Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

ALU-cassette-composite PANEL - logotyp i znak towarowy - zielony panel 

Grupa Zielony Panel - ALU-cassette-composite PANEL ... zobacz też ALU-Green PANEL

Logo i logotyp oraz
znak towarowy anglojęzyczny
modułu panela z "grupy zielony panel"

ALU-cassette-composite PANEL

do oznaczeń i odróżnienia prac B+R nad całą serią paneli z grupy "zielony panel" sumujący takie jak ALU-Green PANEL, ALU-Cassette PANEL i ALU-Composite PANEL do zastosowań czysto zewnętrznych odbioru, absorpcji i kumulacji ciepła w mineralnych masach akumulacyjnych X pozbawionych wpływu ujemnego na środowisko naturalne, otoczenie i infrastrukturę zewnętrzną budynków oraz sam wygląd dachów i elewacji wykończonych tego typu panelem z dostępem bezpośrednim do instalacji odbioru i absorpcji ciepła … więcej wkrótce
Zielony Panel - logo, logotyp i znak towarowy dla ALU-cassette-composite PANEL

ALU-cassette-composite Panel - logo logotyp i znak towarowy modułu panela z grupy zielony panel

...

cd. wkrótce ... zobacz tymczasem pozostałe oznakowania z grupy ZIELONY PANEL

ALU-Green PANEL ... Grupa Zielony PanelALU-Cassette PANEL ... Grupa Zielony PANELALU-Composite PANEL ... Grupa Zielony Panel

...

Zobacz też ... systemy oraz sposoby łączenia paneli dla GRUPA ZIELONY PANEL

patentowane oraz chronione systemy i sposoby łączenia naszych paneli grzewczo-chłodzących i absorbująco-kumulujących ciepło w swej strukturze ALU + X (masa kumulacyjna x) - akumulująca w panelach kumulujących przejściowo ciepło odebrane z bryły budynku oraz natury w tym zwłaszcza z części nasłonecznionych fasad i dachów zabudowanych nimi, stanowiąc tak magazyn przejściowy ciepła

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący - wynalazek z 2018r.

wynalazek z 2018 roku
absorpcja i kumulacja przejściowa ciepła

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący

zgłoszony w dniu 16.05.2018r.
do UPRP przez Kramarz Józef Polska
oznaczony numerem P.425564 [ WIPO ST 10/C PL425564 ]

Dedykowany wraz z innymi naszymi wynalazkami, wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi do polskiego systemu HCA tworzonego na potrzeby odbioru, kumulacji, odzysku i recyklingu ciepła z otoczenia i samego użytkowania budynków oraz obiektów przemysłowych jako jedno z naszych urządzeń do magazynowania energii cieplnej oraz dla potrzeb między inymi nowej grupy paneli oznaczonej jako GRUPA ZIELONY PANEL

zobacz zgłoszenie, dane i opis wynalazku

Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujacy - wzór przemysłowy z 2018r.

Wzór przemysłowy z 2018 roku
pod nadaną przez autora i twórcę nazwą
anglojęzyczną oraz logiem i znakiem towarowym

ALU-Composite PANEL oraz ALU+X

do połączeń kompozytowych wewnątrz panela z
masą kumulującą X dla potrzeb "grupa zielony panel"

Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący

zobacz opis wzoru przemysłowego

zobacz Decyzję UPRP w sprawie Wp.26421

zobacz też Opis Ochronny Wzoru Przemysłowego PL 24815 w PDF

Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające - wynalazki z 2018r.

Dwa najnowsze wynalazki z 2018 roku

Sposób łączenia paneli za pomocą łoża
nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające


zgłoszone w dniu 26.03.2018r.
do UPRP przez Kramarz Józef Polska
oznaczone numerem P.425026 [ WIPO ST 10/C PL425026 ]

kluczowe dla systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA w zakresie
składania pola ścian i podłóg niskotemperaturowego płaszczyznowego
ogrzewania podłogowego, ściennego oraz absorpcji płaszczyznowej odkrytej
zabudowanej nimi fasady lub dachu budynku przez moduły z "grupy zielony panel"
i pod nadaną przez twórcę sposobu, nazwą anglojęzyczną sprzęgu "Vertical-click"

zobacz zgłoszenie, dane i opis wynalazków

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - wzór przemysłowy z 2018r.

pod nadaną przez autora i
ich twórcę nazwą anglojęzyczną
oraz logiem i znakami towarowymi

Vertical-click oraz Spoon-click

jako najnowszy uniwersalny sposób i system łączenia
polskich paneli po polsku za pomocą wzoru przemysłowego

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

zobacz opis wzoru przemysłowego

zobacz kompletny skan Prawa z Rejestracji NR 24759

zobacz też Opis Ochronny UPRP wzoru przemysłowego PL 24759 w PDF

Sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowe-sprzęgające - wynalazki z 2018r.

