folii aluminiowej za pomocą łoży nośnych ALU Bed PANEL ® na i w dowolnej strukturze materiałowej, rozwiązuje dotychczasowy problem kompensacji poprzecznej oraz emisji ciepła w obu kierunkach, zarówno absorpcji jak i ogrzewania w najnowszych systemach niskotemperaturowych, tworzących pole robocze, podłóg, ścian, fasad czy też dachów.

Świadectwo Ochronne na znak towarowy ALU Solar PANEL ... zobacz

Nowa niskotemperaturowa i niskoemisyjna, płaszczyznowa technologia ogrzewania

Polska technologia ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego,  panelem grzewczo-chłodzącym - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® … więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego - niskotemperaturowa

Polska najnowsza technologia ogrzewania niskotemperaturowego panelem ściennym lub podłogowym grzewczo-chłodzącym ALU Term, tworzącym po złożeniu pola ściany czy podłogi płaszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik z możliwością sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Udokumentowana przez autora w światowym stanie techniki kilku patentami i wzorami przemysłowymi oraz oznaczona przez niego słownymi znakami towarowymi RP i UE

Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm ® (słowny RP) ... zobacz

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ® (słowny RP) ... zobacz

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ® (słowny UE) ... zobacz

Nowa technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych budynku

Polska technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych budynku - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® … więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odzysku i recyklingu ciepła z wentylacji wnętrz oraz spalin kominowych

Kilkanaście nowatorskich rozwiązań a w tym min. opatentowane dwa sposoby odzysku oraz trzy urządzenia, opatentowany sposób budowy komina oraz kształtka kominowa. Metody i urządzenia kompleksowo rozwiązują odbiór ciepła ze spalin oraz ciepła powietrza usuwanego przewodami wentylacyjnymi z pomieszczeń. Połączone innowacje odzyskane ciepło zwracają poprzez ciekłe medium do wymiennikowi ciepła albo bezpośrednio czyste i ogrzane a nawet uzdatnione powietrze metodą nawiewu wymuszonego bądź naturalnego transportują do tych samych wnętrz z których usuwane jest wcześniej bądź równolegle powietrze zużyte. Testowana w sposób rzeczywisty i ciągły przez jej autora w Górach Izerskich na stoku Sępiej Góry w obiekcie Magdalena i w miejscu Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ®

Zobacz jeden z opublikowanych opisów patentowych

Nowa technologia odzysku ciepła zrzutowego ze ścieków bytowo - przemysłowych

Polska technologia odzysku ciepła zrzutowego ze ścieków bytowych i przemysłowych - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® … więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odzysku i recyklingu ciepła traconego i zrzutowego ścieków

Polska technologia odzysku ciepła ze ścieków - konkurencyjne oraz znacznie wyprzedzające USA i UK opracowanie z tej dziedziny wiedzy - traktujące kompleksowo odzysk energii cieplnej ścieków domowych i przemysłowych oraz jej ponowne wykorzystanie w instalacjach domowych oraz dalszy i zupełny przerób tego ścieku na potrzeby podstawowe człowieka, gospodarki i kraju. Testowana w sposób rzeczywisty i ciągły przez jej autora w Górach Izerskich na stoku Sępiej Góry w obiekcie Magdalena.

Najnowsze wynalazki i wzory przemysłowe w jej zakresie to, między innymi:

Kaskadowy spiralny absorber ciepła oraz Wieloblokowy akumulator ciepła

Zobacz jeden z opublikowanych opisów patentowych

Nowa technologia akumulacji i gromadzenia oraz magazynowania energii cieplnej

Polska technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® … więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Akumulacji i magazynowania energii cieplnej

Technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku w tym ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej niezbędnej dla funkcjonowania jego mieszkańców a także samej infrastruktury towarzyszącej, kuchnie, pralnie i inne związane, to tak obecnie jak wcześniej, główne oraz podstawowe koszty eksploatacyjne budynku oraz bieżące budżetu jego użytkowników, które w efekcie tak budżetów domowych jak i całego kraju są możliwe do obniżenia co najmniej o połowę w wyniku zastosowań technologii i jej absorberów oraz akumulatorów ciepła.

Absorbery ciepła (ze ścieku, spalin, słońca, rozkładu materii), Akumulatory ciepła (wieloblokowy i kaskadowy, gruntowy zimny i ciepły), Łaty dachowe + panele fasadowe absorbujące i akumulujące ciepło (sposoby), Polski System HCA (heating, cooling, absorption and accumulation) (sposoby +)

Prawa autorskie do myśli technicznej, opracowań, wynalazków, wzorów i oznaczeń

Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą WIELOFUNKCYJNY PANEL lub ALU a najczęściej nazw połączonych, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowych przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących bez cięć i połączeń meandra o długości do 200 mb. dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie wymienione wyżej.

