Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

ALU-Solar PANEL - znak towarowy, logotyp, logo na produkt prac B+R 

Zobacz też ... Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny (wynalazek 2018) ... więcej

Znak towarowy ALU-Solar PANEL - R.319404

Logotyp i oznakowanie
prac badawczo-rozwojowych
nad tworzonymi kolejnymi wersjami
profili aluminiowych łoża nośnego oraz
paneli solarnych absorbujących i pochłaniających
ciepło słoneczne w systemach POLPANEL, ALTERPANEL i
HCA przez KRAMARZ Józef POLSKA w ramach prac projektowych
i B+R oraz wdrożeniowych w Ośrodku Innowacji "Magdalena" w Górach Izerskich
Projekty, wynalazki, wzory, technologie i know-how,
patenty i prawa ochronne na efekt i rezultat tych prac


Decyzja UPRP w sprawie Z.482114 ... zobacz

Świadectwo i Prawo Ochronne NR 319404 ... zobacz

Potwierdzenie zgłoszenia TM do UPRP z dnia 07.02.2018r. pod numerem Z.482114

UPRP baza Register Plus -Dane bibliograficzne: Z.482114

Zobacz też ... PATENT na Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny

Potwierdzenie UPRP złożonego wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy ALU-Solar PANEL

...

zobacz ... Świadectwo i Prawo Ochronne NR 319404

Dokumentacja zgłoszeniowa znaku towarowego ALU-Solar PANEL z wykazem klas

Opis znaku: Znak towarowy słowno – graficzny składa się z nazwy ALU-Solar PANEL osadzonej w grafice w kolorach żółtym, czarnym i szarym jak w rysunku i obrazie powyżej, charakteryzującej płaszczyznowy system absorpcyjny …

W klasie 06 dla wyrobów: Boazeria metalowa, Dachy i pokrycia metalowe, Listwy profilowe metalowe dla budownictwa, Okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, Panele konstrukcyjne metalowe, Pokrycia dachów metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pokrycia metalowe ścian w budownictwie, Panele metalowe, Metalowe panele dachowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Metalowe panele okładzinowe, Metalowe panele sufitowe, Panele ścienne z metalu, Panele metalowe obiciowe do budynków, Metalowe panele akustyczne do ścian, Izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, Okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, Oszklone panele do użytku w budownictwie, Aluminium profilowane wytłaczane, Aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, Półprodukty z aluminium lub jego stopów, Aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, Elementy wyciskanego aluminium, Profile aluminiowe, Folia aluminiowa, Aluminium,

W klasie 11 dla wyrobów: Termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje grzewcze, Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia na gorące powietrze, Wymienniki ciepła inne niż części maszyn, Grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, Ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, Grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, Grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),

W klasie 42 dla usług: Badania naukowe, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Opracowanie projektów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Wzornictwo przemysłowe, Badania technologiczne, Badania laboratoryjne, Badania środowiska, Badania chemiczne, Badania dotyczące technologii, Badania w dziedzinie energii, Badania w dziedzinie techniki, Badania naukowe dotyczące ekologii, Badania naukowe i przemysłowe, Badania nad procesami przemysłowymi, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie form, Projektowanie graficzne, Projektowanie znaków, Projektowanie techniczne, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie wzorów, Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie znaków towarowych, Projektowanie metod produkcji, Projektowanie płytek wykładzinowych, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami,

W klasie 45 dla usług: Licencjonowanie własności przemysłowej, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie zastosowań patentowych, Licencjonowanie znaków towarowych, Licencjonowanie praw autorskich, Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich,

Grafika znaku towarowego

Solar panel system - Logotyp ALU-Solar PANEL i link do HCA w PDF

...

Polski PATENT na Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny ALU Solar PANEL

rozwiązuje problem chłodzenia ogniw fotowoltaicznych i jednoczesnego odprowadzenia i odbioru ciepła w postaci darmowej energii cieplnej co poprawia jakość i żywotność każdego rodzaju ogniw, przy czym sam w sobie i całości skończonej stanowi elementy wykończenia fasad i elewacji oraz dachów, czyniąc innowację i produkt jako 3 w 1 - dalsze wersje rozwojowe tego typu paneli słonecznych mają możliwości mobilne w zakresie poziomych lub pionowych ustawień modułu fotowoltaicznego względem pozycji słońca a jeszcze dalsze patentowane i kolejne wersje, częściowej i przejściowej akumulacji ciepła w masie akumulującej ciepło ...

