Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Gromadzenie i magazynowanie energii cieplnej do ogrzewania budynków 

Technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku ... zobacz też inne technologie Kramarz Polska

POLSKIE TECHNOLOGIE HCA

Akumulacja i magazynowanie ciepła

Technologia gromadzenia i magazynowania
energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku
w tym ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej
niezbędnej dla funkcjonowania jego mieszkańców a także
samej infrastruktury towarzyszącej, kuchnie, pralnie i inne
to tak obecnie jak wcześniej, główne oraz podstawowe koszty
eksploatacyjne budynku oraz bieżące budżetu jego użytkowników.

Absorbery i akumulatory ciepła
Łaty oraz panele absorbujące i akumulujące ciepło
System HCA (heating, cooling, absorption and accumulation)

Technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej dla potrzeb użytkowych

Magazynowanie energii cieplnej do ogrzewania - wynalazek do systemu HCA "Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych" ... zobacz więcej wynalazków


Dwa pierwsze wynalazki z 2009 roku

Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu
energii cieplnej w obiektach naziemnych


oraz

Moduł gruntowy akumulatora ciepła do odbioru,
kumulowania i zwrotu energii cieplnej z/i/do obiektów naziemnych


które zapoczątkowały prace nad technologią
gromadzenia i magazynowania energii cieplnej HCA
na potrzeby ogrzewania budynków i obiektów naziemnych
opartą na dwóch modułach składowych tworzących urządzenia
w postaci: ciepły akumulator ciepła oraz zimny akumulator ciepła

Technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej dla potrzeb użytkowych budynku i jego mieszkańców powstała jako owoc pierwszych i początkowanych prac badawczo-rozwojowych nad samymi sposobami oraz urządzeniami do przechowywania energii cieplnej, tzw. akumulatorami ciepła, już w 2009 roku - pierwszymi zgłoszeniami do UPRP wynalazków z dnia 15.05.2009r. pod nadanym numerem i tytułem roboczym:

1/ P.388048 "Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych"
2/ P.403487 "Moduł gruntowy akumulatora ciepła do odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej z/i/do obiektów naziemnych"

Opracowana głównie i wówczas w przedmiotowych rozwiązaniach z 2009 roku dla potrzeb kumulacji i przechowywania nadwyżek energii cieplnej uzyskanej za pomocą naszych absorberów ciepła i paneli grzewczo-chłodzących w zastosowaniach wewnętrznych do odbioru ciepła z pomieszczeń oraz zewnętrznych do absorpcji nimi ciepła słonecznego z fasad i dachów.

Cytując z przedmiotowych rozwiązań z 2009 roku:

Istota sposobu odbioru, kumulacji i zwrotu energii cieplnej obiektów polega na tym, że wszystkie powierzchnie zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne ścian oraz dachów budynku a także stropów oddają poprzez meandrowy system rur umieszczonych w panelach lub bezpośrednio w nich w układzie pionowym, poziomym, ukośnym lub krzyżowo mieszanym poprzez czynnik termodynamiczny o niskiej temperaturze krzepnięcia, ciepło odebrane z nich do zewnętrznego zbiornika wodnego lub wewnętrznej wymiennikowni z których to ciepło zgromadzone w nich poprzez centralę zaworów automatycznych, transportowane jest do urządzeń wewnętrznych budynku oraz powierzchni wewnętrznych o charakterze grzewczo-chłodzącym a także środkowych spełniających rolę bariery termicznej obiektu o stałej 10 stopniowej temperaturze w skali Celsjusza. Innymi słowy znany w naturze proces odbioru za pomocą lustra wody i kumulacji ciepła w głębinach i dolnych warstwach, nawierzchniowych zbiorników wodnych jak stawy, jeziora, morza i oceany został przekształcony i zmieniony za pomocą trzywarstwowej sieci połączeń meandrowych transportujących ciepło obiektów z wnętrza oraz powierzchni nagrzanych do zewnętrznego zakrytego i izolowanego przez naturę zbiornika podziemnego lub wewnętrznej wymiennikowni w sposób porównywalny do krwioobiegu obiektu w wersji trzykrotnie zadaniowej odbioru, kumulacji i zwrotu tego ciepła w tego rodzaju obiektach naziemnych.

