Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

List Nominacyjny 

Nominacja dla Kramarz Inventions
do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015.

Polska Nagroda Innowacyjności 2015 w programie
Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, redakcji Forum Przedsiębiorczości
Dzienniku Gazety Prawnej oraz Biznesu Plus w Gazecie Wyborczej to od ...


Forum Przedsiębiorczości ...

Polska Agencja Przedsiębiorczości ...

Polski Kongres Przedsiębiorczości III edycja ...


Pan
Józef Kramarz
Kramarz Inventions


Szanowny Panie,

Miło mi poinformować, że firma Kramarz Inventions znalazła się w gronie
najbardziej innowacyjnych podmiotów w Polsce i została nominowana do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015.


W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej, kontaktowałem się w kontekście nominacji do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015 i III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbędzie się 5-6 listopada w Łodzi pod patronatem medialnym Gazety Wyborczej i Dziennika Gazety Prawnej, a także patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Kongres będzie forum wymiany myśli i poglądów dla przedstawicieli wielu branż polskiego biznesu i nauki. Odbędzie się 25 konferencji branżowych, w tym konferencje poświęcone innowacjom na polskim rynku czy energii odnawialnej. Na to wydarzenie zapraszamy przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, przedstawicieli nadrzędnych związków branżowych, dyrektorów instytutów, rektorów uczelni, przedstawicieli jednostek badawczych, prezesów firm z różnych branż polskiego biznesu, samorządowców oraz polityków i ekspertów ds. prawa i gospodarki. Chcemy w spokojnej i merytorycznej dyskusji dać możliwość wymiany myśli, idei, poglądów na tematy gospodarcze i naukowe. W II edycji kongresu, która odbyła się w Katowicach 27-28 października 2014 r. uczestniczyło około 600 osób decyzyjnych. Chcielibyśmy, aby w tym roku Pan aktywnie włączył się do tej dyskusji i podzielił z nami swoim doświadczeniem.

Na III Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Łodzi chcemy także zaprezentować i docenić najprężniej działające podmioty, szczególnie te przywiązujące dużą wagę do sfery badawczo-rozwojowej, mogące poszczycić się nietypowymi, nowatorskimi i innowacyjnymi rozwiązaniami, tak, jak jest to w przypadku Państwa. Dlatego zarówno podczas Kongresu, jak i przez łamy "Gazety Wyborczej" chcemy na konkretnych przykładach pokazywać najwyższą jakość polskich innowacji.

Polska Nagroda Innowacyjności to program prowadzony od trzech lat przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Jego celem jest nagrodzenie podmiotów działających na polskim rynku, których działalność cechuje innowacyjność i dbałość o sferę badawczo-rozwojową. Za jego stronę medialną odpowiadają redakcje: "Biznes Plus" w "Gazecie Wyborczej" i "Forum Przedsiębiorczości", w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Nagrody są wyrazem uznania dla prowadzonej działalności i uhonorowaniem sukcesów. Promujemy tych, których działalność prowadzi do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań. Laureatami ubiegłorocznej edycji programu, a także partnerami merytorycznym kongresu zostały między innymi takie podmioty jak: Politechnika Poznańska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Gdańska, Wojskowa Akademia Techniczna, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Politechnika Warszawska. Wśród laureatów były również firmy wprowadzające nowatorskie rozwiązania na rynek.

Pomysłodawcą programu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości, główny organizator Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Wręczenie Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015 nastąpi podczas kolejnej edycji Kongresu, która odbędzie się w Łodzi.

Polska Nagroda Innowacyjności jest także wydarzeniem medialnym. Jego ważnym zadaniem i celem jest promowanie biorących w nim udział firm i instytucji oraz możliwie najbardziej profesjonalne nagłaśnianie ich działań i sukcesów. Laureat programu wejdzie również w posiadanie praw do używania godła programu we wszystkich celach i formach, jakie uzna za stosowne i potrzebne (elementy identyfikacji, publikacje, strona www, własne materiały reklamowe). Zdobycie tego lauru to znakomite podkreślenie Państwa jakości działania i docenienie dotychczasowych osiągnięć, a także doskonała możliwość wypromowania swoich innowacji.

W załączniku przesyłam list nominacyjny, do publikacji którego mają Państwo już teraz pełne prawo.

Z wyrazami szacunku,
Damian Baran
redaktor Biznes plus dodatek do Gazety Wyborczej