Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Pakiet klimatyczny - przyjęty 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw

Po jedenastu miesiącach intensywnych negocjacji
Parlament Europejski poparł pakiet projektów legislacyjnych, które umożliwią
osiągniecie ogólnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

UE chce ograniczyć do 2020 roku emisję gazów cieplarnianych
o 20%, zwiększyć udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym
do 20% oraz podnieść o 20% efektywność energetyczną.

Podczas sesji plenarnej, która odbyła się w Strasburgu, Francja, Parlament Europejski przyjął zdecydowaną większością głosów unijny pakiet klimatyczny. Parlamentarzyści przegłosowali sześć propozycji, które razem powinny umożliwić UE osiągnięcie swoich ambitnych celów obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 20%, podniesienia wydajności energetycznej o 20% i zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w systemie energetycznym UE do 20% - wszystko to do roku 2020. Pakiet zakreśla także plan UE, aby zobowiązać się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 30%, jeśli osiągnięte zostanie odpowiednie porozumienie międzynarodowe.

Uchwalone przez parlamentarzystów prawo ustala ambitniejszy Europejski System Handlu Emisjami Gazów Cieplarnianych (ETS), nakłada na nowe samochody ograniczenia emisyjne na poziomie 120g CO2 na kilometr i wyznacza ramy do budowy i obsługi maksymalnie 12 instalacji demonstracyjnych, korzystających z technologii zatrzymywania i przechowywania dwutlenku węgla (CCS). Parlament wyznaczył także wiążące cele krajowe dla każdego państwa członkowskiego, aby obniżyć emisje ze źródeł nieobjętych ETS (jak transport drogowy i wodny, usługi, budownictwo i rolnictwo) oraz znowelizował dyrektywę w sprawie jakości paliwa, aby zredukować skutki środowiskowe wydobycia, przetwarzania i spalania paliw silnikowych.

"Unijny pakiet energetyczno-klimatyczny jest częścią rozwiązania zarówno problemu kryzysu klimatycznego, jak i obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego. Przedstawia "nowy zielony ład", który wzmocni konkurencyjność przemysłu unijnego w świecie coraz bardziej ograniczonym przez dwutlenek węgla" - powiedział Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso. "Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną stworzy zachętę do innowacji, nowe możliwości dla przedsiębiorców oraz nowe stanowiska pracy przyjazne dla środowiska."

Wielu parlamentarzystów okrzyknęło tę umowę historyczną.

"Uchwalając dziś pakiet energetyczno-klimatyczny, Parlament Europejski wykonał historyczny krok w stronę zwalczania zmian klimatycznych, które grożą tym, że życie na naszej planecie stanie się nie do zniesienia" - powiedział po głosowaniu Joseph Daul, członek parlamentu i przewodniczący grupy EPP-ED. "Dzięki dzisiejszemu głosowaniu Parlamentu Europejskiego, Europa staje w pierwszym szeregu w walce o zachowanie środowiska i przyjmie rolę światowego lidera na tym polu podczas szczytu w Kopenhadze w 2009 r."

Co prawda wiele osób myślało już, że ustawa nie przejdzie. "Pakiet klimatyczny w kształcie, jaki otrzymał po dzisiejszym głosowaniu, nie spełnia oczekiwań Parlamentu Europejskiego i zdecydowanie brak w nim naukowego konsensusu w kwestii działań koniecznych do walki ze zmianami klimatu" - komentuje fiński członek parlamentu z frakcji zielonych, Satu Hassi, wiceprzewodniczący Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego.

Niemniej jednak, inni utrzymują, że przeprowadzenie pakietu przez proces legislacyjny jest dużym osiągnięciem. "Oczywiście chcielibyśmy posunąć się dalej, ale powinniśmy się cieszyć, że 27 państw członkowskich osiągnęło porozumienie" - zauważyła szwedzka liberał i członkini parlamentu Lena Ek. "Odrzucenie tego kompromisu nie jest żadną opcją, ponieważ zostawiłoby nas z pustymi rękoma w Kopenhadze."

Grupy zielonych także były przekonane, że ustawa powinna iść dalej - Greenpeace nawoływał UE, aby obniżyła emisje o co najmniej 30%. "Nauka mówi nam, że potrzebujemy co najmniej 30% i potrzebujemy ich tutaj, w Europie" - oświadczył dyrektor unijny Greenpeace ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej, Joris den Blanken. "Nie stać nas na to by wszystko było jak zwykle."

Na froncie badawczym, stowarzyszenie EuropaBio z zadowoleniem przyjęło głosowanie, twierdząc że dało ono przemysłowi biotechnologicznemu przewidywalne ramy biznesowe, w których można opracowywać zaawansowane biopaliwa. "Wyznaczenie dwuetapowego podejścia do progu emisji gazów cieplarnianych, wraz z zachętą do prac nad drugą generacją biopaliw, przyczyni się do zwiększenia wsparcia publicznego i zainteresowania sektora prywatnego inwestycjami w badania i rozwój w celu przyspieszenia opracowania i komercjalizacji biopaliw drugiej generacji albo bardziej zaawansowanych" - mówi przewodnicząca grupy zadaniowej EuropaBio ds. biopaliw, Kirsten Birkegaard.

Tymczasem przemysł motoryzacyjny prosi o pomoc w osiągnięciu celów wyznaczonych przez pakiet klimatyczny. "Ustawa wymaga od branży dalszych i dużych inwestycji w B+R [badania i rozwój] oraz nowych programów produktowych, aby osiągnąć cel krótkoterminowy" - czytamy w oświadczeniu grupy ACEA, zrzeszającej przedsiębiorstwa motoryzacyjne. "Ponadto długoterminowe progi CO2 wyznaczone przez UE będą wymagać technologicznych przełomów, nowej infrastruktury paliwowej oraz prędkiej odnowy floty samochodowej na europejskich drogach."

źródło : CORDIS

POBIERZ pełny tekst w pdf.