Kolejne dwa nowe wynalazki z 2018 roku

Sposób łączenia paneli za pomocą pióra
łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowe-sprzęgające


zgłoszone w dniu 21.05.2018r.
do UPRP przez Kramarz Józef Polska
oznaczone numerem P.425646 [ WIPO ST 10/C PL425646 ]

równie kluczowe dla systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA w zakresie sposobu łączenia paneli podłogowych i składania nimi pola ścian i podłóg niskotemperaturowego płaszczyznowego ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji płaszczyznowej odkrytej nimi w zabudowie części nasłonecznionych fasad, elewacji i dachów przez modułu z grupy zielony panel pod nadaną przez twórcę sposobu, nazwą anglojęzyczną "Duo Spoon"

zobacz zgłoszenie, dane i opis wynalazków

Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących ... wzór przemysłowy z 2018r.

pod nadaną przez autora i
twórcę nazwą anglojęzyczną
oraz logiem i znakiem towarowym

"Duo Spoon"

jako najnowszy uniwersalny sposób i system łączenia polskich
paneli także po polsku za pomocą kolejnego wzoru przemysłowego

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

zobacz opis wzoru przemysłowego

zobacz Decyzję UPRP w sprawie Wp.26984Zobacz też ogrzewanie POLPANEL - najnowsze patentowane i oznakowane systemy

Strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL - znak towarowy, klasy i opis

strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL - podłogowe, łazienkowe, ścienne, sufitowe - nawierzchniowe, odkryte i ukryte

Sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL - znak towarowy, klasy i opis

sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL - podłogowe, łazienkowe, ścienne, sufitowe - odkryte, kryte i ukryte

Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL - znak towarowy, klasy i opis

kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL - podłogowe, łazienkowe, tarasowe, ścienne, sufitowe - nawierzchniowe, odkryte i ukryte

Innowacja produktowa procesowa technologiczna tworząca ogrzewanie POLPANEL

w nazwach i oznaczeniach system grzewczo-chłodzący a zwłaszcza wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz panel grzewczo-chłodzący ALU Term a także Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm i ich moduły ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, ALU-Solar PANEL, ALU-Profil PANEL czy też Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący i inne powstałe w wyniku prac B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA oznaczonych jako Projekt POLPANEL oraz Projekt ALTERPANEL a także Projekt HCA system które łącznie tworzą strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL oraz sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL a także najnowsze kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL realizowane systemem profili aluminiowych POLPANEL ALU system spod znaku i marki POLPANEL oraz KRAMARZ POLSKA wymaga bezwzględnie udzielenia i zgody LICENCJA KRAMARZ POLSKA na ich użycie i wykorzystanie w jakimkolwiek celu pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa autorskiego, prawa przemysłowego, prawa unijnego oraz międzynarodowego w zakresie tej własności intelektualnej.

Oznaczenie graficzne systemu i sposobu łączenia paneli z GRUPY ZIELONY PANEL

Vertical-click PANELSpoon-click PANELDuo-spoon PANEL

...

Zobacz ... Systemy, Wynalazki, Znaki Towarowe na efekty prac B+R Kramarz Polska

Systemy Kramarz Polska ... więcejTrademark Kramarz Polska ... więcejWynalazki Kramarz Polska ... więcej

...

Zobacz też ... Licencje Kramarz Polska udzielone w latach ubiegłych w ramach POIG

Wybrane przykłady Licencji Kramarz Polska udzielonych w latach ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - zarówno te dobre jak i nietrafione, którymi podmioty trzecie posłużyły się w celach pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej - Certyfikaty i Licencja wyłączne, niewyłączne, ograniczone i obiektowe na konkretne przedmioty prawa przemysłowego

Licencje Kramarz Polska ... więcej


LICENCJA KRAMARZ POLSKA

Certyfikaty Licencji Kramarz Polska
wystawione do umów licencyjnych na
rzecz wskazanego z nazwy podmiotu oraz
prawa wyłącznego i zakresu udzielonej licencji

Przykłady wybrane

licencja wyłączna, licencja niewyłączna,
licencja ograniczona i licencja obiektowa

na wynalazek, wzór przemysłowy, znak towarowy,
know-how, prace B+R oraz autorskie prawa majątkowe

Zobacz też - Prawa Ochronne na zarejestrowane i używane znaki towarowe Kramarz

wybrane jako przykład z okresu i lat od 2008 w postaci kompletnego skanu świadectwa i prawa ochronnego RP i UE z wykazem klas towarowych do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz UE w przypadku wskazanym znaków UE przez uprawnionego ze znaku KRAMARZ Józef POLSKA

Znak towarowy "POLPANEL" R.223927 - PRAWO OCHRONNE NR 223927

Znak towarowy "ALU-Therm PANEL" R.293895 - PRAWO OCHRONNE NR 293895

Znak towarowy "Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący" R.294226 - PRAWO OCHRONNE NR 294226

Znak towarowy "ALU-PANEL" R.294800 - PRAWO OCHRONNE NR 294800

Znak towarowy "ALU-Bed PANEL" R.294801 - PRAWO OCHRONNE NR 294801

Znak towarowy "ART-RAM" R.312970 - PRAWO OCHRONNE NR 312970

Znak towarowy "LICENCJA KRAMARZ POLSKA" R.314081 - PRAWO OCHRONNE NR 314081

Znak towarowy "B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA" R.318602 - PRAWO OCHRONNE NR 318602

Znak towarowy "Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term" R.318603 - PRAWO OCHRONNE NR 318603

Znak towarowy UE "wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący" R.016455404 - PRAWO OCHRONNE 016455404

Zobacz też ... Technologie Kramarz Polska oraz prace B+R - polska myśl techniczna

powstała w ciągu systematycznych prac badawczo-rozwojowych, ustalona i ujawniona w dziesiątkach patentów w zakresie odbioru i odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych, wentylacji wnętrz i pomieszczeń, spalin kominowych i innych procesów użytkowych w tym naturalnych, rozkładu materii - zdefiniowana przez twórcę i autora technologii, koncepcji i myśli jako recykling ciepła

Technologia odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych - Recykling ciepła Kramarz Polska ... więcejTechnologia odzysku ciepła z wnętrz i spalin kominowych - Recykling ciepła Kramarz Polska ... więcejTechnologia recyklingu ciepła odpadowego i traconego w procesach użytkowych - Recykling ciepła Kramarz Polska ... więcej

...

Zobacz też, prawa autorskie i wzory przemysłowe na absorbery ciepła systemu HCA

jako przedmioty prawa autorskiego, zgłoszone do dodatkowej ochrony prawa przemysłowego w 2019 roku dla potrzeb polskiego systemu HCA - następcy sumującego prace badawczo-rozwojowe w zakresie realizowanych Projektów POLPANEL, ALTERPANEL i ALU system cassette-composite PANEL - ustalone tak wcześniej w nazwie: spalinowy, ściekowy, kaskadowy i dachowy absorber ciepła

Kaskadowy spiralny absorber ciepła - wzór przemysłowy do systemu HCA KRAMARZ POLSKA ... więcejSpalinowy liniowy absorber ciepła - wzór przemysłowy do systemu HCA KRAMARZ POLSKA ... więcejŁata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło - wzór przemysłowy do systemu HCA KRAMARZ POLSKA ... więcej

...

!!!!! przygotowane do wdrożeń i komercjalizacji w drodze licencji przemysłowych ...

Oferta i Zaproszenie do rokowań ... więcej


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, podjęciem ewentualnej i możliwej współpracy, w zakresie realizacji, nowatorskich i ambitnych Projektów, dotyczących w głównej mierze polskiego systemu HCA oraz innych, którym nie jest obca idea, rozwoju i promocji polskiej myśli technicznej oraz wszystkich tych, którzy szukają niszy rynkowej oraz nowych technologii i ich produktów w tym w szczególności takich, które obniżą energochłonność naszych budynków, pozwalając jednocześnie na pozyskanie darmowej energii cieplnej w efekcie zastosowań naszych absorberów ciepła zarówno tych do jego odzysku jak i pozyskania z natury oraz samego obiektu