Zaś same znaki towarowe w głównej mierze mają za zadanie chronić wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, testowe i wdrożeniowe jako własność intelektualną a w ostateczności ich produkty dla celu odróżnienia tej całości przez przeciętnego odbiorcę i użytkownika od innych tego rodzaju prac, myśli technicznej, własności i wyrobów na rynku krajowym i europejskim czy też światowym.

Marka wypracowana od 1999 roku przez twórcę i wynalazcę tych systemów ogrzewania oraz ich komponentów w całości udokumentowanych wynalazkami, pierwszeństwami, wzorami i innymi prawami, niezmiennie i od lat poświęcona i skupiona została na wykorzystaniu do ogrzewania wewnętrznego płaszczyzny, powierzchni mieszkaniowej i użytkowej jako grzejnika i odbiornika ciepła w taki sposób aby maksymalnie ją zagospodarować bez dodatkowych ingerencji w strukturę budynku w celu jaki przyświecał i przyświeca twórcy i autorowi, obniżenia minimum o połowę kosztów eksploatacyjnych tradycyjnego ogrzewania miejscowego i podłogowego.

Strefowe i sekwencyjne ogrzewanie płaszczyznowe modułami paneli tak nawierzchniowych jak i ukrytych, dowiodło w bezpośrednim stosowaniu systemów i technologii w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Innowacji Magdalena w Świeradowie Zdroju podczas wzmożonego wykorzystania obiektu przez gości, zasadność wszystkich naszych rozwiązań oraz efekty ekonomiczne powstałe w wyniku ich zastosowań a także trwałość i odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne oraz ogień i zalania.

Przepływy cieplne modułów i samych instalacji w całości stref rozproszonych oraz odległych do 30 mb. od centrum wymiennikowni i zasilania ciepłem, wykazały ponad normatywne uzyski tak w przenoszeniu ciepła jak i jego rozpraszania oraz emisji bezpośredniej do otoczenia, powietrza w danej kubaturze pokoju użytkowego w czasie relatywnie krótszym o blisko 80 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, grzejnikami miejscowymi o małej powierzchni grzewczej i podłogowego zalewanego w posadzkach jako akumulacyjnego przynoszącego jednak i nadal duże straty cieplne wynikające z masy posadzek i miejsca w strukturze budynku.

Wszystkie systemy odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego oraz jego pochłaniania przez dużą grupę projektowanych paneli wielofunkcyjnych to nic innego jak system odwrócony ogrzewania, pracujący podobnie, dużą i efektywną powierzchnią w tym wypadku absorbującą ciepło z otoczenia budynku w sposób odkryty jako nawierzchniowy będący elementami wykończeniowymi fasad, dachów i innych lub jako ukryty w samej strukturze tego budynku co stanowi innowację technologiczną jako wieloprocesową i wieloproduktową.

Zobacz też ... kanał filmowy KRAMARZ POLSKA i filmy udostepnione przez twórcę

Kanał filmowy Kramarz Polska ... więcej

KRAMARZ POLSKA
Kanał filmowy twórcy i wynalazcy
prezentujący autorskie nagrania z obszaru
jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich a także budowy
Ośrodka Wypoczynku i Pracy Twórczej MAGDALENA na zboczu Sępiej Góry.

ALU Solar PANEL

Licencje Kramarz Polska

Wzory przemysłowe Kramarz Polska

Słowne znaki towarowe Kramarz Polska

Polskie wynalazki oraz Patenty Kramarz Polska

Balustrada systemowa do odbioru ciepła HCA - przykład wykonania i zastosowania

Balustrada słoneczna - systemowa HCA do odbioru ciepła ... zobacz więcej wzorów z tego obszaru

...

Zobacz też ... znaki towarowe słowne do ochrony tych technologii i wyrobów ALU

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ® ... Świadectwo i Prawo Ochronne na znak towarowy RP NR R.318603Wielofunkcyjny aluminiowy panel grzewczo-chłodzący ® ... Świadectwo i Prawo Ochronne na znak towarowy UE No 016455404Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm ® ... Decyzja UPRP o udzieleniu ochrony na znak towarowy R.326106

...

Innowacje technologiczne, procesowe i produktowe według definicji i systematyki

Innowacje procesowe, produktowe i technologiczne Kramarz Polska ... więcej

Innowacja najogólniej - to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych
lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych.
W naszym wypadku są to głównie innowacje produktowe i procesowe, powstałe w ciągu systematycznych prac badawczo-rozwojowych, udokumentowanych opracowaniami, wynalazkami i wzorami przemysłowymi, które tworzą całkowicie nowe produkty oraz procesy technologiczne związane z ich wytworzeniem, zastosowaniem i organizacją związaną z nimi (np. nowych zdefiniowanych technik, składania, łączenia, montażu, itd.)
Patenty, Prawa Ochronne, Prawa z Rejestracji, decydują o ich nowości i podziale na:

Produktowe – produkt nie znany lub produkt znacznie zmodernizowany.
Organizacyjne – nowe lub unowocześnione systemy organizacyjne (technik).
Technologiczne – modyfikacja czynników i właściwości procesów wytwórczych.

