Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Patent PL 196379 na wynalazek i polski opis patentowy wynalazku 

zobacz też inne wynalazki ... wiecej


Patent
PL 196379

na wynalazek

Ściekowy absorber ciepła


Patent na wynalazek, przykład patentu i opisu patentowego, rysunki, pdf

Podstawowy dokument według którego ustala się stan techniki światowej
przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania nowego
patentu w danym obszarze ogólnodostępnej wiedzy, rozwiązań oraz sposobów.


Zobacz też ... inne patenty, pierwszeństwa i prawa ochronne

Patent PL 196379 - Ściekowy absorber ciepła

Polskie patenty, wynalazki i opisy patentowe - opis patentowy PL 196379 B1 w PDF

Ściekowy absorber ciepła - Patent PL 196379 i opis patentowy w PDF

PATENT PL 196379 - Ściekowy absorber ciepła (wynalazek, opis patentowy)

Zobacz też inne nasze patenty i opisy patentowe z przykładu KRAMARZ POLSKA

PATENT PL 200318 -  Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnychPATENT PL 195174 - Spalinowy absorber ciepłaPATENT PL 193961 - Termiczna listwa panelowa (wynalazek i opis patentowy) PATENT PL 190199 - Dokólna gąsienica samochodowa (wynalazek i opis patentowy)

...

Zobacz wybrane z opublikowanych, opisy patentowe naszych wynalazków w PDF

PATENT PL 190199 - Dokólna gąsienica samochodowa (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT PL 193961 - Termiczna listwa panelowa (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT PL 195174 - Spalinowy absorber ciepła (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT PL 196383 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT PL 198134 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT 198814 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie dużej i małej mocy (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT 199683 - Sposób i urządzenie do przemysłowej produkcji miodu naturalnego  (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT 199684 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza, formatki zwłaszcza płyty pilśniowej porowatej dla jej nowych zastosowań  (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT 200284 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT PL 200318 -  Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnychPATENT PL 200319 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem (wynalazek, opis patentowy) … więcejPATENT 205160 - Powietrzno-termiczna listwa panelowa (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT 205162 - Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT 205163 - Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT 205164 - Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT 205165 - Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT 207154 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT 208542 - Sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT 208545 - Sposób zmiany wysokości i sylwetki, uzyskany sposobami budowy przedziałów bojowych załogi czołgu nowej generacji (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT 208546 - Kadłub tożsamy z wieżą w modelu jednolitym bryły o stałej krzywiźnie, czołgu nowej generacji (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT 208547 - Sposób budowy przedziału bojowego załogi w wersji nowych tulei stempla i podwyższonego skoku dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT 215966 - Urządzenie do usuwania śniegu z różnych powierzchni płaskich i spadzistych, zwłaszcza traktów komunikacyjnych i dachów (wynalazek i opis patentowy) … więcej w PDF (otwierany w nowym oknie)PATENT PL 196379 - Ściekowy absorber ciepła (wynalazek, opis patentowy) … więcej w PDF (otwieranym w nowym oknie)

Zobacz też patenty, pierwszeństwa i inne prawa ochronne własności intelektualnej

Patents Kramarz Poland ...

Patents Kramarz Poland - Patenty Kramarz Polska

Trademarks Kramarz Poland ... więcej

Trademarks Kramarz Poland - Znaki towarowe Kramarz Polska

Inventions Kramarz Poland ... więcej

Inventions Kramarz Poland - Wynalazki Kramarz Polska

Designs Kramarz Poland ... więcej

Designs Kramarz Poland - Wzornictwo przemysłowe Kramarz Polska

Zobacz też najnowsze opatentowane i oznakowane systemy ogrzewania POLPANEL

Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANELStrefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANELSekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL

...

Zobacz też oznaczone z tytułu i TM inne prowadzone prace badawczo-rozwojowe

HCA to czyste powietrze

...

Prace B+R w zakresie "HCA to czyste powietrze" - najnowsze i podsumowanie 2018

Należy mieć świadomość, że na obecny czas nie możemy ujawnić wszystkich naszych rozwiązań w zakresie ogrzewania, odzysku, absorpcji i kumulacji ciepła, które wynikają z długoletnich prac badawczych i doświadczeń w tej materii - większość z kilkudziesięciu nieujawnianych wynalazków ma obecnie status uśpionych i czeka na odpowiednie zdarzenia i osiągnięcie niezbędnego poziomu technologicznego oraz wiedzy i świadomości, dając nam odpowiedni czas na ich zmaterializowanie i utrwalenie oraz wprowadzenie ich do stanu techniki światowej a następnie możliwej komercjalizacji poszczególnych wyrobów - w zakładkach ujawniono tylko 9 dojrzałych wynalazków z 2018r., których zadaniem jest nie tylko poszerzenie obszaru tej wiedzy ale i szybkie ich zmodelowanie i wdrożenie ...

Zobacz też opis prac B+R w zakresie HCA w PDF