Magazynowanie energii cieplnej do ogrzewania - wynalazek do systemu HCA "Moduł gruntowy akumulatora ciepła do odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej do/i/z obiektów naziemnych" ... zobacz więcej wynalazków

Wynalazki realizują i rozwiązują problem (akumulacji ciepła) zmasowanego gromadzenia energii cieplnej z dwóch dostępnych powszechnie źródeł energii odnawialnej, naśladując technicznie sposoby i wzorce stworzone przez naturę. Innymi słowy obiekt wzniesiony przez człowieka, pozyskuje, gromadzi, oddaje a następnie wykorzystuje ciepło skumulowane w dwóch różnego przeznaczenia, akumulatorach gruntowych ciepła z których jeden może pozyskiwać, kumulować i oddawać czynnik grzewczy o stałej temperaturze 20 stopni Celsjusza w ciągu całego roku i w przekroju jego poszczególnych pór. Sposób pozwala wznosić budynki samowystarczalne i o pełnej autonomii oraz realizować wszelkie możliwe systemy budownictwa pasywnego. Generalnie został opracowany do wykorzystania celowego i kompleksowego oraz przemysłowego, naszych rodzimych rozwiązań w postaci różnego rodzaju systemów paneli grzewczo-chłodzących a także wszelkiego typu absorberów ciepła służących do pozyskiwania energii cieplnej z natury czy też jej odzysku ze zrzutu odpadowego. Zastosowany sposób trzywarstwowego obiegu czynnika termodynamicznego w obiekcie wybiega daleko w przyszłość pogłębiając nim znaną ogólnie wiedzę z zakresu termiki i nauk pokrewnych.

W rozwiązaniach z 2009 roku czynnikiem termodynamicznym przenoszącym i oddającym ciepło był wyłącznie czynnik ciekły zaś sama budowa gruntowych akumulatorów ciepła została przygotowana do założeń opartych na zasadzie kumulacji ciepła w złożu ciekłym.

Obecnie system oraz sama technologia magazynowania energii cieplnej została poszerzona o nowe sposoby i urządzenia w postaci akumulatorów ciepła o możliwości odbioru i magazynowania ciepła przenoszonego w czynniku termodynamicznym gazowym (ogrzane powietrze) i jego akumulowania w dwóch połączonych środowiskach, ciekłym i stałym stanowiącym istotę nowych akumulatorów ciepła. Innymi słowy złoże ciepła (x) ma stan stało-ciekły a transmisja ciepła przebiega dwutorowo i niezależnie w dwóch różnych czynnikach.

Tak aby wykorzystać maksymalnie nasze najnowsze rozwiązania z 2018 roku w zakresie absorpcji ciepła zrzutowego ścieków i spalin oraz pozyskania energii cieplnej z nagrzanych części fasad i dachów za pomocą naszych paneli wielofunkcyjnych oraz łat dachowych do odbioru ciepła z pod poszycia dachów, uczestniczących i tworzących z tych rozwiązań, całość zintegrowanego tak i nimi, polskiego systemu HCA (heating cooling absorption and heat accumulation) mającego na celu, konkurencję z energochłonnymi systemami HVAC

Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła ... wiecej

PATENT na
wynalazek P.430398 z 2019 roku

Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą
wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła

Method of accumulating wastewater discharge heat using a
multi-block heat accumulator and the mutli-block heat accumulator

Jeden z kilku wynalazków stworzonych do systemu i samego sposobu odbioru
ciepła zrzutowego ścieków z lat poprzednich mający na celu akumulację ciepła
odebranego przez patentowane rozwiązania absorberów ściekowych i kaskadowych

SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA HCA z odzyskiem ciepła i jego recyklingiem zwrotnym
stanowi część polskiego systemu HCA (heating, cooling, absorption and accumulation)

Sposoby i systemy akumulacji oraz gromadzenia i magazynowania energii cieplnej

Systemy akumulacji ciepła w masie X oraz akumulatory ciepła Kramarz Polska ... więcej


Systemy akumulacji ciepła w masie X oraz
akumulatory ciepła powstałe w wyniku prac B+R

dla potrzeb recyklingu ciepła to między innymi:

Absorbery ciepła, panele i łaty absorbujące oraz kumulujące ciepło, tworzące

technologię gromadzenia i magazynowania energii cieplnej
dla potrzeb użytkowych budynku i jego mieszkańców powstałą
jako owoc pierwszych i początkowych prac badawczo-rozwojowych
nad samymi sposobami oraz urządzeniami do przechowywania energii
cieplnej, tzw. akumulatorami ciepła, już w 2009 roku - zgłoszeniami do UPRP
wynalazków z dnia 15.05.2009r. oraz dalszymi w zakresie różnych sposobów na
jej pozyskanie, zarówno z otoczenia jak i samej infrastruktury budynków i obiektów.

