Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Polskie technologie niskoemisyjne ogrzewania i systemy grzewcze HCA 

Niskoemisyjne technologie ogrzewania POLPANEL oraz systemy i urządzenia grzewcze HCA do recyklingu ciepła

Polskie technologie oraz nowe niskoemisyjne systemy grzewcze HCA

tworzą polskie wynalazki w zakresie ogrzewania płaszczyznowego, strefowego i sekwencyjnego za pomocą paneli kasetowych POLPANEL oraz inne w zakresie samej absorpcji ciepła z dachów i zewnętrznych ścian osłonowych budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w postaci dachowych i fasadowych absorberów ciepła skonfigurowanych w całość w zamknięty i bezstratny oraz akumulacyjny system gromadzenia energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku i jego mieszkańców w najnowszych akumulatorach ciepła pod roboczą nazwą i oznaczeniem: wieloblokowy akumulator ciepła czy też kaskadowy absorber ciepła … Definicje i pojęcia związane

Nieemisyjne i niskoemisyjne źródła ciepła i energii
Budynek o zerowym lub niemal zerowym zużyciu energii

Nowe niskoemisyjne technologie ogrzewania, absorpcji i akumulacji ciepła HCA

Transfer nowych i nowoczesnych technologii - czym jest, na czym polega, definicja

Pojęcie anglojęzyczne: Technology transfer, also called transfer of technology, is the process of transferring technology from the person or organization that owns or holds it to another person or organization - Najogólniej to proces udostępnienia wiedzy w postaci: know-how lub praw własności intelektualnej, zwany potocznie transferem technologii polegający na umownym, procesie transferu technologii od osoby lub organizacji, która jest właścicielem lub przechowuje ją albo zarządza nią, na rzecz innej osoby lub organizacji

OFERTA TRANSFERU TECHNOLOGI ... ogólnodstępna w sieci do 31.05.2020r.

OFERTA TRANSFERU TECHNOLOGI ... ogólnodstępna w sieci do 31.03.2020r.

Program UE Czysta Energia - implementowany do przepisów krajowych - definicje

Zobacz też ... czym jest Europejski Zielony Ład

Program Czysta Energia ogłoszony przez Komisję Europejską

Według Dyrektyw UE w tym: w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i zaleceń KE w kwestii definicji i nazewnictwa:

System ogrzewania oznacza kombinację elementów wymaganych dla zapewnienia formy obróbki powietrza w pomieszczeniach, za pomocą których temperatura jest podwyższana

System klimatyzacji oznacza połączenie elementów wymaganych dla zapewnienia formy obróbki powietrza w pomieszczeniach, za pomocą których temperatura jest kontrolowana lub może być obniżana

System techniczny budynku oznacza urządzenia techniczne do ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, wbudowanego oświetlenia, systemów automatyki i sterowania w budynku, wytwarzania energii elektrycznej na miejscu lub kombinację takich systemów, w tym systemy wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, w budynku lub module budynku

Budynek o niemal zerowym zużyciu energii oznacza budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej. Bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo dużym stopniu ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu.

Wynalazki tworzące technologię i niskoemisyjne systemy grzewczo-chłodzące HCA

Wynalazki - Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach

System techniczny budynku o
niemal zerowym zużyciu energii
ujęty w wynalazkach z 2018 roku

Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat
absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach


do konfiguracji w systemach HCA w kombinację systemów celowych i zadaniowych
wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych (słońce) w budynku lub jego module

autonomiczny, instalowany w miejsce typowych łat dachowych
i fasadowych ukrytych lub nośnych zewnętrznych elewacji okładzinowych
służący głównie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby budynku
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UDOSTĘPNIMY w drodze licencji przemysłowych i obiektowych pod dotacje UE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynalazki - Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber

System techniczny budynku o
czysto zerowym zużyciu energii
ujęty w wynalazkach z 2018 roku

Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za
pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber


do konfiguracji w systemach HCA w kombinację systemów celowych i zadaniowych
wykorzystujących energię cieplną zrzutową i odpadową ścieku w budynku lub jego module

autonomiczny, instalowany w miejsce typowych pionów
kanalizacyjnych lub poziomych odpływów ścieków zrzutowych
służący głównie do odzysku ciepła traconego i jego zwrotu do instalacji
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UDOSTĘPNIMY w drodze licencji przemysłowych i obiektowych pod dotacje UE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwłaszcza pod programy unijne POIR przyszłym beneficjentom środków z programów, np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 8/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” lub inne w których niezbędne są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, tzw. B+R, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej lub przemysłowej w zakresie tematycznym, dotyczącym niskoemisyjnych technologii grzewczych oraz całej gamy produktów przeznaczonych do ich realizacji w postaci wyżej i niżej wymienionych wynalazków oraz wzorów przemysłowych