Decyzja UPRP o udzieleniu PATENTU ... zobacz opis wynalazku

Nowe technologie odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku jako bryły

Nowa technologia odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU Solar PANEL ® - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ®

POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odbior ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU Solar PANEL ®

Początki prac sięgają i wywodzą się z pierwszych opracowań i publikacji patentowych w zakresie odbioru i pozyskania ciepła w sposób skoncentrowany wiązki promieniowania słonecznego, opisanych w Patencie PL 198814 na wynalazk, pt. Heliostacjosferyczny absorber ciepła słonecznego, urządzenie małej i dużej mocy.

Najnowszy PATENT w zakresie uniwersalnego sposobu łączenia paneli, siatki czy folii aluminiowej za pomocą łoży nośnych ALU Bed PANEL ® na i w dowolnej strukturze materiałowej, rozwiązuje dotychczasowy problem kompensacji poprzecznej oraz emisji ciepła w obu kierunkach, zarówno absorpcji jak i ogrzewania w najnowszych systemach niskotemperaturowych, tworzących pole robocze, podłóg, ścian, fasad czy też dachów.

Decyzja o udzieleniu PATENTU na Sposób łączenia paneli ... zobacz

Zobacz też ... nasze innowacje technologiczne, produktowe i procesowe - projekty

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa HCA

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa POLPANEL

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa ALTERPANEL

Znaki Towarowe dla B+R Technologii Systemów i Grupy Paneli ALU i Zielony

POLPANEL

ALU-PANEL

ALU-Bed PANEL

ALU-Therm PANEL

Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chlodzący

Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm

Wielofunkcyjny aluminiowy PANEL grzewczo-chłodzący

Wynalazki które mają swój udział w pracach badawczo-rozwojowych nad panelem

Udział bezpośredni ...

P.336019 - Termiczna listwa panelowa
P.341914 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy
P.345226 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza ...
P.346435 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem ...
P.382880 - Powietrzno-termiczna listwa panelowa
P.383039 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia
P.388048 - Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych oraz moduły gruntowe ...
P.388988 - Sposób przenoszenia ciepła za pomocą rury wielowarstwowej oraz rura wielowarstwowa z warstwą przenoszącą ...
P.384253 - Sposób wytwarzania panela kompozytowego w szczególności termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel ...
P.384272 - Sposób wytworzenia obiegu czynnika i ułożenia wężownicy splecionej w panelach grzewczo-chłodzących oraz ...

Udział pośredni ...

P.341715 - Ściekowy absorber ciepła
P.342677 - Spalinowy absorber ciepła
P.344417 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy
P.345442 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków
P.362447 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz ...
P.383489 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów

Udział zasadniczy ...

Kilkanaście niejawnych na dzień ujawniania części prac badawczo-rozwojowych

Zobacz też ... reklamówki i opisy prac badawczo-rozwojowych w PDF

2010 rok B+R POLPANEL w PDF

2011 rok B+R i wdrożenia POLPANEL w PDF

2013 rok B+R TRL i zastosowania paneli ALU w PDF

2017 rok geneza i skrót opisu B+R ALTERPANEL i HCA w PDF

Zobacz też ... folderówki i zdjęcia w JPG i PNG

Wdrożenia wynalazków i prace badawcze

Znaki Towarowe i Logotypy Paneli ALU POLPANEL, ALTERPANEL i HCA

Panele ALU-Therm z wdrożeń w Sapa Aluminium opisy technologii i logotypy modułów paneli ALU

Prawa autorskie do myśli technicznej, opracowań, wynalazków, wzorów i know-how

Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA.

Zaś same znaki towarowe w głównej mierze mają za zadanie chronić wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, testowe i wdrożeniowe jako własność intelektualną a w ostateczności ich produkty dla celu odróżnienia tej całości przez przeciętnego odbiorcę i użytkownika od innych tego rodzaju prac, myśli technicznej, własności i wyrobów na rynku krajowym i europejskim czy też światowym.

Marka wypracowana od 1999 roku przez twórcę i wynalazcę tych systemów ogrzewania oraz ich komponentów w całości udokumentowanych wynalazkami, pierwszeństwami, wzorami i innymi prawami, niezmiennie i od lat poświęcona i skupiona została na wykorzystaniu do ogrzewania wewnętrznego płaszczyzny, powierzchni mieszkaniowej i użytkowej jako grzejnika i odbiornika ciepła w taki sposób aby maksymalnie ją zagospodarować bez dodatkowych ingerencji w strukturę budynku w celu jaki przyświecał i przyświeca twórcy i autorowi, obniżenia minimum o połowę kosztów eksploatacyjnych tradycyjnego ogrzewania miejscowego i podłogowego.

Strefowe i sekwencyjne ogrzewanie płaszczyznowe modułami paneli tak nawierzchniowych jak i ukrytych, dowiodło w bezpośrednim stosowaniu systemów i technologii w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Innowacji Magdalena w Świeradowie Zdroju podczas wzmożonego wykorzystania obiektu przez gości, zasadność wszystkich naszych rozwiązań oraz efekty ekonomiczne powstałe w wyniku ich zastosowań a także trwałość i odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne oraz ogień i zalania.

