Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UENiskoemisyjne technologie i systemy grzewcze - Prace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcejPatenty Kramarz Polska ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Najnowsza Playlista ...

zobacz na YouTube.....

Projekt - Innowacje dla wszystkich 

Projekt Innowacje dla wszystkich - zobacz też inne ProjektyPatronat :
Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009

Nakierowany jest głównie na dwie grupy docelowe :
osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w tym zwłaszcza MŚP.

Licencja jednostkowa lub licencja przemysłowa gwarantowana do dnia 31.12.2009r.


szczegóły oferty i opisy patentowe


Cel projektu:

Ujawnienie, udostępnienie i rozpowszechnienie polskich rozwiązań innowacyjnych z zakresu recyklingu ciepła odpadowego oraz nowych form ogrzewania płaszczyznowego w sposób wielostrefowy czynnikiem niskotemperaturowym (woda i powietrze) plus prąd na rynku RP i UE. Innymi słowy podstawowa edukacja naszego społeczeństwa o potrzebach znacznego ograniczenia zużycia energii oraz jego i naszych możliwościach w tym zakresie nie tylko na arenie krajowej ale i międzynarodowej. Daleko idące wykorzystanie nowej wiedzy oraz krajowej myśli technicznej w tym obszarze przez przeciętnego użytkownika z korzyścią dla niego i kraju.

Opis działań:

Publikacja pełnej informacji patentowej w zakresie wszystkich zgłoszeń, opisów rozwiązań i dokumentacji oraz zakresu transferu praw przedmiotowych i podmiotowych a także ofert i zleceń dla producentów nowych urządzeń dla celu komercjalizacji technologii recyklingu ciepła odpadowego oraz ogrzewania płaszczyznowego. Stałe tworzenie innowacji wraz z upowszechnieniem wiedzy o niej, promocja prac projektowych, badań oraz wdrożeń nowych rozwiązań a także definiowanie podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej. Efektywne udostępnienie zainteresowanym stronom (osoby fizyczne) licencji jednostkowych na odzysk ciepła ze ścieków, wentylacji i spalin za symboliczną cenę na czas nieograniczony dla wskazanego obiektu i adresu oraz (przedsiębiorstwom) pełnych licencji przemysłowych na produkcję i dystrybucję komponentów ogrzewania na okres minimum 5 lat licencji ustawowej na teren kraju oraz UE.

Produkty projektu (rezultaty):

Patenty i prawa ochronne tworzące prawa wyłączne oraz monopol na rynku RP i UE

Na czym polega kreatywność i innowacyjność projektu:

W dobie kryzysu energetycznego oraz gospodarczego, poszukiwanie rozwiązań ograniczających zużycie energii oraz ich wdrożenie stało się obowiązkiem nadrzędnym wszystkich mieszkańców naszej wyeksploatowanej Ziemi. Innowacje tworzące projekt, mogą w znaczący sposób przyczynić się do ochrony złóż kopalnych, środowiska a także wydatnie zwiększyć wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Odzysk oraz recykling ciepła odpadowego mogą ograniczyć zużycie energii dla jego wytworzenia o co najmniej 50 procent dotychczasowych kosztów. Natomiast ogrzewanie płaszczyznowe czynnikiem niskotemperaturowym może w pełni wykorzystywać wszystkie znane (darmowe) alternatywne źródła energii co w efekcie może prowadzić do dalszych znacznych oszczędności energetycznych i finansowych w budżecie rodziny, domu, gospodarki i kraju.

Okres realizacji : do 31.12.2009 rok

Zasięg : krajowy

Kordynator : Józef Kramarz

Informacje : 014 6778523 lub 501 184 054

rekomendacje Podsekretarza Stanu w MEN


Logotyp, logo i znak towarowy "Projekt Innowacje dla wszystkich"

Projekt Innowacje dla wszystkich - logotyp i TM ... zobacz inne Projekty

Zobacz też inne nasze Projekty realizowane od 2003 roku w sposób systematyczny

Projekt ART-RAM - znak towarowy i oznaczenie projektu realizowanego od 2016 roku ... więcejProjekt HCA system - znak towarowy i oznaczenie projektu realizowanego od 2017 roku ... więcejProjekt POLPANEL - znak towarowy i oznaczenie projektu realizowanego od 2008 roku ... więcejProjekt ALTERPANEL - znak towarowy i oznaczenie projektu realizowanego od 2008 roku ... więcejProjekt czyste POWIETRZE - znak towarowy i oznaczenie projektu realizowanego od 2003 roku ... więcejProjekt ALU system cassette-composite PANEL - znak towarowy i oznaczenie projektu realizowanego od 2017 roku ... więcej