Wynalazek - Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad

System techniczny budynku o
niemal zerowym zużyciu energii
ujęty w wynalazkach z 2018 roku

Łata dachowa łamana do
odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad


jako nieemisyjne źródło ciepła do konfiguracji w systemach HCA
wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych (słońce) w budynku lub jego module

autonomiczny, instalowany w miejsce typowych łat dachowych
i fasadowych ukrytych lub nośnych zewnętrznych elewacji okładzinowych
służący głównie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby budynku
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UDOSTĘPNIMY w drodze licencji przemysłowych i obiektowych pod dotacje UE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynalazki - Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła

System techniczny budynku o
czysto zerowym zużyciu energii
ujęty w wynalazkach z 2019 roku

Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą
wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła


do konfiguracji w systemach HCA w kombinację systemów celowych i zadaniowych
wykorzystujących energię cieplną zrzutową i odpadową ścieku w budynku lub jego module

autonomiczny, instalowany w miejsce typowych pionów
kanalizacyjnych lub poziomych odpływów ścieków zrzutowych
służący głównie do akumulacji ciepła traconego i jego zwrotu do instalacji
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UDOSTĘPNIMY w drodze licencji przemysłowych i obiektowych pod dotacje UE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definicje dotyczące pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

Definicje dotyczące pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną według Rozporządzenia KE (UE) NR 651/2014

Wartości niematerialne i prawne oznaczają aktywa nieposiadające postaci fizycznej ani finansowej, takie jak patenty, licencje, know-how lub inna własność intelektualna.

Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę oznacza podmiot niezależnie od jego statusu prawnego lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy.

Badania podstawowe oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Badania przemysłowe oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych,a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Na warunkach rynkowych oznacza, że warunki transakcji między umawiającymi się stronami nie różnią się od tych, jakie określiłyby niezależne przedsiębiorstwa, i nie zawierają jakiegokolwiek elementu zmowy. Każda transakcja, która wynika z otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego postępowania, jest uznana za spełniającą zasadę ceny rynkowej.

Innowacja w obrębie procesu oznacza wdrożenie nowej lub znacznie udoskonalonej metody produkcji lub dostarczania towarów i usług (w tym znacznej zmiany w obrębie technik, sprzętu lub oprogramowania) definicja ta nie obejmuje natomiast: niewielkich zmian lub ulepszeń, zwiększenia mocy produkcyjnych lub usługowych poprzez dodanie systemów produkcyjnych lub logistycznych bardzo podobnych do obecnie stosowanych, zaprzestania stosowania danego procesu, prostego odtworzenia lub podwyższenia majątku, zmian wynikających jedynie ze zmian cen czynników produkcji, dostosowania do potrzeb użytkownika, dostosowania do potrzeb rynku lokalnego, regularnych zmian sezonowych i innych zmian cyklicznych, obrotu nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami.

Definicje dotyczące i mające zastosowanie do pomocy na ochronę środowiska

Definicje mające zastosowanie do pomocy na ochronę środowiska według Rozporządzenia KE (UE) NR 651/2014

Ochrona środowiska oznacza każde działanie zmierzające do naprawienia wyrządzonej szkody lub zapobiegające wyrządzeniu szkody fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym poprzez działalność beneficjenta, działanie zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takiej szkody bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowanie odnawialnych źródeł energii.

Efektywność energetyczna oznacza ilość zaoszczędzonej energii ustaloną w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii.

Projekt na rzecz efektywności energetycznej oznacza projekt inwestycyjny, który zwiększa efektywność energetyczną budynku.

Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię produkowaną przez zakłady wykorzystujące wyłącznie odnawialne źródła energii, jak również część energii, wyrażoną jako wartość opałowa, produkowaną z odnawialnych źródeł energii w elektrowniach hybrydowych wykorzystujących także konwencjonalne źródła energii. Obejmuje również energię elektryczną ze źródeł odnawialnych wykorzystywaną do pompowania w elektrowniach szczytowo-pompowych, nie obejmuje natomiast energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach szczytowo-pompowych.

Odnawialne źródła energii oznaczają następujące odnawialne niekopalne źródła energii: energię wiatru, energię słoneczną, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, energię mórz i oceanów, energię wytwarzaną przez elektrownie wodne, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu ze składowisk odpadów, gazu z oczyszczalni ścieków i biogazu.

Nowa i innowacyjna technologia oznacza nową i niesprawdzoną technologię w porównaniu z aktualną sytuacją w branży, która to technologia niesie z sobą ryzyko niepowodzenia technologicznego lub przemysłowego i nie stanowi optymalizacji ani udoskonalenia istniejącej technologii.

Ponowne użycie oznacza jakikolwiek proces, w wyniku którego produkty lub składniki niebędące odpadami są wykorzystywane ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone.

Przygotowanie do ponownego użycia oznacza procesy odzysku polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub składniki produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności przetwarzania wstępnego.

Recykling oznacza dowolny proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Proces zgodny z aktualnym stanem techniki to taki proces, w ramach którego ponowne użycie odpadu do wytworzenia produktu końcowego jest normalną ekonomicznie opłacalną praktyką. W stosownych przypadkach koncepcja aktualnego stanu techniki wymaga interpretacji z perspektywy unijnej technologii i rynku wewnętrznego.

Niskoemisyjność i niska emisja to zatem nic innego jak emisja produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł emisji (czyli wszelkich emiterów) znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. Wyróżnia się emisję komunikacyjną, emisję wynikającą z produkcji ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz emisję przemysłową. Do produktów spalania wpływających na występowanie niskiej emisji zaliczyć można gazy: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2 i inne szkodliwe związki - co oznacza, że każde ograniczenie czy wyeliminowanie całkowite ze źródeł emisji tych związków czyni technologię, systemy i urządzenia czy też same źródła ciepła niskoemisyjnymi z definicji w ujęciu prawa UE i RP.

Wzory przemysłowe do zastosowań w niskoemisyjnych technologiach grzewczych

Zarejestrowany wzór przemysłowy NR 25492 - Łata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło


ŚWIADECTWO REJESTRACJI i
PRAWO z REJESTRACJI NR 25492
WZORU PRZEMYSŁOWEGO przedstawionego w opisie i
materiale ilustracyjnym włączonym do niniejszego świadectwa

Łata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło

Prawo ochronne trwa od dnia 14.06.2019r.

Kompletny skan świadectwa rejestracji i
prawa z rejestracji NR 25492 w wydaniu UPRP na wzór przemysłowy
-------------------------------------------------------------------------------------------
Udostępnimy w drodze licencji przemysłowych pod dotacje UE
-------------------------------------------------------------------------------------------

Zarejestrowany wzór przemysłowy NR 25423 - Kaskadowy spiralny absorber ciepła


ŚWIADECTWO REJESTRACJI i
PRAWO z REJESTRACJI NR 25423
WZORU PRZEMYSŁOWEGO przedstawionego w opisie i
materiale ilustracyjnym włączonym do niniejszego świadectwa

Kaskadowy spiralny absorber ciepła

Prawo ochronne trwa od dnia 23.05.2019r.

Kompletny skan świadectwa rejestracji i
prawa z rejestracji NR 25492 w wydaniu UPRP na wzór przemysłowy
-------------------------------------------------------------------------------------------
Udostępnimy w drodze licencji przemysłowych pod dotacje UE
-------------------------------------------------------------------------------------------

Zarejestrowany wzór przemysłowy NR 25491 - Spalinowy liniowy absorber ciepła


ŚWIADECTWO REJESTRACJI i
PRAWO z REJESTRACJI NR 25491
WZORU PRZEMYSŁOWEGO przedstawionego w opisie i
materiale ilustracyjnym włączonym do niniejszego świadectwa

Spalinowy liniowy absorber ciepła

Prawo ochronne trwa od dnia 20.05.2019r.

Kompletny skan świadectwa rejestracji i
prawa z rejestracji NR 25491 w wydaniu UPRP na wzór przemysłowy
-------------------------------------------------------------------------------------------
Udostępnimy w drodze licencji przemysłowych pod dotacje UE
-------------------------------------------------------------------------------------------

Zarejestrowany wzór przemysłowy NR 25631 - Wieszak wielofunkcyjny panela grzewczo-chłodzącego

PRAWO z REJESTRACJI NR 25631

WZORU PRZEMYSŁOWEGO przedstawionego w opisie i
materiale ilustracyjnym włączonym do niniejszego świadectwa

Wieszak wielofunkcyjny panela grzewczo-chłodzącego

Prawo ochronne trwa od dnia 08.08.2019r.

Kompletny skan świadectwa rejestracji i prawa
z rejestracji NR 25631 oraz Opis Ochronny Wzoru
Przemysłowego PL 25631 w wydaniu UPRP na wzór przemysłowy
-------------------------------------------------------------------------------------------
Udostępnimy w drodze licencji przemysłowych pod dotacje UE
-------------------------------------------------------------------------------------------

Zarejestrowany wzór przemysłowy NR 25678 - Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego

PRAWO z REJESTRACJI NR 25678

WZORU PRZEMYSŁOWEGO przedstawionego w opisie i
materiale ilustracyjnym włączonym do niniejszego świadectwa

Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego

Prawo ochronne trwa od dnia 16.08.2019r.

Kompletny skan świadectwa rejestracji i prawa
z rejestracji NR 25678 oraz Opis Ochronny Wzoru
Przemysłowego PL 25678 w wydaniu UPRP na wzór przemysłowy
-------------------------------------------------------------------------------------------
Udostępnimy w drodze licencji przemysłowych pod dotacje UE
-------------------------------------------------------------------------------------------

Wyłączność i ochrona naszych technologii, systemów i produktów na rynku UE i RP

zostanie zapewniona ewentualnym nabywcom ww. wartości niematerialnych i prawnych, odrębnie i skutecznie w drodze posiadanych i zgłoszonych znaków towarowych w tym obszarze na zasadach czysto rynkowych, zgodnych z regulaminami i zawartymi umowami ...

Znak towarowy słowny UE na "Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący" - R.016455404


PRAWO OCHRONNE No 016455404

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - R.016455404

Prawo ochronne trwa od dnia 09.03.2017r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 016455404
w wydaniu EUIPO na znak towarowy

zobacz też ... wszystkie zarejestrowane znaki towarowe

Zobacz też ... Licencje Kramarz Polska udzielone pod dotacje unijne i programowe

Licencje Kramarz Polska ... przykłady wystawionych licencjiSpis i rodzaj Licencji

LICENCJE KRAMARZ POLSKA

CERTYFIKATY LICENCJI wystawiane do Umów Licencyjnych przez
twórcę i uprawnionego z konkretnego prawa uznawane i honorowane przez
Instytucje, agencje, banki, towarzystwa leasingowe i urzędy skarbowe w całym kraju.

zobacz ... przykładowa licencja na rzecz BAUMIT

zobacz ... przykładowa licencja na rzecz INTEGER

zobacz ... przykładowa licencja na rzecz Elektrociepłownia Bartos

W polskim ujęciu prawnym "niskoemisyjność" to są przedsięwzięcia niskoemisyjne

Przedsięwzięcia niskoemisyjne 
to przedsięwzięcia, których przedmiotem jest przygotowanie i realizacja ulepszenia, w wyniku którego następuje:
 
wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne

likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego odpowiednio do sieci ciepłowniczej lub gazowej

zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynków mieszkalnych jednorodzinnych jeżeli równocześnie:

następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne, albo

następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz budowa przyłącza gazowego albo elektroenergetycznego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, albo też sama modernizacja przyłącza elektroenergetycznego do takiego budynku, albo

następuje likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz budowa odpowiednio przyłącza ciepłowniczego lub gazowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, albo

istniejące urządzenia lub systemy grzewcze spełniają standardy niskoemisyjne, albo budynek mieszkalny jednorodzinny jest przyłączony do sieci ciepłowniczej

Zobacz ... Polskie Systemy HCA - panele i systemy grzewczo-chłodzące HCA - TM

HCA system grzewczo-chłodzący .....

Polski System HCA

Znak towarowy słowno-graficzny

HCA system grzewczo-chłodzący

oznakowany w klasie 11 jako:

systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

innymi słowy:

ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeń w systemie płaszczyznowym
za pomocą paneli podłogowych i ściennych mocowanych na przegrodach
wewnętrznych budynków, stanowiących tak elementy wykończeniowe wnętrz

HCA system absorbująco-akumulujący .....

Polski System HCA

Znak towarowy słowno-graficzny

HCA system absorbująco-akumulujący (klasa 06, 11, 42 i 45)

innymi słowy:

absorpcji ciepła zrzutowego i traconego w procesach
użytkowych i przemysłowych za pomocą całej gamy absorberów
ciepła oraz jego akumulacji poprzez jego magazynowanie i gromadzenie
w masie akumulacyjnej X akumulatorów ciepłych i zimnych oraz wieloblokowych
według projektów, wynalazków i patentów oraz wzorów przemysłowych i użytkowych
dostępnych do zastosowań obiektowych oraz przemysłowych na Licencji Kramarz Polska


Zobacz też nasze ..... niskoemisyjne technologie i systemy ogrzewania POLPANEL

Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANELStrefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANELSekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL

…..

Polskie nowe, zielone, niskoemisyjne technologie oraz polska myśl techniczna HCA

Dlaczego Polskie Technologie ??? ano, bo tworzone i patentowane w Polsce przez Polaka i na jego koszt bez żadnej pomocy z zewnątrz oraz dotacji Państwa Polskiego czy samej Unii Europejskiej - dlaczego Polskie ??? ano, bo chronione na całym terytorium Polski przez UPRP i EUIPO w nazwach i oznaczeniach słownych dla takich tylko technologii produkcji jak, np.: Wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących ® oznakowanych tak znakami towarowymi RP i UE oraz Grupa innowacyjnych paneli ALU Therm ® oznakowana znakami towarowymi RP czy w zakresie wyrobu Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ® oznakowany znakiem towarowym RP oraz dalszymi znakami towarowymi jak wyżej, w zakresie całości tej własności oraz prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nad nimi, jak np.: B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® na które twórca tych technologii udzielił już kilkadziesiąt licencji i wystawił certyfikat LICENCJA KRAMARZ POLSKA ® - honorowany i uznawany przez banki, instytucje, sądy i urzędy skarbowe Państwa, które dotowało i udzieliło kilkuset milionowych dotacji w postaci bezzwrotnej pomocy wskazanym licencjobiorcom - na ich komercjalizację i wdrożenie oraz wprowadzenie na rynek Polski i UE … zobacz licencje i znaki

LICENCJE KRAMARZ POLSKA

ZNAKI TOWAROWE KRAMARZ POLSKA

Najnowsze polskie technologie w zakresie ogrzewania, odzysku i akumulacji ciepła

Technologia ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, niskotemperaturowa panelem grzewczo-chłodzącym ... więcejTechnologia odzysku ciepła ze scieków bytowych i przemysłowych ... więcejTechnologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku ... więcej

...

Technologia recyklingu ciepła odpadowego i traconego - Recykling ciepła Kramarz Polska

Technologia odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych - Recykling ciepła Kramarz Polska

Technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych budynków - Recykling ciepła Kramarz Polska

Technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku - Recykling ciepła Kramarz Polska

Nowe technologie odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku jako bryły

Nowe technologie odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU Solar PANEL ® - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ®

POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odbior ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU Solar PANEL ®

Początki prac sięgają i wywodzą się z pierwszych opracowań i publikacji patentowych w zakresie odbioru i pozyskania ciepła w sposób skoncentrowany wiązki promieniowania słonecznego, opisanych w Patencie PL 198814 na wynalazk, pt. Heliostacjosferyczny absorber ciepła słonecznego, urządzenie małej i dużej mocy.

Najnowszy PATENT w zakresie uniwersalnego sposobu łączenia paneli, siatki czy folii aluminiowej za pomocą łoży nośnych ALU Bed PANEL ® na i w dowolnej strukturze materiałowej, rozwiązuje dotychczasowy problem kompensacji poprzecznej oraz emisji ciepła w obu kierunkach, zarówno absorpcji jak i ogrzewania w najnowszych systemach niskotemperaturowych, tworzących pole robocze, podłóg, ścian, fasad czy też dachów.

Decyzja o udzieleniu PATENTU na Sposób łączenia paneli ... zobacz

Zobacz też ... siedzibę i miejsce w mapach Google - dojazd i komunikacja z nami

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w mapach Google ... zobacz

KRAMARZ POLSKA to MARKA oraz Nowe Polskie Technologie

Niezależny ośrodek, park, organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę w zakresie innowacji, której podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, tzw. B+R oraz rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez transfer wiedzy i praw w postaci wartości niematerialnych i prawnych takich jak: technologie, patenty, wzory, know-how, prawa autorskie i B+R do przedsiębiorstw i podmiotów trzecich w drodze licencji przemysłowych i obiektowych.

Głównie w obszarze konstrukcji zespolonych, niskoemisyjnych technologii ogrzewania oraz systemów i urządzeń grzewczych HCA dla potrzeb technicznych budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Zielone technologie wpisane w Europejski Zielony Ład oraz Program Czyste Powietrze