Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Projekt Art-Ram, innowacja produktowa i procesowa oraz B+R, ZT i TRL 

Projekt ART-RAM ... zobacz opracowanie w PDF


Projekt Art-Ram bierze swój początek z opracowania nowej
opatentowanej metody formowania materiałów drewnopochodnych
w jednym krótkotrwałym cyklu roboczym bez użycia narzędzi skrawających
- i

Ciągu badań rozpoczętych jeszcze w latach 2000 przed wprowadzeniem
na nasz rynek płyty MDF, która jako materiał drewnopochodny z powodzeniem
miał zastąpić drewno i sklejkę oraz płytę wiórową, jednak wciąż i do chwili obecnej
wymagający obróbki narzędziami i obrabiarkami stosowanymi w przemyśle drzewnym

Krosno malarskie ART-RAM ... więcej

TM - Projekt ART-RAM - znak towarowy słowno-graficzny ... więcej

Świadectwo Ochronne na znak towarowy R.312970 - ART-RAM (kompletny skan)

TM - ART-RAM - zobacz więcej znaków towarowych

...
PROJEKT „ART-RAM”

(opis innowacji procesowej i produktowej oraz wyników prac badawczo-rozwojowych)
dotyczący nowej metody wytwarzania krosna malarskiego i ram obrazów oraz związanych z nimi wyrobów


Projekt „ART-RAM” tworzy:

Nowatorska metoda kształtowania profilowego listew krosna malarskiego i ram obrazów z materiałów drewnopochodnych, czystych ekologicznie w jednym skończonym ciągu i procesie technologicznym, opartym na opatentowanych wynalazkach tak w zakresie metody jak i urządzenia za nr. Patentu PL 199684 pt. „Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza, formatki płyty pilśniowej zwłaszcza porowatej dla jej nowych zastosowań” na rzecz Józef Kramarz Polska

Innowacja procesowa:

Istota innowacji procesowej w zakresie nowej metody, polega, zgodnie z opisem patentowym PL 199684 B1 na przeformowywaniu jednoczesnym i trwałym wszystkich powierzchni graniaka w jednym skończonym cyklu termicznym za pomocą nowego rodzaju formy aluminiowej, tj. odpowiednika form ustalonych w opisie wzoru przemysłowego Wp. 4443 pt. „Forma aluminiowa krawędziowo-płycinowa i jej odmiany stanowiąca tak nośnik utrwalonych w niej wzorów …”, stworzonej w ramach prac badawczo-rozwojowych i know-how oraz nadzoru autorskiego nad wdrożeniami tej i takiej metody wytwarzania krosna malarskiego oraz ram obrazów

Innowacja produktowa:

Istota innowacji produktowej w zakresie krosna malarskiego, sprowadza się do zmiany kształtu listwy krosna (opisaną w innowacji procesowej metodą) w części spodniej i tylnej jako podstawy zapięcia i naciągu płótna malarskiego na nową ukształtowaną tak aby posiadała gniazda mocujące nowy rodzaj naciągu i zapięcia płótna malarskiego na złożonej ramie krosna malarskiego co pozwoli dalej na demontaż i oddzielenie samego gotowego obrazu od krosna malarskiego bez dotychczasowych uszkodzeń płótna malarskiego i samego obrazu oraz ramy krosna, wyrwaniem i usuwaniem zszywek z dotychczasowego znanego systemu zapięcia i napięcia płótna malarskiego na ramy krosna malarskiego.

Natomiast, w zakresie ram obrazów na wytłoczeniu w jednej z krawędzi listwy ramy przetłoczenia celowego lub bez przetłoczenia dla nowych sposobów łączenia i składania ram obrazów bez konieczności stosowania dotychczasowych metod ich klejenia, składania i ściągania.