Sposoby i urządzenia do odbioru i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania

w postaci wynalazków z 2018 roku, które uzyskały Patenty w 2020 roku w przedmiocie panele, absorbery i akumulatory ciepła

Kaskadowy absorber ciepła do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania ... zobacz więcej

Wynalazki z 2018 roku

Kaskadowy absorber ciepła

oraz

Sposób odbioru ciepła zrzutowego
ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła


przy wykorzystaniu masy pochłaniającej i kumulującej
ciepło oznaczonej w tych urządzeniach co do jej składu oraz
stanu masą (x) zastosowaną w wielu tego typu urządzeniach w
postaci naszych wynalazków zarówno tych w zakresie paneli jak i
absorberów, których zadaniem jest magazynowanie w nich przejściowo
lub w zewnętrznych akumulatorach ciepła - energii cieplnej do ogrzewania

Dachowy absorber ciepła do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania ... zobacz więcej

Wynalazki z 2018 roku

Łata dachowa absorbująca ciepło

oraz

Sposób odbioru ciepła z dachu
za pomocą łat absorbujących ciepło


przy wykorzystaniu masy pochłaniającej i kumulującej
ciepło oznaczonej w tych urządzeniach co do jej składu oraz
stanu masą (x) zastosowaną w wielu tego typu urządzeniach w
postaci naszych wynalazków zarówno tych w zakresie paneli jak i
absorberów, których zadaniem jest magazynowanie w nich przejściowo
lub w zewnętrznych akumulatorach ciepła - energii cieplnej do ogrzewania

Panelowy absorber ciepła do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania ... zobacz więcej


Wynalazek z 2018 roku

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący


do zastosowania masy pochłaniającej i kumulującej
ciepło oznaczonej w tym urządzeniu co do jej składu oraz
stanu, masą (x) zastosowaną w wielu tego typu urządzeniach w
postaci naszych wynalazków zarówno tych w zakresie paneli jak i
absorberów, których zadaniem jest magazynowanie w nich przejściowo
lub w zewnętrznych akumulatorach ciepła - energii cieplnej do ogrzewania

oznaczony też w naszych pracach badawczo-rozwojowych jako panelowy
absorber ciepła do odbioru i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania

Fasadowy absorber ciepła do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania ... zobacz więcej


Wynalazek z 2018 roku

Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie


do zastosowania masy pochłaniającej i kumulującej
ciepło oznaczonej w tym urządzeniu co do jej składu oraz
stanu, masą (x) zastosowaną w wielu tego typu urządzeniach w
postaci naszych wynalazków zarówno tych w zakresie paneli jak i
absorberów, których zadaniem jest magazynowanie w nich przejściowo
lub w zewnętrznych akumulatorach ciepła - energii cieplnej do ogrzewania

oznaczony też w naszych pracach badawczo-rozwojowych jako fasadowy
absorber ciepła do odbioru i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania

Słoneczny absorber ciepła do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania ... zobacz więcej


Wynalazek z 2018 roku

Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny


do zastosowania masy pochłaniającej i kumulującej
ciepło oznaczonej w tym urządzeniu co do jej składu oraz
stanu, masą (x) zastosowaną w wielu tego typu urządzeniach w
postaci naszych wynalazków zarówno tych w zakresie paneli jak i
absorberów, których zadaniem jest magazynowanie w nich przejściowo
lub w zewnętrznych akumulatorach ciepła - energii cieplnej do ogrzewania

oznaczony też w naszych pracach badawczo-rozwojowych jako słoneczny
absorber ciepła do odbioru i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania

Oznaczenia prac B+R, paneli oraz absorberów do magazynowania energii cieplnej

Absorber ciepła - znak towarowy słowny ... więcejB+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - znak towarowy słowny ... zobacz więcejLICENCJA KRAMARZ POLSKA - znak towarowy słowny ... zobacz więcej

...

Prawa autorskie do całości systemu HCA podsumującego też wszystkie poprzednie

systemy POLPANEL, ALTERPANEL i ALU system

Ustalone zostały pierwszymi opracowaniami i zgłoszeniami wynalazków do UPRP już w roku 2000 oraz pierwszymi publikacjami Patentów twórcy tego typu rozwiązań w nadanych nazwach handlowych „absorber ciepła” np.. spalinowy czy też ściekowy.

Wszystkie systemy absorpcji i odbioru ciepła wewnętrznego czy też zewnętrznego oraz jego pochłaniania i kumulacji przez dużą grupę projektowanych absorberów ciepła lub paneli absorbujących w obu przypadkach opartych na wysokim współczynniku przewodnictwa aluminium oraz masie kumulującej ciepło „x” to wysoce zaawansowana innowacja technologiczna oraz produktowa, rozwijana i udoskonalana wciąż i do chwili obecnej w wyniku i efekcie prowadzonych na bieżąco prac badawczo-rozwojowych oraz testowych w budowanym od podstaw Ośrodku Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich.

POLPANEL ALU system - to innowacja produktowa w zakresie i obszarze produkcji aluminiowych profili specjalnego i wytypowanego przeznaczenia do ogrzewania i chłodzenia wnętrz za pomocą nietypowych paneli wykończeniowych najczęściej ściennych i podłogowych oraz fasadowych do odbioru za ich pomocą ciepła zewnętrznego co w sumie ich wielorakich i różnych możliwości zastosowań, tworzy innowację procesową w zakresie i obszarze nowego ogrzewania płaszczyznowego lub chłodzenia płaszczyznowego albo absorpcji płaszczyznowej systemami POLPANEL lub ALTERPANEL albo HCA w zależności od konfiguracji i typu panela ALU z rodzajem łoża czy też sprzęgu oraz sposobu prowadzenia meandra.

Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA w zaprojektowanych w tym celu nowych połączeniach i sprzęgach profili aluminiowych łoża nośnego z panelami ALU o różnym przeznaczeniu w dowolnych i możliwych konfiguracjach dla ich stosowania.

Zaś same znaki towarowe i wzory w głównej mierze mają za zadanie chronić wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, testowe i wdrożeniowe jako własność intelektualną a w ostateczności ich produkty dla celu odróżnienia tej całości przez przeciętnego odbiorcę i użytkownika od innych tego rodzaju prac, myśli technicznej, własności i wyrobów na rynku krajowym i europejskim czy też światowym.

Marka wypracowana od 1999 roku przez twórcę i wynalazcę tych systemów ogrzewania oraz ich komponentów w całości udokumentowanych wynalazkami, pierwszeństwami, wzorami i innymi prawami, niezmiennie i od lat poświęcona i skupiona została na wykorzystaniu do ogrzewania wewnętrznego płaszczyzny, powierzchni mieszkaniowej i użytkowej jako grzejnika i odbiornika ciepła w taki sposób aby maksymalnie ją zagospodarować bez dodatkowych ingerencji w strukturę budynku w celu jaki przyświecał i przyświeca twórcy i autorowi, obniżenia minimum o połowę kosztów eksploatacyjnych tradycyjnego ogrzewania miejscowego i podłogowego.

Strefowe i sekwencyjne ogrzewanie płaszczyznowe modułami paneli tak nawierzchniowych jak i ukrytych, dowiodło w bezpośrednim stosowaniu systemów i technologii w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Innowacji Magdalena w Świeradowie Zdroju podczas wzmożonego wykorzystania obiektu przez gości, zasadność wszystkich naszych rozwiązań oraz efekty ekonomiczne powstałe w wyniku ich zastosowań a także trwałość i odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne oraz ogień i zalania.

Przepływy cieplne modułów i samych instalacji w całości stref rozproszonych oraz odległych do 30 mb. od centrum wymiennikowni i zasilania ciepłem, wykazały ponad normatywne uzyski tak w przenoszeniu ciepła jak i jego rozpraszania oraz emisji bezpośredniej do otoczenia, powietrza w danej kubaturze pokoju użytkowego w czasie relatywnie krótszym o blisko 80 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, grzejnikami miejscowymi o małej powierzchni grzewczej i podłogowego zalewanego w posadzkach jako akumulacyjnego przynoszącego jednak i nadal duże straty cieplne wynikające z masy posadzek i miejsca w strukturze budynku.

Wszystkie systemy odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego oraz jego pochłaniania przez dużą grupę projektowanych paneli wielofunkcyjnych to nic innego jak system odwrócony ogrzewania, pracujący podobnie, dużą i efektywną powierzchnią w tym wypadku absorbującą ciepło z otoczenia budynku w sposób odkryty jako nawierzchniowy będący elementami wykończeniowymi fasad, dachów i innych lub jako ukryty w samej strukturze tego budynku co stanowi innowację technologiczną jako wieloprocesową i wieloproduktową.