Zaś ich efektem ma być: zwiększenie funkcjonalności, użyteczności produktów i usług, unowocześnienie przestarzałych systemów, udoskonalenie technologii, optymalizacja czasu pracy, ochrona środowiska naturalnego człowieka i wykorzystanie energii natury.

Przykładowe innowacje technologiczne i prace systematyczne B+R trwające od lat

Nowe technologie to technologie które nie były stosowane powszechnie w świecie w ciągu ostatnich trzech lub pięciu lat i o których wiedza nie jest ani powszechna ani dostępna ani znana tak w zakresie przetwarzania dóbr naturalnych w dobra użyteczne jak i w zakresie samych procesów tak użytkowych jak i technologicznych czy też konstrukcji wyrobów wytworzonych według tych technologii wraz z wszelką wiedzą ich praktycznego stosowania i zastosowania technicznego oraz efektów które mają przynosić ich użytkownikowi i nabywcy tej wiedzy oraz jej produktów … definicje według podręcznika Frascati Manual oraz wytycznych i przepisów w Polsce.

Natomiast systematyczne prace badawczo-rozwojowe B+R to pozyskiwanie know-how dotyczącego produktów, technologii lub procesów oraz prowadzenie analiz teoretycznych, systematycznych studiów lub doświadczeń, w tym produkcji eksperymentalnej, techniczne testowanie produktów lub procesów, zapewnianie koniecznego wyposażenia oraz uzyskiwanie praw własności intelektualnej w odniesieniu do wyników prac (z ang. research and development).

Zaś w polskim systemie prawnym zgodnie z ogólną definicją działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W naszym przypadku zgodnie z wytycznymi i wskazaniami podręcznika Frascati Manual - nasze prace B+R spełniają pięć podstawowych kryteriów ich uznawalności, tj. są: nowe i oryginalne, twórcze, niepewne, systematyczne oraz przenaszalne i powtarzalne o czym odrębnie świadczą przyznane Dotacje podmiotom trzecim na podstawie naszych LICENCJI KRAMARZ POLSKA.

Nowe i oryginalne - bo wydano na nie Patenty i Prawa z Rejestracji oraz Prawa Ochronne potwierdzające własność intelektualną
Twórcze - bo autorskie prawa majątkowe oraz osobiste a także twórcy całej własności przemysłowej należą w całości do nas
Niepewne - bo nie były stosowne powszechnie w świecie i Polsce, tj. dostępne użytkownikowi dla określenia wyniku końcowego
Systematyczne - bo nie są "ad hoc" i zostały udokumentowane z datą pewną, wynalazkami, patentami i innymi prawami ochronnymi
Przenaszalne i powtarzalne - bo były i są przenoszone w drodze rozlicznych Licencji w sposób powtarzalny dla ich zastosowań

Podręcznik Oslo Frascati Manual

Zobacz także ... Licencje Kramarz Polska udzielone w latach ubiegłych oraz obecnie

Licencje Kramarz Polska ... więcej przykłady wybrane

LICENCJE KRAMARZ POLSKA

Certyfikaty Licencji Kramarz Polska
wystawione do umów licencyjnych na
rzecz wskazanego z nazwy podmiotu oraz
prawa wyłącznego i zakresu udzielonej licencji

Przykłady wybrane

licencja wyłączna, licencja niewyłączna,
licencja ograniczona i licencja obiektowa
na wynalazek, wzór przemysłowy, znak towarowy,
know-how, prace B+R oraz autorskie prawa majątkowe

Licencje projektowe i licencje na zarządzanie prawami własności intelektualnej


Zobacz też - Patenty i prawa wyłączne własności przemysłowej wydane przez UPRP

Patenty Kramarz Polska ... więcej


na rzecz

KRAMARZ Józef POLSKA z zakresu i działu

A - Podstawowe potrzeby ludzkie
B - Różne procesy przemysłowe i transport
C - Chemia i metalurgia
D - Włókiennictwo i papiernictwo
E - Budownictwo, górnictwo, konstrukcje zespolone
F - Mechanika, oświetlenie, ogrzewanie, uzbrojenie i technika minerska
G - Fizyka
H - Elektrotechnika

według wykazu międzynarodowego
w okresie i zakresie prowadzonych prac B+R

Technologia odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku ... transfer praw

TECHNOLOGIA odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku KRAMARZ POLSKA ... więcej

.....