Wyniki prac badawczo-rozwojowych:

Realizacja prac B+R została zakończona na VIII poziomie gotowości technologicznej (TRL VIII).
Technologia w zakresie tak samej metody jak i urządzeń objętych know-how jest gotowa do implementacji w procesie produkcyjnym i przemysłowym nowych wyrobów w postaci szeregu innowacji produktowych zaś same wyniki w postaci opracowanych dokumentacji: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych, innowacji produktowej, innowacji procesowej i innej wiedzy specjalistycznej, a także know-how zostaną udostępnione w ramach umów transferu własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej:

01/ autorskie do nazw, wzorów, rysunków i opracowań techniczno-technologicznych oraz całości innowacji
02/ autorskie do logotypów, znaków handlowych i znaków towarowych technologii i jej wyrobów
03/ twórcy wynalazków za numerami - 345226, ………...
04/ praw przemysłowych z patentów - PL 199684, ………...
05/ twórcy wzorów przemysłowych za numerami - 4443, 24774
06/ praw przemysłowych z rejestracji wzorów przemysłowych - NR 6736, NR 23187
07/ praw przemysłowych ze zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych - R.312970
08/ właścicielskie prac badawczo-rozwojowych, tzw. B+R
09/ właścicielskie prac wdrożeniowych i osiągnięcia VIII poziomu gotowości technologicznej, tzw. TRL
10/ know-how do całości (negatywne i pozytywne)

Okres realizacji : od 23.08.2016 rok do odwołania

Zasięg : europejski

Autor i Koordynator : Józef Kramarz

Formowanie wieloliniowe .....


…...

Decyzja UPRP o udzieleniu prawa ochronnego na znak słowno-graficzny ART-RAM


UPRP baza Register Plus -Dane bibliograficzne: R.312970

... inne znaki towarowe


Znak Towarowy słowno-graficzny ART-RAM dla klas 16, 20 i 45

Przeznaczony do oznakowania wyrobów i usług w zakresie ram do obrazów, krosen malarskich, blejtramów i innych wytwarzanych z drewna, MDF i innych surowców w tym nowymi technikami według opatentowanych sposobów i wzorów przemysłowych oraz samych projektów dotyczących innowacji produktowej i procesowej.

W klasie 16 - Krosna malarskie, Sztalugi malarskie, Płótna malarskie
W klasie 20 - Ramy obrazów, Obrazy, Listwy do obrazów
W klasie 45 - Licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, Licencjonowanie technologii i praw własności przemysłowej

Grafika znaku

ART-RAM ... więcej Projekt ART-RAM

...

Wzór przemysłowy pt. Krosno malarskie - Prawo z Rejestracji NR 23187


UPRP baza Register Plus -Dane bibliograficzne: Rp.23187

Opis Ochronny Wzoru Przemysłowego PL 23187 (PDF otwierany w nowym oknie)

........................

Projekty i innowacje inne, realizowane obecnie i wcześniej, koordynowane także przez ich twórcę i autora ...

Zobacz też ... Projekt "X"

Zobacz też ... Projekt HCA

Zobacz też ... Projekt POLPANEL

Zobacz też ... Projekt ALTERPANEL

Zobacz też ... Projekt POLPANEL ALU system

Zobacz też ... Projekt INNOWACJE dla wszystkich

TM - znaki towarowe do projektu ART-RAM oraz innowacji produktowej i procesowej

Krosno malarskie ART-RAM - zobacz opis znaku i zakres ochronyRAMY i OBRAZY ART-RAM - zobacz opis znaku towarowego i zakres ochronyTM - znak towarowy - LISTWY ALU ART-RAM

...

...

PODOBRAZIE ART-RAM ... zobacz więcej znaków i oznaczeń w tym ProjekciePłótno malarskie ART-RAM ... zobacz więcej znaków i oznaczeń w tym ProjekcieGrzejnik ścienny ART-RAM ... zobacz więcej znaków i oznaczeń w tym Projekcie

...

Zobacz też ... inne nasze Projekty zainicjowane i realizowane w ramach prac B+R

...

Projekt Izery TOP ... więcejProjekt czyste Powietrze ... więcejProjekt POLPANEL ... więcej