Większość zaprojektowanych sposobów i urządzeń w postaci zgłoszonych wynalazków czy wzorów przemysłowych do odbioru i magazynowania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania została zaprojektowana tak aby pracować w niezawodnym i sprawdzonym układzie horyzontalnym w sposób pozwalający na przeprowadzenie bez cięć i połączeń w nich jednolitego przewodu w układzie meandrowym do 200 mb w strukturze aluminium i innych materiałów przewodzących ciepło w dwóch kierunkach przy zastosowaniu kompozytu masy pochłaniającej (x) o jednym z najwyższych współczynników pochłaniania i akumulowania ciepła w tych urządzeniach.

Prace badwczo-rozwojowe prowadzone na przestrzeni lat 2000-2018 w tym obszarze

HCA to czyste powietrze ... więcejHCA to recykling ciepła ... więcejHCA to komin systemowy ... wiecej

...

System HCA - polski system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący ciepło

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia - oznaczony z wniosku jego twórcy i autora według klasyfikacji międzynarodowej (nicejskiej) dla znaków towarowych w klasie 11 jako ….. systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

zobacz też ... opracowania i opisy HCA w PDF

Recykling ciepła (odzysk, kumulacja i powtórne wykorzystanie) systemami HCA tak

ujętymi w wynalazkach i opracowaniach autorskich w zakresie (heating, cooling, absorbing, accumulation system HCA)
oraz w stanie wiedzy utrwalonej do 2018 roku, zamyka się obecnie starszymi i najnowszymi rozwiązaniami w postaci ujawnionej:

WYNALAZKÓW z zakresu absorberów ciepła:

P.341715 - Ściekowy absorber ciepła
P.342677 - Spalinowy absorber ciepła
P.344417 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy
P.345442 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków
P.362447 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz ...
P.383489 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów
P.391604 - Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz …
P.403497 - Moduł gruntowy akumulatora ciepła do odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej z/i/do obiektów naziemnych
P.425476 - Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach
P.425645 - Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła
P.427236 - Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad
P.427640 - Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz …

WYNALAZKÓW z zakresu paneli absorbujących ciepło:

P.424994 - Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny
P.425026 - Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające
P.425433 - Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie
P.425564 - Panel absorbujący grzewczo-chłodzący
P.425646 - Sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowo-sprzęgające

WZORÓW przemysłowych zastosowanych urządzeń lub części ich wytworów:

Wp.24486 - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących
Wp.26422 - Sprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących
Wp.26421 - Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący
Wp.26703 - Łata absorbująca ciepło
Wp.26995 - Kompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących
Wp.26996 - Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący

i innymi wymienionymi w zakładkach oraz niejawnymi na obecny czas a sam

SYSTEM KOMINOWY HCA z odzyskiem ciepła i jego recyklingiem zwrotnym

stanowi tylko część polskiego systemu HCA od słów (heating, cooling, absorption and accumulation) zaś sam
system, to autorski projekt pod nazwą "Projekt HCA system" objęty dodatkowo zgłoszonymi do ochrony, znakami towarowymi

Wzory przemysłowe urządzeń i części wytworu do magazynowania energii cieplnej

Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący ... więcejPanel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący ... więcejKompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących ... więcej

...

Licencje Kramarz Polska na absorbery ciepła z lat ubiegłych do programów POIG

LICENCJA JEDNOSTKOWA OGRANICZONA i NIEWYŁĄCZNA KRAMARZ POLSKA na wynalazek P 342677 pod tytułem: "Spalinowy absorber ciepła" PATENT NR 195174 udzielona na rzecz BAUMIT Sp. z o.o. LICENCJA JEDNOSTKOWA OGRANICZONA i NIEWYŁĄCZNA KRAMARZ POLSKA na wynalazek P 344417 pod tytułem: "Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy" PATENT NR 198814 udzielona na rzecz INTEGER. pl S.A. LICENCJA JEDNOSTKOWA OGRANICZONA i NIEWYŁĄCZNA KRAMARZ POLSKA na wynalazek P 362447 pod tytułem: "Sposób i urządzenie do pozyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych" PATENT NR 200318 udzielona na rzecz BAUMIT Sp. z o.o.

...