Przepływy cieplne modułów i samych instalacji w całości stref rozproszonych oraz odległych do 30 mb. od centrum wymiennikowni i zasilania ciepłem, wykazały ponad normatywne uzyski tak w przenoszeniu ciepła jak i jego rozpraszania oraz emisji bezpośredniej do otoczenia, powietrza w danej kubaturze pokoju użytkowego w czasie relatywnie krótszym o blisko 80 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, grzejnikami miejscowymi o małej powierzchni grzewczej i podłogowego zalewanego w posadzkach jako akumulacyjnego przynoszącego jednak i nadal duże straty cieplne wynikające z masy posadzek i miejsca w strukturze budynku.

Wszystkie systemy odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego oraz jego pochłaniania przez dużą grupę projektowanych paneli wielofunkcyjnych to nic innego jak system odwrócony ogrzewania, pracujący podobnie, dużą i efektywną powierzchnią w tym wypadku absorbującą ciepło z otoczenia budynku w sposób odkryty jako nawierzchniowy będący elementami wykończeniowymi fasad, dachów i innych lub jako ukryty w samej strukturze tego budynku co stanowi innowację technologiczną jako wieloprocesową i wieloproduktową.

Graficzne, opisowe i tytułowe oznakowanie prac B+R i własności intelektualnej

WYNALAZEK - Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - KRAMARZ POLSKAWZÓR PRZEMYSŁOWY - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących - KRAMARZ POLSKAWYNALAZKI - Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające - KRAMARZ POLSKAWZÓR PRZEMYSŁOWY - Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący - KRAMARZ POLSKAWynalazki stare, nowe, najnowsze, niejawne, tajne i uśpione - KRAMARZ POLSKAWZÓR PRZEMYSŁOWY - Sprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - KRAMARZ POLSKAPotwierdzenie UPRP zgłoszenia Z.482114 z dnia 07.02.2018r. na znak towarowy ALU-Solar PANEL

Znak towarowy, logotyp, logo do oznaczania B+R modułu paneli ALU (przykład)

ALU-Glass PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)ALU-Eco PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)ALU-PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)

...zobacz więcej ... znaków towarowych i ich opisów

Zobacz też inne Systemy Kramarz Polska powstałe w wyniku prac i opracowań B+R

Systemy ogrzewania, absorpcji i odzysku ciepła ... więcejSystemy łączenia i montażu paneli na click ... więcejSystemy akumulacji i akumulatory ciepła do gromadzenia energii cieplnej ... więcej

...

Systemy uzbrojenia i konstrukcji zespolonych Kramarz Polska ... więcej

PROJEKT „X”
dotyczący nowej technologii budowy czołgu IV generacji X


Projekt „X” tworzy: blisko 100,
całkowicie nowych rozwiązań, kształtujących
nową bryłę czołgu o zmiennych wymiarach, parametrach i
możliwościach maskowania z obniżonym echem radarowym, trudną do
trafień tak z ziemi jak i z powietrza przy jednoczesnym obniżeniu jego wagi oraz
zwiększenia możliwości trakcyjnych dla celu logistyki i przerzutów w dalekie rejony działań

zobacz ... pierwsze wynalazki z 2004 roku

zobacz ... oraz kolejne wynalazki z roku 2007

zobacz ... projekt koncepcyjny budowy czołgu generacji X

TM - ALU-Solar PANEL - zobacz prawo ochronne R.319404

...
ALU-Solar PANEL ... Logotyp, piktogram, znak handlowy i towarowy do oznakowania prac badawczo-rozwojowych i projektowych w zakresie nowego modułu nawierzchniowego panela rozwojowego przeznaczonego do odbioru ciepła promieniowania słonecznego z nasłonecznionych części elewacji i fasad budynków oraz w wersji panela alu volt do wytwarzania energii za pomocą ogniw fotowoltaicznych oraz najnowszych wersji heliostatu i absorberów heliostacjosferycznych do pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej

Prace B+R obejmują między innymi takie wynalazki i wzory przemysłowe jak:

1/ Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy (wynalazek)
2/ Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny (wynalazek)
3/ Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające (wynalazki)
4/ Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących (wzór przemysłowy)
5/ Sprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących (wzór przemysłowy)
6/ Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący (wzór przemysłowy)
5/ oraz wiele innych dotyczących całości systemów i wykorzystania w poszczególnych wersjach rozwojowych paneli ALU i Heliostatu


więcej ... Heliostacjosferyczny absorber ciepła ...

więcej ... Łoże aluminiowe nośne dla przewodów ...

więcej ... Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny