Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Powerty Inntereg Europe - Projekt i udział w roli eksperta zewnętrznego 

więcej o nas

Powerty Interreg Europe

To Projekt w którym uczestniczy kilka krajów europejskich w tym Polska

W dniu 14.05.2020r. po rozmowach poprzedzających w Świeradowie Zdroju zawarto pomiędzy Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska a Ekspertem zewnętrznym Kramarz Józef, Umowę o Współpracy w grupie ekspertów ds. ubóstwa energetycznego i odnawialnych źródeł energii dla grup wrażliwych w ramach Projektu Powerty Współfinansowanego ze Środków Programu Interreg Europe.

W rozmowach z ramienia
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska i Projektu POWERTY uczestniczyli:

Dyrektor Biura - Piotr Dancewicz
Koordynator Projektu - Anna Grodzińska
Ekspert wewnętrzny Projektu - Bogusław Szuba

Energie odnawialne dla grup wrażliwych - ubóstwo, założenia, cele oraz uczestnicy

Dekarbonizacja systemu energetycznego wymaga, aby wszyscy obywatele Europy mogli w pełni korzystać z odnawialnych źródeł energii. Istnieje jednak wysoki odsetek obywateli mających wiele trudności z posiadaniem urządzeń i sprzętu do energii odnawialnej, w szczególności grup szczególnie wrażliwych, w tym osób dotkniętych „ubóstwem energetycznym”. Trudności te są motywowane kwestiami ekonomicznymi i technologicznymi (rozwiązania w zakresie energii odnawialnej nie są dostosowane do wrażliwych grup), ale także innymi czynnikami o charakterze społecznym i kulturowym, użytkowaniem i właścicielami mieszkań itp., Które wpływają na rodzaje rozwiązań, które powinny być używane, a także jak nimi zarządzać.

Ogólnym celem POWERTY jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w wrażliwych grupach. W ten sposób dzięki projektowi ułatwione zostaną nowe instalacje energii odnawialnej w celu zapewnienia bezpiecznej i czystej energii wrażliwym gospodarstwom domowym. Ponadto w ramach projektu zachęcane będą firmy dostarczające energię odnawialną do oferowania rozwiązań technologicznych dostosowanych do grup w trudnej sytuacji, aktywizujących społeczną odpowiedzialność biznesu.

W ten sposób POWERTY pomoże rozwiązać problem ubóstwa energetycznego, promując wrażliwe gospodarstwa domowe z odpowiednimi dostawami energii, dzięki energii odnawialnej. Biorąc pod uwagę wyjątkowe warunki tych gospodarstw domowych, promowane będą innowacje społeczne, oparte na większym uczestnictwie, integracji i wzmocnieniu pozycji słabszych grup społecznych.

W ramach projektu opracowany zostanie pełny proces uczenia się w celu ułatwienia skutecznego przepływu wiedzy między regionami, licząc na 6 partnerów o różnej uzupełniającej się wiedzy fachowej i różnych poziomach kompetencji (regionalnych / krajowych), co wzbogaca transfer wiedzy. Ponad 50 najlepszych praktyk i prawie 50 wydarzeń z udziałem 60 interesariuszy ustanowi 5 regionalnych planów działania obejmujących populację powyżej 25 milionów mieszkańców.

więcej ... Renewable energies for vulnerable groups

więcej ... Aglomeracja Opolska w poszukiwaniu tanich źródeł energii

Pokaz wielofunkcyjnych paneli energetycznych ALU do odbioru ciepła słonecznego

Na zdjęciu od lewej: dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba oraz twórca i wynalazca paneli wielofunkcyjnych Józef Kramarz

Na zdjęciu od lewej: dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba oraz twórca i wynalazca paneli wielofunkcyjnych Józef Kramarz

..... UMOWA o WSPÓŁPRACY w grupie ekspertów ds. ubóstwa energetycznego i

odnawialnych źródeł energii dla grup wrażliwych w RAMACH PROJEKTU POWERTY WSPÓŁFINANSOWANEGO ze ŚRODKÓW PROGRAMU INNTERREG EUROPE

Umowa o Współpracy w grupie ekspertów ds. ubóstwa energetycznego i odnawialnych źródeł energii dla grup wrażliwych w ramach Projektu Powerty Współfinansowanego ze Środków Programu Interreg EuropeUmowa o Współpracy w grupie ekspertów ds. ubóstwa energetycznego i odnawialnych źródeł energii dla grup wrażliwych w ramach Projektu Powerty Współfinansowanego ze Środków Programu Interreg EuropeUmowa o Współpracy w grupie ekspertów ds. ubóstwa energetycznego i odnawialnych źródeł energii dla grup wrażliwych w ramach Projektu Powerty Współfinansowanego ze Środków Programu Interreg Europe

Zobacz też czym jest Europejski Zielony Ład i z czego wynika konieczność realizacji

Europejski Zielony Ład ... więcej

Wytyczne i prognozy KE oraz Polski wkład

Europejski Zielony Ład ma się stać nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w nowe technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego projektu.

Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie.

Ambitny i dalekosiężny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji ma doprowadzić skutecznie do tego aby Europa do 2050 r. stała się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem.

System HCA - polski system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący ciepło

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia, powstały i utrwalony w dziesiątkach wynalazków i wzorów przemysłowych oraz samych znakach towarowych zgłaszającego - oznaczony z wniosku jego twórcy i autora według międzynarodowej klasyfikacji (nicejskiej) dla znaków towarowych w klasie 11 pod polską nazwą jako … Systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

Prace B+R w zakresie "HCA to czyste powietrze" - najnowsze i podsumowanie 2020

Należy mieć świadomość, że na obecny czas nie możemy ujawnić wszystkich naszych rozwiązań w zakresie ogrzewania, odzysku, absorpcji i akumulacji ciepła, które wynikają z długoletnich prac badawczych i doświadczeń w tej materii - większość z kilkudziesięciu nieujawnianych wynalazków ma obecnie status uśpionych i czeka na odpowiednie zdarzenia i osiągnięcie niezbędnego poziomu technologicznego oraz wiedzy i świadomości, dając nam odpowiedni czas na ich zmaterializowanie i utrwalenie oraz wprowadzenie ich do stanu techniki światowej a następnie możliwej komercjalizacji poszczególnych wyrobów - w zakładkach ujawniono tylko te zgłoszenia wynalazków z 2018 i 2019 roku, których zadaniem jest nie tylko poszerzenie i utrwalenia obszaru tej wiedzy ale i szybkie ich zmodelowanie oraz komercjalizacja i wdrożenia do masowej produkcji przez ewentualnych licencjobiorców w drodze dokonanej, transferu technologii z poszczególnych praw własności intelektualnej do i dla konkretnego podmiotu ...

Nowe technologie odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku jako bryły

Odbior ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU Solar PANEL ® ... więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odbior ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU Solar PANEL ®

Początki prac sięgają i wywodzą się z pierwszych opracowań i publikacji patentowych w zakresie odbioru i pozyskania ciepła w sposób skoncentrowany wiązki promieniowania słonecznego, opisanych w Patencie PL 198814 na wynalazk, pt. Heliostacjosferyczny absorber ciepła słonecznego, urządzenie małej i dużej mocy.

Najnowszy PATENT w zakresie uniwersalnego sposobu łączenia paneli, siatki czy folii aluminiowej za pomocą łoży nośnych ALU Bed PANEL ® na i w dowolnej strukturze materiałowej, rozwiązuje dotychczasowy problem kompensacji poprzecznej oraz emisji ciepła w obu kierunkach, zarówno absorpcji jak i ogrzewania w najnowszych systemach niskotemperaturowych, tworzących pole robocze, podłóg, ścian, fasad czy też dachów.

Najnowszej generacji panele słoneczne 3 w 1, nieinwazyjne architektonicznie

Najnowsze PATENTY w zakresie paneli wielofunkcyjnych, odbioru i odzysku ciepła

oraz jego akumulacji, udzielone przez Urząd Patentowy RP w 2020 roku na rzecz Kramarz Józef Polska - Decyzje Patentowe UPRP

PATENT NR 235375 na wynalazek pod tytułem:

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący - P.425564

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: P.425564

PATENT NR 235237 na wynalazek pod tytułem:

Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - P.424994

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: P.424994

PATENT NR 235373 na wynalazek pod tytułem:

Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie - P.425433

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: P.425433

PATENT NR 234841 na wynalazek pod tytułem:

Sposób łączenia paneli za pomocą łoży nośnych sprzęgających - P.425026

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: P.425026

PATENT NR 235376 na wynalazek pod tytułem:

Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła - P.425645

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: P.425645

PATENT NR 235374 na wynalazek pod tytułem:

Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujace ciepło w kilku wersjach - P.425476

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: P.425476

Uwaga ... na oszustów podszywających się pod UPRP - Falszywe Decyzje i opłaty

Od lat oszuści praktykują wyłudzenie opłat za rzekomo wydane Decyzje przez Urzędy Patentowe na całym świecie. Proceder ten jest też z powodzeniem praktykowany w Polsce. Przedstawione wyżej z oryginału Decyzje UPRP o udzieleniu Patentu tak jak i inne Decyzje UPRP, zawierają numer rachunku UPRP na który należy wnieść opłatę - numer tego rachunku jest stały i niezmienny od lat - jest to pierwsza i podstawowa rzecz oraz zasada na którą należy zwrócić uwagę aby nie paść ofiarą zorganizowanego procederu wyłudzenia opłat na inne konto. Ponadto, bazy podstawowe oraz wyszukiwarki przedmiotów ochrony UPRP - wykazują aktualny stan zgłoszeń i ochrony. Zapoznaj się z kolejną możliwością sprawdzenia i uwiarygodnienia otrzymanej Decyzji i wezwania do opłaty.