Zobacz ... Akumulator ciepła - znak towarowy słowno-graficzny do oznaczeń B+R

Akumulator ciepła - znak towarowy ... więcej

Znak towarowy słowno-graficzny

Akumulator ciepła

dotyczy, min.

gruntowych akumulatorów ciepła i wieloblokowych akumulatorów ciepła dla i
do zintegrowanych systemów gromadzenia i magazynowania energii cieplnej
według naszych wynalazków w sposobach oraz urządzeniach, dedykowanych
do polskiego systemu HCA oraz całości prac badawczo-rozwojowych B+R nad
pozyskiwaniem, odzyskiem, absorpcją i akumulacją ciepła w masie kumulującej X

zgłoszony w klasach 06, 11, 42 i 45 równorzędnych dla oznaczeń

Panele ciepła, absorbery ciepła i akumulatory ciepła Kramarz Polska

Zobacz też ... dokumenty urzędowe UPRP wydawane w trakcie procedury zgłoszeń

Potwierdzenie UPRP zgłoszenia znaku do ochrony - Absorber ciepła - znak towarowy słowno-graficzny na odzysk ciepła Sprawozdanie UPRP o stanie techniki zgłoszenia NR P.425645 wynalazku, pt. Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepłaDecyzja UPRP o udzieleniu Prawa z Rejestracji wzoru przemysłowego Wp.26421 "Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący"

...

Zobacz też inne Systemy Kramarz Polska powstałe w wyniku prac i opracowań B+R

Systemy ogrzewania absorpcji i odzysku ciepła ... wiecejSystemy łączenia i montażu paneli na click ... więcejSystemy uzbrojenia i konstrukcji zespolonych ... więcej

Systemy paneli solarnych do odbioru ciepła z dachu i fasad - solar panel system Kramarz Polska

Systemy Kramarz Polska
powstałe w wyniku prac B+R -
paneli solarnych do odbioru ciepła
słonecznego z dachu i fasad budynków


lub

Solar panel system

ustalone we wzorach przemysłowych oraz
wynalazkach dotyczących sposobów odbioru ciepła
za pomocą zewnętrznych paneli absorbujących promieniowanie
słoneczne cieplne na potrzeby ogrzewania oraz wytwarzania energii
ujęte tak w najnowszym realizowanym od 2018r. Projekcie HCA system


Zobacz też, prawa autorskie i wzory przemysłowe na absorbery ciepła systemu HCA

jako przedmioty prawa autorskiego, zgłoszone do dodatkowej ochrony prawa przemysłowego w 2019 roku dla potrzeb polskiego systemu HCA - następcy sumującego prace badawczo-rozwojowe w zakresie realizowanych Projektów POLPANEL, ALTERPANEL i ALU system cassette-composite PANEL - ustalone tak wcześniej w nazwie: spalinowy, ściekowy, kaskadowy i dachowy absorber ciepła

Kaskadowy spiralny absorber ciepła - wzór przemysłowy do systemu HCA ... więcejŁata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło - wzór przemysłowy do systemu HCA ... więcejSpalinowy liniowy absorber ciepła - wzór przemysłowy do systemu HCA ... więcej

...

Zobacz też ... siedzibę i miejsce w mapach Google - dojazd i komunikacja z nami

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w mapach Google ... zobacz

KRAMARZ POLSKA to MARKA oraz Nowe Polskie Technologie

Niezależny ośrodek, park, organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę w zakresie innowacji, której podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, tzw. B+R oraz rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez transfer wiedzy i praw w postaci wartości niematerialnych i prawnych takich jak: technologie, patenty, wzory, know-how, prawa autorskie i B+R do przedsiębiorstw i podmiotów trzecich w drodze licencji przemysłowych i obiektowych.

Głównie w obszarze konstrukcji zespolonych, niskoemisyjnych technologii ogrzewania oraz systemów i urządzeń grzewczych HCA dla potrzeb technicznych budynków o niemal zerowym zużyciu energii, wynikających tak z podstawowych potrzeb ludzkich.

Zielone technologie wpisane w Europejski Zielony Ład oraz Program Czyste Powietrze

Zobacz też ... najnowsze technologie przygotowane do udostepnień przez Ośrodek

TECHNOLOGIA gromadzenia i magazynowania energii w akumulatorach ciepła KRAMARZ POLSKA

TECHNOLOGIA gromadzenia i magazynowania energii w akumulatorach ciepła KRAMARZ POLSKA ... więcej

...Technologie Kramarz Polska gotowe TRL do udostępnień i wdrożeń - transfer praw